กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ
และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ยุบรวมเป็นกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารื...
16/06/2021

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรการบำรุงรักษายางรถบรรทุกและรถโดยสาร โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศและสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ประชุมหารือแนวทางความร...
15/06/2021

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศและสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการบำรุงรักษารถยนต์ร่วมกับบริษัท ชิเชอร์ จำกัด ณ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมการดำเนินงานตามกรอบขัอตกลง (mou)
11/06/2021

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม
การดำเนินงานตามกรอบขัอตกลง (mou)

09/06/2021
09/06/2021

ก.แรงงาน เห็นชอบการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแบบ E-Training รับ New Normal
https://siamrath.co.th/n/251359

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประ...
04/06/2021

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานแม่บ้านร่วมกับบริษัท เมด อาร์ มอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

28/05/2021

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน ZOOM ฟรี!!!
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาApplication
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สั่งสมประสบการณ์ เพื่อเป็นนักพัฒนาแปพลิเคชันต่อไปในอนาคต อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงทั้งภายในและต่างประเทศ...😁
ด่วน!!
🧡 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ✅
🧡 ผู้ผ่านการเข้าฝึกอบรมตามกำหนดจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
🧡 หากผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์จะได้รับใบรับรองจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) จำกัด
...............................................
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้เบื้องต้น หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องภาษาคอมพิวเตอร์จาวา (Java Programming Language)
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-ต้องมีคอมพิวเตอร์ RAM 4 GB ขึ้นไป ในการอบรม**
-ต้องมีความพร้อมในการอบรมในรูปแบบการฝึกออนไลน์
ฝึกฟรี จบแล้วมีงานทำ รายได้ดี
ลิงค์ลงทะเบียน >> https://bit.ly/34cAKhC

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประช...
21/05/2021

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้าโลจิสติกส์ และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ ครั้งที่ 2 และประชุมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ร่วมกับบริษัท เน็กเตอร์ดิจิตอล จำกัด ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัลย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย
19/05/2021

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย

Photos from กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
17/05/2021

Photos from กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท เซ็นท...
14/05/2021

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และคณะ พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยมีผู้แทนกองแผนงานและสารสนเทศเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้แทนสมาคมเทคโนโลยีและทรัพยากรได้เข้าพบนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพ...
13/05/2021

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้แทนสมาคมเทคโนโลยีและทรัพยากรได้เข้าพบนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานด้านผู้ประกอบอาหารรูปแบบออนไลน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

01/05/2021

1 พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ

รู้หรือไม่ เชื้อโควิด19 อยู่ได้นานแค่ไหนอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะค...
27/04/2021

รู้หรือไม่ เชื้อโควิด19 อยู่ได้นานแค่ไหน
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ
#เชื้อโควิด19อยู่ได้นานแค่ไหน
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

รู้หรือไม่ เชื้อโควิด19 อยู่ได้นานแค่ไหน
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ
#เชื้อโควิด19อยู่ได้นานแค่ไหน
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ทิศทางตลาดแรงงาน
23/04/2021

ทิศทางตลาดแรงงาน

ทิศทางตลาดแรงงาน

ทักษะทางสังคม SOFT SKILLS ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด
22/04/2021

ทักษะทางสังคม SOFT SKILLS ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

ทักษะทางสังคม SOFT SKILLS ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

ข่าวดี!! 📣📣 ทางเลือกสำหรับผู้สมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “โครงการซิมการ์ดพ...
20/04/2021

ข่าวดี!! 📣📣 ทางเลือกสำหรับผู้สมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” โดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน อัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาท ต่อซิมการ์ด สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps.ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาสามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาท ต่อการใช้งานได้ 30 วัน โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

🖥️ สนใจสั่งซื้อซิมการ์ดได้ที่ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx

ข่าวดี!! 📣📣 ทางเลือกสำหรับผู้สมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” โดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน อัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาท ต่อซิมการ์ด สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps.ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาสามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาท ต่อการใช้งานได้ 30 วัน โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

🖥️ สนใจสั่งซื้อซิมการ์ดได้ที่ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
20/04/2021
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแ.....

Photos from สภาพัฒน์'s post
16/04/2021

Photos from สภาพัฒน์'s post

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ
13/04/2021

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะครับ

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
09/04/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

06/04/2021
ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์ https://gnews.apps.go.th/news?news=82020
06/04/2021
ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์

ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์ https://gnews.apps.go.th/news?news=82020

ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์ 5 เมษายน 2021Thailandplusเศรษฐกิจ FacebookTwitterLineวันที่ 5 เ...

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยกา...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาคเกษตรสำคัญแค่ไหนกับกำลังแรงงานและ GDP
01/04/2021

ภาคเกษตรสำคัญแค่ไหนกับกำลังแรงงานและ GDP

ภาคเกษตรสำคัญแค่ไหนกับกำลังแรงงานและ GDP

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติก...
30/03/2021

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะวินเทจ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

26/03/2021
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและหน่วยง...
26/03/2021

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบผู้แทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือและสำรจวจความพร้อมสถานที่การจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

26/03/2021

รับสมัครรุ่นที่ 3 แล้วนะครับ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจั...
19/03/2021

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ก.แรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ https://www.thailandplus.tv/archives/299029
19/03/2021
กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

ก.แรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ https://www.thailandplus.tv/archives/299029

กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจั...
18/03/2021

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
#สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด - 19https://www.thailandplus.tv/archi...
17/03/2021
ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด - 19

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด - 19
https://www.thailandplus.tv/archives/298083

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด – 19 16 มีนาคม 2021Thailandplusเศรษฐกิจ Faceb...

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่ายขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการสร้างนักวิจัย กรมพัฒนาฝี...
16/03/2021

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการสร้างนักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2564
วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม THE VINTAGE เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
- แหล่งขอทุน และวิธีการขอรับทุน
บรรยายและดำเนินกิจกรรม
โดย คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการสร้างนักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2564
วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม THE VINTAGE เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
- แหล่งขอทุน และวิธีการขอรับทุน
บรรยายและดำเนินกิจกรรม
โดย คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

9th Floor, Department Of Skill Development Building, Mitmaitri Rd., Dindaeng District
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล (Promoting the integration of Thai workforce networking through highly developed competency) พันธกิจ 1. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานระดับประเทศ 2. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ขยายการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ค่านิยม 1. Teamwork & team spirit มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม 2. Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3. Pro-active networking มุ่งเน้นสานสร้างเครือข่าย 4. Service oriented มีจิตบริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6622479420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ:

วิดีโอทั้งหมด

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โดนยุบรวมกับกองแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษาภาคม 2561 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ” อยู่ภายใต้สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด