สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน พันธกิจ 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทรายและผู้บริโภค 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 4. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)
(12)

เปิดเหมือนปกติ

อ้อย น้ำตาล
28/09/2020

อ้อย น้ำตาล

🙏

อ้อย น้ำตาล
24/09/2020

อ้อย น้ำตาล

สอน. จัดสัมมนา เรื่อง “การชักตัวอย่าง และ Decision Rule For ISO/IEC 17025” ประจำปี 2563

(วันที่ 24 กันยายน 2563) นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การชักตัวอย่าง และ Decision Rule For ISO/IEC 17025” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของห้องปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อ้อย น้ำตาล
21/09/2020

อ้อย น้ำตาล

🙏🙂

18/09/2020
อ้อย น้ำตาล

อ้อย น้ำตาล

🎥สวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะ พบกับรายการ นานาสาระ อ้อยน้ำตาล กับ สอน.

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เชิญชมคลิปวีดิโอ “การทดสอบความต้านทานโรคของพันธุ์อ้อย ที่มีผลต่อการส่งเสริมพันธุ์” ตอนที่ 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
📲โทรศัพท์ : (038) 341-981-2

📲กดติดตามได้ที่ เพจ อ้อย น้ำตาล

อ้อย น้ำตาล
17/09/2020

อ้อย น้ำตาล

(วันที่ 14 กันยายน 2563) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สอน. ได้ศึกษาและเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ งานพัฒนาที่ดิน งานพัฒนาชุมชน และงานสวนพฤกษศาสตร์

อ้อย น้ำตาล
15/09/2020

อ้อย น้ำตาล

อุตสั่ง 'รง.น้ำตาล' เพิ่มสต๊อกกลัวไม่พอขาย-ห้างบีบซื้อได้ไม่เกิน 6 ถุง

จับตาแล้งฉุดผลผลิตอ้อยหด ห้าง โมเดิร์นเทรดประกาศจำกัดการซื้อ ด้านสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมพร้อมสั่งโรงงานน้ำตาลสต๊อกสำรองเพิ่มป้องกันขาดแคลนอีก 1 เดือน 200,000 ตัน จากเดิมแค่ 3 เดือน 600,000 ตัน หลังคาดการณ์ผลผลิตปี 2563/2564 ได้แค่ 70 ล้านตัน แถมเลื่อนเปิดหีบไป 1 เดือน จาก ธ.ค. 2563 เป็นต้น ม.ค. 2564 ด้าน 58 โรงงานเตรียมระดมแนวทางบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาล 11 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการสำรวจการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบรรจุถุงในห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด พบว่า มีการจำกัดจำนวนการซื้อทุกยี่ห้อครอบครัวละไม่เกิน 6 ถุง เริ่มตั้งแต่ 23 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563 จากปกติที่ไม่มีการจำกัดจำนวน

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สาเหตุที่ห้างค้าปลีกจำกัดขายปริมาณน้ำตาล เนื่องจากในช่วง 3 เดือนนี้จะเป็นช่วงรอยต่อของฤดูหีบเก่ากับเริ่มฤดูหีบใหม่ ซึ่งโดยปกติจะเริ่ม หีบในเดือน ธ.ค. 2563 หรือ ม.ค. 2564 จะมีน้ำตาลเข้ามาใหม่ช่วงนั้น ห้างเลยกลัวว่าปลายฤดูแล้วน้ำตาลจะไม่พอ แต่ทาง สอน.ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ก่อน ล่วงหน้าแล้วหลายเดือน โดยให้โรงงานน้ำตาลสำรองสต๊อกน้ำตาลไว้ให้ เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ ช่วง 3 เดือนระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบโรงงานแล้วยังได้ กำหนดให้จะต้องสำรองน้ำตาลป้องกันปัญหาการขาดแคลนอีก 1 เดือน หรือ 3+1

ทั้งนี้ ในแต่ละปีปริมาณการใช้น้ำตาลปกติในประเทศทั้งรับประทานและซื้อไปผลิตสินค้า รวมแล้วประมาณเดือนละ 2,000,000 ล้านกระสอบ หรือ 200,000 ตัน ดังนั้น ปริมาณน้ำตาลที่ต้องสำรองไว้ช่วง 3 เดือนดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 6,000,000 กระสอบ หรือ 600,000 ตัน

สำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดหีบปี 2563/2564 ได้กำหนดเป็นช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2563 หรือต้นเดือน ม.ค. 2564 ซึ่งอยู่ที่ความพร้อมของโรงงานน้ำตาลทั้ง 58 โรง โดยช่วงแรกที่เปิดอาจยังมี ปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่มาก แต่คาดว่า จะหีบได้เต็มที่ในเดือน ก.พ. 2564 จากปกติการเปิดหีบอ้อยจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือน ธ.ค.ของทุกปี โดยคาดการณ์ว่า ปี 2563/2564 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 70 ล้านตัน ซึ่งเป็นการคาดการณ์เบื้องต้นครั้งแรก และช่วงใกล้เปิดหีบจะมีการประเมินครั้งที่ 2 อีกครั้ง หากฝนตกในช่วง 3 เดือนนี้ดี (ก.ย.-พ.ย.) ก็อาจมีผลต่อการเติบโตของอ้อยมากขึ้น

"ปีนี้แล้งอ้อยอาจไม่ค่อยสมบูรณ์ ก็อาจรอเวลาเปิดช้าไปสักหน่อย อาจเป็นกลาง ธ.ค. หรือต้น ม.ค. ซึ่งจริง ๆ อาจไม่ใช่การเลื่อนเพราะที่ผ่านมาไม่มีการกำหนดที่แน่นอน แต่จะดูความพร้อมของชาวไร่ และโรงงานน้ำตาลเป็นหลัก ส่วนการเปิดหีบช้ากว่าปกติ ส่งผลอะไรหรือไม่ต่ออุตสาหกรรมน้ำตาล หรือจะมีน้ำตาลที่เหลือจะไหลออกนอกประเทศหรือไม่นั้น ด้วยตอนนี้ราคาน้ำตาลโลก ไม่ดีนัก หรือประมาณ 12.67 เซนต์/ปอนด์ ดังนั้น น้ำตาลทรายขาวราคาในประเทศจึงดีกว่า จึงไม่น่ามีการลักลอบส่งออกไปมาก ดังนั้น การเปิดหีบช้าจึงไม่ค่อยมีผล จะมีผลบ้างคือเมื่อเปิดหีบช้าน้ำตาล ก็จะมีเข้ามาในระบบช้า แต่ สอน.ก็เตรียมการไว้เนิ่น ๆ แล้ว แต่ถ้าอ้อยมาก แล้วเปิดหีบช้าก็จะหีบไม่หมด ไม่ทันฤดูฝนทำให้เข้าไปตัดอ้อยและขน ออกมายาก"

อย่างไรก็ตาม จากสถิติผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อาจยังไม่เคยมีการเปิดหีบช้ากว่าปกติ เนื่องจากอย่างปี 2551/2552 แม้ว่าปริมาณอ้อยจะมีปริมาณน้อยอยู่ที่ 66.46 ล้านตัน มีปริมาณน้ำตาล 7.19 ล้านตัน แต่ไม่ใช่เพราะภัยแล้ง แต่ เป็นผลมาจากปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยยังน้อยกว่าปัจจุบันมาก และไม่มีการเลื่อนเปิดหีบ ต่างกับครั้งนี้ที่ เปิดหีบช้าเพราะปริมาณอ้อยน้อย จากภัยแล้ง

ด้านนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงาน น้ำตาลทรายมีความกังวลต่อประเด็น สถานการณ์การเพาะปลูกฤดูการผลิต ปีหน้า (ปี 2563/2564) ที่หลายพื้นที่ เพาะปลูกต้องประสบปัญหาภัยแล้ง อย่างรุนแรง โดยจากประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยในรอบแรกคาดว่าจะมี ผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิต ปี 2563/2564 ไม่ถึง 70 ล้านตัน ลดลง จากปีก่อนที่มี 130 ล้านตัน ส่งผลต่อ ความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย โดยโรงงานจะให้ความสำคัญ อ้อยสะอาด และการพัฒนาประสิทธิภาพ การหีบสกัดให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตัน อ้อย (ยีลด์) ให้ได้สูงสุดเพื่อให้ชาวไร่อ้อย มีรายได้จากการเพาะปลูกที่ดี

ดังนั้น ในวันที่ 11 ก.ย. 2563 ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 58 โรง จะมีการสัมมนาประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ไปสู่ความยั่งยืน โดยในที่ประชุมจะมีการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำตาลทรายภายในประเทศฤดูการผลิตปี 2563/2564 การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทราย การสร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวไร่ปลูกอ้อยและ การจัดเก็บผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพ ส่งมอบให้แก่โรงงานน้ำตาล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอ้อยไฟไหม้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

11/09/2020
อ้อย น้ำตาล

อ้อย น้ำตาล

🎥สวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะ พบกันเช่นเคยกับรายการ นานาสาระ อ้อยน้ำตาล กับ สอน.

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เชิญชมคลิปวีดิโอ “โครงการตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่” แนวทางการทำเกษตรสมัยใหม่สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

📲กดติดตามได้ที่ เพจ อ้อย น้ำตาล

11/09/2020
อ้อย น้ำตาล

อ้อย น้ำตาล

🎥สวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะ พบกันเช่นเคยกับรายการ นานาสาระ อ้อยน้ำตาล กับ สอน.

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เชิญชมคลิปวีดิโอ “โครงการตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่” แนวทางการทำเกษตรสมัยใหม่สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

📲กดติดตามได้ที่ เพจ อ้อย น้ำตาล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร
10/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563
นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร และตัวแทนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยกำแพงเพชร และพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ้อย น้ำตาล
09/09/2020

อ้อย น้ำตาล

(วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมีนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
💡สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
💡วัสดุและการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ
💡แนวโน้มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
💡แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

อ้อย น้ำตาล
08/09/2020

อ้อย น้ำตาล

🙏

อ้อย น้ำตาล
08/09/2020

อ้อย น้ำตาล

ชาวไร่คาดอ้อยปี 63/64 แค่ 66 ล้านตัน แตะ 100 ล้านตัน อาจต้องใช้เวลา 2-3 ปี

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2563

04/09/2020
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

🔴 LIVE มาช้อป ชิม ช่วยไทยกับหยาดพิรุณ ในงานตลาดนัด SME "เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน" บอกได้เลยว่า ปังทุกบูธ ว่าซั่น~ สนุกทั้งวัน ว่าซั่น~ ใครอยากมาช้อปเหมือนหยาดพิรุณ บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้จริง ๆ รีบมากันเร็ว อะกรู้วววววววว~

งานมีตั้งแต่วันนี้ - 6 กันยายน 2563
10.00 - 20.00 น.
อิมแพ็ค ฮอลล์ 5-7 เมืองทองธานี

ไม่มาไม่ได้ ละแมะ

#ตลาดนัดSME
#เราช่วยไทยไทยช่วยกัน
#กระทรวงอุตสาหกรรม

อ้อย น้ำตาล
03/09/2020

อ้อย น้ำตาล

สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ❌หยุดคอร์รัปชัน

กระทรวงอุตสาหกรรม
02/09/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

พบกับขบวนพาเหรดสินค้าของดีจาก SME ทั่วไทยกว่า 600 บูธ พร้อมเวทีสัมมนาและฟรีเวิร์คช็อปจากวิทยากร กูรูชั้นนำ ที่มาถ่ายทอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า และบูธให้คำปรึกษาฟรีจากสถาบันการเงินชั้นนำ ในงานตลาดนัด SME "เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน"
🗓️ 4-6 กันยายน 2563
🕙 10.00–20.00 น.
📍 ฮอลล์ 5-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

👉 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวทีกลางฟรี https://forms.gle/3q49h3rhKBBnQ2Cs7
👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือโทร 083-905-2596

#ตลาดนัดSME
#เราช่วยไทยไทยช่วยกัน
#กระทรวงอุตสาหกรรม

อ้อย น้ำตาล
02/09/2020

อ้อย น้ำตาล

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ศอภ.4) จ.อุดรธานี และลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงขยายพันธุ์อ้อยสะอาดตามโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 2 ณ แปลงอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ณ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

กระทรวงอุตสาหกรรม
01/09/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

🎊🎊🎊หยุดยาวนี้ไม่รู้จะไปไหน เรามีข่าวดีมาบอก 📣📣📣

❤️กระทรวงอุตสาหกรรม และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ชวนเหล่านักช้อปเลือกสรรของดีจาก SME ทั่วไทย ชิมของอร่อย 4 ภาค 🛍👔👗เลือกซื้อเสื้อผ้า อัญมณี เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน และแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษกว่า 600 บูธ 👉🏻🎁 ในงาน “ตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

🥰พบกับเวทีสัมมนาและฟรีเวิร์คช็อป รวมเทคนิคการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ทั้งการให้คำปรึกษาฟรีจากสถาบันการเงินชั้นนำ ตอบโจทย์ทั้งนักช้อปและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ 🎉

🗓️ 4 - 6 กันยายน 2563
🕙 10.00 – 20.00 น.
📍 ฮอลล์ 5 - 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#ตลาดนัดSME
#เราช่วยไทยไทยช่วยกัน
#กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สร้างจิตสำนึกฝึกเป็นนิสัยพร้อมใส่ใจในความสะอาด ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

อ้อย น้ำตาล
31/08/2020

อ้อย น้ำตาล

'จุรินทร์'เดินสายลงพื้นที่พิจิตรยืนยันเกษตรกรได้เงินประกันรายได้ชัวร์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายได้ (ข้าว) ร่วมกับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ว่า นโยบายประกันรายได้ เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา โดยประกัน รายได้ของพืช 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด ซึ่งก็ได้มีการจ่ายประกันรายได้พืชแต่ละชนิดมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แน่นอน หากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้รับส่วนต่างประกันรายได้ ก็ขอให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ซึ่งพร้อมที่จะเร่งติดตามให้อย่างเต็มที่ โดยถ้าไม่มีโครงการประกันรายได้ จะได้รับรายได้ทางเดียว

อย่างไรก็ตาม แต่ถ้ามีโครงการนี้จะมีรายได้ 2 ทาง นอกจากไปขายในตลาด ก็ยังมีอีกหนึ่งก้อน คือ เงินส่วนต่าง โดยเอาราคาที่รัฐบาลประกันเป็นตัวตั้ง แล้วลบกับราคาตลาด ได้เงินส่วนต่างอีกก้อนหนึ่งมาใส่อีกกระเป๋าหนึ่ง ทำให้มีรายได้ 2 กระเป๋า โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ส่วนพืชชนิดอื่นก็จะให้การช่วยเหลือแบบอื่น เช่น อ้อย จะใช้กลไก 70 :30 เป็นกลไกที่ดีกลไกหนึ่ง ส่วนผลไม้นั้นจะเข้าไปดูแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ปี 2563 นี้ผลไม้ราคา ค่อนข้างดี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียม การล่วงหน้าและเปลี่ยนจากระบบค้าขาย ออฟไลน์เป็นระบบค้าขายออนไลน์

"ในปี 2564 นโยบายประกันรายได้จะยังผูกพันรัฐบาล ตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้ ยังอยู่ มีหน้าที่ต้องประกันรายได้พืช 5 ชนิดต่อไป ซึ่งส่วนของข้าวนั้นได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เตรียมเสนอฤดูกาลผลิตต่อไป และยังมีมาตรการเสริมนอกจากประกันรายได้ โดยจะมีมาตรการช่วยค่าบริหารและปรับปรุงคุณภาพ จะจ่ายครั้งเดียวได้ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ขณะที่ข้าวโพดฤดูกาล ผลิตหน้า ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และเรื่องจำกัดจำนวนไร่ จำนวนตัน ได้ดูตัวเลขเฉลี่ยแล้ว ชาวนาเกษตรกรชาวไร่ส่วนใหญ่ อยู่ในปริมาณกี่ไร่ โดยมีมติตามนี้และเห็นชอบด้วยกันทุกฝ่าย"นายจุรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนรับเงิน ส่วนต่าง ต้องเป็นผู้ทำนาตัวจริงเท่านั้น คนเช่าที่ทำนาสามารถไปขึ้นทะเบียนได้และเป็นผู้รับเงินส่วนต่าง ส่วนเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ทำนาไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน เพราะมีรายได้ทางเดียวจากให้เช่าที่ทำนาแล้ว ชาวนาผู้เช่าที่ทำกินได้สิทธิประกันรายได้เช่นกัน โดยให้นำสัญญาเช่าซึ่งมีผลกับผู้เป็นเจ้าของที่กับผู้เช่า และผู้เช่าทำนาจริงเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ ต้องใช้สัญญาเช่ามาเป็นตัวประกอบ โดยใช้หมายเลขสัญญาเช่า และถือเป็นครั้งแรกที่โครงการประกันรายได้ไม่ต้องใช้เอกสารสิทธิ ใช้เพียงการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ไม่ได้ดูโฉนด ดังนั้นการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกในพื้นที่จึงสำคัญ นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ยังได้รับเงินชดเชยภัยแล้ง 1,113 บาทต่อไร่

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร
28/08/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการวัชพืชในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการการส่งเสริมการจัดการวัชพืชอย่างเหมาะสมและสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการจัดการไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่โรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

28/08/2020
อ้อย น้ำตาล

อ้อย น้ำตาล

🎥สวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะ ขอเชิญติดตามรายการ นานาสาระ อ้อยน้ำตาล กับ สอน. ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

พบกับคลิปวิดิโอ “ระบบวิเคราะห์คุณภาพดิน”
สามารถติดต่อการวิเคราะห์คุณภาพดินได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : (042) 398-544

📲กดติดตามได้ที่ เพจ อ้อย น้ำตาล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร
27/08/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการวัชพืชในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการการส่งเสริมการจัดการวัชพืชอย่างเหมาะสมและสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการจัดการไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (เพชรบูรณ์) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่โรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่๑
27/08/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่๑

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ประจำปี 2563 สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

อ้อย น้ำตาล
25/08/2020

อ้อย น้ำตาล

สอน. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้แก่งานนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติราชการจนประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งคุณงามความดีและสิ่งที่ท่านได้รับยกย่องในวันนี้ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการคนอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่าง นำไปศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

ทั้งนี้ สอน. ขอแสดงความยินดีกับ นางรุ่งรัตน์ กิจเจริญปัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 ในครั้งนี้

Sugar Expo & Conference
24/08/2020

Sugar Expo & Conference

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “การปรับตัวและทิศทางวิกฤตการณ์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย” ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

โดยมีคุณประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคอีสาน และคุณศรีนวล ลี้ธีระนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสามารถเกษตรยนต์ ที่จะให้มุมมองในภาพรวมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการรับมืออย่างไรกับทิศทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่อาจจะเจอกับวิกฤตหลายด้านทั้งราคา ปริมาณอ้อยและน้ำตาลที่แนวโน้มจะลดลงเนื่องจากภัยแล้ง อีกทั้งการขาดแคลนแรงงานสืบเนืองจากผลกระทบวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส

รับชมเสวนาผ่านช่องทาง ZOOM และ Facebook: Sugar Expo & Conference นี้พร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อรับลิงก์เข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://bit.ly/328hfW2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 513 1418
Inbox Facebook: http://m.me/SugarexThailand/

LINE: https://bit.ly/3fqsGwU

ที่อยู่

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2202 3075

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564 พันธกิจ 1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

4. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

5. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรสทรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งความสุข

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามทาง สอน ค่ะ เรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยรอบตกหล่น เอกสารผิด จะทำการโอนวันไหนคะ
เงินชดเชยอ้อย 62/63เมื่อไรจะออกครับ เห็นบอกไว้ ไม่เกินวันที่ 20 มิย.
ชาวไร่อ้อยต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยามั้ยคะ
ERP SoftPRO 4.0 ฝีมือคนไทย เพื่อ คนไทย 02-531-4050 www.softpro2000.com
ขอราคาอ้อยตันละพันบาทเกษตรกร​เดือดรอ้น
ไม่ทราบว่า #เงินเบื้องสุดท้ายชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้จะได้เดือนธันวาคมหรือเปล่า#แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยนะคะ #ขอบพระคุณอย่างสูงคะ
ตามเรื่อง เงินตามที่ทางโรงงานจะช่วยชาวไร่อ้อยตันละ17บาทไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคะ #แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ
ขอทราบอย่างเป็นทางการนะคะ วันที่4ตุลาคมเงิน50บาทต่อตันงวดที่2 จะเข้าบัญชี ธ.ก.ส ของชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้ อย่างครบถ้วนและตรงวันเวลาไหมคะเพราะพวกเรารอมานานแล้วคะท่านงวดแรกก๊ได้ไปแล้วแล้วทำไมงวด2มันช้าแบบนี้คะ ขอความกรุณานะคะเอาแบบชัดเจนให้พี่น้องชารไร่อ้อยฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะถ้ารอบนี้เลื่อนนะคะวันต่อมาจะเป็นอย่างไรก๊ไม่รู้นะคะเพราะชาวไร่อ้อยเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากให้มีความวุ่นวายต่อการใช้รถใช้ถนนก๊ดำเนินการออกมาชัดเจนกับพี่น้องงชาวไร่อ้อยคะว่ามีการจะโอนเงินให้กับพี่น้องทุกคนในวันที่4ตฺลาคมนี้ #ปล.ขอบคุณไว้ณ โอกาศนี้ ดิฉันขอจบการประกาศไว้ ณ.ตรงนี่ ขอบคุณคะ
ไม่เห็นได้ความกระจ่างของคำสั่งของท่านสุริยะ
50/ตัน สรุปได้ชาตินี้หรือชาติหน้าครับท่าน
50บาทว่าไงครับเงียบจัง สรุปออกวันใหนครับ
ขอให้ 50 บาทนี้ออกวันที่ 20 สิงหาคมด้วยเถอะนะ ไม่รู้จะอ้อนวอนยังไงแล้ว เพราะอ้อยขาดทุนจนติดลบไม่มีเงินจะจ่ายตัวที่ค้างเขาแล้ว สาธุๆๆ กราบๆๆๆ🙏🙏🙏