หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาล

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาล, 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. 10300, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
08/11/2021
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา  9.30 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม...

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
03/11/2021
ประชุมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบ...

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
29/10/2021
เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปร

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร  เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและปร.....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
26/10/2021
เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้า....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
26/10/2021
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี และนางสาวสุธันยา พุทธา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจ....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
26/10/2021
เข้าร่วมประชุมหารือข้อบังคับการบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  นางสาวเฉลิมขวัญ แ.....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
20/10/2021
เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมสร้างค....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
12/10/2021
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

inetdoc.pdf แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่ ๒)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
11/10/2021
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะก...

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
07/10/2021
เข้าร่วมปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมปิดการตรว.....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
06/10/2021
ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 - 10.30 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการตรวจประเมิ....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
04/10/2021
อบรม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมอบรม "เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการบริหาร....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
27/09/2021
ประชุม(ร่าง)แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 นักตรวจสอบภายในประชุมร่างแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
23/09/2021
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 9.00-12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล  เข้าร่วมประชุม...

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
14/09/2021
ร่วมการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมการ...

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
13/09/2021
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่  13 กันยายน  พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกร.....

10/09/2021

ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมโครงการสัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการประจำปี 2564 หัวข้อ
"การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563"
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 12:00 น.
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
link สมัครเข้าร่วม
https://forms.office.com/r/55zhmLAUze

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
07/09/2021
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนางสาวสุธันยา  พุทธา  เข้าร่วมประชุมคณะก.....

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
23/08/2021
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้ง 1/2565 ผ่านโปรแกรม Google Meet

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี และนางสาวสุธันยา พุทธา เข้าร่วมประชุมคณะกรรม...

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แนวทางปฏิบัติเมื่อหน่วยงานของรั...
19/08/2021
รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แนวทางปฏิบัติเมื่อหน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย) | 19 ส.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=tKImiZhRcyg

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แนวทางปฏิบัติเมื่อหน่วย...

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
10/08/2021
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรม....

#การจัดการความรู้ #KM#หน่วยตรวจสอบภายในwww.u-audit.ssru.ac.th/www.ssru.ac.th
20/07/2021
ประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพื่อพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3

#การจัดการความรู้ #KM
#หน่วยตรวจสอบภายใน
www.u-audit.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. กลุ่มงานตรวจสอบภายในประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพื่อพบผู้ทรงคุณว...

ที่อยู่

1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด