กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th

เปิดเหมือนปกติ

ใครว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งจะต้องมีอายุใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียว Single – Use ?.เราจะทําให้เป็น Multiple-use ได้ง่ายนิดเด...
27/08/2021

ใครว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งจะต้องมีอายุใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียว Single – Use ?
.
เราจะทําให้เป็น Multiple-use ได้ง่ายนิดเดียว เพียงแค่เริ่มจากการปรับมุมมอง
.
แล้วเพื่อน ๆ ล่ะ คิดว่าเราสามารถเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใกล้ตัวชิ้นไหนให้ใช้แล้วใช้อีกได้บ้าง?
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ใครว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งจะต้องมีอายุใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียว Single – Use ?
.
เราจะทําให้เป็น Multiple-use ได้ง่ายนิดเดียว เพียงแค่เริ่มจากการปรับมุมมอง
.
แล้วเพื่อน ๆ ล่ะ คิดว่าเราสามารถเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใกล้ตัวชิ้นไหนให้ใช้แล้วใช้อีกได้บ้าง?
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”.หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที...
27/08/2021

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มาร่วมกัน “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กันนะครับ.#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
27/08/2021

มาร่วมกัน
“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กันนะครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มาร่วมกัน
“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กันนะครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนแฟนเพจทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันตามประสาคนรักสิ่งแวดล้อมแบบสนุกๆกับการ LIVE สด ผ่านทางเฟสบุ๊ก แฟนเพจ “CampaignDEQP”...
26/08/2021

ขอเชิญชวนแฟนเพจทุกท่าน
มาร่วมพูดคุยกันตามประสาคนรักสิ่งแวดล้อมแบบสนุกๆ
กับการ LIVE สด ผ่านทางเฟสบุ๊ก แฟนเพจ “CampaignDEQP”
https://www.facebook.com/CampaignDEQP
.
ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมาแจก สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับ ห้ามพลาดเลยทีเดียว
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนแฟนเพจทุกท่าน
มาร่วมพูดคุยกันตามประสาคนรักสิ่งแวดล้อมแบบสนุกๆ
กับการ LIVE สด ผ่านทางเฟสบุ๊ก แฟนเพจ “CampaignDEQP”
https://www.facebook.com/CampaignDEQP
.
ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมาแจก สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับ ห้ามพลาดเลยทีเดียว
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”.หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อย...
26/08/2021

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงานแบบง่ายที่น้องๆ หนูๆ และทุกๆ คนก็ทำได้.#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
26/08/2021

ประหยัดพลังงานแบบง่าย
ที่น้องๆ หนูๆ และทุกๆ คนก็ทำได้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงานแบบง่าย
ที่น้องๆ หนูๆ และทุกๆ คนก็ทำได้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”.หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ร้าน 0 บาท” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนัง...
25/08/2021

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ร้าน 0 บาท” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “ร้าน 0 บาท” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มรดกโลกเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่มีชีวิตและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืช...
25/08/2021

มรดกโลกเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่มีชีวิตและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือวัฒนธรรม ที่ต้องอนุรักษ์และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ มรดกโลกทางธรรมชาติ , มรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกแบบผสมผสาน ซึ่งไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างมากในระดับสากล ด้วยคุณค่าในเชิงทางวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา ทางธรณีวิทยา ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางจิตใจของคนในประเทศที่เป็นเจ้าของมรดกโลกนั้นๆ
.
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มป่าแก่งกระจานได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ซึ่งกลุ่มป่าแก่งกระจานได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลำดับที่ 3 ของประเทศไทย โดยตรงตามเกณฑ์ข้อที่ 10 ของทางยูเนสโก คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์หายากของโลกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก 2 แห่งก่อนหน้านี้คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534) และพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2548)
.
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตั้งอยู่แนวทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัดด้วยกัน คือ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่รวมกว่า 2.5 ล้านไร่ นอกจากพื้นที่อันกว้างใหญ่และความอุดมสมบรูณ์ของผืนป่าแล้วยังมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก โดยมีชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หายากบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี ด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับโลกทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
.
การได้ขี้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ ทำให้ประชาชนคระหนักรู้ถึงคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ และรู้สึกหวงแหน เพราะทุกคนถือว่าได้เป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกมีความสำคัญและโดดเด่นในระดับโลก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ให้ได้เยี่ยมชมทิวทัศน์และความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้การขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติยังทำให้สามารถวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีระบบระเบียบช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เพราะหากเราดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะตอบแทนเราด้วยการให้เราได้ใช้ประโยชน์ และระบบนิเวศทางธรรมชาติจะไม่เสียสมดุล ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นน้อยลง รวมถึงลดปัญหาสัตว์ป่าออกมาหาของกินในแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหรือตามไร่นาด้วย
.
อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าแก่งกระจานยังไม่เป็นจุดสิ้นสุดของการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ รวมทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทุกคน เพื่อให้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์รวมไปถึงแหล่งธรรมชาติต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่คนไทยไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
ที่มา : https://www.onep.go.th/27-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2564-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80/
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/thailand-57968385
ที่มา : https://sites.google.com/site/ktsthammasron/haelng-mrdk-lok-thang-thrrm-chat
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99

มรดกโลกเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่มีชีวิตและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือวัฒนธรรม ที่ต้องอนุรักษ์และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ มรดกโลกทางธรรมชาติ , มรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกแบบผสมผสาน ซึ่งไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างมากในระดับสากล ด้วยคุณค่าในเชิงทางวิทยาศาสตร์ ทางชีววิทยา ทางธรณีวิทยา ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางจิตใจของคนในประเทศที่เป็นเจ้าของมรดกโลกนั้นๆ
.
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มป่าแก่งกระจานได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ซึ่งกลุ่มป่าแก่งกระจานได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลำดับที่ 3 ของประเทศไทย โดยตรงตามเกณฑ์ข้อที่ 10 ของทางยูเนสโก คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์หายากของโลกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก 2 แห่งก่อนหน้านี้คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534) และพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2548)
.
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตั้งอยู่แนวทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัดด้วยกัน คือ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่รวมกว่า 2.5 ล้านไร่ นอกจากพื้นที่อันกว้างใหญ่และความอุดมสมบรูณ์ของผืนป่าแล้วยังมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก โดยมีชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หายากบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี ด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับโลกทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
.
การได้ขี้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ ทำให้ประชาชนคระหนักรู้ถึงคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ และรู้สึกหวงแหน เพราะทุกคนถือว่าได้เป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกมีความสำคัญและโดดเด่นในระดับโลก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ให้ได้เยี่ยมชมทิวทัศน์และความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้การขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติยังทำให้สามารถวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีระบบระเบียบช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เพราะหากเราดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะตอบแทนเราด้วยการให้เราได้ใช้ประโยชน์ และระบบนิเวศทางธรรมชาติจะไม่เสียสมดุล ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นน้อยลง รวมถึงลดปัญหาสัตว์ป่าออกมาหาของกินในแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหรือตามไร่นาด้วย
.
อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าแก่งกระจานยังไม่เป็นจุดสิ้นสุดของการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ รวมทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทุกคน เพื่อให้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์รวมไปถึงแหล่งธรรมชาติต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่คนไทยไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
ที่มา : https://www.onep.go.th/27-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2564-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80/
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/thailand-57968385
ที่มา : https://sites.google.com/site/ktsthammasron/haelng-mrdk-lok-thang-thrrm-chat
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99

เด็กๆ จะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อช่วยลดโลกร้อน ไปดูกันครับ.#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
24/08/2021

เด็กๆ จะสามารถทำอะไรได้บ้าง
เพื่อช่วยลดโลกร้อน ไปดูกันครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เด็กๆ จะสามารถทำอะไรได้บ้าง
เพื่อช่วยลดโลกร้อน ไปดูกันครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญมิตรรักแฟนเพจ ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับของที่ระลึก Limited Edition 50 รางวัล กติกาแสนง่ายเพียง.....1. คลิกลิ...
24/08/2021

ขอเชิญมิตรรักแฟนเพจ ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับของที่ระลึก Limited Edition 50 รางวัล กติกาแสนง่ายเพียง....
.
1. คลิกลิงค์นี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำแบบสอบถาม https://forms.gle/tuZRbdWz2ioEToFs8 เมื่อทำเรียบร้อยแล้วให้แคปหน้าจอ
2. โพสต์ภาพที่ทำเสร็จแล้วใต้โพสต์นี้
3. กดแชร์โพสต์นี้ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ อย่าลืมกดไลค์โพสต์นี้ด้วยนะครับ
.
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมลุ้นของที่ระลึกได้เล้ยยยยย หมดเขต 10 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 กันยายน 2564
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญมิตรรักแฟนเพจ ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับของที่ระลึก Limited Edition 50 รางวัล กติกาแสนง่ายเพียง....
.
1. คลิกลิงค์นี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำแบบสอบถาม https://forms.gle/tuZRbdWz2ioEToFs8 เมื่อทำเรียบร้อยแล้วให้แคปหน้าจอ
2. โพสต์ภาพที่ทำเสร็จแล้วใต้โพสต์นี้
3. กดแชร์โพสต์นี้ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ อย่าลืมกดไลค์โพสต์นี้ด้วยนะครับ
.
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมลุ้นของที่ระลึกได้เล้ยยยยย หมดเขต 10 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 กันยายน 2564
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”.หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “กองทุนขยะรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู...
24/08/2021

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “กองทุนขยะรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “กองทุนขยะรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

23/08/2021
Scoop สะอาดบุรี จูเนียร์ EP 2 ขยะในโรงเรียน ปัญหาโลกแตกที่แก้ไม่ได้

ขยะล้นโรงเรียน..ปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงหรือ ?
คลิปนี้มีคำตอบ ปลูกฝังความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม จัดการปัญหาขยะในโรงเรียนที่ทุกคนร่วมมือกันได้ ขยะล้นโรงเรียนจะหมดไป ถ้าทุกคนใส่ใจจัดการขยะให้ถูกวิธี
.
พบกับโครงการจัดการขยะในโรงเรียนที่นี่ เร็วๆนี้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#สะอาดบุรีจูเนียร์ #การจัดการขยะในโรงเรียน #โรงเรียนปลอดขยะ

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”.หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่...
23/08/2021

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตัวอย่างกิจกรรม การจัดการขยะที่ต้นทาง”
.
หมายเหตุ : ตัวอย่างกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เป็นหนึ่งในแนวทางของกิจกรรมที่อยู่ในหนังสือคู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง ที่รวบรวมนำเอาแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางที่น่าสนใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ โดยการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือ ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ที่มา : คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กันยายน 2563
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

49, ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022788400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator ภายในแบรนด์"เวยโฟ(weifo)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ขอบคุณกระเป๋าสวยๆจากการร่วมกิจกรรมค่ะ❤️❤️❤️🙏🙏🙏
ได้รับของรางวัล " ชุดหลอดน้ำฟางข้าวพกพา สีน้ำตาล " จากกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียบร้อยค่ะ ของรางวัลน่าใช้มากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
สวัสดี ฉันเป็นคนอิตาลี กำลังเรียนที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสามารถตอบคำถามในแบบสำรวจนี้เกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกได้หรือไม่? ผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้สำหรับวิทยานิพนธ์ https://forms.gle/usfzaQVNDZAeL1Cp6 ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator..รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง... สอบถาม idline:weifo1 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693 Website: www.weifothailand.com
วันนี้ (1 ก.ค.64) มีงาน Live เสวนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันอนามัยและสิ่งแวดล้อมไทย 2564 เผื่อใครสนใจไปฟังได้ นะคะ https://www.facebook.com/TNNthailand/photos/4525592927453704
สัวสดีวันสิงแวดล้อม ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ
ได้รับแล้วค่ะวุฒิบัตร&ถุงผ้า รางวัลการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม.ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์(e-learning) ขอบคุณกรมส่งเสริมฯ มากๆค่ะ
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าไฟแช็กแบบนี้นำไปรีไซเคิลได้ไม๊คะ
ฝูงกะหรี่แมงดาโสโครกอย่างมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทุกตัวต้องไปผสมพันธุ์กับหมาใต้เมรุมาสในเขตพุทธวาสวัดที่อุแสมบทแล้วเย็ดสดแตดหมาฝึกอวิชากลับตราเฉพาะทุกรอบแล้วใช้สมญานามว่าสมีมหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูหีหมาคาผ้าเหลืองปราดเปรืองเรื่องกินถุงบางอนามัยใช้แล้วจากซ่องสมุทรสาคร ตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นอีกเที่ยวหนึ่งแล้วย่องเบาป่าช้าสมุทรสาครสองพันซาก กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูกันซากศพแม่บังเกิดเกล้าที่ขวดคาแตดตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้ซากศพแม่เอาไว้แน่นๆเหมือนตูดขวด อย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวก็ตาม ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับถนนท่าปรงไว้เสพสวาทสัมภเวสีเย็ดรูขี้ซากศพแม่บังเกิดเกล้า ฉีดอสุจิใส่รูดากซากศพแม่เยี่ยงหมาเพื่อผลิต น้ำมันพรายอย่างหนาระบบกลั่นขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องสมุทรสาคร ปากก็เคี้ยวถุงยางอนามัยใช้แล้วเหมือนตอนโดนกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตเตะหงายหลังทั้งเก้าอี้ กระทืบซำสองสามที่ทีจนมันขี้เยี่ยวแตกเหมือนรถส้วมสมุทรสาครพลิกคว่ำ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่มหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมา จากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาครแล้วประสาทหบอนเห่าหอนว่ากล้บ ตราเฉพาะทุกราบแล้วรูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายประจำมหาชัยเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะสมุทรสาตรทั่วไป สรรพคุณ ระดมคนทั้งจังหวัดแล้ว กันแชยอะโลทอร์คกี้วอร์คกี้เป็นใมล์โครโฟน แล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกระหัสผ่านแล้ว พอใจจะกันชาก ก็ เพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บ้าน ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว..แม้เห่าเป็นฝูงไอ้แก่สัตว์เดรัจฉานจัดรายการวิทยุรัฐสภาเย็ดหีหมาในป่าช้า วิทยุวุฒิสภาผสมพันธุ์กับหมาข้างถังขยะเป็นผลงานหากินเอาเอง ตามคำสั่ง ระบบอินเตอร์เน็ตนายกรัฐมนตรี ส่วนกะหรี่ตัวเมียเสียบแจ็คสถานีฐานโทรศัพท์ทุกตัวต้องไปแหกหีออาขวดน้ำปลาโรยพริกป่นยัดเข้ารูแตดโชว์รูหีกล้างถึงรูขี้แข่งกับพัฒน์พงษ์ แก้ปีชงพวกมันเองทั้งสถานีโทรศัพท์เสียบแจ็คสถานีฐานเป็นผลงานหากินเอาเองทุกตัวตลอดชั่วกาลปาวสาร
ฝูงไอ้แก่สัตว์หน้าผี เกิดข้างถังขยะตรอกมะขามลูกอีเตรอะแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งต้องไปเย็ดหีหมาเยี่ยงหีแม่ที่เย็ดข้างถังขยะ.สำแดงแทนไอ้ตูบแม้หัวจู๋เท่านิ้วก้อยเวลาโด่มาก็สอดใส่รูหีหมาแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนชักโครกไม่ตันไม่จำเป็นออกแรงดันมันก็ไหลเข้ารูหีหมาผลุบ!ชักเข้าชักออกสองสามที อสุจิ ทะลัก มะเขือเผาปั๊ปเหลือจู๋เท่าดักแด้แล้วแหกปากเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงว่าขมิบเต็มที่หรือยังอีตูบ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว สำแดงแทนไอ้ตูบแล้วไม่น่ารักเหรออีตูบ.. พอตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นที่โกนใหม่ๆแล้วย่องเบาป่าช้ากะหรี่สองพันซากสมุทรสาครผงกหัวดอเท่านิ้วก้อย กันตุ๊ดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นกันเตรอะซากศพแม่บังเกิด้กล้าที่ตายเยี่ยงหมาในป่าช้าเสียบคารูขี้เอาไว้แน่นๆอย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวยั๊วเยี๊ยะก็ตาม ! ต่อจากนั้นอุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดในถังขยะตรอกมะขาม วงเวียน22กรกฎาฯ ใกล้สามแยกท่ารถเมล์สาย25 เขตสัมพันธวงษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไว้นอนเสพสวาททางรูก้น สำแดงความสัปดน เย็ดรูขี้ซากศพกันเตรอะเยี่ยงหมา. ฉีดอสุจิใส่รูดาก ซากศพมารดาบังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข ข้างถังขยะตรอกมะขามเพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้นวางจำหน่ายข้างถังขยะตรอกมะขาม วันสต๊อปเซอร์วิต สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา สมีหน้าผีแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งเห่าหอนจากวิทยุเตรื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาคร! แล้วประสาทหลอนเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวี ว่ากลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน? รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก! ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชาการกลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอาย ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ!! มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะตรอกมะขามทั่วไป! ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว กันแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกรหัสผ่านแล้ว กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว พอใจจะ พอใจจะ กันชาก .ก็เพื่อ...
ส่งถึงมือแล้วนะครับ ถูกใจนายecoอย่างผมมาก ขอบคุณมากครับ #กิจกรรมปีใหม่63 #ปฏิทินปี64 #กรมส่งเสริมคุณภาพ