สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

10/06/2021
📣📣 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสาม...
09/06/2021

📣📣 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 11 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง อาคาร Smart Job Center กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร.13 กรุงเทพขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประเมินด้วยค่ะ
📌 ผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อม และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 📞โทร. 022451707 ต่อ 1008 (สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Smart Job Center ภายในบริเวณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กทม.)

📣📣 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ (48 ชั่วโมง) สาขาการสร้...
04/06/2021

📣📣 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ (48 ชั่วโมง) สาขาการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Create and Development Mobile Application) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (ทุกเสาร์-อาทิตย์) อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting สนใจสมัครโดยแสกน QR code ตามภาพด้านล่างนี้ สอบถาม โทร. 02-6436038

📣📣 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ (48 ชั่วโมง) สาขาการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Create and Development Mobile Application) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (ทุกเสาร์-อาทิตย์) อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting สนใจสมัครโดยแสกน QR code ตามภาพด้านล่างนี้ สอบถาม โทร. 02-6436038

03/06/2021
📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น  ...
27/05/2021

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 อบรม 21-25 มิุนายน 2564 และ รุ่น 2 อบรม 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่าน http://www.dsd.go.th/ ค่ะ

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 อบรม 21-25 มิุนายน 2564 และ รุ่น 2 อบรม 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่าน http://www.dsd.go.th/ ค่ะ

โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน...
27/05/2021

โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกหลักสูตร รับสิทธิ์ซื้อซิมการ์ดราคาพิเศษ โดยเปิดใช้งานครั้งแรกในราคา 90 บาท (แบ่งออกเป็นค่าซิม 60 บาท + ค่าส่ง 30 บาท) และเติมเงินครั้งถัดไปเดือนละ 70 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับสิทธิ์ได้จาก NT Mobile ตามช่องทางที่ระบุตาม QR code ด้านล่างนี้ หรือ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx

โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกหลักสูตร รับสิทธิ์ซื้อซิมการ์ดราคาพิเศษ โดยเปิดใช้งานครั้งแรกในราคา 90 บาท (แบ่งออกเป็นค่าซิม 60 บาท + ค่าส่ง 30 บาท) และเติมเงินครั้งถัดไปเดือนละ 70 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับสิทธิ์ได้จาก NT Mobile ตามช่องทางที่ระบุตาม QR code ด้านล่างนี้ หรือ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx

27/05/2021
วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 📚
18/05/2021
DSD news Vol 43

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 📚

DSD news Vol 43

3 มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 ลดผลกระทบโควิด-19 ✔ มาตรการที่ 1 ลดอัตราเ...
17/05/2021
ก.แรงงาน เคาะมาตรการเร่งด่วนช่วยสถานประกอบการ ลดผลกระทบโควิด

3 มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 ลดผลกระทบโควิด-19
✔ มาตรการที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายในปี 2564 ตามสัดส่วนจำนวนพนักงานที่ไม่ได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
✔ มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี 2563 จากเดิมต้องยื่นภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564
✔ มาตรการที่ 3 ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับปี 2564 จากเดิมภายใน 60 วัน เป็นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2565

📌 สำหรับมาตรการลดสัดส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่นายจ้างและสถานประกอบกิจการได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น กพร.กำลังรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาต่อไป

กระทรวงแรงงาน เคาะ 3 มาตรการ เร่งช่วยสถานประกอบกิจการภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 ลดผลกระทบโค....

29/04/2021
📣 เปิดรับสมัคร ‼ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 420 ชั่วโมง จำนวน 2 สาขา ได้แก่📌 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (20 คน)📌 ช่างเย็บจักรอุต...
05/04/2021

📣 เปิดรับสมัคร ‼ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 420 ชั่วโมง จำนวน 2 สาขา ได้แก่
📌 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (20 คน)
📌 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (20 คน)
การฝึกอบรมจะประกอบด้วย ฝึกทฤษฎีและปฏิบัติ 280 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 140 ชั่วโมง
ทั้ง 2 สาขา ฝึกอบรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 (เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2564
🛠การรับสมัครสมัคร🛠
- สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ในวัดธาตุทอง (ห้องกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล อาคาร 2 ชั้น 2)
- สมัครทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่
ระบบรับสมัครฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน >> http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining หรือ สมัครผ่าน Google form >> https://forms.gle/4YGp62xqo43FhZ6j7
หรือแสกน QR code ที่แสดงอยู่บนประกาศรับสมัคร
📞สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3900265

📣 เปิดรับสมัคร ‼ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 420 ชั่วโมง จำนวน 2 สาขา ได้แก่
📌 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (20 คน)
📌 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (20 คน)
การฝึกอบรมจะประกอบด้วย ฝึกทฤษฎีและปฏิบัติ 280 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 140 ชั่วโมง
ทั้ง 2 สาขา ฝึกอบรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 (เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2564
🛠การรับสมัครสมัคร🛠
- สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ในวัดธาตุทอง (ห้องกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล อาคาร 2 ชั้น 2)
- สมัครทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่
ระบบรับสมัครฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน >> http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining หรือ สมัครผ่าน Google form >> https://forms.gle/4YGp62xqo43FhZ6j7
หรือแสกน QR code ที่แสดงอยู่บนประกาศรับสมัคร
📞สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3900265

📣 วันนี้ (2 เม.ย.64) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในสาขา ช่างไฟฟ้าภ...
02/04/2021

📣 วันนี้ (2 เม.ย.64) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการประเมินนะคะ :D
___________________________________________________________________
⚡ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเชื่อม 🛠ที่สนใจเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถมารถกลาง ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) บริเวณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
📞ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2451707 ต่อ 1008 หรือยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home

02/04/2021
เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27...
01/04/2021

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แอดมินนำภาพบรรยากาศการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน มาให้รับชมกันค่ะ สำหรับใครที่พลาดการอบรมในครั้งนี้ไป ให้ติดตามในครั้งหน้านะคะ ถ้ามีเปิดรับสมัครอีก ทางสถาบันจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ :D

30/03/2021
📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมวันที...
25/03/2021

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมวันที่ 27-31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-2454317

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมวันที่ 27-31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-2454317

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42...
22/03/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 16 - 21 มีนาคม 2564 ให้แก่กำลังแรงงาน จำนวน 25 คน โดย นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

📣 เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระดับ 1 วันที่ - 19 มีนาคม 25...
12/03/2021

📣 เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันที่ - 19 มีนาคม 2564
🚩ทดสอบวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
🚩สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง) กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3900263

📣 เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันที่ - 19 มีนาคม 2564
🚩ทดสอบวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
🚩สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง) กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3900263

😊😊ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบบริหารการฝึกด้วยคอม...
12/03/2021

😊😊ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบบริหารการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) โดยทุกท่านที่มีรายชื่อและสมัครไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปเรียนโดยผ่าน application Dsd M-Learning ทั้ง ios android และ windows ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มีนาคม 2564
และขอเชิญผู้เข้ารับการฝึกเข้ากลุ่มไลน์ตาม qr code ที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อชีี้แจง สอบถามข้อมูลและนัดหมายการฝึกภาคปฏิบัติ 😊😊

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือเอกสารคู่มือการฝึกที่ http://mlearning.dsd.go.th/download

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สถาบัน...
09/03/2021

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 20 คน

🔔🔔🔔 โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ด้วยตนเองได้ที่ https://e-report.dsd.go.th/CertificateService
📯📯📯 วิธีพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน https://youtu.be/e04CU5Hb_bE

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 20 คน

🔔🔔🔔 โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ด้วยตนเองได้ที่ https://e-report.dsd.go.th/CertificateService
📯📯📯 วิธีพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน https://youtu.be/e04CU5Hb_bE

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2...
09/03/2021

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน

📣📣 รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19...
09/03/2021

📣📣 รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มีนาคม 2564
🚩ฝึกอบรมวันที่ 27-31 มีนาคม 2564 (5 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/19rbc4KkZ2wiLtKg6 หรือแสกน QR Code ตามประกาศด้านล่างนี้ หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ภายในกระทรวงแรงงาน (ดินแดง) หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง)
สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมให้ทราบอีกครั้ง
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2454317

📣📣 รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มีนาคม 2564
🚩ฝึกอบรมวันที่ 27-31 มีนาคม 2564 (5 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/19rbc4KkZ2wiLtKg6 หรือแสกน QR Code ตามประกาศด้านล่างนี้ หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ภายในกระทรวงแรงงาน (ดินแดง) หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง)
สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมให้ทราบอีกครั้ง
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2454317

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม...
03/03/2021

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2564 เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (...
01/03/2021

🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (อบรมฯ และทดสอบ วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2564)

🔔🔔🔔 โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ด้วยตนเองได้ที่ https://e-report.dsd.go.th/CertificateService
📯📯📯 วิธีพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน https://youtu.be/e04CU5Hb_bE

📣📣 รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมในสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน (30 ชั่วโมง) ด่วน! จำนวน 10 คนเท่านั้น โดย...
25/02/2021

📣📣 รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมในสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน (30 ชั่วโมง) ด่วน! จำนวน 10 คนเท่านั้น
โดยผู้สมัครจะต้องเป็น สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม O-TOP
แรงงานที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง โดยต้องมีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้ว
🚩 อบรมวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน (ภายในกระทรวงแรงงาน)
สนใจสมัครออนไลน์ได้ผ่านทาง https://forms.gle/A96dL4FcMsWuZ4FVA หรือแสกน QR Code ในประกาศด้านล่างนี้ รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3924790 ต่อ 103 (กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล)

📣📣 รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมในสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน (30 ชั่วโมง) ด่วน! จำนวน 10 คนเท่านั้น
โดยผู้สมัครจะต้องเป็น สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม O-TOP
แรงงานที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง โดยต้องมีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้ว
🚩 อบรมวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน (ภายในกระทรวงแรงงาน)
สนใจสมัครออนไลน์ได้ผ่านทาง https://forms.gle/A96dL4FcMsWuZ4FVA หรือแสกน QR Code ในประกาศด้านล่างนี้ รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3924790 ต่อ 103 (กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล)

❌❌ เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร ❌❌—————————————————————-📣⚡ รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ผ่านระบบการฝึกออนไลน์...
24/02/2021

❌❌ เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร ❌❌
—————————————————————-
📣⚡ รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ผ่านระบบการฝึกออนไลน์ Computer Managed Instruction (CMI)
🚩 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2564 จำนวน 20 คนเท่านั้น
โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จะฝึกอบรมภาคทฤษฎีผ่านแอปพลิเคชั่น DSD m-Learning และฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
🚩 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (80 ชั่วโมง)
🚩 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/public/
และศึกษาวิธีการฝึกอบรมได้ตามคู่มือ ดาวน์โหลดได้ที่http://mlearning.dsd.go.th/download/files/trainee.pdf
🚩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3924790 ต่อ 102 หรือ 02-3900265

❌❌ เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร ❌❌
—————————————————————-
📣⚡ รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ผ่านระบบการฝึกออนไลน์ Computer Managed Instruction (CMI)
🚩 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2564 จำนวน 20 คนเท่านั้น
โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จะฝึกอบรมภาคทฤษฎีผ่านแอปพลิเคชั่น DSD m-Learning และฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
🚩 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (80 ชั่วโมง)
🚩 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/public/
และศึกษาวิธีการฝึกอบรมได้ตามคู่มือ ดาวน์โหลดได้ที่http://mlearning.dsd.go.th/download/files/trainee.pdf
🚩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3924790 ต่อ 102 หรือ 02-3900265

📣 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ทดสอบ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) มีผู...
23/02/2021

📣 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ทดสอบ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) มีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 12 คน

📣 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ทดสอบ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) มีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 12 คน

📣  เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี) จำนวน 1 ...
22/02/2021

📣 เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง)
🚩 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
🚩 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร กำหนดการ และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผ่านทาง เว็บไซต์ www.dsd.go.th/bangkok www.facebook.com/dsdbangkok และ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้ตามประกาศฉบับนี้
☎ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 02-3902212

📣 เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง)
🚩 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
🚩 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร กำหนดการ และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผ่านทาง เว็บไซต์ www.dsd.go.th/bangkok www.facebook.com/dsdbangkok และ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้ตามประกาศฉบับนี้
☎ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 02-3902212

ที่อยู่

ภายในวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623924790

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุ:

วิดีโอทั้งหมด

รับสมัครฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2245 4317

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามคะ บริษัทมีพนักงานครบ 100 คน กำลังจะไปยื่นแบบ สท 1 สท 4 บริษัทตั้งอยู่เขตสวนหลวง ให้ไปยื่นแบบ ที่ DSD เขต 13 วัดธาตุทอง ใช่ไหมคะ ขอบคุณคะ
สนใจอยากสมัครทดสอบฝีมือแรงงานไฟฟ้าครับต้องทำยังไงบ้างครับ
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ โดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : พัฒนาแนวคิดการตลาดสมัยใหม่...สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ ( Modern Marketing Essentials for Creative Business ) ( กิจกรรมที่ 2 ) ภายใต้โครงการ : สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจศิริ 3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ****ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้**** 1. นักศึกษา ชั้นปี 3-4 หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา 2. นักออกแบบ 3. ผู้ว่างงาน 4. บุคลากรในอุตสาหกรรมของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ : https://www.dip.go.th/th/events_detail/55889 ดูข้อมูลโครงการและกำหนดการเพิ่มเติ่มได้ที่ลิงค์ : https://mega.nz/file/o9tAhZDR... หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 367 8228 , 061 423 7678 /////รับจำนวนจำกัด/////
https://www.facebook.com/101714165035425/videos/932103537297892/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card Season 2/2 พระแก้วมรกต 4900 หมายถึง ระบบauto link คือ หลอดไฟสีเขียว ช่วงยังไงในการรักษา cells https://www.facebook.com/101714165035425/videos/807030893390532/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card Season 2/4 ดนตรีบำบัดคืออะไร triple link คือ การเชื่อมพลังงาน solar cell ทำได้อย่างไร อะไรคือ auto link
ขอเข้าร่วมด้วยคับ
สอบถามคะโครงการนี้ สถานะไปถึงไหนแล้วคะ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
🔰✡️🔰 รับสมัครช่างเหล็ก/สเตนเลส ช่างสี ✅ มีประสบการณ์ 1 ปี ✅ พร้อมเริ่มงาน ☎️ สมัคร 02-318-1895, 086-977-4550, 081-626-5888 🌐 Line : Lim_decor
สวัสดีครับ ผมรุ่น2ปี2562
🇹🇭📜🖤อัญเชิญพระไตรปิฎก😇ธรรมะของพ่อ😃แฝดคู่จิ้น👥ครอบครัวสีทองดี
รับสมัครช่างเย็บผ้า โพ้งผ้า - ค่าแรง+Incentive(ค่าแรงจูงใจ) 325 - 780 บาท - เบี้ยขยัน 400, 500, 600 บาท/เดือน เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 07.00 น. - 16.00 น. ไม่มีกะ **สวัสดิการ** เงินเดือนประจำ ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) ,เบื้ยเลี้ยง ,ค่าเที่ยว (เฉพาะบางตำแหน่ง) ,เบี้ยขยัน ,โอที ,คอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง) ,ประกันสังคม ,โบนัสประจำปี ,ขึ้นเงินเดือนประจำปี ,เงินร่วมยินดีมงคลสมรส ,เงินร่วมทำบุญงานศพ พร้อมพวงหรีด ,เงินร่วมทำบุญอุปสมบท ,หอพักพนักงาน ,งานเลี้ยงสังสรรประจำปี ,เงินกู้ยืมเอนกประสงค์ ,เครื่องแบบพนักงานประจำปี ,ตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ การเดินทาง - รถเมล์ที่ผ่าน สาย 545,2,45,46,132 - รถไฟฟ้าBTS สถานีบางจาก EXT2 ต่อรถจักรยานยนต์ปากซอยสุขุมวิท60/2 แจ้งว่าไป บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด *** สนใจฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยจ้า เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ หรือสนใจเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด ซอย(โรงงานผ้าเย็น) อยู่ในซอยสุขุมวิท 62 ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ติดต่อ 02-331-7477 เบอร์ต่อ 161 (คุณโบว์ HR) หรือฝากเบอร์โทรไว้ได้คะ HR Naoglobal
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ครับ เงินเดือนเริ่มแรก14,000บาทครับ