Clicky

การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการ

การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการ เรียนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการพัฒน การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
หลักสูตรลงทะเบียน
�หลักสูตรเซียนกล้อง:พื้นฐานการถ่ายภาพ เส้นทางสู่มืออาชีพ
�หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
�หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
�หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
�หลักสูตรอาเซียนศึกษา
�หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
�ชีวิตผาสุขในยุคดิจิทัล �ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล
หลักสูตรเรียนฟรี ตามอัธยาศัย
�การร้องเพลงเบื้องต้น
�การจัดกิจกรรมพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย
�เพลงและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
�โทร. 02-3816651
�Email: [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ปร...
17/02/2022

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

***หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) รุ่นที่ 17
สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
พระสมเด็จของ สมเด็จเจ้าประคุณพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จัดเป็นจักรพรรดิ์ แห่งพระเครื่อง ที่สุดแห่งความปรารถนาของผู้คนในวงการพระเครื่อง ศึกษาพื้นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้าง ตำหนิ พิมพ์ทรงของพระสมเด็จ 3 วัด คือวัดระฆัง วัดบางขุนพรม และวัดเกศไชโย ตามหลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา
ระยะเวลาของหลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระยะเวลาการเรียนรู้ 1-2 เดือน
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ฌาน สมเด็จ (นายธนกชพร ศิริเพชร)และวิทยากรจากศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม (โลตัสมีนบุรี)
ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 พื้นฐานเกี่ยวกับพระเครื่อง
🎯 ข้อมูลเบื้องต้นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
🎯 พระสมเด็จของท่าเจ้าประคุณทั้ง 3 วัด (วัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหมและวัดเกศไชโย) การดูพิมพ์ทรง จุดสังเกต ตำหนิ ความเก่า
วิธีการเรียน
✔️ เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งจะมี หนังสือและ DVD พระสมเด็จ จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง และหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ
✔️ กิจกรรมสัมมนาเสริมเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการวัดผลประเมินผล ณ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม โลตัสมีนบุรี
👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาผ่านกลุ่มไลน์
👉 เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร โดยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางกรุง ใครไปมาแล้วบ้าง ^^
15/02/2022

สวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางกรุง ใครไปมาแล้วบ้าง ^^

สัมมนาประเมินผล ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จโต รุ่นที่ 15/16
13/02/2022

สัมมนาประเมินผล ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จโต รุ่นที่ 15/16

---โพสต์นี้ สำหรับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษาทางไกล ที่ยังขาดชั่วโมง กพช.--- สถาบันการศึกษาทางไกล มีหลั...
07/02/2022

---โพสต์นี้ สำหรับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษาทางไกล ที่ยังขาดชั่วโมง กพช.---
สถาบันการศึกษาทางไกล มีหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้และสามารถนำไปเป็นชั่วโมง กพช.ได้ เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษา ที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมภายนอกได้ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด จะได้จำนวนชั่วโมง กพช.ตามจำนวนชั่วโมงของหลักสูตร
1. หลักสูตรอาเซียนศึกษา (เรียนออนไลน์ 1 เดือน) 40 ชั่วโมง
2. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน (เรียนออนไลน์ 2 เดือน) 80 ชั่วโมง
3. หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล (เรียนออนไลน์ 1 เดือน) 40 ชั่วโมง
4. หลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินในยุคดิจิทัล (เรียนออนไลน์ 1 เดือน) 40 ชั่วโมง
5. หลักสูตรกินดี อยู่ดี มีสุข (เรียนออนไลน์ 1 เดือน) 40 ชั่วโมง
6. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (5 – 6 เดือน รับปีละ 2 รุ่น) 400 ชั่วโมง
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (4 – 5 เดือน รับปีละ 2 รุ่น) 160 ชั่วโมง
8. หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) 40 ชั่วโมง
***บางหลักสูตรจะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เรียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ “การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล” หรือที่ e mail : [email protected]
***หลักสูตรที่นักศึกษาเคยผ่านการประเมินและได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรนั้นๆแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อนำไปขอ ชั่วโมง กพช.ได้อีก***

>>>ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้จากลิงก์
หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
shorturl.asia/EeBZ6
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
shorturl.asia/WDUVT
หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
shorturl.asia/7Ig0u
หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล
shorturl.asia/f9mid
หลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล
shorturl.asia/BHsuC
หลักสูตรอาเซียนศึกษา
shorturl.asia/e2zmy
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
shorturl.asia/nVTpz
หลักสูตรกินดี อยู่ดี มีสุข
shorturl.asia/mATco

04/02/2022

สภาทองคำโลก (World Gold Council) เปิดเผยรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำโลกฉบับล่าสุดประจำปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 โดยพบว่าภาพรวมการซื้อขายเพิ่มขึ้นทั้งจากฝั่งผู้ลงทุนรายย่อยที่ซื้อเพื่อการบริโภค และจากฝั่งนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะความต้องการซื้อของธนาคารกลาง (แบงก์ชาติ) ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 30 ปี
.
“แอนดรูว์ เนย์เลอร์” ผู้บริหารประจำภูมิภาค และนโยบายสาธารณะสภาทองคำโลก กล่าวว่า แบงก์ชาติทั่วโลกมียอดซื้อสุทธิทองคำติดต่อกันนานถึง 12 ปี (2553-2564) โดยในปี 2564 เป็นปีที่ปริมาณการซื้อสุทธิสูงสุดในรอบ 30 ปีที่ 463 ตัน เพิ่มขึ้น 82% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มียอดซื้อสุทธิต่ำสุดในรอบทศวรรษที่ 255 ตัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อสุทธิอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ 324 ตัน ก่อนจะแผ่วลงในช่วงครึ่งหลังของปีที่ 139 ตัน
.
ทั้งนี้ข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ชี้ว่า ในปี 2564 ธนาคารกลางทั่วโลกมีทุนสำรองที่เป็นทองคำรวมกันที่ระดับประมาณ 3.56 หมื่นตัน สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535
.
สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปี 2564 กลายเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกในที่ 90 ตัน เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่งผลให้ ธปท.มีสัดส่วนการถือครองทองคำที่ 6% ของทุนสำรองทั้งหมด และกลายเป็นแบงก์ชาติที่มีปริมาณการถือครองทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการบันทึกมาที่ 244 ตัน
.
ส่วนถึงแนวโน้มการถือครองทองคำของธนาคารในปี 2565 สภาทองคำโลกคาดว่า แบงก์ชาติทั่วโลก รวมถึง ธปท.จะยังเข้าซื้อทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ธนาคารกลางมีความสามารถในการเข้าซื้อทองคำเพื่อเก็บเป็นทุนสำรองได้มากขึ้น
.
อีกแง่หนึ่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนจากโควิด-19 ทองคำยังถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่เหมาะแก่การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนของแบงก์ชาติอีกด้วย โดยมีสภาพคล่องการซื้อขายที่สูงระดับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
.
นอกจากนี้คาดว่าธนาคารกลางต่างๆ จะตัดสินใจเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในปี 2565 พิจารณาจากสถิติอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทองคำในอดีต พบว่า ในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับปกติ หรืออยู่ในระดับต่ำกว่า 3% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำมักจะลดลง 7%
.
ในทางกลับกัน ในช่วงที่ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปกติ หรืออยู่ในระดับมากกว่า 3% จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทองคำดีดตัวขึ้นสูงเฉลี่ย 14%
.
ในส่วนของภาพรวมความต้องการทองคำในปี 2564 ในรายงานดังกล่าวระบุว่า ความต้องการทองคำรายปีของทั่วโลกในปีก่อน ฟื้นตัวกลับมาเท่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แล้วที่ 4,021 ตัน เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2563 โดยได้แรงหนุนจากโควิด-19 ที่คลี่คลาย และความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มหันกลับมาซื้อทองคำ
.
สอดคล้องกับประเทศไทย ที่กลับมามียอดซื้อสุทธิทองคำในปี 2564 ที่ 29 ตัน จากปี 2563 มียอดขายสุทธิที่ 87 ตัน โดยหลักมาจากการปรับฐานของราคาทองในปี 2564 หลังจากที่ปี 2563 ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ส่งผลให้เกิดแรงเทขายออกมา
.
ทั้งนี้ในปี 2564 ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีการซื้อทองคำสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาค รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ปริมาณการซื้อต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสิงคโปร์ ทั้งยังสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างกลุ่มประเทศยุโรป สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการซื้อของผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดทองคำรูปพรรณ
.
ขณะที่แนวโน้มความต้องการทองคำในปี 2565 สภาทองคำโลกคาดว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะยังเห็นความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้น โดยมีแรงหนุนทั้งจากการกลับมาซื้อทองคำของผู้บริโภคทั่วไป ภายหลังเชื่อมั่นเศรษฐกิจกลับมาเติบโต และอีกส่วนมาจากความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน
.
แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ยังประเมินแนวโน้มความต้องการทองคำทั่วโลกได้ยาก เพราะความต้องการจากฝั่งนักลงทุนสถาบันอาจเปลี่ยนแปลงไปจากครึ่งแรก โดยมีปัจจัยกดดันจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และภาวะเงินเฟ้อในตลาด
.
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทองคำยังมีความน่าสนใจลงทุนในปี 2565 เพราะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ดีสำหรับ Hedging โดยสภาทองคำโลกแนะนำสัดส่วนการลงทุนในทองคำปีนี้ที่ 5-15% ของพอร์ตลงทุนรวม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปของนักลงทุนแต่ละราย
.
นอกจากนี้ จากกระแสข่าวที่เฟดเตรียมลดสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจนั้น หากพิจารณาจากสถิติการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในอดีต พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกที่เฟดประกาศดึงสภาพคล่องออก จะส่งผลให้ราคาทองคำแกว่งตัวได้ไม่ดี แต่หลังเฟดเริ่มดึงสภาพคล่องออกจากระบบจริง จะส่งผลให้ราคาทองแกว่งตัวได้ดีในช่วง 6 เดือนให้หลัง
.
เมื่อสอบถามถึงกระแสการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการลงทุนในตลาดทองคำนั้น สภาทองคำโลกมองว่า ทองคำและสกุลเงินดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี) เป็นสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกัน เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ขณะที่คริปโทฯ ไม่สามารถจับต้องได้
.
นอกจากนี้ คริปโทฯ ยังมีความเสี่ยงที่สูงกว่า จากทั้งราคาที่มีความผันผวน ความเสี่ยงจากการถูกกำกับดูแลเพิ่มขึ้นในอนาคต ภายหลังรัฐบาลหลายประเทศประกาศแบน และบางประเทศเริ่มเก็บภาษีสินทรัพย์ดังกล่าว เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย
.
“แอนดรูว์” กล่าวอีกว่า ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการจากหลายกลุ่มนักลงทุนมากกว่า ทั้งนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ที่มองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่สามารถกระจายการลงทุนได้ รวมถึงภาคการผลิต เช่น ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ที่ต้องใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ แตกต่างจากคริปโทฯ ที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยอมเสี่ยง (Take Risk) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเท่านั้น โดยแนะนำว่า หากนักลงทุนซื้อคริปโทฯ ก็ควรลงทุนในทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วย
.
.
#กรุงเทพธุรกิจ #กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
-------------------------------
ติดตาม "กรุงเทพธุรกิจ" ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
Line: https://line.me/R/ti/p/%40rvb8351i
Twitter: https://twitter.com/ktnewsonline
Website: http://www.bangkokbiznews.com
Youtube: https://www.youtube.com/user/KrungthepTurakij
Blockdit: https://www.blockdit.com/bangkokbiznews
Instagram: https://www.instagram.com/bangkokbiznews
Tiktok: https://www.tiktok.com/@bangkokbiznews
Soundcloud: https://soundcloud.com/bangkokbiznews
Spotify: https://qrgo.page.link/CHpWR

สำหรับคนที่กำลังพิจารณาไม้ยืนต้น ว่าจะปลูกอะไรดี
26/01/2022

สำหรับคนที่กำลังพิจารณาไม้ยืนต้น ว่าจะปลูกอะไรดี

ปลูกต้นอะไรดี ?
ที่ระบบรากจะไม่ทำลายโครงสร้าง
.
เพราะไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในอาคารลักษณะไหน ๆ ต้นไม้ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย แต่การจะปลูกต้นไม้ใกล้อาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะไหนจะมีเรื่องระบบรากที่อาจทำลายโครงสร้างจนเกิดความวุ่นวาย ปวดหัวตามมา ใครที่กำลังหาพันธุ์พืชฟอร์มสวยยอดฮิตที่เป็นมิตรกับอาคาร วันนี้ Dsign Something มี Plants List ดีๆ มาฝากกัน
.
| พุดกังหัน
หากกลัวไม้ใหญ่จะดูแลยาก อาจจะลองลดสเปคลงมาเป็นไม้พุ่มขนาดกลางอย่างต้นพุดกังหัน ต้นไม้ฟอร์มสวยที่มีใบเป็นลักษณะเฉพาะ ด้วยโคนใบแคบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมันเงา ออกดอกเป็นช่อสีขาว สามารถนำไปออกแบบสวนได้หลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสวนโมเดิร์น สวนยุโรป หรือบรรยากาศแบบสวนเมืองร้อน แต่อาจจะไม่เพียงพอกับการเป็นไม้ให้ร่มเงา
.
| จิกน้ำ
จิกน้ำเป็นไม้ต้นขนาดกลางที่ผลัดใบ สูงได้ถึง 5 – 18 เมตร ทรงต้นและพุ่มใบแผ่กว้าง เหมาะให้ร่มเงาหรือใช้เป็นไม้ประธานริมน้ำ สามารถปลูกใกล้อาคารได้แต่ต้องมีระยะปลูกที่เหมาะสมประมาณ 3 – 6 เมตร ดอกมีกลิ่นหอม ส่วนผลที่หล่นจากต้นลงพื้นดินสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ ควรรีบถอนออกก่อนที่รากจะฝังลึกกลายเป็นต้นใหม่
.
| หลิว
หลิวเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกเป็นต้นไม้ประธานก็ได้ หรือปลูกเป็นฉากหลังก็ดี และด้วยขนาดลำต้นที่ไม่ใหญ่มากจึงสามารถปลูกในสวนที่มีขนาดจำกัดหรือปลูกใกล้อาคารได้ โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4–8 เมตร ฟอร์มเฉพาะตัวและเส้นสายของใบที่พลิ้วไหว ช่วยลดทอนความแข็งขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมได้ดี
.
| ปีบ
สำหรับใครที่ชอบไม้ใหญ่มีดอก ต้นปีปอาจเป็นทางออกที่ดี เพราะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ และยังให้ร่มเงา ถึงต้นปีปจะมีรากที่แผ่กิ่งก้าน แต่ไม่ใช่ระดับที่น่ากลัวสำหรับอาคาร สามารถแก้ไขได้ด้วยการหมั่นตัดแต่งกิ่ง แต่มีข้อเสียเล็กน้อย คือใบและดอกร่วงง่าย ต้องค่อยเก็บกวาดและทำความสะอาดอยู่เสมอ
.
| น้ำเต้าต้น
ถ้าพูดถึงต้นไม้ฟอร์มสวย แน่นอนต้องมี น้ำเต้าต้น ซึ่งเป็นไม้ต้นสูง 3 – 8 เมตร ทรงพุ่มกลม กิ่งก้านแผ่กว้าง นิยมปลูกเป็นไม้ประธาน สร้างจุดเด่นด้วยลักษณะของต้นและผลที่แปลกตา เจริญเติบโตช้า นิยมปลูกกันในสวนบนอาคารสูง
.
| เสี้ยวป่า
ต้นเสี้ยวป่า หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ ชงโค จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แต่สูงได้ถึง 10 เมตร ทรงพุ่มกลมเตี้ย แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มเตี้ย สามารถปลูกเป็นไม้ประธานใกล้อาคารได้ และปลูกได้ทุกทิศรอบตัวอาคาร แต่แนะนำให้ปลูกในจุดที่สามารถดูแล ตัดแต่งกิ่งก้านได้สะดวก
.
| ซิลเวอร์โอ๊ค
ใครชอบต้นไม้ใหญ่ ฟอร์มสวย ต้องไม่พลาดที่จะมีซิลเวอร์โอ๊คอยู่ในลิสต์ เพราะเป็นไม้ยืนต้นทรงสูงที่ไปได้ไกลถึง 20-30 เมตร และยังเลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม จะร้อนหรือว่าหนาวก็สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้สบาย ๆ แถมยังเป็นไม้ผลัดใบที่มีใบร่วงหล่นน้อย เหมาะสำหรับปลูกใกล้อาคาร หรือจะปลูกริมรั้วก็เหมาะไม่แพ้กัน
.
| ล่ำซำ
ต้นล่ำซำก็เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ประธานที่นิยมปลูกใกล้อาคาร ด้วยความที่ฟอร์มและใบสวย และที่สำคัญรากอยู่ในลักษณะแนวดิ่งที่ไม่แผ่ออกไปรบกวนโครงสร้างอาคาร แต่หากต้องการปลูก ควรเว้นระยะจากโครงสร้างอาคารประมาณ 4-5 เมตร นอกจากนั้น ต้นไม้ชนิดนี้ยังถือว่าแข็งแรง ทนแล้ง และไม่ค่อยมีโรคภัย หรือแมลงรบกวนอีกด้วย
.
| หมากเม่า
อีกหนึ่งต้นที่เราชอบ เหมาะจะเป็นไม้ประธานและสามารถปลูกใกล้ตัวบ้านได้ คือ ต้นหมากเม่า เพราะมีฟอร์มต้นสวยงามและมีใบหนาทึบสร้างร่มเงาได้ดี และเป็นอีกหนึ่งต้นที่ทนทานต่อโรครวมถึงแมลงสูง
.
ติดตามข่าวสารการออกแบบและสถาปัตยกรรมจาก Dsign Something ได้ที่
IG >> https://bit.ly/DSS_IG
Pinterest >> https://bit.ly/DSS_Pinterest
YouTube >> https://bit.ly/DSS_YT
LINE OFFICIAL >> https://bit.ly/DSS_add_friend

12 ทักษะที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเเน่ๆในปี 2022 Speed Reading. - ย่อยให้ไว ไปให้ทัน อ่านหนังสือไม่ต้องจบเล่ม​ เอาที่จำเป็...
25/01/2022

12 ทักษะที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเเน่ๆในปี 2022

Speed Reading.
- ย่อยให้ไว ไปให้ทัน อ่านหนังสือไม่ต้องจบเล่ม​ เอาที่จำเป็นต้องใช้ก็พอ

Talk to the right people.
- ถามให้ถูกคน ประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะ

Active Listening
- ฟังเพราะตั้งใจฟังจริงๆ ไม่ใช่ฟังเพราะอยากพูด หรือฟังเพราะมีคำตอบในใจอยู่เเล้ว

Buy Time.
- ซื้อเวลาในการเรียนรู้จากคนอื่น เเล้วเอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราถนัดเเทน​ หมดยุคคนเก่งทุกเรื่องเเล้ว

Delegate.
กระจายงานเป็นเมื่อไหร่ เราจะไปได้โคตรไวกว่าเดิมเเบบสิบเท่า

Quality Sleep.
- เริ่มฝึกตอนตัวเองหลับได้เต็มที่จริงๆ คุณภาพชีวิตของอีกวัน มันกำหนดจากคุณภาพการนอนของคืนก่อนหน้าได้เลย

Daily Meditate.
- สงบสยบเคลื่อนไหว จิตที่เเข็งเเรงคือจิตที่นิ่งเเละมั่นคง เพื่อให้ทุกเช้าเราตื่นมาด้วยความเป็นผู้ล่าเเละพร้อมลุยในทุกสถานการณ์

Loneliness Survivor.
- บริหารความเหงาดีๆ อย่าให้มันเป็นสาเหตุให้เราดึง Toxic people เข้ามาในชีวิตอีกครั้ง

Hate Management.
- การโกรธเเละสาปเเช่งคนอื่นเเบบซ้ำซากคือการขโมยเวลาตัวเองเเบบไม่รู้ตัว ทิ้งได้ทิ้ง เลิกได้เลิก

Mental Reset.
- อนุญาตให้ตัวเองเหนื่อย เครียด คิดมาก หงุดหงิด โมโห กังวลได้ เเต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ ต้องเดินหน้าต่อได้ทันที

Don't​ Break​ the Chain.
-อะไรที่ทำดีเเล้ว​ ทำต่อไปเรื่อยๆ​ อย่าปล่อยให้วินัยที่เราสะสมมาสูญเสียโมเมนตัมของมันไป​

***Real Decision***
- การตัดสินใจที่จริงจัง การตัดสินใจที่ไม่โลเล การตัดสินใจที่จะไม่มีทางหันหลังกลับ เพราะตั้งใจเเล้วว่าชีวิตของเราเเละคนรอบตัวจากนี้​ จะต้องดีขึ้นได้จริงๆสักที

Mindset ดีๆ ที่อยากแชร์
Happy New Day

For Everyone
ขอบคุณผู้เขียน

ที่อยู่

928 อาคาร 4 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(เอกมัย) ถ.สุขุมวิท เขตคลองเ
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623816651

เว็บไซต์

http://www.dei.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจครับสมัครเรียนนังไงครับ
📌📌📌สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น สนใจดูรายละเอียดหรือสมัครออนไลน์ที่ www.dei.ac.th และเพจ การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ภายใน ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 18 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 มิถุนายน 2561 อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้ หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 18 เป็นหลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการนวัตกรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้ฝึกคิด ฝึกเขียนโครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด สร้างธุรกิจนวัตกรรมให้เป็นจริงด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ที่สำคัญ ! เราพร้อมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคุณค่ากับเครือข่ายเพื่อนร่วมหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/register สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ • ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-381 6651 e-mail: [email protected] • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โทร. 02-0175555 ต่อ 303 e-mail: [email protected]
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ