โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพ

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพ, Bangkok.
(335)

เปิดเหมือนปกติ

05/12/2020
05/12/2020
05/12/2020
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น  พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ ดร.สมพงษ์ เ...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข และรับมอบห้องล้างไตผ่านช่องท้อง ที่สร้างให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร ณ บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับโรงพยาบาลคลองสามวา จัดกิจกร...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับโรงพยาบาลคลองสามวา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองสามวา

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร เปิดคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ให้บริการฉีดวัค...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร เปิดคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก ในผู้ที่มีอายุ 20, 30, 40, 50 ปีขึ้นไป ฟรี โดยจะให้บริการวันศุกร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

04/12/2020
04/12/2020
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ร่...
04/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภายใต้ชื่องาน “ ก้าวหน้า ก้าวไกล ใส่ใจบริการ ” โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมดัวย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เขตบางขุนเทียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแห่งใหม่ พร้อมทั้งเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Geriatric medical center
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563  เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,039 ...
03/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,039 ราย
หายป่วยแล้ว 3,832 ราย
เสียชีวิตสะสม 60 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนสาธิตมหาวิ...
03/12/2020

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่และโรค COVID-19 แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีว...
03/12/2020

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยมีนายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ในวันศุกร์แรกของเดือนวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2...
03/12/2020

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
ในวันศุกร์แรกของเดือน
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญระหว่างประเทศที่สหประชาชาติส่งเสริมตั้งแต่ปี 2535 มีการเฉลิมฉล...
03/12/2020

วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญระหว่างประเทศที่สหประชาชาติส่งเสริมตั้งแต่ปี 2535 มีการเฉลิมฉลองโดยมีความสำเร็จระดับต่าง ๆ ทั่วโลก วันนี้จัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ละปีจะเน้นปัญหาต่างกัน

ปี 2563 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า: มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World) โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19

โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งหมายรวมถึง “คนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 การ์ดอย่าตกที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร#MSD #สำน...
02/12/2020

ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 การ์ดอย่าตก

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

4 เป้าหมายเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร#MSD #สำนักการแ...
02/12/2020

4 เป้าหมายเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

รายงานโรคระบาด (รง 506)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร#SRDH...
02/12/2020

รายงานโรคระบาด (รง 506)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบร...
01/12/2020

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"วันชาติ วันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563"

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 :...
01/12/2020

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 : วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 : มติคณะรัฐมนตรีวันหยุดกรณีพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 : วันสิ้นปี

หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ โ...
01/12/2020

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ โรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 ต่อมามีการแพร่ระบาดโรคนี้ไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลก จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา
HIV ย่อมาจาก human Immunodeficiency Virus เชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกายเวลาที่เราเจ็บป่วย
AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โรคเอดส์จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวีบั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้อีก จนเริ่มติดเชื้อ หรือเกิดเป็นโรคต่างๆ

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลไทยพระอ...
01/12/2020

วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลไทยพระองค์แรกที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

#วันดำรงราชานุภาพ
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุมคณ...
30/11/2020

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน"ยื่นบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาลทุกครั้ง"ตั้งแต่วันท...
30/11/2020

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน

"ยื่นบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาลทุกครั้ง"

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
มิเช่นนั้นจะไม่สามารถอนุมัติสิทธิได้

(ตามประกาศ สปสช. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เรื่องการพิสูจน์ตัวตนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะ...
30/11/2020

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน และคัดกรองสุขภาพ เบาหวาน ความดัน นำโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ในงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ ณ บริเวณท่าน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ วัดกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกิจกรรมวันแพทย์ สัปดาห์วันเอดส์โลกและสัปดาห์ยุติความรุนแรงวันศุกร์ที่ 27 พฤศ...
30/11/2020
วันแพทย์ สัปดาห์วันเอดส์โลกและสัปดาห์ยุติความรุนแรง

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันแพทย์ สัปดาห์วันเอดส์โลกและสัปดาห์ยุติความรุนแรง
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

https://www.youtube.com/watch?v=rqOyTDj1EZM&feature=youtu.be

กิจกรรมวันแพทย์ ,สัปดาห์วันเอดส์โลก และสัปดาห์ยุติความรุนแรงโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานค....

วันศุกร์ที่ 27 พฤสจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ประธานเปิดกิจกรรมวันแพ...
30/11/2020

วันศุกร์ที่ 27 พฤสจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ประธานเปิดกิจกรรมวันแพทย์ สัปดาห์วันเอดส์โลกและสัปดาห์ยุติความรุนแรง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาความรุนแรง สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง รวมถึงเป็นการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทของแพทย์กับการยุติความรุนแรงในครอบครัว” มีนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ แรกรัก แลกน้ำ พร้อมมอบนโยบายงาน DSC HIV/STI ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น G โรงพยาบาลสิรินธร

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จ...
30/11/2020

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท จาก ครอบครัววงรุจิระ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธรในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป ณ ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร ชั้น 1
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นกำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 เป็นวันสถาปนากระทรวงสาธา...
27/11/2020

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นกำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 เป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งทางราชการยังได้กำหนดให้ วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลตากสิน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ นับเป็นพระมหากรุณธิคุณอย่างสูงสุด ไ...
26/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลตากสิน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ นับเป็นพระมหากรุณธิคุณอย่างสูงสุด ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ภายในพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวง โดยพราหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พิธีสงฆ์โดย พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.9) รักษาการเจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ แพทย์หญิงคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน

#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

023286901

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ นพ.ศุภมงคล มัชมี และคณะพยาบาลและทีมผ่าตัดที่ทำการรักษาผมอย่างดีครับ เป็นกันเองมากครับโดยเฉพาะคุณกมอครับ
แชร์ประสบการณ์!!!! สามีเข้ารักษาเนื่องด้วยอาการปวดท้อง นอน รพ.2 ครั้ง ครั้งล่ะ 5-8 วัน วินิจฉัยว่าเป็นนิ่วแค่ 4 มิล หมอรอบแรกวินิจฉัยมี 3 อย่างประกอบ หมอที่ 2 บอกไม่เจอในหมอแรก เจอแค่นิ่ว ที่มี ขนาด 4 มิล ที่สามารถหลุดเองได้ ตลอดที่ไปรักษาและพักฟื้นที่บ้านอาการไม่ได้ดีขึ้นแค่ทุเลาลง จนเมื่อวานสามีปวดท้องหนักมาก เลยตัดสินใจเข้าจุฬารัตน์ 9 ทางหมอแจ้งว่านิ่วไม่ได้มีขนาดแค่ 4 มิล แต่ นิ่วมัน 1 เซนและขวางทางเดินของท่อน้ำดี ทั้งๆที่พึ่งออกจาก รพ.สิรินธรได้เพียง 5 วัน ???????? รบกวนพัฒนาระดับบุคคลากร ตั้งแต่เวรเปลจนถึงหมอที่ทำการรักษาด้วยค่ะ ทุกคนเข้ารักษาเพราะอยากหายจากการเจ็บป่วย พนักงานอัตราจ้างก็บริการหมาไม่แดก จนถึงระดับพยาบาลวิชาชีพ ที่ไม่รู้ปากอมอะไร อธิบายเคสคนไข้ไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อ หมอเข้าตรวจรอบเดียว ผล ct x-ray ultra suond ไม่กางอธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบ นี่คือสมบัติของการบริการในระดับรัฐบาล ถูกป่ะ ? ถ้ามันแย่ขนาดนั้น อีพวกทำงานก็ลาออกไปรับจ้างเถอะ เสียเวลามาก ต่อให้รักษาแบบจ่ายเงิน หรือ 30 บาท หรือประกันสังคม ก็พึงสำนึกไว้เสมอนะว่าพวกเขาคือคนให้เงินพวกคุณ ชุ่ยมาก ไม่รู้จะด่ายังไงให้มีความสำนึกบ้าง หรือหากมีเหตุการณ์ที่แย่กว่า จะออกมาพูดว่าอะไร ชีวิตคนนะ รอเป็นญาติพวกคุณก่อนไหม ถึงต้องคิดได้ เจริญๆนะ รพ นี้ ต่ำทุกระดับชั้นจริงๆ
พวกคุณคิดยังไงกับ ร ป ภ.ชุดนี้
บัตรทองรพ.นวมินทรใช้กับรพ.สิรินทรได้ไหมคับ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินทร วันนี้เวลาตี5กว่าๆ แม่ของดิฉันได้มีอาการปวดขาจนไม่มีแรงเดิน ความดันขึ้นสูง ได้เดินทางมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองของโรงพยาบาลสิรินทร ซึ่งดิฉันก็ได้ทำตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลทุกอย่างและขอให้เคสของแม่ดิฉันเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากแม่ของดิฉันทนกับความเจ็บปวดไม่ไหว ซึ่งก็ได้เข้าคะห้องฉุกเฉิน แต่ปรากฎว่า แพทย์ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินแจ้งดิฉันว่า เคสของแม่ดิฉันไม่มีใบส่งตัวจากคลินิค ดิฉันจึ่งตอบไปว่าจะมีได้ยังไงคะเพราะว่าเวลานี้คนินิคยังไม่เปิด แพทย์จึ่งตอบกลับมาว่างั้นต้องชำระเงินเอง ดิฉันในฐานะประชาชนและตัวแทนของผู้ป่วยหลายๆท่านอยากสอบถามว่า สิทธิ์บัตรทองมีไว้ทำไม? ถ้าคนที่ไม่มีเงินจะไม่มีสิทธิ์ได้รักษาเลยใช่ไหม? แล้วการที่แพทย์แจ้งว่า กรณีฉุกเฉินคือ หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะหรือหมดสติ ถามต่อผู้อำนวยการต่อคะ ถ้าเป็นญาติ พ่อ แม่ คุณเป็นบ้างแล้วคุณไม่มีเงิน จะต้องมองคนที่รักให้ตายไปกับตาเลยไหมคะ ดิฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมนอกเวลาต้องชำระเงินเอง คนเราจะเจ็บป่วยมันเลือกเวลาได้ไหมคะ แล้วจรรยาบรรณความเป็นแพทย์มีอยู่ไหมคือจบมาได้ยังไงการเป็นหมอ คุณต้องรู้จักเสียสละและรักษาชีวิตคน ไม่ใช่มาจับขาคนไข้สองสามที ให้ยาแก้ปวดแล้วเดินกลับไปนั่งเล่นโทรศัพท์ ถ้าเป็นแบบนี้กลับไปนอนที่บ้านคะไม่ต้องเป็นหรอกแพทย์อ้ะ มันเสียระบบแพทย์ดีๆๆหมดคะ ขอฝากถึงการทำงานของแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลนี้ด้วยนะคะอย่าแบ่งแยกว่าคนจนหรือคนรวย ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันคะ #โรงพยาบาลสิรินทร #กระทรวงยุติธรรม #กระทรวงสาธารณสุข #หน่วยงานราชการ วิงวอนหน่วยงานราชการโปรดตรวจสอบการทำงานตามโรงบาลต่างๆที่คนจนใช้สิทธิ์บัตรทองกันด้วยคะ ช่วยเห็นอกเห็นใจคนไทยที่หาเช้ากินค่ำกันด้วยนะคะ
ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ​ ดิฉันฝังเข็มมา8เดือนละ​ ดิฉันเลือกฝัง3ปี​ ล่าสุดประจำเดือนไม่มา3เดือนแล้วค่ะ​ ปวดหัวบ่อย​ และเหมือนจะอาเจียนออกมา​ ตัวบวมน้ำหนักขึ้น​ อยากทราบว่ากรณีอาการเป็นแบบนี้​ เรียกว่าแพ้ไหมค่ะ​ ถ้าแพ้ควรจะเอาออกได้เลยไหมค่ะ​ ขอคำตอบหน่อยค่ะ
จะมาเอาเข็มที่ฝังคุมกำเนิดออกทำไมเอาออกให้ไม่ได้​ เลือกคุม3ปี​ แต่จะเอาออกก่อนกำหนดไม่ได้เลยหรอ​ นี่กะฝังมาได้8เดือนละนะ​ ประจำเดือนจากที่เคยมาปกติ7วัน​ ตอนนี้มา1วันและมาน้อยมากใส่ผ้าอนามัยแบบเล็ก​ ปวดหลังปวดขาปวดแขนทรมานเหนื่อยง่ายทำน้ำหนักขึ้นเอาๆขนาดคุมน้ำหนักออกกำลังกายนะยังไม่มีว่าน้ำหนักตะลดลงเลย​ ขึ้นเอาๆตลอดจาก54​ ตอนนี้70ละ​ ตัวบวมไปหมด​ มาถึงที่ละกะไม่เอาออกให้​ ยังไม่ได้พบแพทย์​ด้วยซ้ำ​ ไปสมัครโรงงานไหนเค้ากะไม่รับพอบอกฝังเข็มมา​ ยกของหนักไม่ได้ทรมานปกติตอนยังไม่ฝัง​ เรากะยกของหนักได้ไม่ปวดเมื่อยอะไรเลย​ เอาออกให้หน่อยกะไม่ได้​ ให้เราเสียตัง3000​ ตอนเราจะมาเร่กะโทรมาปรึกษาก่อนนะว่าเสียเงินเท่าไร​ ตอนแรกบอกเสียแค่500ไม่ใช่หรอ​ เรากะมีเงินพกติดตัวมาแค่นี้เผื่อที่จะเอาเข็มออก​ "ต้องให้มีิอาการรุนแรงก่อนใช่ไหมถึงจะเอาออกได้แล้วถ้าวันนั้นเกิดขึ้นมาถ้าไปหาหมอไม่ทันดิฉันคงตายใครจะรับผิดชอบค่ะ" มีใครตอบได้ไหมค่ะ!!
อยากทราบเวลาเยี่ยมเด็กแรกเกิดและแม่ ที่ชั้น9หน่อยครับ มีเวลาไหนบ้าง
ร้องเรียน โรงพยาบาลสิรินธรได้ที่เบอร์โทรอะไรคะ พนักงานช่อง 1 ฝ่ายทะเบียนยื่นเอกสารตรวจสอบข้อมูลพูดจาไม่ดีโวยวายเสียงดัง หลายครั้งแล้ว อย่าให้ต้องหมดความอดทนโวยวายกลับบ้างนะ มาทำงานให้บริการกินเงินเดือน ไม่ได้จ้างมานั่งคอบคำถามฟรีๆๆ ถ้าไม่อยากบริการก็ไปหางานอื่นทำ พยาบาลบางคนถามอะไรก็ตอบไม่ดีให้รอนานหมอมาดมื่อไหร่ไม่ร๓้ นัดให้มาแต่เช้าแต่มาถึงบอกหมอนังไม่มาไม่รู้มาเมื่อไหร่ ต้องให้คนแก่ไปนั่งปวดหลังรอเป็นวันๆๆตื่นแต่เช้าบริการย่ำแย่ จะหาทางร้องเีียน รพ. รัฐ ให้ถึงที่สุดการบริการโรงพยาบาลนี้แย่มาก
การให้บริการของพยาบาลโรงพยาบาลสิริธรแย่มากๆๆนะค่ะ รบกวนฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยดูแลการให้บริการหน่อยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน การรักษาสิทธิ์30บาทก็คนเหมือนกันนะค่ะ..เสื้อผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อคนไข้สอบถามพยาบาลตอบกลับมาว่า..ตามสภาพเลยค่ะใส่บ้างไม่ใส่บ้าง..ตอบมาได้เลยถามกลับไปว่า..ถ้าคนไข้หนาวตายล่ะค่ะ..พยาบาลตอบกลับมาว่า..ยังไม่เคยเห็นคนไข้คนไหนไม่ใส่เสื้อแล้วหนาวตายเลยค่ะ.นี่คือคำตอบของพยาบาล
รอกันไปยาวๆๆๆ...สาธาณสุขประเทศไทย
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่าน ต้องการรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป เพื่อช่วยชีวิตพ่อของหนุซึ่งป่วยเลือดออกในสมองแต่เนื่องด้วยเกร็ดเลือดต่ำมากๆเหลือเพียง 5000 เท่านั้น จึงยังทำการผ่าตัดสมองไม่ได้ ชื่อ นายธนเดช อินนุ่มพันธ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ขอบพระคุณทุกท่านที่จะช่วยเหลือค่ะ