กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th

เปิดเหมือนปกติ

“ที่พัก” ก็ต้องรักษ์โลกนะ.การพักแรม ตามโรงแรมต่างๆ ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเท...
15/01/2022

“ที่พัก” ก็ต้องรักษ์โลกนะ
.
การพักแรม ตามโรงแรมต่างๆ ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น
นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แล้ว
คุณก็ยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ง่ายๆ
ด้วยการเลือกพักอาศัยใน “โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ที่มีอยู่ทั่วไทย
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ที่พัก” ก็ต้องรักษ์โลกนะ
.
การพักแรม ตามโรงแรมต่างๆ ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น
นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แล้ว
คุณก็ยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ง่ายๆ
ด้วยการเลือกพักอาศัยใน “โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ที่มีอยู่ทั่วไทย
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชิ...
15/01/2022

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่าเข้าร่วมงาน ในการนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับ
.
ภายหลังจากพิธีเปิด นายวราวุธ พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า พร้อมเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าปล่อยกำลังพลเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ และร่วมชิงเก็บใบไม้ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conferences เพื่อรับมอบนโยบายของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในท้องที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ /// 15 ม.ค. 2565
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อ คือมิตรแท้สิ่งแวดล้อม.กระแสรักษ์โลกทำให้มีผู้ฉวยโอกาสปลอมปนสินค้าที่ ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อ...
15/01/2022

ตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อ คือมิตรแท้สิ่งแวดล้อม
.
กระแสรักษ์โลกทำให้มีผู้ฉวยโอกาสปลอมปนสินค้าที่ ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมออกมาวางจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ผู้บริโภคควรสังเกตคุณสมบัติ ของสินค้านั้นๆ ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพื่อทดแทนพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องบรรจุต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หรือเลือกใช้พลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพที่เห็นในท้องตลาดนั้น มีทั้งที่เป็นของจริงและของปลอม เนื่องจากราคาของพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยนั้นสูงกว่าพลาสติกทั่วไป 2-3 เท่า ผู้ผลิตบางรายอาจจะใช้วิธีผสมพลาสติกชีวภาพกับพลาสติกทั่วไป ซึ่งแม้จะย่อยสลายได้แต่ก็แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้องดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันวัตถุดิบ ที่มีมาตรฐานรับรอง โดยปัจจุบันมาตรฐานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อยืนยันว่าเป็นพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพของแท้ เช่น ASTM D6400 EN 13432 ISO 17088 มอก 17088 ฉลาก TBIA Compostable หรือ ฉลาก GC Compostable หรือ “ฉลากสิ่งแวดล้อม” ต่างๆ เช่น ISO14024 หรือฉลากที่มีองค์กรอิสระตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนแล้ว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ฉลากเขียว”
.
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ต้องสังเกตฉลากที่มีมาตรฐานรับรอง ว่าเป็นพลาสติกชีวภาพของแท้ที่สลายตัวได้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://brandinside.asia/how-to-buy-green-products/
https://techsauce.co/tech-and-biz/bioplastic
https://www.goodhousekeeping.com/home-products/g31291481/eco-friendly-products/

ตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อ คือมิตรแท้สิ่งแวดล้อม
.
กระแสรักษ์โลกทำให้มีผู้ฉวยโอกาสปลอมปนสินค้าที่ ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมออกมาวางจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ผู้บริโภคควรสังเกตคุณสมบัติ ของสินค้านั้นๆ ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพื่อทดแทนพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องบรรจุต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หรือเลือกใช้พลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพที่เห็นในท้องตลาดนั้น มีทั้งที่เป็นของจริงและของปลอม เนื่องจากราคาของพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยนั้นสูงกว่าพลาสติกทั่วไป 2-3 เท่า ผู้ผลิตบางรายอาจจะใช้วิธีผสมพลาสติกชีวภาพกับพลาสติกทั่วไป ซึ่งแม้จะย่อยสลายได้แต่ก็แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้องดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันวัตถุดิบ ที่มีมาตรฐานรับรอง โดยปัจจุบันมาตรฐานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อยืนยันว่าเป็นพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพของแท้ เช่น ASTM D6400 EN 13432 ISO 17088 มอก 17088 ฉลาก TBIA Compostable หรือ ฉลาก GC Compostable หรือ “ฉลากสิ่งแวดล้อม” ต่างๆ เช่น ISO14024 หรือฉลากที่มีองค์กรอิสระตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนแล้ว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ฉลากเขียว”
.
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ต้องสังเกตฉลากที่มีมาตรฐานรับรอง ว่าเป็นพลาสติกชีวภาพของแท้ที่สลายตัวได้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://brandinside.asia/how-to-buy-green-products/
https://techsauce.co/tech-and-biz/bioplastic
https://www.goodhousekeeping.com/home-products/g31291481/eco-friendly-products/

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด...
14/01/2022

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ตาก เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
.
ทั้งนี้ ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมป่าไม้ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด /// 14 ม.ค. 2565
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บ่ายสามโมง เตรียมตัว ...เจอพี่ก๊อต !!!.กับ LIVE สด ที่เพื่อนๆ ต้องไม่พลาด !!!พบกับ “พี่ก๊อต จิรายุ” พระเอกหนุ่มชื่อดัง ส...
14/01/2022

บ่ายสามโมง เตรียมตัว ...
เจอพี่ก๊อต !!!
.
กับ LIVE สด ที่เพื่อนๆ ต้องไม่พลาด !!!
พบกับ “พี่ก๊อต จิรายุ” พระเอกหนุ่มชื่อดัง สุดปังแห่งปี
ที่จะชวนเพื่อนๆ มาพูดคุยเรื่องราวดีๆ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา”
.
เพื่อนๆ สามารถมาร่วมพูดคุยแบบสนุกๆ กับ “พี่ก๊อต” ได้
ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทางเพจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
พิเศษสุดๆ !
สำหรับเพื่อนๆ ที่มาร่วมรับชม LIVE สด นี้
สามารถเล่นเกมร่วมสนุก เพื่อลุ้นของรางวัล “กล่องข้าวรักษ์โลก”
จำนวน 10 รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บ่ายสามโมง เตรียมตัว ...
เจอพี่ก๊อต !!!
.
กับ LIVE สด ที่เพื่อนๆ ต้องไม่พลาด !!!
พบกับ “พี่ก๊อต จิรายุ” พระเอกหนุ่มชื่อดัง สุดปังแห่งปี
ที่จะชวนเพื่อนๆ มาพูดคุยเรื่องราวดีๆ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา”
.
เพื่อนๆ สามารถมาร่วมพูดคุยแบบสนุกๆ กับ “พี่ก๊อต” ได้
ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทางเพจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
พิเศษสุดๆ !
สำหรับเพื่อนๆ ที่มาร่วมรับชม LIVE สด นี้
สามารถเล่นเกมร่วมสนุก เพื่อลุ้นของรางวัล “กล่องข้าวรักษ์โลก”
จำนวน 10 รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

14 มกราคม“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”.ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และป้...
14/01/2022

14 มกราคม
“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
.
ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติอีกด้วย
.
ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่ประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่งดงามทั้งวันนี้และวันข้างหน้ากันนะครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

14 มกราคม
“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
.
ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติอีกด้วย
.
ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่ประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่งดงามทั้งวันนี้และวันข้างหน้ากันนะครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“การเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยวิถีรักษ์โลก”.การท่องเที่ยว ถือเป็นรายได้หลัก ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ.แต่ทว่า กา...
13/01/2022

“การเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยวิถีรักษ์โลก”
.
การท่องเที่ยว ถือเป็นรายได้หลัก ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
.
แต่ทว่า การเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ ย่อมสร้างการเบียดเบียนต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยมลพิษบนท้องถนน
.
วันนี้ เราเลยมี How to การเดินทางอย่างไร
ให้เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแนะนำเพื่อนๆ กันครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“การเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยวิถีรักษ์โลก”
.
การท่องเที่ยว ถือเป็นรายได้หลัก ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
.
แต่ทว่า การเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ ย่อมสร้างการเบียดเบียนต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยมลพิษบนท้องถนน
.
วันนี้ เราเลยมี How to การเดินทางอย่างไร
ให้เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแนะนำเพื่อนๆ กันครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะทุกโค้นนน .... !!!.ด้วยกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมสุดต๊าชชชชชชช สำหรับผู้ที่รักการ...
13/01/2022

พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะทุกโค้นนน .... !!!
.
ด้วยกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
กับกิจกรรมสุดต๊าชชชชชชช สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ
กติกาตามนี้เลยคร้าาาาา
รีบๆ กันหน่อย .... เพราะหมดเขต 14 มกราคม 2565 แล้วน้าาาาาา ทุกโค้นนน
.
#naturecandid #ecofriendly #nextnormal #deqpth
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะทุกโค้นนน .... !!!
.
ด้วยกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
กับกิจกรรมสุดต๊าชชชชชชช สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ
กติกาตามนี้เลยคร้าาาาา
รีบๆ กันหน่อย .... เพราะหมดเขต 14 มกราคม 2565 แล้วน้าาาาาา ทุกโค้นนน
.
#naturecandid #ecofriendly #nextnormal #deqpth
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้อมนำสุขภาพที่ดี บนวิถีแห่งความพอเพียง.ส่วนปฏิทินปีใหม่ 2565 นี้ รับฟรีได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าม...
12/01/2022

ปรับปรุง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
น้อมนำสุขภาพที่ดี บนวิถีแห่งความพอเพียง
.
ส่วนปฏิทินปีใหม่ 2565 นี้ รับฟรีได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้ามาคลิกเพื่อดาวน์โหลดปฎิทินปีใหม่ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แล้ววันนี้ที่ https://eservice.deqp.go.th/media/details...
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

12/01/2022

LIVE สด ที่เพื่อนๆ ต้องไม่พลาด !!!
พบกับ “พี่ก๊อต จิรายุ” พระเอกหนุ่มชื่อดัง สุดปังแห่งปี
ที่จะชวนเพื่อนๆ มาพูดคุยเรื่องราวดีๆ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา”
.
เพื่อนๆ สามารถมาร่วมพูดคุยแบบสนุกๆ กับ “พี่ก๊อต” ได้
ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทางเพจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
พิเศษสุดๆ !
สำหรับเพื่อนๆ ที่มาร่วมรับชม LIVE สด นี้
สามารถเล่นเกมร่วมสนุก เพื่อลุ้นของรางวัล “กล่องข้าวรักษ์โลก”
จำนวน 10 รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

12/01/2022
สะอาดบุรี จูเนียร์ ตอน วิถี Green Office

"วิถี Green Office"
.
เมื่อวิสัยทัศน์ของการรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่จำกัดเพียงแค่ในห้องเรียน แต่ยังหมายรวมถึงสำนักงานในรั้วการศึกษาที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานสายเขียวอนุรักษ์พลังงานตามวิถี Green Office ที่ทำได้ทั้งวัยนักเรียนไปจนถึงวัยทำงาน
.
โดยจะประกอบไปด้วยหลักการอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักวิถีกรีน ๆ ด้วยกันครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปลุกจิตสำนึกรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยกันลดขยะ ... เพื่อสร้างมูลเพิ่ม สู่การจัดการที่ยั่งยืน.หนึ่งในโม...
11/01/2022

ปลุกจิตสำนึกรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมช่วยกันลดขยะ ... เพื่อสร้างมูลเพิ่ม สู่การจัดการที่ยั่งยืน
.
หนึ่งในโมเมนต์ดีๆ ที่มีอยู่ในปฎิทินปีใหม่ของเรา โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้ามาคลิกเพื่อดาวน์โหลดปฎิทินปีใหม่ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แล้ววันนี้ที่ https://eservice.deqp.go.th/media/details...
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โปรดักส์รักษ์โลก ธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง. ในแต่ละปี มีโปรดักส์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระทั่งโครงการต่างๆ ที่ถูก...
11/01/2022

โปรดักส์รักษ์โลก ธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
.
ในแต่ละปี มีโปรดักส์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระทั่งโครงการต่างๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมออกมาวางจำหน่ายมากมาย ตั้งแต่ สิ่งของชิ้นเล็กๆ ไปจนถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ เช่น แบรนด์ LastSwab ได้ออกแบบคอตตอนบัด ที่ใช้ทำความสะอาดหู ทำความสะอาดเครื่องสำอาง ขึ้นใหม่โดยทำจากยาง TPE ที่ยืดหยุ่นและทนทาน ช่วยลดขยะพลาสติกจากผลิตภัณฑ์นี้ลงได้ เพราะสามารถใช้ซ้ำได้ถึง 1,000 ครั้ง ขณะที่ เครื่องสำอาง โลชั่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ตลอดจนผลิตภัณฑ์กลุ่มซักล้าง น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ เริ่มหันไปใช้ส่วนผสม วัตถุดิบที่เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หันมาใช้แนวทางรีไซเคิลมาดึงดูดลูกค้าและเสนอทางเลือกในการบริโภค มากขึ้น เช่น กางเกงยีนส์ Levi’s ได้นำเสนอ คอลเล็กชั่นที่ใช้วัตถุดิบอื่นมาผลิตยีนส์แทนฝ้าย โดยใช้ขยะขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็น วัตถุดิบอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับขวดน้ำพลาสติกประมาณ 3- 8 ขวด ต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว โดยมีการนำขยะขวดพลาสติกมาแปรรูปไปแล้วรวมกว่า 11.9 ล้านใบ
.
โปรดักส์รักษ์โลก หันมาใช้แนวทางการรีไซเคิลมากขึ้น เช่น ใช้การแปรรูปขวดพลาสติก 3-8 ใบ มาผลิตกางเกงยีนส์ได้ 1 ตัว
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://www.bestproducts.com/home/decor/g1435/eco-friendly-products/
https://www.healthyway.com/content/these-43-eco-friendly-products-will-help-you-save-the-planet/
https://erc.kapook.com/article13.php

โปรดักส์รักษ์โลก ธุรกิจห่วงใยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
.
ในแต่ละปี มีโปรดักส์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระทั่งโครงการต่างๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมออกมาวางจำหน่ายมากมาย ตั้งแต่ สิ่งของชิ้นเล็กๆ ไปจนถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ เช่น แบรนด์ LastSwab ได้ออกแบบคอตตอนบัด ที่ใช้ทำความสะอาดหู ทำความสะอาดเครื่องสำอาง ขึ้นใหม่โดยทำจากยาง TPE ที่ยืดหยุ่นและทนทาน ช่วยลดขยะพลาสติกจากผลิตภัณฑ์นี้ลงได้ เพราะสามารถใช้ซ้ำได้ถึง 1,000 ครั้ง ขณะที่ เครื่องสำอาง โลชั่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ตลอดจนผลิตภัณฑ์กลุ่มซักล้าง น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ เริ่มหันไปใช้ส่วนผสม วัตถุดิบที่เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หันมาใช้แนวทางรีไซเคิลมาดึงดูดลูกค้าและเสนอทางเลือกในการบริโภค มากขึ้น เช่น กางเกงยีนส์ Levi’s ได้นำเสนอ คอลเล็กชั่นที่ใช้วัตถุดิบอื่นมาผลิตยีนส์แทนฝ้าย โดยใช้ขยะขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็น วัตถุดิบอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับขวดน้ำพลาสติกประมาณ 3- 8 ขวด ต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว โดยมีการนำขยะขวดพลาสติกมาแปรรูปไปแล้วรวมกว่า 11.9 ล้านใบ
.
โปรดักส์รักษ์โลก หันมาใช้แนวทางการรีไซเคิลมากขึ้น เช่น ใช้การแปรรูปขวดพลาสติก 3-8 ใบ มาผลิตกางเกงยีนส์ได้ 1 ตัว
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://www.bestproducts.com/home/decor/g1435/eco-friendly-products/
https://www.healthyway.com/content/these-43-eco-friendly-products-will-help-you-save-the-planet/
https://erc.kapook.com/article13.php

เวทีปล่อยของระดับชุมชน มาถึงแล้ว ....!!.เปิดรับสมัคร โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 🏆🏆.โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระท...
10/01/2022

เวทีปล่อยของระดับชุมชน มาถึงแล้ว ....!!
.
เปิดรับสมัคร โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 🏆🏆
.
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
.
- ศึกษาเอกสารรายละเอียดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 (เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบเล่มผลงานชุมชนปลอดขยะ, สื่อในโครงการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และเพจ Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/.../14zqxzwVHhDjG1JOzZ3t_s...
.
- จัดทำเล่มผลงานชุมชนปลอดขยะเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนผ่านเข้ารอบที่ 1
.
- จัดส่งที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่งเล่มผลงาน = การสมัครสมบูรณ์)
.
- สมัครวันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ยึดตามวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)
.
- ติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสมบูรณ์ได้ที่
เพจ Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
.
- รอพิจารณาผลการคัดเลือกชุมชนผ่านเข้ารอบที่ 1
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2298 5608, 0 2278 8400-9 ต่อ 1293 และ 1298
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เวทีปล่อยของระดับชุมชน มาถึงแล้ว ....!!
.
เปิดรับสมัคร โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 🏆🏆
.
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
.
- ศึกษาเอกสารรายละเอียดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 (เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบเล่มผลงานชุมชนปลอดขยะ, สื่อในโครงการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และเพจ Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/.../14zqxzwVHhDjG1JOzZ3t_s...
.
- จัดทำเล่มผลงานชุมชนปลอดขยะเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนผ่านเข้ารอบที่ 1
.
- จัดส่งที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่งเล่มผลงาน = การสมัครสมบูรณ์)
.
- สมัครวันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ยึดตามวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)
.
- ติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสมบูรณ์ได้ที่
เพจ Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
.
- รอพิจารณาผลการคัดเลือกชุมชนผ่านเข้ารอบที่ 1
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2298 5608, 0 2278 8400-9 ต่อ 1293 และ 1298
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะที่ดีสุดคือ การจัดการขยะที่ต้นทาง.ส่วนปฏิทินปีใหม่ 2565 นี้ ก็ต้องมีไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยครับ โดยสามารถดาวน์โหล...
09/01/2022

การจัดการขยะที่ดีสุด
คือ การจัดการขยะที่ต้นทาง
.
ส่วนปฏิทินปีใหม่ 2565 นี้ ก็ต้องมีไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยครับ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้ามาคลิกเพื่อดาวน์โหลดปฎิทินปีใหม่ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แล้ววันนี้ที่ https://eservice.deqp.go.th/media/details...
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Zero Waste School มาแล้วจ้าาาา ....!!!.เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 🏆🏆.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทร...
09/01/2022

Zero Waste School มาแล้วจ้าาาา ....!!!
.
เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 🏆🏆
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
- ศึกษาเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 (เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะ, สื่อในโครงการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และเพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/.../1fHCyXX8EPYoPqlmCwwucv5QVLiL...
.
- จัดทำเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1
.
- จัดส่งที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่งเล่มผลงาน = การสมัครสมบูรณ์)
.
- สมัครวันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ยึดตามวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)
.
- ติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสมบูรณ์ได้ที่
เพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
.
- รอพิจารณาผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1
.
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2298 5608, 0 2278 8400-9 ต่อ 1293 และ 1298
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Zero Waste School มาแล้วจ้าาาา ....!!!
.
เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 🏆🏆
.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
.
- ศึกษาเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 (เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะ, สื่อในโครงการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และเพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ https://drive.google.com/.../1fHCyXX8EPYoPqlmCwwucv5QVLiL...
.
- จัดทำเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1
.
- จัดส่งที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่งเล่มผลงาน = การสมัครสมบูรณ์)
.
- สมัครวันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ยึดตามวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)
.
- ติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสมบูรณ์ได้ที่
เพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
.
- รอพิจารณาผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1
.
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2298 5608, 0 2278 8400-9 ต่อ 1293 และ 1298
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

49, ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022788400

เว็บไซต์

http://www.deqp.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความ เมตตา เรา ท่าน ทั้งหลาย ช่วย เผยแพร่ VDO นี้, โลก จะไม่มี มลพิษเลย, เป็นวิธีการ ที่ทำให้เครื่องยนต์ เครื่องกล ในโรงงาน อุตสารหกรรมต่างๆ สามารถควบคลุม ลดมลพิษในอากาศเลย หยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทันที, ร่วมกัน รณรงค์ ลดโลกร้อน, หลักการง่ายๆ ครับ -
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างสรรค์
👀 ใครคิดถึง ไอซ์ ศรัณยู ยกมือขึ้นนนน!!! พบกับนักร้องหนุ่ม เสียงดี ที่มีรอยยิ้มที่เราคุ้นเคย จะมาชวนคุยกันเรื่อง "ช่วยกันทำให้เป็นเมืองสวยใส ไร้มลพิษ" 🕘 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 64 นี้ พบกับ ไอซ์ ศรัณยู ใน Live "Everyday is green อยากชวนเธอมากรีนด้วยกัน” . ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลฟรี แบบคนรักษ์โลก ตลอดรายการ 📍ชวนผองเพื่อน ปักหมุดรอ ตั้งเวลาไว้เลยยย ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น พบกันวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-15.30 น. พบกันที่นี่ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่าลืมมาร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัล ปังปัง แน่นๆ กันนะคะ🛍️ . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
🎉 กระเป๋าผ้า Limited Edition 🎉 ขอบคุณ ❣️🤗❣️ กิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม้อม #ร่วมสนุกลุ้นรางวัล 🐾 Nararat Kongsiripattana
มาคะ....เขามาดูเข้ามากรีนด้วยกันคร่าาาาา
วันนี้อย่าพลาดเชียวน๊าาาาา
คุณแขมาเจอกับทุก ๆ ท่านอีกแล้วววววว
รางวัลกระเป๋าจากกิจกรรมขอขอบคุนทางเพจมากๆนะคะ😍
สวัสดี ฉันเป็นคนอิตาลี กำลังเรียนที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสามารถตอบคำถามในแบบสำรวจนี้เกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกได้หรือไม่? ผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้สำหรับวิทยานิพนธ์ https://forms.gle/usfzaQVNDZAeL1Cp6 ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
สัวสดีวันสิงแวดล้อม ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ