Clicky

Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บา

Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาล? สถานศึกษา - ระดับอุดมศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
29/04/2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ประกาศขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา ...
27/04/2022

ประกาศขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (20 เมษายน 2565) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ คณะเก...
27/04/2022

เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

ประกาศผลสอบการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถตร...
25/03/2022

ประกาศผลสอบการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจริยา จันทร์ไพแสง สาขาวิชา กีฏวิทยา คณะเกษตร  เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจ...
24/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจริยา จันทร์ไพแสง สาขาวิชา กีฏวิทยา คณะเกษตร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

[ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน]

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุธรรม อารีกุล คณะเกษตร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเครื่องหมายเกษตราภิชาน[ในพ...
24/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุธรรม อารีกุล คณะเกษตร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเครื่องหมายเกษตราภิชาน

[ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน]

ภาควิชากีฏวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหา...
18/03/2022

ภาควิชากีฏวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (4 มีนาคม...
09/03/2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (4 มีนาคม 2565) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/
02/03/2022

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ...
22/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ภาควิชากีฏวิทยา ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์เกียรติ เจริญวิริยะภาพ บิดาของศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
22/02/2022

ภาควิชากีฏวิทยา ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์เกียรติ เจริญวิริยะภาพ บิดาของศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.a...
02/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

01/02/2022
26/01/2022
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถดูข...
18/01/2022

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของ มก. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 36
17/01/2022

ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของ มก. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 36

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบ...
15/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 35

มก. ลุยจัดงานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” 28 ม.ค.–5 ก.พ.65https://siamrath.co.th/n/312731ม.เกษตรศาสต...
14/01/2022

มก. ลุยจัดงานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” 28 ม.ค.–5 ก.พ.65
https://siamrath.co.th/n/312731

ม.เกษตรศาสตร์ เดินหน้าจัดงานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” 28 ม.ค.–5 ก.พ.65 ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19

วันที่ 11 ม.ค.65 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่10 มกราคม 2565 ได้ประชุมหารือในที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้นโยบายการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมพร้อมเดินหน้าจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 “ เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม–5 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างปลอดภัย อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิฯ ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรื่องลดค่าบริการพื้นที่ให้กับเกษตรกร ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19

รูปแบบของงานจะเน้นการนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดและเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด มีการออกร้านค้าของนิสิต การจัดแสดงกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรมของนิสิต ซึ่งเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการภาคสนามให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานจริงในทุกระบบ ที่สำคัญในปีนี้ ยังได้เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ โครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

หลังจากนั้น รองอธิการฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ได้เรียกประชุมทีมงานเพื่อมากำหนดรูปแบบการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 โดยรูปแบบของงานจะแตกต่างไปจากเดิมเพื่อเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร อย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการหลักๆ ได้แก่ พื้นที่จัดงาน จัดในพื้นที่เปิดโล่ง กว้างทั้งหมด ไม่มีการจัดภายในอาคาร มีการกำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียว ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย กำหนดเส้นทางเดินชมงานแบบทางเดียว (One Way) กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ทุกประตูทางเข้างานรวมถึงระหว่างโซนพื้นที่รอยต่อของงาน มีจุดล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ โดยมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมทีมงานที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน สำหรับผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ นอกจากจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้ว ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแจ้งรายละเอียดมาตรการและรูปแบบของการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับที่ 34 เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565ให...
03/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับที่ 34 เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 33แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ...
03/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 33
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565
สาระสำคัญ
😷หัวหน้าส่วนงานพิจารณา ให้บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน work from home ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565 ยกเว้นผู้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง
😷มีมาตรการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนทำงาน work on site

ประกาศผลสอบ การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 (13 - 17 ธันวาคม 2564) ...
23/12/2021

ประกาศผลสอบ การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 (13 - 17 ธันวาคม 2564) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ขอแจ้งสถานที่การจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 (13 - 17 ธันวาคม 25...
07/12/2021

ขอแจ้งสถานที่การจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 (13 - 17 ธันวาคม 2564) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

03/12/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 (13 - 17 ธ...
19/11/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 (13 - 17 ธันวาคม 2564) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (10 พฤศจิ...
15/11/2021

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (10 พฤศจิกายน 2564) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ปิดรับสมัคร!!! -->>การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 ประจำเดือนธันวาค...
10/11/2021

ปิดรับสมัคร!!! -->>การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 ประจำเดือนธันวาคม 2564

เปิดรับสมัคร -->>การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 ประจำเดือนธันวาคม ...
02/11/2021

เปิดรับสมัคร -->>การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ รุ่นที่ 40 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

สืบเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได...
26/10/2021

สืบเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้

1. เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32

2. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

13/10/2021
คณาจารย์สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัช...
29/09/2021
Insecticide Susceptibility Monitoring in Malaria Vector Surveillance course Day 1

คณาจารย์สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาวรรณ เงินกลั่น และอาจารย์จิโรจ นระรักษ์ ร่วมให้ความรู้ผ่าน #การอบรมออนไลน์หลักสูตรการเฝ้าระวังและการทดสอบความต้านทานสารเคมีของยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (https://youtu.be/N3R7iK4Ifb4)

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Asia Pacific Malaria Elimination Network (APMEN) และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Online course on Insecticide Susceptibility Monitering in Malaria Vector Surveillace

Organized by the Asia Pacific Malaria Elimination Network (APMEN) and Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

Vector Control is the single biggest and most costly expense line in malaria control. Within vector control, Insecticide-Treated Nets are the most important ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (21 กันยายน 2564)...
27/09/2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (21 กันยายน 2564) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ (ผ่าน Facebook Live: Biodiversity CHM Thailand) ในกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลา...
31/08/2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ (ผ่าน Facebook Live: Biodiversity CHM Thailand) ในกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้เราอยู่รอด

ประกาศ มก. ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564ตั้งแต่วันที่ 1 ...
26/08/2021

ประกาศ มก. ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629428350

เว็บไซต์

http://www.ento.agr.ku.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนอาจารย์ในคณะชวยหาข้อมูลของแตนชนิดหนึ่ง ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกที่กำแพงเพขรเมื่อ 28พค.64นี่เอง เป็นแตนขนาดเล็กมาก ขนาดเท่าๆยุง แต่ต่อยเจ็บ ลักษณะรังแปลกมาก สร้างรังบนใบไม้ แต่จะสร้างเยื่อคล้ายใบไม้แห้งปกปิดรังไว้ด้วย ดังรูปประกอบ เสียดายที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างตัวแตนไว้(ผมเรียนเอกชีววิทยา พยายามหาความรู้เรื่องแตนชนิดนี้แต่ก็หาไม่ได้รับ)
ขอประชาสัมพันธ์คะ
รู้หรือไม่!? ประเทศไทยมีการผลิตขยะมากถึง 5,000-6,000 ตัน/วัน มากกว่าครึ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่ยากต่อการกำจัดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 😱 หากเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนขยะอินทรีย์เหล่านั้นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ จะช่วยลดภาระของประเทศในการกำจัดขยะและเป็นการสร้างธุรกิจสีเขียวให้เกิดขึ้นในประเทศเราได้อย่างเป็นรูปธรรม ♻️ ปัจจุบันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งภาคเอกชนอย่างบริษัทไทยโปรตีน ได้เริ่มนำเทคโนโลยี "#แมลงโปรตีน" 🐛 เข้ามาช่วยในการกำจัดขยะอินทรีย์ นับเป็นรูปแบบใหม่ในการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูงและสร้างมูลค่าให้กับอินทรีย์วัตถุที่เหลือจากการผลิตมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน โดยระบบการผลิตนี้ไม่สร้างผลกระต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยลดโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบขยะได้อีกด้วย 🗑️🌱 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: • แมลงโปรตีน ม.ขอนแก่น • Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน • Thai Protein- ไทยโปรตีน ขายหนอนไทยโปรตีน -------- ติดตามข่าวสารและความรู้การเกษตรอย่างยั่งยืนได้ที่ GIZ - เกษตรกรรักโลก 🍃 www.asean-agrifood.org/th/ -------- #GIZThailand #GIZเกษตรกรรักโลก #GreenHydrogen #CO2neutral #เศรษฐกิจหมุนเวียน
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์. รับสมัครด่วน ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขากีฏวิทยา 1 ตำแหน่ง.
สวัสดีคะ. ขอรบกวนแอดมินนะคะ. ตอนนี้ทางบริษัท บลู โปรตีน จำกัด กำลังหาพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง. หนอนแมลงวันลาย (แมลงวันทหารดำ). รายได้ 15,000฿ ต่อเดือน. หาที่หลักๆ คือ ดูแล ให้คำปรึกษา และ วิจัยหนอนแมลงวันลายคะ. แต่ต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะ. โทร: 092 552 1012 หรือ อีเมล์. [email protected] หรือส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษมาที่ [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างคะ. We are looking to hire an Entomologist intern for a 3 months mission in lat Phrao, Bangkok. Requirements: - Degree in Entomology from Thai University - Interested in academic and manual work - English: spoken and written. Work in international environment. Computer literate. Mission: - Nurse a colony of insects. Feeding, sifting, processing, etc. - Implement testing protocol and procedures - Measuring and reporting - Participate in the development of the company in Thailand Salary: 15,000 THB/month We are looking for a dynamic and enthousiastic individual. This intership could open the door to a longer contract. Please send your application to: [email protected]
ผีเสื้อหรือเปล่าครับ
👏 ขออนุญาตเพจFanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับความรู้ด้านเกษตรและปศุสัตว์ค่ะ Futurefarm บริษัทในไทยที่ร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรนานาชาติในการจัดทำ "โครงการฝึกงานทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ในต่างประเทศ" ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจาก FFA (Future Farmers of America) นำบทความดีๆ มาแปลเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนเกษตรไทยทุกคน❤ สนใจโครงการการฝึกงาน/ทำงานทางด้านเกษตรและปศุสัตว์ในต่างประเทศ สามารถติดต่อ Futurefarm ได้ที่ ✨Tel: 0972458294, 0909186023 ✨Line: @futurefarm (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) ✨Facebook: https://www.facebook.com/myfuturefarm/ ✨Website: https://www.myfuturefarm.net
ขออนุญาติ ฝากข้อความถึง เด็กกีฎ ขอรับสมัครงาน คะ
แตนตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ รบกวนขอความรู้ด้วยครับ ผมโดนต่อยพิษรุนแรงมาก
ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงานค่ะ บริษัท ข้าว ซีพี จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กีฏวิทยา รายละเอียดงาน - ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวงจรชีวิตของมอดและแมลง แล้วจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัตว์พาหะที่เกี่ยวข้อง - พัฒนา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและทดสอบปรับปรุงวิธีการป้องกันกำจัดแมลง หาแนวทางที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตรวจสอบข้อมูลการระบาดของแมลงในประเทศและประเทศคู่ค้า - พัฒนามาตรการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต - ให้ความรู้ / จัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด Supply Chain คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - จบปริญญาโท ด้านแมลง หรือกีฏวิทยา - มีความรู้เรื่องแมลง - มีความรู้เรื่องคลังสินค้า / ความรู้เรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ - มีทักษะการนำเสนอ , ทักษะการสังเกตและวิเคราะห์, และมีทักษะการเจรจาต่อรอง - มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำขั้นต่ำ 2-3 ปี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - หากสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งาน MS-Office โปรแกมได้ สนใจสมัคร ส่งเรซูเม่และทรานสคริปมาที่ คุณปฐมา ผู้จัดการฝ่ายสรรหา อีเมล์: [email protected] เบอร์โทร 02-7647351
สวัสดีคะ อยากจะขอรบกวน สอบถามเรื่องแมลงตัวนี้ได้ไหมคะ ว่ามันคือตัวอะไร และ มีพิษไหมคะ? คือ ตอนนี้กำลังหาสาเหตุที่ทำให้สามีเท้าบวมอักเสบติดเชื้ออยู่อะคะ ว่ามีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่ทำให้เท้าสามี ติดเชื้อจนหมอสั่งให้แอดมิดที่รพ.อย่างต่ำ3วันคะ ขอรบกวนผู้มีความรู้ช่วยตอบคำถามเราด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
แมลงชื่อ?บนต้นหม่อนครับ