Clicky

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ เรา คือ เพจหลักของกรมส่งเสริมคุณภาพส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

21/10/2022
กระป๋องที่ใช้แล้วยังมีค่า .... เพียงแค่คุณเก็บ !

“กระป๋องที่ใช้แล้วยังมีค่า .... ”
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ โดยการนำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ส่งต่อให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อให้พวกเขา สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน วันรักต้นไม้ประ...
21/10/2022

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 พร้อมร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก “ต้นโพทะเล ต้นราชพฤกษ์ ต้นยางนา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /// 21 ตุลาคม 2565
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

วันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเ...
21/10/2022

วันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนชาติ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี /// 21 ตุลาคม 2565
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

21 ตุลาคมของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (Nation Annual Tree Day).เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันค...
21/10/2022

21 ตุลาคมของทุกปี
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (Nation Annual Tree Day)
.
เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ
.
เรามาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ ให้เจริญเติบโตเป็นประโยชน์แก่ทุกคนต่อไป
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ทั่วโลกมีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 5,023 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ ร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ผิวโลก ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว...
21/10/2022

ทั่วโลกมีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 5,023 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ ร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ผิวโลก ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศถึง 1 ใน 3 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด มาตรการและวิธีการต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเร่งหาทางออกอย่างต่อเนื่อง
.
1. ประเมินปริมาณการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในพื้นที่เกษตรและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ เพื่อกำหนดกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมในการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ
.
2. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมการเกษตร ในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ลดก๊าซมีเทนจากระบบย่อยอาหารสัตว์ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
.
3. ส่งเสริมการปลูกพืชอย่างเหมาะสม ปลูกพืชหมุนเวียน พืชอายุสั้น ที่ช่วยบำรุงแร่ธาตุในดิน เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง หรือแตงโม รวมทั้งลดปริมาณปุ๋ยเคมีและลดการเผาเศษซากพืช
.
4. เพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคและแนวทางลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร เช่นนำมูลสัตว์ไปผลิตก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง, ลดไนตรัสออกไซด์ในดินด้วยการควบคุมปริมาณและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เป็นต้น
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก
.
แหล่งอ้างอิง
https://www.ams.usda.gov/services/auditing/gap-ghp
https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-and-applied-economics/article/sustainable-land-management-practices-and-technical-and-environmental-efficiency-among-smallholder-farmers-in-ghana/97B9717CE826B5CD02036A132CB5B7D8

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ...
20/10/2022

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายวรพล จันทร์งาม และนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงาน รวมถึงความสำคัญ รูปแบบ และความน่าสนใจของงานให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้รับทราบ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน พบกับกิจกรรม การแสดง นิทรรศการ สินค้า และของรางวัลมากมาย
.
ทั้งนี้ โครงการ“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ได้กำหนดจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
.
/// 20 ตุลาคม 2565
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดพิธีเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบ...
20/10/2022

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดพิธีเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ และเยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการนำบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และการจัดทำขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม และนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน เพื่อสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการ (Action plan) ส่งเสริมการจัดการระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบครบวงจรในประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - 2568) และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานเอกชน ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป้องอลูมิเนียม ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /// 20 ตุลาคม 2565
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแนะนำการเดินทางสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข้าราชการ) ระหว่างวั...
20/10/2022

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแนะนำการเดินทาง
สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข้าราชการ)
ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2565
.
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-2985620 ต่อ 1444 หรือ 1443
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

20/10/2022
งานแถลงข่าว "มหกรรม ทส."

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม LIVE Facebook
งานแถลงข่าว
"มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พ้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
.
ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 โมงครึ่ง วันนี้ รอดูได้เลย ! กับ Facebook LIVE เปิดตัวโครงการ“เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเที...
20/10/2022

10 โมงครึ่ง วันนี้ รอดูได้เลย !
กับ Facebook LIVE เปิดตัวโครงการ
“เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ”
.
และการเสวนาหัวข้อ “การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ”
.
เจอกัน พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
.
ห้ามพลาด !
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม...
19/10/2022

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4 (ปี 2566-2570) ระหว่างกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /// 19 ต.ค. 65
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

สาย F สาย Shopping ฟังทางนี้  !.“กล่องลังกระดาษ” ถือเป็นหนึ่งบรรจุภัณฑ์ยอดฮิตอันดับต้นๆ ที่ใช้ในการบรรจุห่อหุ้มสินค้าที่...
19/10/2022

สาย F สาย Shopping ฟังทางนี้ !
.
“กล่องลังกระดาษ” ถือเป็นหนึ่งบรรจุภัณฑ์ยอดฮิตอันดับต้นๆ ที่ใช้ในการบรรจุห่อหุ้มสินค้าที่เราสั่งมาด้วย
แต่ทว่า เมื่อเราเอาของที่ต้องการออกมาใช้แล้วเสร็จ เราก็มักจะทิ้งบรรจุภัณฑ์ห่อมาด้วยไปเลยในทันที
.
จะดีกว่าไหม .... ถ้าหากเรามาร่วมกันเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ
ด้วยการบริจาคกล่องลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายมาเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ ส่งมอบให้น้องนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

เปิดหน้าจอ รอดูได้เลย !เตรียมพบกับ Facebook LIVE เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเที...
18/10/2022

เปิดหน้าจอ รอดูได้เลย !
เตรียมพบกับ Facebook LIVE
เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ”
.
และการเสวนาหัวข้อ “การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ”
.
เจอกัน พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
.
ห้ามพลาด !
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

ประกาศๆ .โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอ...
16/10/2022

ประกาศๆ
.
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School - DEQP
.
หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

16/10/2022

“เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์” ถือเป็นหนึ่งในเทศบาล
ที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2564
.
เนื่องจากสมัยก่อน ที่นี่ไม่มีที่ในการจัดเก็บน้ำ ก็เลยกลายมาเป็นที่มาของ
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมือง การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาประปาท้องถิ่นคุณภาพ
.
ว่าแต่ น้ำที่ได้จากการบริหารจัดการของที่นี่ จะนำไปใช้อะไร ใครได้ประโยชน์บ้าง
เพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปดูกันเลยครับ
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประกาศๆ .ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเ...
15/10/2022

ประกาศๆ
.
ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste - DEQP
.
หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#โครงการชุมชนปลอดขยะ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากนี้ไป กล่องเครื่องดื่ม เมื่อบริโภคเสร็จจะไม่กลายเป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไป.มาร่วมกัน “เปลี่ยนกล่อง UHT ให้เป็นบ้าน”ด้วย...
15/10/2022

จากนี้ไป กล่องเครื่องดื่ม เมื่อบริโภคเสร็จ
จะไม่กลายเป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไป
.
มาร่วมกัน “เปลี่ยนกล่อง UHT ให้เป็นบ้าน”
ด้วยการร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อนำมาเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้าน โดยมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากทั้งภัยธรรมชาติ และผู้ยากไร้
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#เปลี่ยนกล่องให้เป็นบ้าน

ฮาว ทู !!การจัดการขยะอาหารในครัวเรือนแบบง่ายๆ ที่คุณเอง ก็ทำได้.้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
14/10/2022

ฮาว ทู !!
การจัดการขยะอาหารในครัวเรือนแบบง่ายๆ ที่คุณเอง ก็ทำได้
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบ...
14/10/2022

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิต มุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดการสร้างมลภาวะ และนำวัตถุดิบต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติหรือสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
.
1. เหล็ก EF/EAF (Electric Arc Furnace) คือเหล็กที่ผ่านกระบวนการนำเศษเหล็กมาหลอมใหม่ด้วยการอาร์คไฟฟ้าที่สามารถควบคุมและกำจัดมลพิษจากการผลิตได้ ซึ่งดีกว่ากระบวนการหลอมเศษเหล็กแบบเก่า ที่ก่อให้เกิดสารพิษ อย่างฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์ ,โบรอน ฯลฯ
.
2. พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง มีคุณสมบัติ สามารถย่อยสลายโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพในระยะเวลาที่สั้นลง
.
3. ไม้สังเคราะห์ ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนวัสดุธรรมชาติ ลดการตัดไม้ มีทั้งแบบผสมไม้จริง ไม้เก่า เศษไม้ ผสมวัสดุอื่นๆ เช่น ผงไม้ผสมกับพลาสติก เรียกว่า WPC (Wood Plastic Composite,ชิ้นไม้ขนาดเล็กผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เรียกว่า ไม้อัดซีเมนต์ และวัสดุสังเคราะห์ที่ทำเลียนแบบไม้ เช่น Polyvinyl chloride
.
4. เส้นใยสิ่งทอจากวัสดุรีไซเคิล โดยนำเศษผ้าจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเสื้อผ้าเก่า มาผสานกับขยะพลาสติก ผลิตออกมาเป็นไฟเบอร์ เส้นด้าย และนำกลับมาสร้างเป็นผ้าชิ้นใหม่อย่างแพร่หลายทั่วโลก
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#อุตสาหกรรมที่ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://www.millconsteel.com/blog-post/article-6/
https://www.scimath.org/article-physics/item/11334-bioplastics
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/ideas/tips-and-tricks/synthetic-wood-plank
https://www.byrdie.com/best-sustainable-clothing-brands-5210672

ที่อยู่

49 ถ.พระรามที่ 6 ซ.30
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622788400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความ เมตตา เรา ท่าน ทั้งหลาย ช่วย เผยแพร่ VDO นี้, โลก จะไม่มี มลพิษเลย, เป็นวิธีการ ที่ทำให้เครื่องยนต์ เครื่องกล ในโรงงาน อุตสารหกรรมต่างๆ สามารถควบคลุม ลดมลพิษในอากาศเลย หยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทันที, ร่วมกัน รณรงค์ ลดโลกร้อน, หลักการง่ายๆ ครับ -
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างสรรค์
👀 ใครคิดถึง ไอซ์ ศรัณยู ยกมือขึ้นนนน!!!
พบกับนักร้องหนุ่ม เสียงดี ที่มีรอยยิ้มที่เราคุ้นเคย จะมาชวนคุยกันเรื่อง "ช่วยกันทำให้เป็นเมืองสวยใส ไร้มลพิษ"
🕘 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 64 นี้ พบกับ ไอซ์ ศรัณยู ใน Live "Everyday is green อยากชวนเธอมากรีนด้วยกัน”
.
ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลฟรี แบบคนรักษ์โลก ตลอดรายการ
📍ชวนผองเพื่อน ปักหมุดรอ ตั้งเวลาไว้เลยยย ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น พบกันวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-15.30 น.
พบกันที่นี่ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่าลืมมาร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัล ปังปัง แน่นๆ กันนะคะ🛍️
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
🎉 กระเป๋าผ้า Limited Edition 🎉

ขอบคุณ ❣️🤗❣️
กิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม้อม

#ร่วมสนุกลุ้นรางวัล 🐾
Nararat Kongsiripattana
มาคะ....เขามาดูเข้ามากรีนด้วยกันคร่าาาาา
วันนี้อย่าพลาดเชียวน๊าาาาา
คุณแขมาเจอกับทุก ๆ ท่านอีกแล้วววววว
รางวัลกระเป๋าจากกิจกรรมขอขอบคุนทางเพจมากๆนะคะ😍
สวัสดี ฉันเป็นคนอิตาลี กำลังเรียนที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสามารถตอบคำถามในแบบสำรวจนี้เกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกได้หรือไม่? ผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้สำหรับวิทยานิพนธ์
https://forms.gle/usfzaQVNDZAeL1Cp6 ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
สัวสดีวันสิงแวดล้อม ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Greenoffice สำนักงานสีเขียว PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองกฎหมาย กรมสรรพากร กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สำนักงานสรรพากรภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) กระทรวงศึกษาธิการ ខេត្តព្រៃវែង កំពូលដួងចិត្ត-PAG สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา