Clicky

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุต?

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสา

หกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
24/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

24/03/2023
Photos from อ้อย น้ำตาล's post
24/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
24/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
24/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
24/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

23/03/2023
23/03/2023
23/03/2023

📣📣 ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมประเมินคุณภาพการดำเนินงานการสื่อสารและการปรับปรุงการทำงานเพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
.
📌 สามารถสแกน QR Code หรือคลิก link 👇

https://itas.nacc.go.th/go/eit/4cxr8p

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post
22/03/2023

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post

22/03/2023

‼️เตือนภัย ‼️
เฝ้าระวังการระบาด ❌"ด้วงหนวดยาว"❌
ที่ระบาดในไร่อ้อย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี จึงขอให้ชาวไร่อ้อยหมั่นสำรวจแปลงอ้อย และเฝ้าระวังการระบาดของโรค
☎️หากพบอ้อยแสดงอาการผิดปกติ แจ้ง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โทร 📞038341981

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่3 จ.ชลบุรี -ศอภ.3's post
22/03/2023

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่3 จ.ชลบุรี -ศอภ.3's post

21/03/2023

📣📝ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2566 – 2570 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
.
link แบบสอบถาม 👇
.
https://forms.gle/M26DYugU2sw4QCsZ6
.
📋 (ร่าง) ยุทธศาสตร์
.
https://drive.google.com/drive/folders/13WjOxsNtGy6FgEWg83W-l0B7i5nLfuSF

21/03/2023

สอน. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน” ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร และวันศุกร์

20/03/2023
ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่3 (ชลบุรี)ติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่3 (ชลบุรี)ติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อย

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
18/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

16/03/2023

อ้อย พืชเศรษฐกิจที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมาย ที่นอกจากจะแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว อ้อยยังเป็นวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย เช่น กรดอินทรีย์ 🧬 กรดอะมิโน 🧪 ยาปฏิชีวนะ💉พอลิเมอร์ สารให้ความหวาน ยีสต์/เอนไซม์🧫 วิตามิน 💊อาหาร/เครื่องดื่ม 🍛🍜🍸
.
.
มาดูกันว่าอ้อย 1 ตัน ผลิตอะไรได้บ้าง ❓❓

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
16/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
15/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

15/03/2023

📢 เตือนภัยเฝ้าระวังโรคใบขาว❗❗
.
ได้พบการระบาดโรคใบขาวในไร่อ้อยบ้างแล้วนะคะ สาเหตุของโรคมาจากเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma) ที่ติดมากับท่อนพันธุ์อ้อย และมีแมลงพาหะอย่างเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาลปีกลายจุดกับเพลี้ยจักจั่นหลังขาว

​💥 ขอให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเฝ้าระวังและหมั่นตรวจสอบแปลงอ้อยสม่ำเสมอ หากพบการแพร่ระบาดสามารถติดต่อสอบถามหาทางป้องกันและควบคุมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (ศอภ.) ทั้ง 4 ภาค
.
✅ ภาคที่ 1️⃣ จ.กาญจนบุรี ☎️ 034-698189
✅ ภาคที่ 2️⃣ จ.กำแพงเพชร ☎️ 055-850844-5
✅ ภาคที่ 3️⃣ จ.ชลบุรี ☎️ 038-341981
✅ ภาคที่ 4️⃣ จ.อุดรธานี ☎️ 042-398544

#เตือนภัยเฝ้าระวัง #โรคและแมลงในอ้อย #โรคใบขาว

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
14/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
14/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
13/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
13/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

13/03/2023

ประกาศ‼️
📣📣เกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้เกี่ยวข้อง สามารถขอรับแมลงหางหนีบ เพื่อปล่อยในไร่ของตนเอง/เพาะเลี้ยงขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับควบคุมประชากรหนอนกออ้อย...ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post
11/03/2023

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
10/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
09/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม's post
09/03/2023

Photos from สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม's post

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post
09/03/2023

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
08/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่3 จ.ชลบุรี -ศอภ.3's post
03/03/2023

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่3 จ.ชลบุรี -ศอภ.3's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
02/03/2023

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

ที่อยู่

75/6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622023075

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถิติผลิตอ้อยตัน/ไร่
เมื่อได้ปริมาณน้ำเพียงพอ?
ปริมาณอ้อยทั่วประเทศปีผลิต2563/2564 จะเกิน 75 ล้านตันไหม?
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผ้ปลูกอ้อยขายเงินสดเหมือนกับช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีชาวนาครับเพราะทางบ้านเดียวนี้มีผ้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายสำรวจข้อมูลให้กับเกษตรอำเภอชาวบ้านก็ไปขึ้นทะเบียนทุกๆปีครับบางคนก็ไปเข้าโครต้ากับเขตรอ้อยโรงงานครับบางคนก็ไม่เข้าโคต้ากับโรงงานก็มีมากคนละสี่ไร่สิบไร่ถ้าแบบนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงครับ
ขอสอบถามทาง สอน ค่ะ เรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยรอบตกหล่น เอกสารผิด
จะทำการโอนวันไหนคะ
เงินชดเชยอ้อย 62/63เมื่อไรจะออกครับ เห็นบอกไว้ ไม่เกินวันที่ 20 มิย.
ชาวไร่อ้อยต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยามั้ยคะ
ERP SoftPRO 4.0
ฝีมือคนไทย เพื่อ คนไทย
02-531-4050
www.softpro2000.com
ขอราคาอ้อยตันละพันบาทเกษตรกร​เดือดรอ้น
ไม่ทราบว่า #เงินเบื้องสุดท้ายชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้จะได้เดือนธันวาคมหรือเปล่า#แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยนะคะ #ขอบพระคุณอย่างสูงคะ
ตามเรื่อง เงินตามที่ทางโรงงานจะช่วยชาวไร่อ้อยตันละ17บาทไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคะ #แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ
ขอทราบอย่างเป็นทางการนะคะ วันที่4ตุลาคมเงิน50บาทต่อตันงวดที่2 จะเข้าบัญชี ธ.ก.ส ของชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้ อย่างครบถ้วนและตรงวันเวลาไหมคะเพราะพวกเรารอมานานแล้วคะท่านงวดแรกก๊ได้ไปแล้วแล้วทำไมงวด2มันช้าแบบนี้คะ ขอความกรุณานะคะเอาแบบชัดเจนให้พี่น้องชารไร่อ้อยฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะถ้ารอบนี้เลื่อนนะคะวันต่อมาจะเป็นอย่างไรก๊ไม่รู้นะคะเพราะชาวไร่อ้อยเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากให้มีความวุ่นวายต่อการใช้รถใช้ถนนก๊ดำเนินการออกมาชัดเจนกับพี่น้องงชาวไร่อ้อยคะว่ามีการจะโอนเงินให้กับพี่น้องทุกคนในวันที่4ตฺลาคมนี้ #ปล.ขอบคุณไว้ณ โอกาศนี้ ดิฉันขอจบการประกาศไว้ ณ.ตรงนี่ ขอบคุณคะ
ไม่เห็นได้ความกระจ่างของคำสั่งของท่านสุริยะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ Thailand Cluster Hub T-GoodTech กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม Easy IT. For SMEs Strategy DIPROM Thailand INNO BIZ Champion Digital DIP DIPROM Station - สถานีดีพร้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPROM