กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ
และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ยุบรวมเป็นกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ทักษะทางสังคม SOFT SKILLS ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด
22/04/2021

ทักษะทางสังคม SOFT SKILLS ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

ทักษะทางสังคม SOFT SKILLS ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

ข่าวดี!! 📣📣 ทางเลือกสำหรับผู้สมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “โครงการซิมการ์ดพ...
20/04/2021

ข่าวดี!! 📣📣 ทางเลือกสำหรับผู้สมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” โดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน อัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาท ต่อซิมการ์ด สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps.ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาสามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาท ต่อการใช้งานได้ 30 วัน โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

🖥️ สนใจสั่งซื้อซิมการ์ดได้ที่ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx

ข่าวดี!! 📣📣 ทางเลือกสำหรับผู้สมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” โดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน อัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาท ต่อซิมการ์ด สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps.ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาสามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาท ต่อการใช้งานได้ 30 วัน โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

🖥️ สนใจสั่งซื้อซิมการ์ดได้ที่ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx

20/04/2021

📣 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

“พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
โดยพี่เลี้ยงนักวิจัยประสบการณ์สูงเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดด้านการวิจัยของท่าน

โดยมี 7 หัวข้อการเสวนา ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://bit.ly/3tjQiul หรือ QR Code

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/conference/MentorsYoungResearchers-64.pdf

Photos from สภาพัฒน์'s post
16/04/2021

Photos from สภาพัฒน์'s post

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ
13/04/2021

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
09/04/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

06/04/2021
ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์ https://gnews.apps.go.th/news?news=82020
06/04/2021
ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์

ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์ https://gnews.apps.go.th/news?news=82020

ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์ 5 เมษายน 2021Thailandplusเศรษฐกิจ FacebookTwitterLineวันที่ 5 เ...

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยกา...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาคเกษตรสำคัญแค่ไหนกับกำลังแรงงานและ GDP
01/04/2021

ภาคเกษตรสำคัญแค่ไหนกับกำลังแรงงานและ GDP

ภาคเกษตรสำคัญแค่ไหนกับกำลังแรงงานและ GDP

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติก...
30/03/2021

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

26/03/2021
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและหน่วยง...
26/03/2021

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบผู้แทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือและสำรจวจความพร้อมสถานที่การจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

26/03/2021

รับสมัครรุ่นที่ 3 แล้วนะครับ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจั...
19/03/2021

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ก.แรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ https://www.thailandplus.tv/archives/299029
19/03/2021
กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

ก.แรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ https://www.thailandplus.tv/archives/299029

กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจั...
18/03/2021

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
#สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด - 19https://www.thailandplus.tv/archi...
17/03/2021
ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด - 19

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด - 19
https://www.thailandplus.tv/archives/298083

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด – 19 16 มีนาคม 2021Thailandplusเศรษฐกิจ Faceb...

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่ายขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการสร้างนักวิจัย กรมพัฒนาฝี...
16/03/2021

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการสร้างนักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2564
วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม THE VINTAGE เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
- แหล่งขอทุน และวิธีการขอรับทุน
บรรยายและดำเนินกิจกรรม
โดย คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการสร้างนักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2564
วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม THE VINTAGE เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
- แหล่งขอทุน และวิธีการขอรับทุน
บรรยายและดำเนินกิจกรรม
โดย คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษ...
16/03/2021

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 ปีที่ 2 (KUBOTA Agri e-Learning) ตั้งเป้าผลิตนักขับรถเพื่อการเกษตร จำนวน 3,000 คน ป้อนอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธีเปิดดังกล่าว ณ ห้องประชุม 111 ทุเรียน อาคาร 1 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานhttps://www.thailandplus.tv/archives/297460
15/03/2021

ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
https://www.thailandplus.tv/archives/297460

ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
https://www.thailandplus.tv/archives/297460

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เค...
15/03/2021

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 21 แห่ง ที่มีส่วนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพั...
12/03/2021

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
DSD-Plan and Information

อยากเป็นประเทศมีรายได้สูง ต้องทำอย่างไร?
11/03/2021

อยากเป็นประเทศมีรายได้สูง ต้องทำอย่างไร?

อยากเป็นประเทศมีรายได้สูง ต้องทำอย่างไร?

อาชีพที่ถูกทดแทน
11/03/2021

อาชีพที่ถูกทดแทน

อาชีพที่ถูกทดแทน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพั...
11/03/2021

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ร่วมกับ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
DSD-Plan and Information

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทน บริษัท สยามคู...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ KUBOTA Agri e-Learning ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
DSD-Plan and Information

09/03/2021
บันดาลไฟ

การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ภายใต้โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2 โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

เร่งผลิต"ช่างแอร์คุณภาพ"รับหน้าร้อนhttps://www.thansettakij.com/content/normal_news/471313
09/03/2021
เร่งผลิต"ช่างแอร์คุณภาพ"รับหน้าร้อน

เร่งผลิต"ช่างแอร์คุณภาพ"รับหน้าร้อน
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471313

กระทรวงแรงงานจับมือเอกชน ติวช่างแอร์ 12 จังหวัด ให้มีทักษะฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ผู้....

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร...
08/03/2021

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งและบำรุงรักษาพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับโครงการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนด้วยนวัตกรรมผสมผสาน โดยมีนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒน...
01/03/2021

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือแรงงานในสถานการณ์ COVID - 19 ปีที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่อยู่

9th Floor, Department Of Skill Development Building, Mitmaitri Rd., Dindaeng District
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล (Promoting the integration of Thai workforce networking through highly developed competency) พันธกิจ 1. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานระดับประเทศ 2. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ขยายการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ค่านิยม 1. Teamwork & team spirit มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม 2. Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3. Pro-active networking มุ่งเน้นสานสร้างเครือข่าย 4. Service oriented มีจิตบริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6622479420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ:

วิดีโอทั้งหมด

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โดนยุบรวมกับกองแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษาภาคม 2561 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ” อยู่ภายใต้สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด