สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

27 พ.ย. 64 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ...
27/11/2021

27 พ.ย. 64 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบหนังสือรับรอง หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1/2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

📣📣 สำหรับท่านใดที่ทำงานบนเรือในตำแหน่งคนครัวประจำเรืออยู่แล้ว หรือกำลังจะเริ่มต้น แต่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ หากท่านสนใจ สามารถสมัครได้ในรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 และรุ่นอื่นๆ ในปี 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครได้ที่ >> https://www.facebook.com/.../a.623543280.../4827721003913374
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2454317 หรือที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง (ในวันเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขา...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือนอกจะช่วยให้แรงงานทำงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติงานบนเรือเดินทะเล และใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ในการทำงาน จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจเดินเรือของไทย และเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย
📣📣 สำหรับท่านใดที่ทำงานบนเรือในตำแหน่งคนครัวประจำเรืออยู่แล้ว หรือกำลังจะเริ่มต้น แต่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ หากท่านสนใจ สามารถสมัครได้ในรุุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 และรุ่นอื่นๆ ในปี 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครได้ที่ >> https://www.facebook.com/.../a.623543280.../4827721003913374
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2454317 หรือที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง (ในวันเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.)

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2...
22/11/2021

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ และ นายธนวัฒน์ สิทธิขันแก้ว จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ และ นายธนวัฒน์ สิทธิขันแก้ว จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูต...
22/11/2021

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
👉 โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อนุสัญญา ว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรม เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถและเป็นแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสาขาดังกล่าว สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
📣📣 สำหรับท่านใดที่ทำงานบนเรือในตำแหน่งคนครัวประจำเรืออยู่แล้ว หรือกำลังจะเริ่มต้น แต่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ หากท่านสนใจ สามารถสมัครได้ในรุุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 และรุ่นอื่นๆ ในปี 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครได้ที่ >> https://www.facebook.com/dsdbangkok/photos/a.623543280997855/4827721003913374
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2454317 หรือที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง (ในวันเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.)

❌❌เต็มแล้ว ❌❌_____________________________________📣📣 สำหรับใครที่อยากฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ แต่สมัครไม่ทัน เ...
19/11/2021

❌❌เต็มแล้ว ❌❌
_____________________________________
📣📣 สำหรับใครที่อยากฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ แต่สมัครไม่ทัน เนื่องจากมีผู้สมัครขอแคนเซิลเข้ามา จึงมีที่ว่างเพิ่ม ท่านใดที่สนใจสมัครทักแอดมินมาได้เลยค่ะ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-3900265 ค่ะ

❌❌เต็มแล้ว ❌❌
_____________________________________
📣📣 สำหรับใครที่อยากฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ แต่สมัครไม่ทัน เนื่องจากมีผู้สมัครขอแคนเซิลเข้ามา จึงมีที่ว่างเพิ่ม ท่านใดที่สนใจสมัครทักแอดมินมาได้เลยค่ะ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-3900265 ค่ะ

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2...
17/11/2021

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 รุ่นที่ 1/2565 💻
ฝึกอบรมวันที่ 18,25 พฤศจิกายน และ 2,9,16 ธันวาคม 2564 ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เวลา 09.00 - 16.00 น.

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 รุ่นที่ 1/2565 💻
ฝึกอบรมวันที่ 18,25 พฤศจิกายน และ 2,9,16 ธันวาคม 2564 ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เวลา 09.00 - 16.00 น.

รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบกระบี่-ธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน
16/11/2021
รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบกระบี่-ธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน

รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบกระบี่-ธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน

รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายกฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบกระบี่-ธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน

📣 การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 รุ่น  (รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7,13-14 พ.ย. 64 และรุ่...
16/11/2021

📣 การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7,13-14 พ.ย. 64 และรุ่นที่ 2 วันที่ 8-12 พ.ย.64) เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วค่ะ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 คน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยนะคะ วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศการฝึกอบมาฝากให้ชมกันค่ะ 😄

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2...
15/11/2021

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นายอาจินต์ อินจันทร์ และนางสาวพรศิริ คงสม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นายอาจินต์ อินจันทร์ และนางสาวพรศิริ คงสม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

📣📣 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42 ชั่วโมง) ประจำ...
15/11/2021

📣📣 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับคนครัวบนเรือตำแหน่งคนประจำเรือ
เปิดให้ 15 จังหวัดทั่วประเทศ ‼ ท่านใดที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครได้ตามประกาศด้านล่างนี้ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ :)
📌สำหรับกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
📞โทร. 02-2454317

10/11/2021
3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน...
03/11/2021

3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย และคณะในโอกาสเข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาช่างทองไทย ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ตอน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการ...
01/11/2021

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ตอน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ควรรู้ ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นายอาจินต์ อินจันทร์ และนายพิสิฐ สารขาว จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ตอน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ควรรู้ ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นายอาจินต์ อินจันทร์ และนายพิสิฐ สารขาว จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

01/11/2021
❌[เต็มแล้ว] ❌_____________________________________📣 เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ( ระยะเวลาอบรม 30 ชั่...
28/10/2021

❌[เต็มแล้ว] ❌
_____________________________________
📣 เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ( ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง )
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 6-7 และ 13-14 พฤศจิกายน 2564 (วันเสาร์อาทิตย์) เวลา 09.00 - 17.00 น.
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความพร้อมสามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
สมัครได้ที่ >> https://www.dsd.go.th/Bangkok/Region/ListTraining
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3924790 ต่อ 102-103

❌[เต็มแล้ว] ❌
_____________________________________
📣 เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ( ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง )
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 6-7 และ 13-14 พฤศจิกายน 2564 (วันเสาร์อาทิตย์) เวลา 09.00 - 17.00 น.
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความพร้อมสามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
สมัครได้ที่ >> https://www.dsd.go.th/Bangkok/Region/ListTraining
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3924790 ต่อ 102-103

“เปลี่ยนสังคมให้ดีกว่านี้ แค่เริ่มต้นที่ตัวเรา”การ์ตูนแอนิเมชั่น สุดปัง!สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใ...
27/10/2021
หยุด! FAKE NEWS

“เปลี่ยนสังคมให้ดีกว่านี้
แค่เริ่มต้นที่ตัวเรา”

การ์ตูนแอนิเมชั่น สุดปัง!
สร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญในการ
ร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อต่อต้านการเผยแพร่
ข่าวปลอม (Fake News)

ซึ่งสร้างความสับสน วุ่นวาย และบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคม เมื่อเห็นเรื่องผิด เราต้องไม่ปล่อยผ่าน ทุกคนช่วยกันได้ ทุกคนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เชื่อในพลังของเรา

📣 เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ ในสาขาดังนี้ 1. การใช้โปรแกรม Microsoft Wor...
26/10/2021

📣 เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ ในสาขาดังนี้
1. การใช้โปรแกรม Microsoft Word (30 ชม.)
2. การออกแบบเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress (30 ชม.)
3. ผู้บริหารและดูแลเว็ปไซต์ (30 ชม.)
📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยแสกน QR Code หรือ >> https://forms.gle/s8Y48jrQejFChC6x8
คุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞 02-2454317
‼ ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼

📣 เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ ในสาขาดังนี้
1. การใช้โปรแกรม Microsoft Word (30 ชม.)
2. การออกแบบเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress (30 ชม.)
3. ผู้บริหารและดูแลเว็ปไซต์ (30 ชม.)
📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยแสกน QR Code หรือ >> https://forms.gle/s8Y48jrQejFChC6x8
คุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞 02-2454317
‼ ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ตอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอ...
25/10/2021

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ตอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นายอาจินต์ อินจันทร์ และนางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

📣 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ “สร้างอาชีพสร้างสังคม” ตอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง คลื่น AM 1467 kHz และทางเฟสบุ๊คเพจ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
🎙 ดำเนินรายการโดย : นายอาจินต์ อินจันทร์ และนางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (14 ต.ค. 64) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด จัดประเมินและรับรองความร...
14/10/2021

วันนี้ (14 ต.ค. 64) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ บริษัทสยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด มีผู้ผ่านการประเมินรวม 15 คน​
📌 ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างแอร์ และช่างเชื่อม ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สามารถยื่นคำร้องขอเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง (สพร.13 กท.) อาคาร Smart Job Center ชั้น 2 ภายในบริเวณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด...
13/10/2021

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมพิธีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

12/10/2021
วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบสุขาลอยน้ำ เพื...
11/10/2021

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบสุขาลอยน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หลัง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง และจังหวัดชัยนาท จำนวน 2 หลัง ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) จัดกิจกรรมโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม สร้างสุขาลอยน้ำ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวนทิ้งสิ้น 77 หลัง ซึ่งในวันนี้จะส่งมอบไปช่วยเหลือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และชัยนาท รวมจำนวน 5 หลัง นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด มูลนิธิเอสซีจี ซึ่งได้มอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ จำนวน 300 ชุด บริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด บริษัท แวนด้าแพค จำกัด มอบเรืออเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 52 ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง)  รุ่นที่ 1/2564  ฝึกอบ...
07/10/2021

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/2564 ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสถาบันฯ จำนวน 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 และฝากฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 17 คน

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย (420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/2564 ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสถาบันฯ จำนวน 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 และฝากฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 17 คน

07/10/2021

📢แจ้งสรุปมาตราการเพิ่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 📌สามารถ download 📥 ประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามลิงก์ที่แสดงไว้ในความคิดเห็นแรกเลยค่ะ

📣📣 เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42 ชั่วโมง) รวม 6 รุ...
07/10/2021

📣📣 เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42 ชั่วโมง) รวม 6 รุ่น เริ่มรุ่นแรกเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้
📌 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ >> อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (ส่งใบสมัครอบรมคนครัวบนเรือ)
📌 ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dsd.go.th/Bangkok/Region/ShowACT/74737?region_id=32&cat_id=3
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2454317

📣📣 เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (42 ชั่วโมง) รวม 6 รุ่น เริ่มรุ่นแรกเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้
📌 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ >> อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (ส่งใบสมัครอบรมคนครัวบนเรือ)
📌 ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dsd.go.th/Bangkok/Region/ShowACT/74737?region_id=32&cat_id=3
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2454317

ที่อยู่

ภายในวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623924790

เว็บไซต์

www.dsd.go.th/Bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุ:

วิดีโอทั้งหมด

รับสมัครฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2245 4317

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมลงทะเบียนอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 29พย.-3ธค.64 ผ่านระบบออนไลน์ของกรมไม่ได้ ระบบแจ้งว่าวันที่ทับซ้อนกัน โดยที่ในช่วงวันดังกล่าว ผมไม่ได้ลงทะเบียนอบรมที่ไหน ผมต้องทำอย่างไรครับ ชิษณุพงศ์ พงศ์พันธุ์ 0845210555
🗣ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
รบกวนสอบถามคะ บริษัทมีพนักงานครบ 100 คน กำลังจะไปยื่นแบบ สท 1 สท 4 บริษัทตั้งอยู่เขตสวนหลวง ให้ไปยื่นแบบ ที่ DSD เขต 13 วัดธาตุทอง ใช่ไหมคะ ขอบคุณคะ
สนใจอยากสมัครทดสอบฝีมือแรงงานไฟฟ้าครับต้องทำยังไงบ้างครับ
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ โดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : พัฒนาแนวคิดการตลาดสมัยใหม่...สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ ( Modern Marketing Essentials for Creative Business ) ( กิจกรรมที่ 2 ) ภายใต้โครงการ : สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจศิริ 3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ****ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้**** 1. นักศึกษา ชั้นปี 3-4 หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา 2. นักออกแบบ 3. ผู้ว่างงาน 4. บุคลากรในอุตสาหกรรมของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ : https://www.dip.go.th/th/events_detail/55889 ดูข้อมูลโครงการและกำหนดการเพิ่มเติ่มได้ที่ลิงค์ : https://mega.nz/file/o9tAhZDR... หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 367 8228 , 061 423 7678 /////รับจำนวนจำกัด/////
https://www.facebook.com/101714165035425/videos/932103537297892/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card Season 2/2 พระแก้วมรกต 4900 หมายถึง ระบบauto link คือ หลอดไฟสีเขียว ช่วงยังไงในการรักษา cells https://www.facebook.com/101714165035425/videos/807030893390532/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card Season 2/4 ดนตรีบำบัดคืออะไร triple link คือ การเชื่อมพลังงาน solar cell ทำได้อย่างไร อะไรคือ auto link
ขอเข้าร่วมด้วยคับ
สอบถามคะโครงการนี้ สถานะไปถึงไหนแล้วคะ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
🔰✡️🔰 รับสมัครช่างเหล็ก/สเตนเลส ช่างสี ✅ มีประสบการณ์ 1 ปี ✅ พร้อมเริ่มงาน ☎️ สมัคร 02-318-1895, 086-977-4550, 081-626-5888 🌐 Line : Lim_decor
สวัสดีครับ ผมรุ่น2ปี2562
🇹🇭📜🖤อัญเชิญพระไตรปิฎก😇ธรรมะของพ่อ😃แฝดคู่จิ้น👥ครอบครัวสีทองดี