กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th
(8)

เปิดเหมือนปกติ

17/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1380657445611089

[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]
.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี โดยได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยได้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

ฝุ่น .... กำลังจะกลับมา !!.นอกจาก COVID แล้วฝุ่น ก็ถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัว อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามอย่างเด็...
17/11/2020

ฝุ่น .... กำลังจะกลับมา !!
.
นอกจาก COVID แล้ว
ฝุ่น ก็ถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัว อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#ฝุ่นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมชา...
17/11/2020

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่ง
.
ทางเราขอชวนทุกท่านมาร่วมแชร์ พร้อมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับ ว่า “ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” นั้น ท่านคิดว่าจะมีแนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหานี้ ได้อย่างไร
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

เนื้อวัว กับ Climate Change 🐄🐮🐄🐮"เนื้อวัว" เนื้อชั้นเลิศที่มีทั้งรสชาติ ความอร่อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของ...
17/11/2020

เนื้อวัว กับ Climate Change 🐄🐮🐄🐮
"เนื้อวัว" เนื้อชั้นเลิศที่มีทั้งรสชาติ ความอร่อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของคนที่รับประทาน ซึ่งแน่นอนเนื้อวัวแต่ละพื้นที่มีรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู ดังนั้น เพื่อให้ได้เนื้อวัวคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภค จึงต้องมีการเลี้ยงวัวอย่างดี และทราบหรือไม่ว่า การเลี้ยงวัวเพื่อให้ได้เนื้อวัวคุณภาพนั้น เป็นการสร้างก๊าซเรือนกระจกอย่างมากในปัจจุบัน การทำปศุสัตว์โคเนื้อ นั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ Enteric Fermentation ในทางเดินอาหารของวัว ไม่ว่าจะเป็นวัวเรอ หรือผายลมออกมา โดยก๊าซนี้ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ซึ่งก๊าซมีเทน มีศักยภาพทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้มากว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า
.
นอกจากนี้ การผลิตเนื้อวัว 1 กิโลกรัม ยังต้องใช้น้ำมากถึง 43,000 ลิตร ขณะที่บทความเรื่อง Can a burger help solve climate change? (เบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ไหม) ในเว็บไซต์ The New Yorker ถึงกับเปรียบเทียบว่า การทานเนื้อวัวหนัก 1.8 กิโลกรัม ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าๆ กับการนั่งเครื่องบินจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอน (อ้างอิง The New Yorker : https://bit.ly/3n6rfYJ )
.
โดย คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) คาดการณ์ว่าเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านคน ในปี 2050 การบริโภคเนื้อสัตว์จะเพิ่มขึ้นอีก 75% และภายในปีหน้าประเทศจีนประเทศเดียวจะบริโภคเนื้อสัตว์ 20 ล้านตันต่อปี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดก๊าซเรือนกระจกตามมาอีกมหาศาล (อ้างอิง อบก. : https://bit.ly/35dTNcN )

🐄🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮

นักวิจัยชาวอาร์เจนติน่า ได้ติดตามศึกษาการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เนื่องจากอาร์เจนติน่า ซึ่งเลี้ยงวัวมากกว่า 55 ล้านตัว มีอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นผลผลิตหลักจากภาคการเกษตร และส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อวัวอันดับต้นๆ ของโลก
.
ทีมนักวิจัย ได้นำ Balloon เก็บแก็สติดไว้กับวัวจำนวน 10 ตัว และต่อท่อจากกระเพาะหมัก เพื่อเก็บตัวอย่างแก้สมาวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณแก้สจากกระบวนการ Enteric Fermentation ของสัตว์สามารถสร้างก๊าซเรือนกระจกได้ สูงถึงราวร้อยละ 30 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
กระบวนการ Enteric Fermentation จากทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง คือตัวสาเหตุของการปล่อยมีเทนจำนวนมาก
.
จากนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองให้อาหารแบบใหม่เพื่อปรับระบบย่อยอาหาร จึงสามารถลดการเกิดมีเทนลงได้ โดยเปลี่ยนให้วัวกินต้นโคลเวอร์ และอัลฟัลฟาแทนธัญพืช จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 25 (อ้างอิง กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : https://bit.ly/36dgUTY )
.
โดยงานวิจัยของ Burger King ที่ร่วมกับ ศ.ดร. Octavio Castelan แห่ง the Autonomous University ประเทศเม็กซิโก และ ศ.ดร. Ermias Kebreab แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในการพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงวัวและได้มีการทดลองจริงเพื่อดูอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนของวัวเหล่านั้น โดยได้มีการทดลองโดยการนำใบตะไคร้ปริมาณ 100 กรัม ผสมลงไปในอาหารที่กำหนดโดย ให้วัวกินทุกวันตลอดระยะเวลา 4 เดือน พบว่าสูตรอาหารนี้ ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการย่อยอาหาร โดยทาง Burger King ได้เปิดข้อมูลที่ได้ค้นพบนี้เป็นสาธารณะเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการปล่อยมีเทนจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (อ้างอิง Thailand : https://bit.ly/36eWXMI )
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#TGO #ClimateChange
#greenhousegas #livestock
#Meal #Beef #matsusakabeef
.
*ขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก*

วันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) โดย นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานรณรงค์วั...
16/11/2020

วันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) โดย นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 (World Toilet Day 2020) ภายใต้แนวคิด “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน The New Normal Public Toilet for All” พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร /// 16 พ.ย. 2563
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

16/11/2020
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

“ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”
.
ถือเป็นปัญหาใหญ่ โดยมีพื้นที่วิกฤต 12 จังหวัดด้วยกัน ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น
.
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะมีแนวทางป้องกันและลดผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้อย่างไร ไปชมกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

สหรัฐอเมริกา ที่นำโดย Joe Biden จะมุ่งสู่เป้าหมาย net-zero emissions ทิ้งให้ Australia อยู่กับถ่าน!.Australia จะถูกทิ้งใ...
16/11/2020

สหรัฐอเมริกา ที่นำโดย Joe Biden จะมุ่งสู่เป้าหมาย net-zero emissions ทิ้งให้ Australia อยู่กับถ่าน!
.
Australia จะถูกทิ้งให้เดียวดายจากการที่ สหรัฐอเมริกา และ จีน ได้ประกาศเป้าหมาย net zero emissions ที่ท้าทายของกลางศตวรรษนี้ และเป้าหมายนี้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
.
มองย้อนกลับไปในระยะเวลา 2 เดือนว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นบ้าง
ในเดือนกันยายน สหภาพยุโรป ได้ประกาศเพิ่มระดับของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจาก 40 % เป็น 50% จากระดับการปล่อยของปี 1990 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย net zero ภายในปี 2050 แต่เป้าหมายของ EU ก็ยังมีประเด็นที่น่าโต้แย้ง คือ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของ Covid-19 ทำให้ EU มีแผนที่จะใช้งบประมาณราว 30% เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ปี 2030 เพิ่มขึ้นกว่าคาดการณ์เดิม ก่อนที่จะลดลงสู่เป้าหมาย carbon neutral ในปี 2050 ซึ่งจะส่งผลให้ระดับการปล่อยรวมของ EU จะใกล้กับระดับเป้าหมายที่ 1.5°C ตามความตกลงปารีส ซึ่งสหราชอาณาจักร ก็มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ EU เช่นกัน
.
จากนั้นไม่นาน ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้ประกาศเป้าหมาย carbon neutral ของจีนในปี 2060 นับเป็นครั้งแรกที่จีนแสดงจุดยืนต่อเป้าหมาย to zero CO2 emissions ในช่วงกลางศตวรรษ ซึ่งหากเป้าหมายของจีนครอบคลุมถึงก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด เราจะเข้าใกล้เป้าหมายของกลางศตวรรษนี้ตามความตกลงปารีส หากเป้าหมายของจีนครอบคลุมเฉพาะ CO2 จีนจะต้องบรรลุเป้าหมาย carbon neutral ในช่วงปี 2050 การรักษาระดับของอุณหภูมิตามความตกลงปารีสจึงจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากจีนปล่อยการเรือนกระจกราว 1 ใน 4 ของโลก การบรรลุเป้าหมายของจีนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 0.2-0.3°C ซึ่งจะส่งผลให้การเพิ่มขึ้นเป็น 2.4-2.5°C ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์เดิม ที่ 2.7°C ซึ่งยังไม่นับรวมเป้าหมายของจีน
ในเดือนตุลาคม ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ได้แถลงการณ์ ถึงเป้าหมาย net zero GHG ภายในปี 2050 โดยในแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี Yoshihide Suga ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินของญี่ปุ่น ในอีกสองวันต่อมา ประธานาธิบดีMoon Jae-in ได้แถลงเป้าหมาย carbon neutral ภาในปี 2050 เช่นกัน โดยจะแทนที่โรงฟ้าถ่านหินด้วย พลังงานหมุนเวียน และสร้างงาน ตลาด และอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้
.
ประเทศเหล่านี้มีปริมาณการปล่อยรวมกันประมาณ 40% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก และยังมีประเทศเล็กๆ ที่มีเป้าหมาย net zero emissions เช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้คิดเป็นปริมาณการปล่อยราว 48% ของปริมาณการปล่อยรวมของโลก
.
ในขณะที่มีการแถลงการณ์นี้ เรายังไม่ทราบผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจีนได้แสดงจุดยืนที่ทะเยอทะยานต่อเป้าหมายนี้ โดยยังไม่มีท่าทีจากสหรัฐ ทิศทางนโยบายของ จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ต่อพลังงานถ่านหิน ได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อ Australia ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่
.
การชนะการเลือกตั้งของ Joe Biden อาจสร้างแรงกระตุ้นต่อการดำเนินงานด้าน Climate และการที่สหรัฐอเมริกาจะกลับเข้าร่วมในความตกลง อาจสามารถช่วยเติมเต็มเป้าหมายที่ยังขาดไปของความตกลงปารีส
.
หากเป้าหมายของ Biden ที่ถูกทำให้เป็นจริง ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ สหรัฐอเมริกาจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2030
.
ถึงแม้การดำเนินงานและการได้รับการสนับสนุนต่อรัฐบาลกลางจากรัฐบาลท้องถิ่นจะช้าไปบ้าง แต่ความพยายามจาก campaign “We Are Still In” น่าจะยังส่งผลให้ สหรัฐสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 37% เมื่อเทียบกับการปล่อยของปี 2005 ภายในปี 2030
.
Biden มีเป้าหมาย net zero ภายในปี 2050 เช่นเดียวกัน และจะทำให้สหรัฐอเมริกา สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับเส้นทางของความตกลงปารีส ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิคาดการณ์ที่สิ้นศตวรรษนี้ (2100) ลดลงประมาณ 0.1°C และจะดีไปกว่านั้นหากอเมริกาสามารถบรรลุ negative emissions หลังปี 2050
.
ดังนั้นหากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 2/3 ของเศรษฐกิจโลก และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันถึงครึ่งหนึ่งของโลก สามารถบรรลุเป้าหมาย net zero ภายในปี 2050 จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น
.
การที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero หมายถึงการลด-เลิกพึ่งพาพลังงานฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน ขนาดตลาดของเชื้อเพลิงเหล่านี้ อาจจะหดตัวลงราวครึ่งหนึ่งของปัจจุบัน ความต้องการจะลดลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับที่เคยพุ่งสูงขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา
.
Australia ควรต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเอง โดยมุ่งเป้าไปที่ความได้เปรียบของธรรมชาติ ที่มีศักยภาพทางพลังงานหมุนเวียน เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การลดก๊าซเรือนกระจก จนถึงระดับ Zero Carbon ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับตัวสู่ชุมชน แรงงาน ที่ประเทศพึ่งพามาจนบัดนี้ ไม่มีเวลาแล้วสำหรับปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
.
บทความโดย Bill Hare, a physicist, and climate scientist is the managing director of Climate Analytics
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
.
ที่มา: https://bit.ly/3ndTx3F
#JoeBiden #netzero #parisagreement #Australia #coal
Photograph: Jim Lo Scalzo/EPA
.
*ขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก*

16 พฤศจิกายน "วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก".มรดกโลก ไม่ว่าจะเป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" หรือ "มรดกโลกทางธรรม...
16/11/2020

16 พฤศจิกายน
"วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก"
.
มรดกโลก ไม่ว่าจะเป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" หรือ "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ที่มีอยู่ทั่วโลกล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ปกป้องรักษาไว้เป็นสมบัติของโลก
.
ปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 1,121 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งได้ดังนี้ คือ มรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกทางธรรมชาติ
.
และในตอนนี้ ในส่วนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยนั้น มีสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง
.
ส่วนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ นั้นมี 2 แห่ง ดังนี้
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง จ.กาญจนบุรี จ.ตาก และ จ.อุทัยธานี
.
ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2534 มีพื้นที่ 622,200 ไร่ ประกอบด้วยผืนป่าเกือบทุกประเภทที่มีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 77% (โดยเฉพาะช้างและเสือ) 50% ของนกขนาดใหญ่ และ 33% ของสัตว์มีกระดูกสันหลังบกที่พบในภูมิภาคนี้
.
2. ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว และ จ.บุรีรัมย์
.
ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ 615,500 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กว่า 800 ชนิด ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 112 สายพันธุ์ (รวมทั้งสัตว์น้ำสองสายพันธุ์) สัตว์ชนิดนก 392 สายพันธุ์ และสัตว์เลื้อยคลานกว่า 200 สายพันธุ์ มีระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญซึ่งสามารถเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่รอดในระยะยาวของสัตว์สายพันธุ์เหล่านี้
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

15/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1730623517098017

[ โคก หนอง นา Ep.2 ]
.
สำหรับ Ep.นี้ พี่อาสาและลุงเอกจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของ [หนอง] กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

บนโลกใบนี้ มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายสายพันธุ์ และสัตว์บางชนิด มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะสัตว์ทะเล.แล้วส่วนใหญ่มัก...
15/11/2020

บนโลกใบนี้ มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายสายพันธุ์ และสัตว์บางชนิด มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะสัตว์ทะเล
.
แล้วส่วนใหญ่มักเสียชีวิตจากขยะทางทะเล มาดูกันครับว่าจะมีสัตว์ทะเลชนิดไหนบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

เปิดรับสมัครแล้ว CFO อปท. รุ่นที่ 10.อปท. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้โดยสแกน QR Code ท้...
15/11/2020

เปิดรับสมัครแล้ว CFO อปท. รุ่นที่ 10
.
อปท. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้โดยสแกน QR Code ท้ายโปสเตอร์ หรือ http://localcfo.tgo.or.th/
.
หมายเหตุ: เปิดรับเฉพาะ อปท. ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ CFO กับ อบก. มาก่อนเท่านั้น
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#cfologov
#อปทร่วมใจลดโลกร้อน
#คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#ชุมชนยั่งยืน
.
*ขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก*

15/11/2020
Waste to Energy แปลงขยะเป็นพลังงาน ตอน การแปรรูปขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกน้ำมัน

พลาสติกเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากคาร์บอนและไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อเติมสารบางอย่างลงไปทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น แข็ง ทนความร้อน ลื่นและยืดหยุ่น ซึ่งเช่นเดียวกับน้ำมันที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การที่จะเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันได้ต้องเปลี่ยนโมเลกุลของสารพลาสติกให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงเพื่อให้กลายเป็นน้ำมัน ด้วยกระบวนการเผาโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เรียกว่า ไพโรไลซิส ซึ่งจะให้ผลผลิตหลังกระบวนการเป็นแก๊ส น้ำมันและของแข็ง โดยแก๊สและน้ำมันสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ภายใน 1 วัน.ถ้าเราดื่มกาแฟ หรือเครื่องต่างๆ นานา ด้วยแก้วพลาสติก แค่ 1 แก้ว.เพียงแค่นี้ก็เท่ากับว่าคุณได้สร้างขยะจากพลาส...
14/11/2020

ภายใน 1 วัน
.
ถ้าเราดื่มกาแฟ หรือเครื่องต่างๆ นานา ด้วยแก้วพลาสติก แค่ 1 แก้ว
.
เพียงแค่นี้ก็เท่ากับว่าคุณได้สร้างขยะจากพลาสติกไปแล้ว 4 ชิ้น
จะดีกว่าไหม หากเรามาร่วมกันลดการสร้างขยะพลาสติก ด้วยการพกแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เอง เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ .....

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

คำถามชวนคิดคุณคิดว่ากิจกรรมใดที่ส่งผลต่อ“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มากที่สุด.มาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเห...
14/11/2020

คำถามชวนคิด
คุณคิดว่ากิจกรรมใดที่ส่งผลต่อ
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มากที่สุด
.
มาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเหตุผล กับคำถามนี้ในแบบของคุณกันนะครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไมโครพลาสติกในอากาศจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เพียงใด แต่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า ไมโค...
14/11/2020

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไมโครพลาสติกในอากาศจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เพียงใด แต่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า ไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กว่า 25 ไมครอน สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ผ่านปากและจมูกและหากอนุภาคนั้นมีขนาดเล็กมากถึง 5 ไมครอนก็จะเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อเยื่อปอดได้ด้วย
.
หลังจากที่มีการค้นพบการปนเปื้อนของ “ไมโครพลาสติก” หรือชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ทะเลสาบและมหาสมุทร ในปริมาณที่น่าวิตกโดยนักวิจัยจากหลากหลายประเทศไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้
.
ล่าสุด กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Ecolab ในเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ได้ค้นพบข้อมูลที่ชวนให้แวดวงนักอนุรักษ์ต้องตกตะลึงกันอีกครั้ง เมื่องานวิจัยของพวกเขาพบอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กจำนวนมากปนเปื้อนอยู่ในอากาศและตกลงมาสู่พื้นดินได้เช่นเดียวกับฝน
.
งานวิจัยที่เพิ่งจะตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Geoscience ชิ้นนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการเก็บข้อมูลไมโครพลาสติกในอากาศในพื้นที่ภูเขาที่ค่อนข้างบริสุทธิ์และอยู่ห่างไกลและพบว่ามีไมโครพลาสติกร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าซึ่งสะท้อนว่าวิกฤตมลภาวะที่เกิดจากพลาสติกไม่ได้จำกัดอยู่บนเฉพาะพื้นดินและแหล่งน้ำอีกต่อไป
.
ข้อมูลเชิงสถิติที่จัดเก็บในแถบเทือกเขาพีรานีสทางตอนใต้ฝรั่งเศสของ Ecolab พบว่าโดยเฉลี่ยในหนึ่งวันมีไมโครพลาสติกร่วงลงมาจากอากาศถึง 365 ชิ้นต่อตารางเมตร
.
“มันเหลือเชื่อมากที่มีไมโครพลาสติกปริมาณมากขนาดนี้อยู่บนท้องฟ้าของพื้นที่ๆ เราวิจัยซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกล ขึ้นชื่อว่ามีอากาศบริสุทธิ์และไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ในรัศมี 100 กิโลเมตรเลย ชัดเจนว่าไมโครพลาสติกได้กลายเป็นมลภาวะในชั้นบรรยากาศตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ดีโอนี่ อัลเลน หนึ่งในทีมวิจัยของ Ecolab กล่าว
.
อัลเลน เล่าว่า ทีมวิจัยของเธอได้เก็บข้อมูลไมโครพลาสติกเป็นเวลา 5 เดือน บนสถานีตรวจวัดอากาศที่ระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองและทำการนับและวิเคราะห์ชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กที่เล็กกว่า 300 ไมครอน กว่าครึ่งหนึ่งของไมโครพลาสติกที่พบมีขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอนเล็กกว่าเส้นผม (50 - 70 ไมครอน) ของมนุษย์ชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตามนุษย์คือ 40 ไมครอน
.
“การศึกษาการเดินทางของฝุ่นในทะเลทรายซาฮาร่าเมื่อหลายปีก่อนพบว่าฝุ่นที่มีอนุภาคขนาด 300 ไมครอนสามารถถูกลมพัดพาไปได้หลายพันกิโลเมตร เวลานี้ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าไมโครพลาสติกสามารถเดินทางจากแหล่งกำเนิดมลภาวะได้ไกลเพียงใด แต่ถ้าดูจากผลการศึกษาของฝุ่นก่อนหน้านี้เชื่อว่ามันอาจเดินทางได้ไกลมากกว่าด้วยขนาดที่เล็กกว่า” อัลเลน ระบุ
.
สเตฟานี ไรท์ นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคิงส์ คอลเลจในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไมโครพลาสติกในอากาศจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เพียงใด แต่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กว่า25 ไมครอนสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ผ่านปากและจมูกและหากอนุภาคนั้นมีขนาดเล็กมากถึง 5 ไมครอนก็จะเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อเยื่อปอดได้ด้วย
.
“เรารู้ว่าอนุภาคขนาดเล็กในอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้พลังงานฟอสซิลสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ เช่น โรคหอบ โรคหัวใจและการสูญเสียความจำในเด็ก นี่จึงเป็นสาเหตุให้หลายประเทศกังวลกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 แต่สำหรับไมโครพลาสติกเรายังต้องศึกษาต่อไป” ไรท์ กล่าว
.
ข้อมูลจากองค์กรสหประชาชาติ ระบุว่าในปี 2015 ทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า 420 ล้านตัน และปัจจุบันมีขยะพลาสติกสะสมอยู่บนโลกมากกว่า 6,000 ล้านตัน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังประเมินว่าในมหาสมุทรอาจมีไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนและลอยอยู่บนผิวน้ำสูงถึง 15-51 ล้านล้านชิ้น
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

13/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรรม 🌳 ]
.
ด้วยการรู้จักเพิ่มพูนความรู้ ดูแลปรับปรุงบำรุงดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

13/11/2020
ชุมชนล้นสุข มัสยิดบ้านกาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

มากันที่ มัสยิดบ้านกาลิซา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ครับ
.
ที่นี่ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าของขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
.
ทราบหรือไม่ ว่าที่นี่มีการกำหนดระเบียบ และผู้รับผิดชอบดูแลในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เรามาดูกันครับว่า จะมีหน้าที่อะไรบ้าง แล้วพวกเขาจะสามารถจัดการภาระหน้าที่นั้นๆ ได้อย่างไร ไปดูกันเลยครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

วันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
13/11/2020

วันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 โดยสรุปได้ ดังนี้
.
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ ให้ร่วมกันปกป้อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
.
2. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สูงขึ้น ทั้งด้านองค์ความรู้และสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
.
3. ต้องขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างสุขให้คนไทย ดังนี้
.
1) เรื่องการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัย
2) เรื่องการปลูกป่า
3) เรื่องการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำ
4) เรื่องการเร่งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 5) การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
6) การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า (ช้างและลิง)
.
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบ การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง
.
5. กระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินงานในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
.
1) การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น อยากให้มีการจ้างงาน สำหรับผู้ตกงานหรือ ผู้จบการศึกษาใหม่
2) การกระตุ้นระยะกลาง โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่าไม้เพื่อนันทนาการ พื้นที่ทะเลและชายหาด สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์
3) การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว ส่งเสริมการปลูกไม้ทีค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูก
.
6. ขอกำชับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เร่งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอย่างเต็มที่ /// 13 พ.ย. 2563
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ที่อยู่

49, ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022788400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับของรางวัลแล้วค่ะ สวย ดี มีประโยชน์ รักษ์โลก ขอบคุณมากค่ะ
ได้รับรางวัลชุดช้อนส้อมรักษ์โลกจากกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่อสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้วค่ะ ถูกใจ และมีประโยชน์มากค่ะ จะพกติดตัวไปด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ
เรียนท่าน อธิบดีกรมส่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกลุ่มปกป้องสิทธิชุมชนแฟลตดินแดง ได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนแฟลตดินแดง (อาคารแฟลต 1 ถึง 3 ในชุมชนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีการปล่อยปะละเลย ขาดการดูแลองค์กร การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้กลุ่มฯ ได้ลงไปดูพื้นที่ อาคารแฟลตดินแดง 1 ถึง 1-4 พบปัญหา การเคหะแห่งชาติได้มีการปล่อยปะละเลยให้มีการต่อเติมร้านค้าและมีการเทปูน ขวางท่อบระบายน้ำ อีกทั้งฝาปล่องขยะมีความชำรุดผู้อยู่อาศัยในชุมชนร้องเรียนไปหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงมีสภาพตามภาพที่ปรากฏนี้ อาคาร คือแฟลต 1 ถึง 3 ที่ประสบปัญหา ตั้งอยู่ ถนน ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การเคหะแห่งชาติ (สำนักงานเคหะชุมชนดินแดง1) จึงเรียนมายังท่าน ได้โปรดให้เความอนุเคราะห์ ตรวจสอบส่งการแก้ไขใหเกับชาวชุมชนฯในเรื่องนี้ด้วย เพื่อความเป็นการทำสังคมให้น่าอยู่ของบ้านเมืองต่อไป
#ฮาวทูทิ้งอย่างไรให้สุดปัง #วัยรุ่น3รี #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
inbox/แอดมินตอบด้วย
ขอบคุณ​กล่องอาหารเอนกประสงค์​ สวย​น่ารัก
ชอบคุณของรางวัลครับ สวย น่ารัก
#เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี 18 มิถุนายน 2563 #ประชุมเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี #นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผอ.สนง.ทสจ.อุดรธานี และ ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ ปธ.ทสม.จังหวัดอุดรธานี ประชุมประธานเครือข่าย ทสม.ทั้ง 20 อำเภอ ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.อุดรธานี เพื่อร่วมพิจารณา #กิจกรรม 1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.จังหวัด และคณะกรรมการเครือข่ายฯ #กิจกรรม 2 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.ผ่านหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. #กิจกรรม 3 สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. #การจัดกลุ่มพื้นที่ ทสม.จังหวัดอุดรธานี 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 อำเภอ #เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.ให้เป็นระบบและลงพื้นที่ แก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกจุดตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อไป
นำเข้าและจำหน่าย"ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"weifo(เวยโฟ) iso9001..มาตรฐานCE..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย สอบถาม idline:weifo1/0624944693/0923624299
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรม “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย” วันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น แจ้งชื่อออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRBcYG6YL-wcpAdD59cgY5AhvNgZOrukWbRnzSa6CubgYqRg/viewform รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html
บทเพลงพิเศษ เพื่อรณรงค์การเผาป่า เพลง ดับไฟป่า เนื้อร้อง ทำนอง อ.แมน กีตาร์
"สำหรับโครงการป่ารักน้ำนั้น" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ที่บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เนื่องจากการทำนาไม่ได้ผลเพราะเกิดภาวะฝนแล้ง ชึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ตัดมากๆนานๆ เข้า ดินก็หมดสภาพ แก้ไขไม่ได้แล้ว จึงต้องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธารให้เป็นที่เก็บน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยลง (ลงทะเบียน) พื้นที่ป่าไม้ บริเวณต้นน้ำลำธารต่างๆ โดยชักชวนให้ประชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ บรรยายโดยพัฒนาเรียนรู้หาข้อสรุปร่วมกันทางด้านวินัยและข้อกฏหมายต่างๆ อย่างยั่งยืนสืบต่อไป?