กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กอง
(5)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ
และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ยุบรวมเป็นกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ

19 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน แ...
19/05/2023

19 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมจระเข้ อะคาเดมี่ ณ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตกระเบื้องยักษ์ใหญ่หนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ มอบผลิตภัณฑ์รวมกว่า 5 แสนบาท
19/05/2023

ผู้ผลิตกระเบื้องยักษ์ใหญ่หนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ มอบผลิตภัณฑ์รวมกว่า 5 แสนบาท

18 พ.ค. 66 เวลา 08.50 น.  นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น จากบริษัท...
18/05/2023

18 พ.ค. 66 เวลา 08.50 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น จากบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์) และนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมรับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์รวมมูลค่าทั้งสิ้น 523,115 บาท ประกอบด้วย กระเบื้องเซรามิก จำนวน 185 ตารางเมตร มูลค่า 105,215 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 และสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก จำนวน 2,100 ตารางเมตร มูลค่า 402,600 บาท เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมช่างปูกระเบื้องและฝึกภาคปฏิบัติในการปูกระเบื้อง

16 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทสำคัญ...
16/05/2023

16 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทสำคัญของนวัตกรรมต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพในประเทศไทย : บาทบาทนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภาพการเติบโตของประเทศไทย ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

15 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ประชุมหารือกร...
16/05/2023

15 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ประชุมหารือกรอบการดำเนินงานภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในตำแหน่งงานดังนี้
🌏 นักสร้างสื่อการเรียนรู้
🌏 นักบริหารระบบ LMS
🌏 การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถสร้างสื่อการสอนให้เป็นไปตามหลักทฤษฏีและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น โดยประชุมผ่าน ระบบ Zoom🌐


-LAT
#สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย


#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15/05/2023

ข่าวดี ❗️ สำหรับช่างที่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือ ผ่านการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเพื่อรับงานผ่านแอปพลิเคชัน 📲

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ กวาง หรือ คุณชาร์ดอน

☎️ 084-354-9089
☎️ 065-512-5109

อธิบดีบุปผา ส่งรองอธิบดี ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือภาคเอกชน พัฒนาแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ 3 จังหวัดตะวันออก https:/...
14/05/2023

อธิบดีบุปผา ส่งรองอธิบดี ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือภาคเอกชน พัฒนาแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ 3 จังหวัดตะวันออก https://www.thailandplus.tv/archives/700263

12 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน  จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒ...
12/05/2023

12 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้แก่ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายซัมซุง จำนวน 7 คน โดยมีกองแผนงานและสารสนเทศและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติ และเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการซัมซุม ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ ซื่อตรง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และนางจิราพร จันทเขตต์ ผู้จัดการภาค บริษัท SY Thai จำกัดให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการซัมซุง จังหวัดชลบุรี

11 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นายยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึก...
11/05/2023

11 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นายยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษา KGK Jewellery นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดหา และพัฒนาแรงงานด้านจิวเวลลี่ โดยมีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
11/05/2023

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

11 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน  จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ จำน...
11/05/2023

11 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (22 รายการ) มูลค่า 105,000 บาท จากว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ ซื่อตรง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด นำไปใช้จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีกองแผนงานและสารสารเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และมีนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราดและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

10 พ.ค.66 เวลา 14.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน  จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒ...
10/05/2023

10 พ.ค.66 เวลา 14.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยกองแผนงานและสารสนเทศเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมีนางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรีและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการนำเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 มีผู้ผ่าน รวมทั้งสิ้น 154 คน และเยี่ยมชมการฝึกอบรมช่างดังกล่าว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

10/05/2023

ช่อง NBT (16.05) พัฒนาแรงงานด้านขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน

กระทรวงแรงงาน จับมือ การบินพลเรือน พัฒนาแรงงานโลจิสติกส์กว่า 2 พันคน
10/05/2023
ก.แรงงาน จับมือ การบินพลเรือน พัฒนาแรงงานโลจิสติกส์กว่า 2 พันคน

กระทรวงแรงงาน จับมือ การบินพลเรือน พัฒนาแรงงานโลจิสติกส์กว่า 2 พันคน

ก.แรงงาน จับมือ การบินพลเรือน พัฒนาแรงงานโลจิสติกส์กว่า 2 พันคน

9 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่...
09/05/2023

9 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมี รองอธิบดี (นางสาวไพลิน จินดามณีพร นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางจิรวรรณ สุตสุนทร นายสมชาติ สุภารี) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน และหลักสูตรการจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ รวมถึงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพื่อรองรับการฝึกให้แก่แรงงานและจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวกับด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศต่อไป

28 เม.ย. 66 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างกรมพัฒน...
28/04/2023

28 เม.ย. 66 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โอบากิจ (เอเชีย) จำกัด โดยมีนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการดังกล่าว โดยทางบริษัทได้มีการนำเสนอแพลตฟอร์ม “โอบากี” เพื่อใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่กำลังแรงงานและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 เม.ย.66  เวลา 14.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือร่วมกับบริษัทหั...
26/04/2023

26 เม.ย.66 เวลา 14.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือร่วมกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือแผนทางการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และจัดตั้งการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและปทุมธานี ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 เม.ย. 66 เวลา 09.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถาบันการบินพลเ...
26/04/2023

26 เม.ย. 66 เวลา 09.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถาบันการบินพลเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัทยักษ์ใหญ่มือถือหนุนแรงงาน ฝึกทักษะการซ่อมบำรุงพร้อมมอบมือถือใช้พัฒนาทักษะฝีมือ 40 เครื่อง https://www.thailandplus...
22/04/2023

บริษัทยักษ์ใหญ่มือถือหนุนแรงงาน ฝึกทักษะการซ่อมบำรุงพร้อมมอบมือถือใช้พัฒนาทักษะฝีมือ 40 เครื่อง https://www.thailandplus.tv/archives/693612

21 เม.ย.66 เวลา 14.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝ...
21/04/2023

21 เม.ย.66 เวลา 14.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกรอบความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พร้อมด้วยนางจิรวรรณ สุตสุนทร นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ โดยมีนายมินอู คิม ประธานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโชชทรนิกส์ จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงให้แก่ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ดำเนินการไปแล้ว 1 รุ่น นอกจากนี้บริษัทยังจัดฝึกอบรมให้แก่ครูฝึกของกรมอีกจำนวน 20 คน โดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว และมอบโทรศัพท์มือถือซัมซุงให้แก่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 40 เครื่อง มูลค่ารวม 160,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

20/04/2023

🎉ข่าวดี สำหรับช่าง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง🎉

🧑‍🔧 กิจกรรมดีๆ ที่พลาดไม่ได้ 🧑‍🔧
💙บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3

🎖พร้อมรับประกาศนียบัตร #อบรมฟรี
📌วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
📌 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ 335 หมู่ 3 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม https://g.co/kgs/uadEMA
📌โดยลงทะเบียนสมัคร เข้าร่วมอบรมได้ตาม QR ด้านล่าง หรือ ที่ Link นี้ https://forms.gle/6KjnYiQpKLgZip9N6
ได้เลยค่ะ 🙏🙏🙏

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
06/04/2023

6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ก.แรงงาน ส่งมอบเยาวชนช่างไฟฟ้าฝึกงานสถานประกอบกิจการ เรียนจบได้งานทำ 100%
05/04/2023
ก.แรงงาน ส่งเยาวชนฝึกช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ การันตีเรียนจบได้งานทำ

ก.แรงงาน ส่งมอบเยาวชนช่างไฟฟ้าฝึกงานสถานประกอบกิจการ เรียนจบได้งานทำ 100%

ก.แรงงาน ส่งเยาวชนฝึกช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ การันตีเรียนจบได้งานทำ

4 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำง...
04/04/2023

4 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน ให้แก่บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด สมาชิกของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 7 คน เป็นกลุ่มนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก ที่ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 44 (1/2566) หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระยะเวลาการฝึก280 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

31 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ...
31/03/2023

31 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (Progress Review) พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ พิทักษ์เกียรติยศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

ภายหลังจากการประชุมหารือดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทย และหลักสูตรเทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง) ณ บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด

30 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ...
30/03/2023

30 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (Progress Review) พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ พิทักษ์เกียรติยศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางวิราภรณ์ โชคสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
29/03/2023

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และศูนย์ฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรั...
28/03/2023

28 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และศูนย์ฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในหน่วยงานของกรมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ลำพูน และสตูล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2 ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลผ่านธนาคารโลก จำนวน 1,745,455 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปจัดฝึกอบรมให้กับช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5,500 คน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

28/03/2023

เร่งพัฒนาอาชีวะตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

28/03/2023

ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

27 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ...
27/03/2023

27 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ” โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

"เมื่อความรู้มีวันหมดอายุ การ Upskill-Reskill จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น"👉👉https://youtu.be/ynBZomQ8td0📣 บทสัมภาษณ์ คุณธวัชช...
24/03/2023
คุณธวัชชัย ศรีรุจิ กับมุมมองที่ว่า...ความรู้มีวันหมดอายุ

"เมื่อความรู้มีวันหมดอายุ การ Upskill-Reskill จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น"

👉👉https://youtu.be/ynBZomQ8td0

📣 บทสัมภาษณ์ คุณธวัชชัย ศรีรุจิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบบ Learning Pathway📣
🛑🛑ผู้ผ่านการฝึกอบรมกับ DiSDA ในหลักสูตร OOP with JAVA JavaScript Programming with NodeJS และ Web Application Programming with React🛑🛑หลักสูตร Upskill ทักษะของ Programmer & Developer
💻อบรมในรูปแบบ Hybrid ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ที่ร่วมกันตั้งเป้าหมายในการผลิตบุคลากรดิจิทัล💻

👉DiSDA Talent pool for Job matching
👉 กลุ่มอาชีพ Programmer & Developer ตำแหน่งงานระดับ Junior เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
#สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

#สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยATSI
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล

23 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรง...
23/03/2023

23 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมบุคลากรดิจิทัลและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ไทย การจัดทำแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแพลตฟอร์มดังกล่าว การออกแบบและวิเคราะห์ พร้อมให้คำปรึกษาการประเมินสมรรถนะ skillset แรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 31 พร้อมมอบโล่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานhttps://www.matichonweekly.com/publicize...
15/03/2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 31 พร้อมมอบโล่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
https://www.matichonweekly.com/publicize/article_657290

ผลดำเนินการตามโครงการความร่วมมือ
15/03/2023

ผลดำเนินการตามโครงการความร่วมมือ

15 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝี...
15/03/2023

15 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 27 แห่ง ที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านงบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร มูลค่าทั้งสิ้น 47,671,378 บาท รวมถึงร่วมดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ จำนวน 13,829 คน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย  สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอ...
13/03/2023

13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าพบนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกำลังแรงงานในชุมชน เป็นต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำร่องฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) และใช้โรงเรียนฝึกอาชีพเป็นหน่วยประสานและฝึกอบรม ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

9th Floor, Department Of Skill Development Building, Mitmaitri Road , Dindaeng D
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622479420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด