Clicky

ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน

ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน "Your First Friend" Emergency call 1155

เปิดเหมือนปกติ

วันที่  20 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 15.30 น. - Mr. Steven สัญชาติ อเมริกัน เข้ามาที่กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว...
21/03/2023

วันที่ 20 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 15.30 น.

- Mr. Steven สัญชาติ อเมริกัน เข้ามาที่กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือ ไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงแรมที่พัก ได้เรียกรถให้ตนผ่านแอปพลิเคชั่น Grab และตนไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อทางใดจึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการประสานไปยังโรงเเรมตามข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้ให้ไว้ เพื่อขอข้อมูลคนขับจนทราบชื่อผู้ขับ หมายเลขทะเบียนรถและเบอร์ติดต่อ จึงได้ติดต่อไปยังผู้ขับและแจ้งให้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวได้ลืมไว้อยู่จริง

- ในเวลาต่อมาตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้ประสานผู้ขับให้นำทรัพย์สินมาส่งมอบให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 19 มี.ค. 66 เวลา 19.30 น. - นางทิพยาภา  สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)แจ้งว่าตนรอรับญา...
21/03/2023

วันที่ 19 มี.ค. 66 เวลา 19.30 น.

- นางทิพยาภา สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)แจ้งว่าตนรอรับญาติชื่อ Ms. Christina สัญชาติ อเมริกา โดยเมื่อถึงเวลานัดหมายหากันไม่พบและ ไม่สามารถติดต่อได้จึงขอความช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวให้ตามหาญาติของตน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ออกตรวจ ตามหาญาติของผู้แจ้งบริเวณโดยรอบอาคารผู้โดยสารจนเจอและได้พาทั้งคู่มาพบกันเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 17 มี.ค.66 เวลาประมาณ 01.20 น. - นักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซีย ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอ...
17/03/2023

วันที่ 17 มี.ค.66 เวลาประมาณ 01.20 น.

- นักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซีย ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าบุตรสาวของตน ได้ลืมหนังสือเดินทาง ไว้บริเวณสายพานรับสัมภาระ ภายในอาคารผู้โดยสาร จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สิน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ช่วยตามหาจนพบหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าววางอยู่บนรถเข็นสัมภาระ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นของบุตรสาวนักท่องเที่ยวผู้แจ้งจริง จึงได้นำส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 21.10 น. - Mr.Cubizolles สัญชาติ ฝรั่งเศส ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท...
17/03/2023

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 21.10 น.

- Mr.Cubizolles สัญชาติ ฝรั่งเศส ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้พลัดหลงกับญาติบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยตามหาญาติของตน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ พร้อม น.ส.กัลยาลักษณ์ ล่ามแปลภาษาฝรั่งเศษ ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว ตามหาญาติจนเจอ ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าประตู 10 และได้พาทั้งคู่มาพบกันเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

17/03/2023

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 17.20 น.

- Mr.Ciaran สัญชาติ อังกฤษ ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ลืม หนังสือเดินทางและบัตรเครดิตการ์ดไว้ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าบริเวณห้องน้ำสายพานรับสัมภาระ จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สินของตน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว จนพบทรัพย์สิน โดยนักท่องเที่ยวได้ตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ครบ จึงได้ส่งมอบคืนเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.50 น. - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทราบชื่อ นางสาว รัตณาวัลย์ ได้พา Ms.Kuts สัญชาติ คาซัคสถา...
14/03/2023

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.50 น.

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทราบชื่อ นางสาว รัตณาวัลย์ ได้พา Ms.Kuts สัญชาติ คาซัคสถาน เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่านักท่องเที่ยวลืมกระเป๋าเป้สัมภาระไว้ในห้องน้ำหญิง บริเวณสายพานรับสัมภาระ

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ จึงได้ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจริง จึงประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (AOT) นำส่งแผนก Lost and Found ตามขั้นตอนและได้อำนวยความสะดวกพานักท่องเที่ยวไปติดต่อรับทรัพย์สินของตนคืนเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 13 มี.ค. 66 - ผู้ขับแท็กซี่ นาย ชุมพร เข้ามาที่ กก.3บก.ทท.1 นำส่งโทรศัพท์ มือถือพร้อมบัตรเครดิต จำนวน 2 ใบ เนื่อง...
14/03/2023

วันที่ 13 มี.ค. 66

- ผู้ขับแท็กซี่ นาย ชุมพร เข้ามาที่ กก.3บก.ทท.1 นำส่งโทรศัพท์
มือถือพร้อมบัตรเครดิต จำนวน 2 ใบ เนื่องจากมีผู้โดยสารทำหล่นบนรถแท็กซี่ของตน ซึ่งโดยสารมาจาก สุขุมวิท 20 ไปส่งยัง ย่านจตุจักร จึงนำทรัพย์สินมามอบไว้แก่ตำรวจท่องเที่ยวเพื่อติดตามหาผู้เป็นเจ้าของต่อไป

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.3 บก.ทท.1 ให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลของนักท่องเที่ยวตามชื่อที่ระบุอยู่ในบัตรเครดิต จนทราบชื่อ Mr. John และข้อมูลติดต่อทางอีเมลล์ของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว

- ต่อมา ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ จึงได้ติดต่อนักท่องเที่ยวผ่านทางอีเมลแจ้งให้ตนมารับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น. - คุณเพ็ญพรรณ สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนและลูก...
14/03/2023

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.

- คุณเพ็ญพรรณ สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนและลูกชายพลาดไฟลท์บินเนื่องจาก หนังสือเดินทางของลูกชายมีปัญหาไม่สามารถเดินทางได้ จึงขอให้ ตำรวจท่องเที่ยวช่วยเหลือ

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ประสานไปยัง ตม.ขาเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจองตั๋วเครื่องบินโดยสารใหม่เป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 12 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 14.30 น. - Mr.Arron สัญชาติ อังกฤษ เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลื...
14/03/2023

วันที่ 12 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 14.30 น.

- Mr.Arron สัญชาติ อังกฤษ เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลืมกระเป๋าเป้ภายในมีทรัพย์สิน โน็ตบุ๊ค, แท๊ปเล็ตและเสื้อแจ๊คเก็ต โดยลืมไว้บนรถแท็กซี่ สีเขียว เหลือง ไม่ทราบทะเบียน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ประสานไปยังห้องกล้อง ศูนย์สุวรรณภูมิ เพื่อขอตรวจสอบทะเบียนรถคันดังกล่าว จน ทราบชื่อ ข้อมูลติดต่อผู้ขับและหมายเลขทะเบียนรถ จึงได้ประสานไปยังผู้ขับ แจ้งให้ตรวจสอบภายในรถพบว่ามีทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวลืมไว้อยู่จริง

- ในภายหลัง ตำรวจท่องเที่ยวได้พานักท่องเที่ยวผู้แจ้งไปรับทรัพย์สินของตนคืนจากผู้ขับที่จุดนัดหมายเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 01.10 น. - Mr.Christian สัญชาติ อเมริกา เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลื...
11/03/2023

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 01.10 น.

- Mr.Christian สัญชาติ อเมริกา เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลืมบัตรเดบิต ไว้ที่ตู้กดเงินสดของ ธนาคารกสิกรไทย ใกล้สายพานรับสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสาร จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยเหลือติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ประสานไปยัง Lost&Found พบว่าไม่มีผู้นำส่ง จึงเข้าไปตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ใกล้สายพานรับสัมภาระ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยได้ตรวจสอบพบว่ามี นักท่องเที่ยวลืมบัตรไว้ที่ตู้กดเงินสดจริง ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าบัตรเป็นของนักท่องเที่ยวจริงจึงได้ส่งมอบคืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

”YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 02.00 น. - Ms. Tatevik สัญชาติ รัสเซีย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1( ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้ง...
11/03/2023

วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 02.00 น.

- Ms. Tatevik สัญชาติ รัสเซีย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1( ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือไว้เครื่องบินซึ่งเป็นไฟล์ทเดินทางมากจากจว.ภูเก็ต จึง ขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยเหลือติดตามหาทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้ ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สายการบินที่นักท่องเที่ยวได้โดยสารมาเพื่อขอให้ตรวจสอบบนเครื่อง พบว่าโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวอยู่บนที่นั่ง

- ต่อมา เจ้าหน้าที่สายการบินได้นำโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมาส่งมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยว โดยภายหลัง ตำรวจท่องเที่ยวได้ติดต่อไปยังนักท่องเที่ยวและส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

09/03/2023

วันที่ 9 มี.ค.2566 เวลาประมาณ 04.30 น.

- Mr.ilya และ Ms.sofia สัญชาติ รัสเซีย ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยแจ้งว่าตนทั้งคู่มารอรับมารดาสัญชาติรัสเซีย แต่หากันไม่พบและติดต่อไม่ได้

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ จึงเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณสายพานรับสัมภาระ ปรากฎว่าได้พบมารดาของผู้แจ้ง ซึ่งลักษณะตรงตามที่ได้รับข้อมูลไว้ ด้วยในเวลาต่อมาได้ผ่าทั้งหมดมาพบกันเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FRIEND FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 8 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 15.10 น. - Mr.​ Alghamdi สัญชาติซาอุดิอาระเบีย เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอาก...
09/03/2023

วันที่ 8 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 15.10 น.

- Mr.​ Alghamdi สัญชาติซาอุดิอาระเบีย
เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้โทรติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวเครื่องดังกล่าว พบว่าปลายสายผู้รับคือผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวสอบถามจนทราบข้อมูลชื่อผู้ขับ ทะเบียนรถ และเบอร์ติดต่อ ต่อมา ได้แจ้งให้ผู้ขับนำทรัพย์สินกลับมาส่งคืนแก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นของตนจริง จึงรับมอบคืนเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

09/03/2023

วันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 20.20 น.

- Ms.Eickhoff สัญชาติ เยอรมัน เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนต้องการซื้อตั๋วกลับประเทศเยอรมันที่ห้องขายตั๋วการบินไทย แต่สายการบินแจ้งว่าเงินสดของตนไม่เพียงพอ แจ้งไปแลกเงินเพิ่ม จากนั้นตนจึงไปแลกเงินที่ธนาคารกสิกรแต่พบว่าตนทำเงินสดสกุลยูโรหาย จำนวน 1,400 ยูโร

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามแปล จึงให้นักท่องเที่ยวพากลับไปยังเคาน์เตอร์แลกเงินธนาคารดังกล่าว เพื่อขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคารว่านักท่องเที่ยวทำตกหล่นไว้บ้างหรือไม่ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคาร พบว่านักท่องเที่ยวได้ถือเงินออกจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไปแล้ว

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามแปล จึงได้ไปตรวจสอบที่ห้องขายตั๋วของสายการบินและพบทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวตกหล่นอยู่ที่พื้น จึงได้นำทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาส่งมอบคืนให้นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวได้ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วครบถ้วน พร้อมกล่าวขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ให้ความช่วยเหลือ

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 7 มี.ค.66 เวลาประมาณ 11.50 น. - Mr.Masi สัญชาติ อิตาลี ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1 (ท่าอากาศยา...
09/03/2023

วันที่ 7 มี.ค.66 เวลาประมาณ 11.50 น.

- Mr.Masi สัญชาติ อิตาลี ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ลืมโทรศัพท์มือถือ ไว้บนรถตู้โดยสาร

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบจนพบว่า นักท่องเที่ยวได้นั่งรถตู้โดยสารคันใดมา รวมถึงทะเบียน ชื่อผู้ขับและเบอร์ติดต่อ จึงได้ติดต่อให้ผู้ขับ ตรวจสอบภายในรถ พบว่ามีทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอยู่จริงจึงแจ้งให้นำมาส่งคืนแก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 6 มี.ค. 66- Mr.Luhadia สัญชาติ อินเดีย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือ ไ...
06/03/2023

วันที่ 6 มี.ค. 66

- Mr.Luhadia สัญชาติ อินเดีย
เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือ ไว้บนรถโดยสาร Bolt ซึ่งตนได้เดินทางจากที่พักจุดหมายปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ประสานไปยังศูนย์สุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทราบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าว ต่อมาได้ตรวจสอบกับระบบ Police crime จนทราบชื่อผู้ขับและ
เบอร์โทรติดต่อ จึงได้ติดต่อไปแจ้งให้นำทรัพย์สินมาคืนแก่นักท่องเที่ยว

- ในเวลาต่อมา ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้เป็นตัวแทนรับทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจากผู้ขับและนำมาส่งมอบคืนให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ กก.3 บก.ทท.1 เป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

📣📣ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว📣📣✅ เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีน  ตั้...
06/03/2023

📣📣ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว📣📣

✅ เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีน

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มี.ค.66

สนใจสมัครงาน
📌ส่ง เอกสาร การสมัครงาน และ Resume
มาได้ที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มี.ค.66 นะคะ

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ❤️

วันที่ 3 มี.ค. 66 เวลา 17.20 น. - Mr.Prakash สัญชาติ อินเดีย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโ...
03/03/2023

วันที่ 3 มี.ค. 66 เวลา 17.20 น.

- Mr.Prakash สัญชาติ อินเดีย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถเเท็กซี่ทราบทะเบียน เเละตนมีไฟล์ทบินไป เมืองมุมไบ ในเวลา 18.50 น. จึงขอความช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ เร่งดำเนินการตรวจสอบทะเบียน รถแท็กซี่คันดังกล่าวจนทราบชื่อผู้ขับและเบอร์ติดต่อ จึง ติดต่อไปยังผู้ขับแจ้งให้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถ พบว่าโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวตกอยู่บริเวณเบาะหน้าข้างคนขับ จึงประสานให้นำมาคืนแก่นักท่องเที่ยว

- เมื่อผู้ขับมาถึงแล้ว ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้เป็นตัวแทนรับทรัพย์สินแทนนักท่องเที่ยวและนำเข้าไปมอบให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน ได้ทันเวลาก่อนเดินทางเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FRIEND FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

03/03/2023

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 17.30 น.

- Ms.Sanghee สัญชาติ เกาหลีใต้ เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่ ซึ่งโดยสารมาจากสยามพารากอน มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนักท่องเที่ยวมีไฟล์ทบินที่จะต้องเดินทางในวันที่ 2 มี.ค. 65 ช่วงกลางคืน จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ โทรเข้าไปที่เครื่องดังกล่าวหลายครั้งไม่มีผู้รับสายจึงประสานไปยัง Lost&Found แต่ไม่มีผู้นำส่ง ต่อมาได้ประสานไปยังศูนย์สุวรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนทราบทะเบียนรถซึ่งเป็นรถของสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครและได้ทำการติดต่อไปแต่เนื่องจากเป็นเวลาปิดทำการจึงไม่สามารถติดต่อได้

- ในเวลาต่อมา ได้เร่งการประสานไปยังสหกรณ์เจริญเชือก ตรวจสอบจนทราบชื่อผู้ขับและเบอร์ติดต่อจากนั้นจึง ติดต่อไปยังผู้ขับแจ้งให้ตรวจสอบภายในรถจนพบทรัพย์สินและได้แจ้งให้ผู้ขับนำทรัพย์สินมามอบคืนแก่นักท่องเที่ยวที่ กก.3 บก.ทท.1 ได้ทันเวลาและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ตามกำหนดการเดิมเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 13.00 น. - Mr.Chen สัญชาติ จีน เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโท...
02/03/2023

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 13.00 น.

- Mr.Chen สัญชาติ จีน เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือไว้บน Grab Taxi โดยเดินทางจากสุขุมวิท 50 มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ดำเนินประสานไปยังศูนย์ช่วยเหลือGrab เพื่อขอข้อมูลติดต่อ จนทราบชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ขับรถคันดังกล่าว ต่อมา ได้โทรสอบถามไปยังผู้ขับให้ตรวจสอบภายในรถ พบทรัพย์สินตามที่ได้แจ้งไว้ จึงประสานผู้ขับให้นำทรัพย์สินมาส่งมอบคืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 11.30 น. - Mr.Pascal สัญชาติ ฝรั่งเศส เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ล...
02/03/2023

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 11.30 น.

- Mr.Pascal สัญชาติ ฝรั่งเศส เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ลืมบัตรเครดิตไว้ที่ตู้กดเงินสดของธนาคารกสิกร ใกล้กับบริเวณสายพานรับสัมภาระ ภายในอาคารผู้โดยสาร

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารดังกล่าวและให้ตรวจสอบที่ตู้กดเงินสด จนพบบัตรเครดิตโดยตรวจสอบแล้วว่าเป็นของนักท่องเที่ยวผู้แจ้งจริง จึงได้นำส่งมอบคืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOURSELF FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 05.45  น.  - คุณ ชนาภา สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนล...
02/03/2023

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 05.45 น.

- คุณ ชนาภา สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์ ไว้ในห้องน้ำหญิงบริเวณสายพานรับสัมภาระ ภายในอาคารผู้โดยสาร

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ให้ และได้นำส่งประชาสัมพันธ์ จากการประสานเคาน์เตอร์ทรัพย์สินสูญหาย และได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวพบว่าเป็นของนักท่องเที่ยวผู้แจ้งจริงจึงได้ดำเนินการส่งมอบคืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 01.50 น. - Ms. Chang, Chih-Jo สัญชาติ ไต้หวัน  เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...
02/03/2023

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 01.50 น.

- Ms. Chang, Chih-Jo สัญชาติ ไต้หวัน
เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลืมตนได้กระเป๋าเดินทางไว้บริเวณหน้าห้อง Visa on arrival ภายในอาคารผู้โดยสาร

- ตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบทรัพย์สินอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จึงดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ Lost & found ให้มาตรวจสอบทรัพย์สิน

- โดยในภายหลัง ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้พานักท่องเที่ยวไปตรวจสอบทรัพย์สินของตนโดยตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของตนจริงจึงได้ทำการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FRIEND FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 00.35 น. - Mr.Tajender สัญชาติ อินเดีย เข้ามาที่กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่า...
02/03/2023

วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 00.35 น.

- Mr.Tajender สัญชาติ อินเดีย เข้ามาที่กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าลืมตรโทรศัพท์มือถือ ไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบทะเบียน ซึ่งได้โดยสารมาจากโรงแรมที่พักถนน ย่านสุขุมวิท จุดหมายปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้โทรเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องของผู้แจ้ง ทราบว่าปลายสายผู้รับคือเจ้าหน้าที่โรงแรมดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งว่าผู้ขับรถแท็กซี่ได้นำโทรศัพท์มาส่งไว้ที่โรงแรมเพื่อรอให้ผู้เป็นเจ้าของมาติดต่อรับ

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงแรมส่งโทรศัพท์มือถือ ผ่านทางรถแท็กซี่มาส่งยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในเวลาต่อมา ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้พานักท่องเที่ยวไปรับทรัพย์สินของตนคืนที่จุดนัดหมายเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 1 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 08.40 น. - Mr.Reetz สัญชาติ เยอรมัน ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศ...
02/03/2023

วันที่ 1 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 08.40 น.

- Mr.Reetz สัญชาติ เยอรมัน ได้เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ลืม กระเป๋าแท็บเลตไว้บริเวณสายพานรับสัมภาระ ภายในบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิได้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวตามข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้แจ้งไว้ จนพบทรัพย์สินและนำส่งคืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 1 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 08.30 น.- Ms.Gerhartinger สัญชาติ ออสเตรีย เข้ามา ที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แ...
02/03/2023

วันที่ 1 มี.ค. 66 เวลาประมาณ 08.30 น.

- Ms.Gerhartinger สัญชาติ ออสเตรีย เข้ามา ที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนได้ลืม pocket wifi ไว้บริเวณเคาน์เตอร์แลกเงิน ใกล้สายพาน รับสัมภาระ ภายในบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิจึงได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณตามข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้ให้ไว้ จนพบทรัพย์สินและนำส่งให้คืนแก่นักท่องเที่ยว เป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 27 ก.พ.66 เวลาประมาณ 23.10 น. - น.ส.นุชนันท์ สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่า ตน...
01/03/2023

วันที่ 27 ก.พ.66 เวลาประมาณ 23.10 น.

- น.ส.นุชนันท์ สัญชาติ ไทย เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่า ตนเดินทางมาจากท่าอากาศยานภูเก็ต จุดหมายปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นได้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องน้ำหญิง บริเวณสายพานรับสัมภาระ ภายในประเทศ จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ จึงเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ตามที่ผู้โดยสารได้แจ้ง จนพบโทรศัพท์มือถือตรงตามลักษณะที่แจ้งไว้ และได้ทำการตรวจสอบพบว่าเป็นของผู้โดยสารชาวไทยจริง จึงได้ทำการส่งมอบคืนให้แก่ผู้โดยสารชาวไทยเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

วันที่ 27 ก.พ. 66 เวลาประมาณ 22.15 น. - Mr.Boufermel สัญชาติ ฝรั่งเศส เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้ง...
01/03/2023

วันที่ 27 ก.พ. 66 เวลาประมาณ 22.15 น.

- Mr.Boufermel สัญชาติ ฝรั่งเศส เข้ามาที่ กก.3 บก.ทท.1(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าตนลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่โดยสาร ซึ่งตนได้จองไว้ผ่านทางเอเจนซี่ agoda จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยติดตามทรัพย์สินของตนคืน

- ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการ ตรวจสอบใบจองและพบเบอร์ผู้ขับรถคันดังกล่าวที่นักท่องเที่ยวผู้แจ้งได้นั่งมา จึงโทรสอบถามไปยังผู้ขับให้ตรวจสอบภายในรถ โดยพบว่ามีโทรศัพท์ตกหล่นอยู่จริงตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิจึงประสานผู้ขับให้นำทรัพย์สินมาส่งคืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

“YOUR FIRST FRIEND”
TOURIST POLICE
CALL: 1155 👮🏻‍♂️🚨📞

ที่อยู่

Tourist Police 2nd Floor Arrival Hall Suvarnabhumi Airport
Bangkok
10540

เบอร์โทรศัพท์

+6621321155

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันพุธที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สุรชัช สุวรรณศรี ผกก.3 บก.ทท1, พ.ต.ท.ภัทรพล แจ่มสีดา สว.กก.3 บก.ทท.1, พ.ต.ต.จิรเกียรติ เทียนชัย สว.กก.3 บก.ทท.1, ว่าที่ พ.ต.ต.สุวิทย์ สวากัน สว.กก.3 บก.ทท.1 พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว กก.3 บก.ทท.1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 โดยจัดมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย เครื่องใช้ที่จำเป็น และอาหารแห้งจำนวน 100 ถุง ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ซ.ลิขิต7 และ ซ.ลิขิต9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


#ตำรวจท่องเที่ยว
#ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผมขอขอบคุณ คุณสิริญญา(พี่มะเหมี่ยว) กับคุณวรินทร์ลดา(พี่เจี๊ยบ) ที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือ เนื่องจากผมได้จองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ วันเดินทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลาเดินทาง 1.25 นาที แต่ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ได้เดินทางไปตรวจโควิดเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทางซึ่งผลตรวจโควิดเป็นบวก จึงต้องการขอยกเลิกการเดินทางในครั้งนี้แต่ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินไม่ได้เลย ผมจึงได้ติดต่อไปยังตำรวจท่องเที่ยวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆตำรวจสองท่านนี้ช่วยติดต่อดำเนินการขอยกเลิกตั๋วเดินทางในครั้งนี้ได้สำเร็จ ผมจึงขอกราบขอบคุณพี่มะเหมี่ยวกับพี่เจี๊ยบเป็นอย่างสูงครับ
Haver,you
ประกาศจาก ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

🚨 สืบเนื่องจาก ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการรร้องเรียนว่าผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ(รถ TAXI) เรียกราคาค่าโดยสารแพงเกินราคา โดยใช้วิธีการโกงผ่านมิเตอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารทั่วไป ให้รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อ กลโกงดังกล่าว โดยการสังเกตมิเตอร์ของรถแท็กซี่ ก่อนขึ้นโดยสารรถแท็กซี่ทุกครั้ง 👮‍♂️

🚨 Tourist Police at Suvarnbhumi Airport were informed from the tourist that they were cheated by taxi driver, using fake meter and charging for an excessive price, so here is a tip for you to notice before the meter starts 🚕

ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport Tourist Police
#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #สนามบิน #ตำรวจท่องเที่ยว
Thank you to police at Suvarnabhumi airport for helping me find my passport. I called lost and found unit of airport two times prior to going to police station and they said they dont have it. But a very helpful police officer helped me call the lost and found unit and recovered my passport. Thank you.
นี้คือรูปถ่ายชายดังกล่าวน่ะค่ะ ตอนนี้เดือดร้อนและสุ่นวายมาก
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยกันประสานงานจนได้กระเป๋าเงินคืนคะ
Thank you to the thai tourist police... extremely kind and very helpful! ...thank you
ข้อมูลใหม่นะครับ เป็นตัวอย่างการป้องกันทางสื่อออนไลน์ ทดลองติดต่อดูได้ครับ น่าจะสะดวกดี (ผมไปเจอเพราะจะลองสมัครงานดู เค้ามีร้านอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ด แต่ สนง.ใหญ่อยู่รามอินทรา)
ชื่อจริงของบุคคลนี้คือ RAHUL DUBEY. เขามาที่กรุงเทพฯในเวลาที่สามโดยการเดินทางครั้งที่สาม ทุ่งมหาเมฆการเข้าเมืองได้จับกุมเขาก่อนสามเดือนเพราะพวกเขาไม่ได้รับวีซ่า และจับกุมและห้ามเขาเป็นเวลาห้าปี แต่หลังจากสามเดือนเขามาที่นี่ด้วยชื่ออื่น ๆ ในหนังสือเดินทาง om prakash ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561เขาจองโรงแรมปลอมพัทยาและเขาไม่ได้ไปที่โรงแรม ฉันไม่เข้าใจว่าเขาได้รับการกวาดล้างจากการเข้าเมืองของสนามบินกรุงเทพ เขามาที่นี่โดยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครั้งที่สาม และทำงานใกล้ถนน The20 Bar โรเช่นถนนเงินกู้ 20%
ชื่อจริงของบุคคลนี้คือ RAHUL DUBEY. เขามาที่กรุงเทพฯในเวลาที่สามโดยการเดินทางครั้งที่สาม ทุ่งมหาเมฆการเข้าเมืองได้จับกุมเขาก่อนสามเดือนเพราะพวกเขาไม่ได้รับวีซ่า และจับกุมและห้ามเขาเป็นเวลาห้าปี แต่หลังจากสามเดือนเขามาที่นี่ด้วยชื่ออื่น ๆ ในหนังสือเดินทาง om prakash ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561เขาจองโรงแรมปลอมพัทยาและเขาไม่ได้ไปที่โรงแรม ฉันไม่เข้าใจว่าเขาได้รับการกวาดล้างจากการเข้าเมืองของสนามบินกรุงเทพ เขามาที่นี่โดยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครั้งที่สาม และทำงานใกล้ถนน The20 Bar โรเช่นถนนเงินกู้ 20%
ขอบพระคุณมากๆนะคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุ Amezing Videos นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง งานวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดก ชุมชนเขตประเวศ ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรร DRLE អាយស៊ីធី ICT