Osmep สสว. สสว.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ เพจอย่างเป็นทางการของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. (หน่วยงาน สสว. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี)

/ Official fanpage of OSMEP (The Office of SMEs Promotion)


ข้อมูลการติดต่อ ศูนย์OSSสสว. ในแต่ละจังหวัด :
1. ศูนย์เชียงราย เบอร์โทร 053-177-371, 064-301-6905
2. ศูนย์เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-112-262, 064-301-6906
3. ศูนย์ตาก เบอร์โทร 055-508-924, 063-902-9368
4. ศูนย์ OSS นครสวรรค์ เบอร์โทร 056-217907, 064-301-6919
5. ศูนย์พิษณุโลก เบอร์โทร 055-906-295, 064-301-6907
6. ศูนย์แพร่ เบอร์โทร 064-182-9802
7. ศูนย์ลำพูน เบอร์โทร 064-182-9801
8. ศูนย์กทม.1(สสว.) เบอร์โทร 02-298-3000, 063-902-9361
9. ศูนย์กทม.2 เบอร์โทร 02-279-5772, 063-902-9362
10. ศูนย์นนทบุรี เบอร์โทร 02-157-1711, 063-902-9363
11. ศูนย์สุพรรณบุรี เบอร์โทร 035-440-350, 063-902-9365
12. ศูนย์ตราด เบอร์โทร 039-510-817, 063-902-9369
13. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา เบอร์โทร 035-246-323, 063-902-9364
14. ศูนย์ลพบุรี เบอร์โทร 036-770-267, 064-301-6915
15. ศูนย์สมุทรปราการ เบอร์โทร 02-395-1652, 064-301-6916
16. ศูนย์ชลบุรี เบอร์โทร 064-301-6924
17. ศูนย์ฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 064-301-6923
18. ศูนย์นครปฐม เบอร์โทร 064-301-6920
19. ศูนย์กาญจนบุรี เบอร์โทร 064-301-6921, 034-540630
20. ศูนย์ OSS เพชรบุรี เบอร์โทร 032-400-337, 064-301-6925
21. ศูนย์จันทบุรี เบอร์โทร 039-460170 , 064-3016927
22. ศูนย์สมุทรสาคร เบอร์โทร 064-182-9808
23. ศูนย์สระแก้ว เบอร์โทร 037-425-199, 063-902-9370
24. ศูนย์ปราจีนบุรี เบอร์โทร 064-182-9809
25. ศูนย์ราชบุรี เบอร์โทร 064-182-9806
26. ศูนย์สระบุรี เบอร์โทร 064-182-9807
27. ศูนย์ปทุมธานี เบอร์โทร 064-182-9805
28. ศูนย์สิงห์บุรี เบอร์โทร 092-552-4488
29. ศูนย์อ่างทอง เบอร์โทร 097-072-7145
30. ศูนย์มุกดาหาร เบอร์โทร 042-620-857, 063-902-9371
31. ศูนย์หนองคาย เบอร์โทร 042-411-703, 063-902-9372
32. ศูนย์สกลนคร เบอร์โทร 042-712-707, 064-301-6908
33. ศูนย์ขอนแก่น เบอร์โทร 043-235-995, 064-301-6909
34. ศูนย์นครราชสีมา เบอร์โทร 044-341-179, 064-301-6913
35. ศูนย์อุดรธานี เบอร์โทร 042-221-559, 064-301-6914
36. ศูนย์บุรีรัมย์ เบอร์โทร 044-666-561, 064-301-6912
37. ศูนย์อุบลราชธานี เบอร์โทร 045-344-645, 064-301-6910
38. ศูนย์นครพนม เบอร์โทร 064-182-9803
39. ศูนย์ร้อยเอ็ด เบอร์โทร 064-182-9804
40. ศูนย์สงขลา เบอร์โทร 074-212-529, 063-902-9373
41. ศูนย์ภูเก็ต เบอร์โทร 076-540-500, 064-301-6917
42. ศูนย์ปัตตานี เบอร์โทร 073-330-889, 064-301-6918
43. ศูนย์สุราษฎร์ธานี เบอร์โทร 064-301-6926

เปิดเหมือนปกติ

เพื่อสร้างความรู้และทักษะออนไลน์ SME ACADEMY 365 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ในยุค New Normal เข้าร่วมรับชม ...
24/09/2021

เพื่อสร้างความรู้และทักษะออนไลน์ SME ACADEMY 365 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ในยุค New Normal เข้าร่วมรับชม “หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนา SMEs ไทยให้มีคุณภาพ”
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! เข้าชมได้ที่ Facebook Live
https://www.facebook.com/OSMEP/live_videos/
#สสว #osmep #smeacademy365

เพื่อสร้างความรู้และทักษะออนไลน์ SME ACADEMY 365 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ในยุค New Normal เข้าร่วมรับชม “หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนา SMEs ไทยให้มีคุณภาพ”
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! เข้าชมได้ที่ Facebook Live
https://www.facebook.com/OSMEP/live_videos/
#สสว #osmep #smeacademy365

SME ACADEMY 365 ที่สุดของแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ในยุค New Normal ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดแ...
24/09/2021

SME ACADEMY 365 ที่สุดของแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ในยุค New Normal ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดและพลิกฟื้นกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง พบกับรูปแบบโฉมใหม่ หลักสูตรสาระครบถ้วน อาชีพใหม่ดาวรุ่ง และทักษะมืออาชีพ
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ลงทะเบียนและเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.smeacademy365.com
#สสว #osmep #smeacademy365

SME ACADEMY 365 ที่สุดของแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ในยุค New Normal ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดและพลิกฟื้นกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง พบกับรูปแบบโฉมใหม่ หลักสูตรสาระครบถ้วน อาชีพใหม่ดาวรุ่ง และทักษะมืออาชีพ
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ลงทะเบียนและเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.smeacademy365.com
#สสว #osmep #smeacademy365

24/09/2021
งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

ช่วงที่ 2 งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (SME Restart) ปีงบประมาณ 2564
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ภูเก็ต

24/09/2021
การเสวนาโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

ช่วงที่ 1 การเสวนาความสำเร็จ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (SME Restart) ปีงบประมาณ 2564
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ภูเก็ต

SERIES 3 : ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว💢SERIE 3 : ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว 💢ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและข...
21/09/2021

SERIES 3 : ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว
💢SERIE 3 : ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว 💢
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!!
📌 การสัมมนาบนระบบออนไลน์ “ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว”

📌พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กับ 2 ช่วงพิเศษ
▪️ ช่วงที่ 1 เจาะเทคนิคการปรับตัวทางธุรกิจ “ทุกวิกฤต พิชิตได้”
โดย คุณ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารร้าน Penguin Eat Shabu

▪️ ช่วงที่ 2 “ฟาสต์ฟิต” ปรับธุรกิจ สะกิดลูกค้าใหม่
คุณ

▪️ ช่วงที่ 3 นำเสนอบริการจากเครือข่าย Service Provider

📌ฟรีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม📌


สมัครได้เลยวันนี้!!
👉🏻 https://forms.gle/Fe66ThrjTTrfZTa66 หรือสแกน QR CODE จากโปสเตอร์ได้เลย
📌 สัมมนาออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ZOOM
📅 วันที่ 24 กันยายน 2564
⏰ เวลา 12.00 - 16.30 น.

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสรัญรัชญ์ (พลอย) 082 450 2634
คุณรัชดา เพชรพารา (แตงโม) 062 646 8686
แฟกซ์ : 02 564 2737
E-mail : [email protected]

SERIES 3 : ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว
💢SERIE 3 : ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว 💢
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!!
📌 การสัมมนาบนระบบออนไลน์ “ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว”

📌พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กับ 2 ช่วงพิเศษ
▪️ ช่วงที่ 1 เจาะเทคนิคการปรับตัวทางธุรกิจ “ทุกวิกฤต พิชิตได้”
โดย คุณ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารร้าน Penguin Eat Shabu

▪️ ช่วงที่ 2 “ฟาสต์ฟิต” ปรับธุรกิจ สะกิดลูกค้าใหม่
คุณ

▪️ ช่วงที่ 3 นำเสนอบริการจากเครือข่าย Service Provider

📌ฟรีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม📌


สมัครได้เลยวันนี้!!
👉🏻 https://forms.gle/Fe66ThrjTTrfZTa66 หรือสแกน QR CODE จากโปสเตอร์ได้เลย
📌 สัมมนาออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ZOOM
📅 วันที่ 24 กันยายน 2564
⏰ เวลา 12.00 - 16.30 น.

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสรัญรัชญ์ (พลอย) 082 450 2634
คุณรัชดา เพชรพารา (แตงโม) 062 646 8686
แฟกซ์ : 02 564 2737
E-mail : [email protected]

20/09/2021

การเสวนาสรุปโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564
.
“ปั้นดาว SME ไทย ไฟต์โควิด”
.
โดย
- นายวชิระ แก้วกอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมกร ขวาของ
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศวิสาหกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เเละพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อริสรา กำธรเจริญ

19/09/2021

“บอก เล่า เก้าสิบ กับปั้นดาว”
กลับมาอีกครั้งกับ “ดาวเด่นของกินขายดีสุดปัง 4 ภาค" พบกับ ดาวดังที่ไม่มีใครไม่รู้จัก “คุณเขื่อน ภัทรดนัย อดีตนักร้องวง K-OTIC - นักจิตบำบัดฝึกหัด – นักรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ” จาก FACEBOOK : Koendanai พร้อมเสิร์ฟของกินยั่วๆ จาก 4 ภาค มาให้ทุกคนได้ CF กันถึงหน้าจอ เแล้วพบกัน 19 ก.ย. 2564 เวลา 20.00 น.

PD08 ข้าวเหนียวดำลืมผัว https://bit.ly/3gQ4esi
PD 05 น้ำพริกลาบคั่วหมู หอมเครื่อง https://bit.ly/2Xv3HVJ
PD 18 ขนมกัมมี่เยลลี่ Ohmmy Jelly https://bit.ly/3kkVi0c
PD 16 กาแฟดริป ออร์แกนิก AMA https://bit.ly/3tBrYWc
PD 30 แยมสตรอว์เบอร์รี คีโต https://bit.ly/3n9FJdy
PD 48 ชาเขียวออร์แกนิก พงสาลี https://bit.ly/3nOHdu3
PD 44 ซุปธัญพืชข้าวกล้อง สำหรับเด็ก https://bit.ly/3nuYgBk
PD 10 เซทข้าวเกรียบปลา บีฟิช รสไข่เค็ม https://bit.ly/2XmCIfE

.หรือ ดูสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกเลย >> https://www.lazada.co.th/sme2021
พบกับสินค้ากว่า 80 รายการ พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ
เลือกช้อปจากร้านค้าใน LAZADA ช้อปสะดวก สั่งซื้อตรง ส่งถึงบ้าน
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19
ร่วมช้อปได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
#smeconnextmarket #ช้อปของดีSMEไทยไฟต์โควิด #smeonline #ปั้นดาว #lazada

19/09/2021

“บอก เล่า เก้าสิบ กับปั้นดาว”
กลับมาอีกครั้งกับ “ดาวเด่นของกินขายดีสุดปัง 4 ภาค" พบกับ ดาวดังที่ไม่มีใครไม่รู้จัก “คุณเขื่อน ภัทรดนัย อดีตนักร้องวง K-OTIC - นักจิตบำบัดฝึกหัด – นักรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ” จาก FACEBOOK : Koendanai พร้อมเสิร์ฟของกินยั่วๆ จาก 4 ภาค มาให้ทุกคนได้ CF กันถึงหน้าจอ เแล้วพบกัน 19 ก.ย. 2564 เวลา 20.00 น.

PD08 ข้าวเหนียวดำลืมผัว https://bit.ly/3gQ4esi
PD 05 น้ำพริกลาบคั่วหมู หอมเครื่อง https://bit.ly/2Xv3HVJ
PD 18 ขนมกัมมี่เยลลี่ Ohmmy Jelly https://bit.ly/3kkVi0c
PD 16 กาแฟดริป ออร์แกนิก AMA https://bit.ly/3tBrYWc
PD 30 แยมสตรอว์เบอร์รี คีโต https://bit.ly/3n9FJdy
PD 48 ชาเขียวออร์แกนิก พงสาลี https://bit.ly/3nOHdu3
PD 44 ซุปธัญพืชข้าวกล้อง สำหรับเด็ก https://bit.ly/3nuYgBk
PD 10 เซทข้าวเกรียบปลา บีฟิช รสไข่เค็ม https://bit.ly/2XmCIfE

.หรือ ดูสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกเลย >> https://www.lazada.co.th/sme2021
พบกับสินค้ากว่า 80 รายการ พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ
เลือกช้อปจากร้านค้าใน LAZADA ช้อปสะดวก สั่งซื้อตรง ส่งถึงบ้าน
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19
ร่วมช้อปได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
#smeconnextmarket #ช้อปของดีSMEไทยไฟต์โควิด #smeonline #ปั้นดาว #lazada

Photos from สสวconnext-ตลาดออนไลน์'s post
18/09/2021

Photos from สสวconnext-ตลาดออนไลน์'s post

18/09/2021

วันนี้ พบกับ ลาล่าร์ อาร์สยาม ที่จะมามอบรายการสินค้าราคาสุดพิเศษในช่วง Flash Sale ใน
“มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ สตูล ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.64
.
นักช้อปทั่วไทยจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสินค้ากว่า 500 รายการ
จากผู้ประกอบการกว่า 150 ชีวิต ทั่ว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
อย่าพลาดโอกาสสุดท้าย ที่จะได้เลือกชมเลือกช้อปแบบออนไลน์ง่าย ๆ
ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์
(https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/)
.
และเพจ ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้
(https://www.facebook.com/5southsmes/)

เพื่อร่วมอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการไทยไปด้วยกัน
#สสว #ISMED #ของดีของเด่น5จังหวัดชายแดนใต้

18/09/2021

“บอก เล่า เก้าสิบ กับปั้นดาว”

พร้อมชวนช้อป “สินค้าเด็ดที่ทุกคนต้องมี” สนุบสนุนธุรกิจ SME ได้แล้ววันนี้
ไปกับ คุณพลอย เน็ตไอดอล จาก FB: Ploy Theerada Mokkhasak
ที่จะมาบอกเล่า ว่าสินค้าชิ้นไหนแซ่บ ชิ้นไหนต้อง CF แล้วพบกัน 18 ก.ย. 2564

เวลา 20.00 น.!!!
.
PD 15 ครีมบำรุงผิวโซคูล https://bit.ly/3k5P9EV
PD 20 น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม https://bit.ly/3lhH1Az
PD21 แชมพูแก้ผมร่วงบางสูตรออร์แกนิก https://bit.ly/3kbXs2l
PD 27 มาสก์หน้าทองคำสมุนไพร https://bit.ly/3CaZLsx
PD 54 สบู่เหลวอาบน้ำบลูคาโมมายด์ https://bit.ly/3lkFBFG
PD 36 ซอสปรุงรสต้มยำ https://bit.ly/3A2fJo5
PD 87 เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าผสมธัญพืชสำเร็จรูป https://bit.ly/391HmSh
PD 88 ข้าวสามสี – ข้าวเพลินนา https://bit.ly/2XbVm9B
PD 89 Herbal Hair Shampoo PINMISA https://bit.ly/3CbHdbH
PD 55 ผ้าไหมเช็ดหน้าพกพา https://bit.ly/38ZLXEr
PD 29 น้ำมันนวด ตราเทวดาใจดี https://bit.ly/3tBMBl1
PD 56 กลาโนล่า ธัญพืชผสมผลไม้ https://bit.ly/3kJKHL5

.
หรือ ดูสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกเลย >> https://www.lazada.co.th/sme2021
พบกับสินค้ากว่า 80 รายการ พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ
เลือกช้อปจากร้านค้าใน LAZADA ช้อปสะดวก สั่งซื้อตรง ส่งถึงบ้าน
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19
ร่วมช้อปได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
#smeconnextmarket #ช้อปของดีSMEไทยไฟต์โควิด #smeonline #ปั้นดาว #lazada

18/09/2021

วันอาทิตย์ พบกับ เต๋า ภูศิลป์ ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
ที่จะมามอบรายการสินค้าราคาสุดพิเศษในช่วง Flash Sale ใน
“มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ สตูล ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.64
.
นักช้อปทั่วไทยจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสินค้ากว่า 500 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 150 ชีวิต ทั่ว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
อย่าพลาดโอกาสสุดท้าย ที่จะได้เลือกชมเลือกช้อปแบบออนไลน์ง่าย ๆ
ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์
(https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/)
.
และเพจ ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้
(https://www.facebook.com/5southsmes/)

เพื่อร่วมอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการไทยไปด้วยกัน

#สสว #ISMED #ของดีของเด่น5จังหวัดชายแดนใต้

17/09/2021

“บอก เล่า เก้าสิบ กับปั้นดาว”

เตรียม“ชม ช้อป ชิม ของดีหัวเมืองใต้ ” กับ คุณฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์
นักแสดงและนางแบบชื่อดัง ที่ต้องบอกเลยว่าของเด็ดจริง โดนจริง หรอยแรง อย่างแน่นอน เตรียมปักหมุดพบกัน 17 ก.ย. 2564 เวลา 20.00 น.
.
พร้อมนำเสนอสินค้าเด่น อาทิ
PD 09 นมแพะ อัดเม็ด BG MILK https://bit.ly/3tDfVb0
PD 13 น้ำผึ้งชันโรงแท้ https://bit.ly/3EfjFEo
PD14 กระเป๋าผ้าบาติก https://bit.ly/3k78BkF
PD 44 ซุปธัญพืชข้าวกล้อง สำหรับเด็ก https://bit.ly/3nrh58u
PD 45 ปลากะพงขาวรมควัน https://bit.ly/3A9oBbC
PD 63 น้ำพริกมะม่วงเบา แม่ปลื้ม https://bit.ly/2XdCdED
PD 64 ขนมทองม้วนกล้วยหอม https://bit.ly/3z3cStD
PD 74 ลูกหยีกวน ไร้เมล็ด https://bit.ly/3nyZ2gF
PD 75 คั่วกลิ้งปลาทู https://bit.ly/3hw9SA7

.
หรือ ดูสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกเลย >>https://www.lazada.co.th/sme2021
พบกับสินค้ากว่า 80 รายการ พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ
เลือกช้อปจากร้านค้าใน LAZADA ช้อปสะดวก สั่งซื้อตรง ส่งถึงบ้าน
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19
ร่วมช้อปได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
#smeconnextmarket #ช้อปของดีSMEไทยไฟต์โควิด #smeonline #ปั้นดาว #lazada

16/09/2021

“บอก เล่า เก้าสิบ กับปั้นดาว”
สายกิน ห้ามพลาด! “กินยั่ว ซั่วแหลก เมนูเด็ด 4 ภาค” สุดฟินอิ่มท้อง ไปกับ
คุณไอซ์ซี่ กินยั่ว จาก FB ไอซ์ซี่ กินยั่ว แฟนเพจ ที่จะมาชี้เป้าเมนูสุดเด็ด
จากทั้ง 4 ภาค มาเสิร์ฟให้กับทุกท่านที่หน้าจอ แล้วพบกัน 16 ก.ย. 2564 เวลา 20.00 น. เตรียม CF กันรัวๆได้เลย
.
พร้อมนำเสนอสินค้าเด่น อาทิ
PD 05 น้ำพริกมะแขว่น https://bit.ly/38sy8yj
PD 60 เซท ลองเหนือ ประชันฟาร์ม https://bit.ly/3DxQ7l7
PD 10 เซทข้าวเกรียบปลา บีพีช รสดั้งเดิม https://bit.ly/3t520dr
PD 35 หย็องปลากุเลาเค็ม https://bit.ly/3ju9MKJ
PD 51 น้ำยำสำเร็จรูป https://bit.ly/3t3UHTc
PD 76 พริกกรอบ คั่วงา https://bit.ly/2Ygxl1B
PD 23 น้ำพริกเกลือแม่สาคร https://bit.ly/3t1XhZW
PD 25 แคปหมูเจ https://bit.ly/3DDY0Fw

.
หรือ ดูสินค้าเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกเลย >> https://www.lazada.co.th/sme2021
พบกับสินค้ากว่า 80 รายการ พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ
เลือกช้อปจากร้านค้าใน LAZADA ช้อปสะดวก สั่งซื้อตรง ส่งถึงบ้าน
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19
ร่วมช้อปได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
#smeconnextmarket #ช้อปของดีSMEไทยไฟต์โควิด #smeonline #ปั้นดาว #lazada

ที่อยู่

31
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดการติดต่อศูนย์OSSของ สสว.ในแต่ละภาคทั่วประเทศ (ในกรณีที่จังหวัดของท่านยังไม่มีศูนย์ฯ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ฯในจังหวัดใกล้เคียงได้ครับ) ทำเนียบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ภาคเหนือ 1. เชียงราย เบอร์กลาง 053-177-371, 064-301-6905 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 2. เชียงใหม่ เบอร์กลาง 053-112-262, 064-301-6906 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 3. ตาก เบอร์กลาง 055-508-924, 063-902-9368 ที่อยู่ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 3 ถ.สายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 4. พิษณุโลก เบอร์กลาง 055-906-295, 064-301-6907 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเดิม) ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 5. แพร่ เบอร์กลาง 054-531171, 064-182-9802 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 6. ลำพูน เบอร์กลาง 064-182-9801 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 (ศูนย์อาเซียน) ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 7. น่าน เบอร์กลาง 054-718940, 064-5853401 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 สำนักงานจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 8. พะเยา เบอร์กลาง 054-449520, 064-5853402 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 9. เพชรบูรณ์ เบอร์กลาง 056-713973, 064-5853406 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 10. พิจิตร เบอร์กลาง 056-611353, 064-5853403 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 (ห้องการค้าภายในจังหวัด เดิม) ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 11. ลำปาง เบอร์กลาง 054-209619 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 12. สุโขทัย เบอร์กลาง 055-610100, 064-5853405 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 (ห้องสภาวัฒนธรรมจังหวัด เดิม) ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 13. กำแพงเพชร เบอร์กลาง 063-878-8450 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 14. แม่ฮ่องสอน เบอร์กลาง 063-878-8452 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 15. อุตรดิตถ์ เบอร์กลาง 063-878-8451 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคกลาง 16. กทม. เบอร์กลาง 02-298-3000, 063-902-9361, 063-902-9362 ที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 17. นนทบุรี เบอร์กลาง 02-157-1711, 063-902-9363 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 18. สุพรรณบุรี เบอร์กลาง 035-440-350, 063-902-9365 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 19. ตราด เบอร์กลาง 039-510-817, 063-902-9369 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 3 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 20. พระนครศรีอยุธยา เบอร์กลาง 035-246323, 063-902-9364 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 21. ลพบุรี เบอร์กลาง 036-770267, 064-301-6915 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 (ห้องไกล่เกลี่ย) ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 22. สมุทรปราการ เบอร์กลาง 02-395-1652, 064-301-6916 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 23. ชลบุรี เบอร์กลาง 064-301-6924 ที่อยู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 ชั้น 6 เลขที่ 67 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 24. ฉะเชิงเทรา เบอร์กลาง 038-511-084, 064-301-6923 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 25. นครปฐม เบอร์กลาง 034-340-208, 064-301-6920 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ห้องไกล่เกลี่ย) เลขที่ 99 ม. 6 ถ.บางเตย-ดอนยายหอม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 26. กาญจนบุรี เบอร์กลาง 034-540-630, 064-301-6921 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ห้องไกล่เกลี่ย) ต.ปากแพรก ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 27. เพชรบุรี เบอร์กลาง 032-400-337, 064-301-6925 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเดิม) สนง.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 28. นครสวรรค์ เบอร์กลาง 056-217907, 064-301-6919 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 (หลังเดิม) (ติดกับห้องหอการค้าจังหวัด) ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 29. จันทบุรี เบอร์กลาง 039-460-170, 064-301-6927 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 30. สมุทรสาคร เบอร์กลาง 034-450317, 064-182-9808 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 31. สระแก้ว เบอร์กลาง 037-550304, 063-902-9370 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 (ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย เดิม) ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 32. ปราจีนบุรี เบอร์กลาง 037-480-979, 064-182-9809 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 (ห้องสื่อสาร) ต.ไม้เค็ค อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 33. ราชบุรี เบอร์กลาง 032-240-947, 064-182-9806 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 34. สระบุรี เบอร์กลาง 064-182-9807 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 35. ปทุมธานี เบอร์กลาง 02-581-0117, 064-182-9805 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1200 36. สิงห์บุรี เบอร์กลาง 036-510216, 064-585-3415 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ห้องรับรองประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 37. อ่างทอง เบอร์กลาง 035-610651, 064-585-3416 ที่อยู่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (อาคารประชุมหลัง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด) ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 38. นครนายก เบอร์กลาง 037-349521, 064-585-3413 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดนครนายก ถ.สุวรรณศร ต. ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 39. ชัยนาท เบอร์กลาง 056-410500, 064-585-3412 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 5 (ห้อง 502) เลขที่ 73/7 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 40. ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์กลาง 032-510821, 064-585-3414 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 41. สมุทรสงคราม เบอร์กลาง 063-878-8454 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42. มุกดาหาร เบอร์กลาง 042-620-857, 063-902-9371 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถ.วิสุธการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 43. หนองคาย เบอร์กลาง 042-411-703, 063-902-9372 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ถ.มิตรภาพหนองคาย – อุดรธานี ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 44. สกลนคร เบอร์กลาง 042-712-707, 064-301-6908 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 (หลังเดิม) ถ.ศูนย์ราชการจังหวัด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 45. ขอนแก่น เบอร์กลาง 043-235-995, 064-301-6909 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเดิม) ศูนย์ราชการจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 46. นครราชสีมา เบอร์กลาง 044-341-179, 064-301-6913 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 47. อุดรธานี เบอร์กลาง 042-221-559, 064-301-6914 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 6 อาคาร 2 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 48. บุรีรัมย์ เบอร์กลาง 044-666-561, 064-301-6912 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 49. อุบลราชธานี เบอร์กลาง 045-344-645, 064-301-6910 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 50. นครพนม เบอร์กลาง 042-530-716, 064-182-9803 ที่อยู่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 51. ร้อยเอ็ด เบอร์กลาง 043-501-541, 064-182-9804 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ส่วนหน้า) ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 52. กาฬสินธุ์ เบอร์กลาง 043-811667, 064-585-3407 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 (หลังเดิม) ห้องสภาวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล ถ.กาฬสินธุ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 53. มหาสารคาม เบอร์กลาง 043-777449, 064-585-3409 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 54. บึงกาฬ เบอร์กลาง 042-490855, 064-585-3408 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 (ห้องควบคุมเครื่องเสียงการประชุม) ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ. เมือง จ.บึงกาฬ 38000 55. อำนาจเจริญ เบอร์กลาง 045-523212, 064-585-3410 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 56. หนองบัวลำภู เบอร์กลาง 063-878-8453 ที่อยู่ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 ภาคใต้ 57. สงขลา เบอร์กลาง 074-212-529, 063-902-9373 ที่อยู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 58. ภูเก็ต เบอร์กลาง 076-540-500, 064-301-6917 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ เลขที่ 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 59. ปัตตานี เบอร์กลาง 073-330-889, 064-301-6918 ที่อยู่ ตลาดกลางเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี เลขที่ 99/9 ม. 6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 60. สุราษฎร์ธานี เบอร์กลาง 077 -205195, 064-301-6926 ที่อยู่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี (อาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) เลขที่ 156/7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 61. สตูล เบอร์กลาง 074-711515, 064-585-3423 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 62. นราธิวาส เบอร์กลาง 073-530528, 064-585-3420 ที่อยู่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เลขที่ 37 ม.9 ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 63. กระบี่ เบอร์กลาง 075-620688, 064-585-3417 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เลขที่ 5 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 64. ตรัง เบอร์กลาง 075-270662, 064-585-3418 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (เดิม) ถ.พระรามที่ 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 65. พัทลุง เบอร์กลาง 074-610965, 064-5853421 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 66. นครศรีธรรมราช เบอร์กลาง 075-341235, 064-5853419 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 (หลังเดิม) (ห้องไกล่เกลี่ย) ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 67. พังงา เบอร์กลาง 063-878-8461 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 68. ชุมพร เบอร์กลาง 063-878-8459 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อ.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

1301

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. (หน่วยงาน สสว. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Osmep สสว.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Osmep สสว.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด