สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นพัฒนา สรรหานวัตกรรม เป็นธรรมบริการ

เปิดเหมือนปกติ

28/12/2021

รู้หรือไม่…ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 75.6% ที่เสียชีวิตไม่ใส่หมวกกันน็อค!! และมีเด็กไทยเพียง 7% เท่านั้น ที่พ่อ-แม่ ใส่หมวกกันน็อคให้ระหว่างการเดินทาง📍วันนี้เราจึงนำเรื่องราวของ #หมวกกันน็อคล็อคชีวิต มาฝากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคน "เพราะบนท้องถนนไม่มีระยะปลอดภัยสำหรับคนไม่ใส่หมวก" 🤍🛵
.
✅ใส่หมวกกันน็อค
- 69% ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมอง โดยส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักจะเกิดการบาดเจ็บที่หน้าผาก ศีรษะด้านบน รองลงมาคือศีรษะด้านข้าง และด้านหลังท้ายทอย
- 39% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับ และคนซ้อนท้าย
.
‼️ไม่ใส่หมวกกันน็อค
- หากเกิดอุบัติเหตุ จะเสียค่ารักษามากกว่าผู้สวมหมวกกันน็อคถึง 3 เท่า
- 96.8% คนซ้อนท้ายเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
- 92.8% คนขับเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
- 65% มีโอกาสบาดเจ็บทางศีรษะ
.
💭เรื่องควรรู้ของหมวกกันน็อค
หมวกกันน็อคที่ดีจะต้องมีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีสายรัดคาง มีรูระบายอากาศ ช่องฟังเสียง ที่บังลมโปร่งแสง
.
ควรเปลี่ยนทุก 3 ปี 💡นับจากวันผลิต เนื่องจากเนื้อโฟมจะเสื่อมสภาพลงจากการใช้งาน หากเกิดอุบัติเหตุได้รับแรงกระแทกอาจยุบตัวผิดรูป มีผลต่อผู้ขับขี่ได้รับแรงกระแทกแบบเต็มๆ เพราะวัสดุที่เป็นโฟมจะไม่ซับแรงอีกต่อไป
.
ควรเปลี่ยนใหม่ทันที⚡️หลังจากถูกกระแทกจากการประสบอุบัติเหตุ เพราะแผ่นรองรับแรงกระแทกได้ถูกใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ซ้ำ
.
⚖️การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อค มีโทษปรับ 500 บาท ⚠️และหากมีคนซ้อนท้ายไม่ใส่หมวกมีโทษปรับ 500 บาท คนขับจะต้องโดนปรับ 2 เท่า ฐานไม่ใส่หมวกให้ตัวเอง กับไม่จัดให้คนซ้อนใส่หมวก
.
🤍🤍การใส่หมวกกันน็อคควรรัดคางในระดับที่พอดีทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย ไม่ว่าจะขับขี่ในระยะทางใกล้หรือไกล เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก
.
#Safeก่อนStart #ขับขี่ปลอดภัย #ห่วงใครให้ใส่หมวก #ใส่ใจขับใส่ใจกฎ #หมวกกันน็อค #Helmet
#สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก #กรมการขนส่งทางบก

27/12/2021

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง หมวดอักษร “3กก - 4กฆ” กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของจังหวัดต่างๆ โดยออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เจ้าของรถที่พบว่าแผ่นป้ายทะเบียนมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด “3กก – 4กฆ” กรุงเทพมหานคร รวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด โดยเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 อาจเกิดจากสารที่เป็นส่วนผสมของสีที่มีคุณลักษณะและการผสมที่ไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ เจ้าของรถสามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
.
โดยถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ที่ผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น พร้อมหลักฐาน ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส่วนเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
.
ติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรงซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือให้ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก แล้วส่งกลับคืนไปยังสำนักงานขนส่งอีกครั้ง กรณีดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ
.
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ ตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจางได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2819
.
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ได้อยู่ในหมวด “3กก – 4กฆ” กรุงเทพมหานคร หรือแผ่นป้ายทะเบียนที่มิได้ผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 หรือพบว่าสาเหตุสีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดจากสาเหตุอื่น หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิม โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท
.
ดังนั้น เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธี ไม่ใช้น้ำยาขัดล้างถูรุนแรงบริเวณแผ่นป้าย ตัวอักษรหรือตัวเลข ให้ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมแชมพูอ่อนๆ และใช้ผ้านุ่มบางหรือสำลีเช็ดทำความสะอาด ส่วนเจ้าของรถที่ต้องการใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุดก็สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบังส่วนที่เป็นหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดโดยเด็ดขาด
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
--------------------------------------

25/12/2021

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถบรรทุก ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 คืนพื้นผิวจราจรให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัว สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน
ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับสมาคมขนส่งสินค้า
สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถบรรทุก และคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่ง อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยต้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถอย่างเข้มงวดก่อนใช้งานทุกครั้ง ตลอดจนกำชับให้พนักงานขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน เดินรถในช่องทางซ้ายสุด หลีกเลี่ยงการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง หากมีความจำเป็นต้องจอดรถบริเวณไหล่ทางให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุกรณีรถคันอื่นชนท้าย นอกจากการนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากแล้ว และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2564 และ 2 - 4 มกราคม 2565 ในถนนบางสาย เช่น ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1)เข้าเมืองนครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงหมายเลข 117) ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) เข้าเมืองสระบุรี ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 362) ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ทับกวาง-สีคิ้ว ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงหมายเลข 348) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
----------------------------------

23/12/2021

กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ส่งตรงถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ อาทิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจรถฟรีตลอดเดือนธันวาคม 64 ขยายเวลารับชำระภาษีผ่าน Drive Thru for Tax และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ประจำปี 2565 เพื่อส่งความสุขให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

ของขวัญชิ้นที่ 1 กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่” เตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อป้องกันและลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและเจ้าของรถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ เข้ารับบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งจะได้รับการดูแลโดยช่างผู้ชำนาญงาน จากทั้งผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการน้ำมัน และศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV เพื่อให้สภาพรถพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ของขวัญชิ้นที่ 2 ขยายเวลาเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จนถึงเวลา เวลา 07.30 – 18.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปี ของรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยพระราชบัญญัติรถยนต์ ให้สามารถชำระภาษีรถได้ทั้งก่อนและหลังเวลาราชการ อีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องลงจากรถ เพียงขับรถเข้าช่องชำระภาษีรถ แล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน โดยหากไม่สะดวกเดินทางมาชำระภาษีที่สำนักงานขนส่ง ยังมีช่องทางรับชำระภาษีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ โดยระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษี จนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก สามารถเลือกรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์ หรือรับผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ของขวัญชิ้นที่ 3 กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้กับผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสนับสนุนผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป
โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโรงพยาบาลทั้ง 76 จังหวัด และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู กรมการแพทย์ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินสภาพความพิการและความเหมาะสมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชื่อมั่นว่าผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจะสามารถช่วยเหลือตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายมากที่สุด

ของขวัญปีใหม่ 2565 ทั้ง 3 ชิ้น กรมการขนส่งทางบกมีความตั้งใจที่จะส่งมอบความปลอดภัยในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการให้การบริการ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เป็นของขวัญให้ประชาชนในเทศกาลปีใหม่นี้ และขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ ต้องคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง
----------------------------------

21/12/2021

กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์!!! 1 มกราคม 2565 ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4 พร้อมเริ่ม!!! เดินหน้าอบรมและทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องมีการขนส่งไปทั่วทั้งประเทศ เพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานของประชาชน ซึ่งหากระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุของความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ การที่ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมไปถึงแนวทางวิธีการในการระงับความเสี่ยงและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหล จึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายได้อีกทางหนึ่ง
.
ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยกำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภท (ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด, ประเภทที่ 2 ก๊าซ, ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ, ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส์, ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ, ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี, ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน และประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ซึ่งการจะได้รับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายนั้น ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย
.
โดยมีหลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
-หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกประเภท ต้องผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกคน
-และหลักสูตรพิเศษ จำนวน 3 หลักสูตร สำหรับผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ขับรถวัตถุอันตรายประเภทที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ประกอบด้วย หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์, หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด และหลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายมีลักษณะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเพื่อให้สะดวกต่อการพกพา มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ขับรถวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายต้องตระหนักและไม่ยินยอมให้พนักงานขับรถซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ท.4) และหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด รวมถึงต้องมีเอกสารการขนส่งอยู่ในรถตลอดการขนส่ง ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย
----------------------------------

ใบขับขี่...ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน!!!
17/12/2021

ใบขับขี่...ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน!!!

ใบขับขี่...ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน!!!

04/12/2021

ปฏิทินวันทำการ เดือนธันวาคม 2564

✔️เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
🚷หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล

🗓 ตรวจสอบจองคิวรับบริการ
แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

📱 ชำระภาษีรถออนไลน์ล่วงหน้า
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
iOS : https://apple.co/3iAx6Dd
แอนดรอยด์ : https://bit.ly/2XXQLVT

📲 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
iOS - https://apple.co/2VTcYR8
แอนดรอยด์ - http://bit.ly/2JHhh0m

ใครที่มีใบขับขี่ที่ทีคิวอาร์โค้ดแล้ว แนะให้ลองเริ่มต้นใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence มีแล้วไม่ต้องพกตัวบัตร แค่โชว์ผ่านแอปฯ ก็ใช้ได้เลย ✨

สอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ หรือโทร. 1584

01/12/2021

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มอบของขวัญปีใหม่ 2565 โดยจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เชิญชวนประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเดินทางปีใหม่นี้ ฟรี!!! ตลอดเดือนธันวาคม
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ทุกช่วงวันหยุดต่อเนื่องโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการน้ำมัน และศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตลอดเดือนธันวาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564) เพื่อให้ประขาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อเข้ารับบริการได้ฟรี ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยมีบริการตรวจเช็กสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้น 20 รายการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์ ความตึงของสายพาน แบตเตอรี่ และการทำงานของไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญงาน เพื่อให้สภาพรถพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับการเดินทางไกลในเทศกาลปีใหม่นี้ นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังมีส่วนลดค่าอะไหล่บางรายการ มีของที่ระลึก รวมไปถึงบริการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่เจ้าของรถอีกด้วย
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญของประชาชน ที่กรมการขนส่งทางบก ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความห่วงใยและต้องการส่งมอบความปลอดภัยให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)
- สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
- สมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA)
- สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์
- สถาบันยานยนต์
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
- บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
- บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
- บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บี-ควิก จำกัด
- บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์บริการ AutoQuiks)
- บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด
- บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
.
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าของรถเห็นความสำคัญของการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือไกล เนื่องจาก การใช้งานรถที่มีสภาพไม่พร้อมหรือเครื่องยนต์ของรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมเมื่อทราบว่าต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆ ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง หากมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับขี่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย และไม่ละเลยการป้องกันตัวเองตามมาตรการด้านสาธารณสุข ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นการเดินทางวิถีใหม่ที่มีความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง
----------------------------------

ที่อยู่

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1584

เว็บไซต์

http://www.dlt.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามครับ จะไปแจ้งขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเพราะจองใว้แล้ว ยังคงเปิดบริการปกติไม่ครับ ถ้าจะไป
ขอสอบถามหน่อยครับ ที่ขนส่งมีรถให้เช่าไหมครับ แล้วราคาเช่ารถกี่บาทครับ
เปลิองสี แจ่งได้ทุกที่มัยคับ
จริงไหมครับ
จริงไหมครับเรื่องนี้
ขอเสนอความคิดเห็นเรื่องการรับชำระเงินค่าภาึและค่าธรรมเนียมต่างๆของกรมฯ ควรพัฒนาการรับชำระด้วยแอฟของธนาคารทุกธนาคารหรือE-Wallet และชำระผ่านบัตรเครดิต ประชาชนได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาต้องพกเงินสดสะดวกรวดเร็วเหมาะกับยุคดิจิตอลซึ่งเป็นการป้องกันการทุจจริตของเจ้าหน้าที่ได้ระดับหนึ่ง และเป็นการบดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งนับวันจะถูกตัดตำแหน่งไปทุกปี ฝากไว้ให้ท่านปรับปรุงด้วยครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ช่องตรวจสภาพรถที่1-2 สามารถตรวจสภาพรถเพื่อนำไปแนบต่อภาษีประจำปีได้ไหมครับ
ขอบ่นหน่อยเถอะครับ ข่นส่งก็มีรายรับไม่น้อย แต่เวลาระบบล่มทีนี่มำกันครึ่งวันยังไม่เสร็จ ผมไม่เข้าใจเลยว่าขนส่งทำอะไรกันอยู่ครับ วันนี้ขนส่ง เขต3 ล่มตั้งแต่ 11.00 - 13.50 ยังไม่สามารถใช้ได้ ถ้าทีใงาน it แก้ไขปัฯหาได้ชาขนาดนี้ผมว่าเปลี่ยนเถอะครับ เพร่ะว่ามันกระทบเป็นวงกว้างนะครับ และ new normal นั้นไม่มีประโยชน์เลยเพร่ะว่าระบบใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีการแจ้งไปยังคนที่จองคิวเอาไว้คร่าวนี้คนก็มาออกันที่ขนส่ง พนักงานขนส่งหลายคนก็เฉือยแชะมากๆ
ประกาศตามหานางพิไลวรรณ รุ่งเสถียร ใครได้เบาะแสแจ้งเฟสนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอตำหนิพนักงานบริการหน่อยคะ ทดสอบสมรรถภาพชั้น 2 ของทดสอบการมองเห็นสายตาลึก ด่านที่ 2 คนที่ทอมพูดจาไม่สุภาพต่อลูกค้า และมีหลายคนที่โดนและเราก็โดนว่าด้วยคะ คือทำงานบริการควรพูดจาดีดีหน่อยก็ได้คะ ไม่ใช่แหว่งใส่ลูกค้า ควรแจ้ง พนง. ปรับปรุงด้วยนะคะ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ ผมต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีเป็น 5 ปี อบรมออนไลเสร็จแล้ว โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องรอสำนักงานเปิดก่อน(ขนส่งจตุจักร) พอจะทราบรึเปล่าครับว่าจะกลับมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่
เส้นฟุตบาท ขาว-ดำ จอดได้ไหมครับ ดูหลายๆเว็บบอกจอดได้