สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน กาชาดนนทบุรีร่วมใจ ห่วงใย บรรเทาทุกข์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(9)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตกุศล พล.ต.ต.ไพศาล ว...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตกุศล พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ถาวร ดุลยวิทย์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.ท.หญิง ภทรภร นาควิโรจน์ สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี จำนวน 40 นาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฯ ตึก 3 อาคารมารดาเรียม ชั้น 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ "ที่นี่เมือง...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ "ที่นี่เมืองนนท์" ในหัวข้อการเชิญชวนบริจาคโลหิตและสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน น...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ปลัด อบต.บางขนุน จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางขนุน พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับตัวแทนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง จำนวน 60 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางขนุน ณ ศาลาวัดบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้ นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งอำเภอปา...
15/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้ นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งอำเภอปากเกร็ด กรรมการกิ่งกาชาดฯ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ค้าขาย และเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อตั้งต้นค้าขาย ณ การเคหะ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนา...
15/02/2021

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ นางนิรมล วิลัยสุข ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาช...
13/02/2021

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ผู้บริจาคดวงตา 12 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 12 ราย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาช...
11/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมฯ สำนักงานเลขานุการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 57 ราย ผู้บริจาคดวงตา 6 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 6 ราย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางกัญขนิษฐ์ สุขมหา สมาช...
11/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางกัญขนิษฐ์ สุขมหา สมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง จำนวน 1,000 บาท ราย ด.ช.ณัฐกรณ์ ภูวนาถนรานุบาล ผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ที่เดินทางมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางนงพงา ฑีฆะสวัสดิ์ กรร...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางนงพงา ฑีฆะสวัสดิ์ กรรมการเหล่ากาชาดฯ และ นางฐานรัตน์ เหมจั่น สมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางเอมอร ไม้งาม รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทองและนางศุภมาศ ขุนทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 162/625 หมู่บ้าน ป.ผาสุกนิเวศน์ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 1,000 บาท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชา...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ บิ๊กซี สาขาไทรน้อย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 55 ราย ผู้บริจาคดวงตา 9 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 6 ราย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นา...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลปลายบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง จำนวน 10 ราย ตามโครงการ “คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทุกเดือน ๆ ละ ประมาณ 550 คน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบเงิน...
05/02/2021

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง จำนวน 1,000 บาท ราย ด.ช.เอกริน มีชำนาญ ผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ที่เดินทางมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชา...
04/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด นายสำเริง ปานปิ่น สาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิค -19 จำนวน 120 ชุด ให้แก่ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ณ ศาลาวัดสาลีโขภิตาราม ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชา...
04/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิค -19 จำนวน 120 ชุด ให้แก่ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชา...
04/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนปากเกร็ด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 114 ราย ผู้บริจาคดวงตา 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 6 ราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชา...
02/02/2021

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายชุ้นณัฐเดช กังสุกล นายอำเภอบางใหญ่ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 117 ราย ผู้บริจาคดวงตา 3 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม kick off แบ่งปันความมั่น...
01/02/2021

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม kick off แบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร ในโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิวัฒน์ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

#บริจาคโลหิต #บริจาคดวงตา #บริจาคอวัยวะ
29/01/2021

#บริจาคโลหิต #บริจาคดวงตา #บริจาคอวัยวะ

วันที่ 29 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยน...
29/01/2021

วันที่ 29 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ณ ห้องประชุมพันธ์ทิพย์ 1 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ ...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางสะอาด พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายประสาร กลั่นคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และจิตอาสาฯ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิค -19 จำนวน 120 ชุด ให้แก่ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ณ โดมอบต.บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ ...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และผู้แทนเทศบาลเมืองบางแม่นาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย แคมป์คนงานก่อสร้าง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 1,000 บาท
3. กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ ...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย นายกิตตินันท์ นาคเวก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิค -19 จำนวน 120 ชุด ให้แก่ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ณ โดมโรงเรียนวัดซองพลู ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเท...
23/01/2021

วันที่ 23 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ปลัดอำเภอเมืองฯ ผู้แทนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมลงเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 16 ครัวเรือน ณ ห้องเช่า ซอยบางศรีเมือง 38 หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม มุ้ง เครื่องนุ่งห่ม และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ครัวเรือนละ 3,000 บาท
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม มุ้ง เครื่องนุ่งห่ม และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ครัวเรือนละ 1,000 บาท
3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเครื่องอุปโภค -บริโภค จำนวน 22 ชุด

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ ...
21/01/2021

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ปลัดอำเภอ อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิค -19 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้แทนกลุ่มผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 เพื่อนำไปส่งมอบแก่ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ น...
21/01/2021

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบที่ได้รับมอบจากสภากาชาดไทย ให้กับ โรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางวันทนา หินเธาว์ หัวหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบางใหญ่ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบฯ

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ น...
21/01/2021

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ปลัดอำเภอ ร่วมมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบที่ได้รับมอบจากสภากาชาดไทย ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบฯ

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ น...
21/01/2021

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบที่ได้รับมอบจากสภากาชาดไทย ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายรชต จิรชัยธร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบฯ

วันที่ 18 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเห...
19/01/2021

วันที่ 18 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนนทบุรี มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบฯ

วันที่ 19 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ...
19/01/2021

วันที่ 19 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ผู้บริจาคดวงตา 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 7 ราย

วันที่ 18 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ น...
18/01/2021

วันที่ 18 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้สดบนโต๊ะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 15 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเห...
15/01/2021

วันที่ 15 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางทริญา ไชยวงค์ กรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสะอาด พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเช่า จำนวน 5 หลัง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
บ้านเลขที่ 3 , 5 หลังละ 2,000 บาท
บ้านเลขที่ 1/2 , 1/3 , 1/4 หลังละ 5,000 บาท
2.แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น หลังละ 2,000 บาท
3.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ มอบเงินหลังละ 5,000 บาท

วันที่ 3 ม.ค. 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภ...
07/01/2021

วันที่ 3 ม.ค. 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ นำทีมปลัดอำเภอ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลำเลียงน้ำดื่มแจกจ่ายไปยังผู้ถูกกักตัวฯ บนคอนโดสีชมพู 7 ชั้น

#รับบริจาคโลหิต
04/01/2021

#รับบริจาคโลหิต

วันที่ 2 ม.ค. 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภ...
03/01/2021

วันที่ 2 ม.ค. 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ นำทีมปลัดอำเภอ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลำเลียงถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี แจกจ่ายไปยังผู้ถูกกักตัวฯ บนคอนโดสีชมพู 7 ชั้น

วันที่ 2 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ แ...
02/01/2021

วันที่ 2 มกราคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้กำลังใจจุดตรวจ หน่วยบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณหน้าโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี ,บริเวณแยกบางสีทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย และบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางกร่าง ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ อ.เมืองนนทบุรี เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงพื้นที่ฯ

ที่อยู่

213
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025273878

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย ขณะผู้ป่วยพักอยู่กับผู้ดูแลในพื้นที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย
ตรวจสลากตรงไหนหว่า555
งานกาชาดจัดวันไหน ที่ไหนคะ
แจ้งข่าวสารนะคะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle
ผลการออกสลากกาชาดนนทบุรี ปี61 จะตรวจได้จากที่ไหน เพราะที่แชร์มาไม่มี
ไม่ทราบว่าสลากกาชาดของเหล่ากาชาดนนทบุรี ตรวจได้ที่ไหนครับ