สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA หน่วยงานเอกชนสาธารณประโยชน์ http://www.pda.or.th
(7)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (POPULATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION – PDA) เป็นหน่วยงานเอกชนสาธารณประโยชน์ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน

โครงการดีดีอีกหนึ่งโครงการ ที่อยากเชิญชวนทุกคนมีส่วนร่วม...http://treeforus.net/
09/06/2020
โครงการต้นไม้เพื่อเรา | หน้าแรก

โครงการดีดีอีกหนึ่งโครงการ ที่อยากเชิญชวนทุกคนมีส่วนร่วม...http://treeforus.net/

โครงการที่ช่วยให้ท่านได้มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างชีวิตให้กับธรรมชาติของเร...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปล...
25/11/2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
จากฟอร์ด ประเทศไทย
Facebook : ฟอร์ด
https://www.facebook.com/FordThailand/

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปล...
25/11/2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
จากฟอร์ด ประเทศไทย
Facebook : ฟอร์ด
https://www.facebook.com/FordThailand/

ข่าวดี!!โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY)ชิงทุน...
30/10/2019

ข่าวดี!!
โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY)
ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท
****ขยายเวลารับผลงาน ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 18.00 น.****
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-
6691417
โทรสาร 0-2158-6141 Email : [email protected]
Facebook : ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA
https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
ดาว์โหลดใบสมัครได้ที่
: http://tvburabha.com/news/view/453

16/10/2019
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019

โอกาสมาถึงแล้ว !!!
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
Go Further Innovator Scholarship 2019
กติกาใหม่ แจกทุนการศึกษามากกว่าเดิม
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
“Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท
เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่
15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 อาคาร E คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417
โทรสาร 0-2158-6141 Email : [email protected]
Facebook : ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
ดาว์โหลดใบสมัครได้ที่
: http://tvburabha.com/news/view/453

01/10/2019
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019

โอกาสมาถึงแล้ว !!!
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
Go Further Innovator Scholarship 2019
กติกาใหม่ แจกทุนการศึกษามากกว่าเดิม
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
“Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท
เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่
15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 อาคาร E คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417
โทรสาร 0-2158-6141 Email : [email protected]
Facebook : ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
ดาว์โหลดใบสมัครได้ที่
: http://tvburabha.com/news/view/453

24/09/2019
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019

“ส่งเสริมไอเดียดีๆ สนับสนุนคนรุ่นใหม่
กล้านำเสนอความคิด เปิดเวทีสร้างสรรค์
เปลี่ยนความรู้เป็นประสบการณ์”
โอกาสมาถึงแล้ว !!!
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
Go Further Innovator Scholarship 2019
กติกาใหม่ แจกทุนการศึกษามากกว่าเดิม
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์
“Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท
เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่
15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2
อาคาร E คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417
โทรสาร 0-2158-6141 Email : [email protected]
Facebook : ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
ดาว์โหลดใบสมัครได้ที่
: http://tvburabha.com/news/view/453

“ส่งเสริมไอเดียดีๆ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ กล้านำเสนอความคิด เปิดเวทีสร้างสรรค์ เปลี่ยนความรู้เป็นประสบการณ.....

โอกาสมาถึงแล้ว !!!กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์Go Further Innovator Scholarship 2019กติกาใหม่ แจกทุนการศึกษามากกว่าเด...
18/09/2019

โอกาสมาถึงแล้ว !!!
กิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
Go Further Innovator Scholarship 2019
กติกาใหม่ แจกทุนการศึกษามากกว่าเดิม
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์
“Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท
เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่
15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 อาคาร E คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417
โทรสาร 0-2158-6141 Email : [email protected]
Facebook : ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
ดาว์โหลดใบสมัครได้ที่
: http://tvburabha.com/news/view/453

กิจกรรมในโครงการส่งเสริมชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประส...
12/09/2019

กิจกรรมในโครงการส่งเสริมชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า โดยได้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา97(5) ดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญครบรอบ 45 ปี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
17/05/2019

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญครบรอบ 45 ปี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 4 เมษายนชุมชนป่าเด็งได้รับมอบรางวัล ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย มู...
10/04/2019

วันที่ 4 เมษายนชุมชนป่าเด็งได้รับมอบรางวัล ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

https://www.facebook.com/pg/PadengEnergy/photos/?tab=album&album_id=2375014282717995

วันที่ 4 เมษายนชุมชนป่าเด็งได้รับมอบรางวัล ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี / นายโกศล แสงทอง ประธานเครือข่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ เครือข่ายชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีประธานเครือข่ายคือ นายโกศล แสงทอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต และพลิกวิกฤตให้เป้นโอกาสด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ โดยเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง และนำมาปรับใช้ในรูปแบบ “ป่าเด็งโมเดล” คือ คนในพื้นที่ต้องทำได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทุกวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองอย่างเพียงพอ และยังสามารถช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยได้จัดตั้งเป็น “สถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก” เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขยายองค์ความรู้สู่ชมชนอื่นๆ ในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับและถือเป็นต้นแบบของการจัดการชุมชนด้วยตนเองที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ด้วยความตั้งใจจริงของชาวบ้าน ส่งผลให้เครือข่ายฯ คว้ารางวัลสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น รางวัลสุดยอดคนพลังงาน ประจำปี 2560 สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ระดับภูมิภาค และสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนระดับประเทศ รางวัล Thailand Energy Awards ประเภทโครการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน รวมทั้งรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2017

รางวัลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการรางวัลทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population & Community Development Association) และ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand Foundation)
ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสัมคมชนบท ของเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชนบทที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในทางที่ดีขึ้นและยั่งยืนอย่างไร ผลงานที่ประจักษ์และเครือข่ายที่ร่วมมือ แผนงานในอนาคต หากได้รับรางวัลจะดำเนินกิจกรรมอะไร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมชนบทในอนาคต
คุณสมบัติบุคคลหรือองค์กรที่พิจารณาคัดเลือก
1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการทำความดี ด้าน การพัฒนาสังคมชนบทมาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลสร้างเป็น เครือข่ายหรือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2. มีบทบาทสำคัญในการเพื่อช่วยเหลือคนในชนบท ให้ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการบูรณาการที่ความหลากหลายจน เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านอาชีพ รายได้และสุขภาพ รวมถึงการ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างเสมอภาค
3. บทเรียนและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือองค์กร สามารถ สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น เพื่อนำไป ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง สามารถติดตามและประเมินผลได้
4. มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมประจักษ์ชัด และเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชนโดยรวม
5. เป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นองค์กรที่ยังคงดำรงสถานะอยู่ และมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะนำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.PDA.OR.TH
อ่านรายละเอียด ชุมชนป่าเด็ง : พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง https://m.facebook.com/PadengEnergy/photos/…

14/02/2019
SET Social Impact 070917 : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน [3/3]

https://www.youtube.com/watch?v=-4QdPw7cfsQ
เผยแพร่องค์กรผ่าน social media สัมภาษณ์คุณวิลาศ โลหิตกุล (อดีตผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) ตอนที่3/3

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ ครั้งนี้มาติดตา...

14/02/2019
SET Social Impact 070917 : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน [2/3]

https://www.youtube.com/watch?v=s7hSxYwjB9g
เผยแพร่องค์กรผ่าน social media สัมภาษณ์คุณวิลาศ โลหิตกุล (อดีตผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) ตอนที่ 2/3

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ ครั้งนี้มาติดตา...

14/02/2019
SET Social Impact 070917 : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน [1/3]

https://www.youtube.com/watch?v=OqWS3bZWFq8
เผยแพร่องค์กรผ่าน social media สัมภาษณ์คุณวิลาศ โลหิตกุล (อดีตผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) ตอนที่ 1/3

พบกับรายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจ ครั้งนี้มาติดตา...

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  ณ ร้านอาหารซีแอนด์ซี (Cabbages & Condoms) สุขุมวิท12 คณะผู้บริหารสมาคมฯ ตัวแทนเจ้าหน้าที่...
18/01/2019

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหารซีแอนด์ซี (Cabbages & Condoms) สุขุมวิท12
คณะผู้บริหารสมาคมฯ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
ในเครือสมาคมฯ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด แด่คุณมีชัย วีระไวทยะ (นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)

"...เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จ  เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำงานคนเดียว  แต่เผอิญผมยืนอยู่หัวแถว จึงเป็นผู้แทนร...
03/01/2019
ไผ่นอกกอ

"...เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จ เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำงานคนเดียว แต่เผอิญผมยืนอยู่หัวแถว จึงเป็นผู้แทนรับรางวัล..."
บางตอนจากหนังสือ "ไผ่นอกกอ" เล่าเรื่องชีวิตและการทำงานของคุณมีชัย วีระไวทยะ"

จัดจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ด หรือทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ https://m.se-ed.com/Product/Detail/9786160832958

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ คุณวิลาส  เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
03/01/2019

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ คุณวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สมาคมฯขอแนะนำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นร...
02/01/2019

สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สมาคมฯขอแนะนำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-28 เมษายน 2019 สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://rssithailand.com/uk-summer-camp/✌️😀😀 #เรียนภาษาอังกฤษ #englishcamp

ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณวิลาสเตโช และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ คุณธวัชชัย  ไตรทองอยู่ เลขาธิการสมาคมฯ
02/01/2019

ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณวิลาสเตโช และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ คุณธวัชชัย ไตรทองอยู่ เลขาธิการสมาคมฯ

เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2562 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ช่วงเช้า สมาคมฯได้จั...
02/01/2019

เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2562 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงเช้า สมาคมฯได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นำโดยผู้บริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมกันใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วงสายมีีการประชุมเจ้าหน้าที่และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบวาระ โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมฯเป็นผู้มอบ

ส.ค.ส.ปี2562 แบบออนไลน์ ที่สมาคมฯได้ทำขึ้นมาแทนการพิมพ์ด้วยกระดาษ มีจำนวน 2 แบบ เพื่อแทนความปรารถนาดี และส่งต่อความสุขไป...
18/12/2018

ส.ค.ส.ปี2562 แบบออนไลน์ ที่สมาคมฯได้ทำขึ้นมาแทนการพิมพ์ด้วยกระดาษ มีจำนวน 2 แบบ เพื่อแทนความปรารถนาดี และส่งต่อความสุขไปยังบุคคลที่รู้จัก "ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ"#การ์ดปีใหม่

ประชุมผู้บริหาร และหน่วยงานในเครือที่ C&C Resort หรือ Cabbages & Condom Resort บ้านซับใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 256...
06/11/2018

ประชุมผู้บริหาร และหน่วยงานในเครือที่ C&C Resort หรือ Cabbages & Condom Resort บ้านซับใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561

วิ่งสู้เอดส์ มินิมาราธอน
30/10/2018

วิ่งสู้เอดส์ มินิมาราธอน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล
" วิ่งสู้เอดส์ มินิมาราธอน "
Thai Fight AIDS Mini Marathon
ครั้งที่ 21
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
เวลา 06.00 น.
ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท
1. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
2. FUN RUN ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.4 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
4. เดิน-วิ่ง VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสมรธรรม สุขนิรันดร์ 098 3939 463

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ thaifightaids.com

“ค่าย STEM” สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าเขาใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ...
04/10/2018
ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ เขาใหญ่ ค่า

“ค่าย STEM” สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าเขาใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรได้ตามที่ต้องการ สนใจตาม link นี้ค่ะ https://www.saptaicamp.com/

โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีพัฒนา
27/09/2018

โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีพัฒนา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 20 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 สถานที่: กระทรวงสาธารณ...
26/09/2018

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 20 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 สถานที่: กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 19 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 สถานที่: กระทรวงสาธารณ...
26/09/2018

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 19 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 สถานที่: กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 18 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สถานที่: กระทรวงสาธา...
26/09/2018

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 18 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สถานที่: กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 17 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สถานที่: กระทรวงสาธา...
26/09/2018

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 17 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สถานที่: กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 16 วันที่ 22 ธันวาคม 2556 สถานที่: กระทรวงสาธารณ...
26/09/2018

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน "วิ่งสู้เอดส์" ครั้งที่ 16 วันที่ 22 ธันวาคม 2556 สถานที่: กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินโครงการวัยเรียนไวรัส ป้องกันเอดส์ ปีที่ 2  มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์และโรคติด...
24/09/2018

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินโครงการวัยเรียนไวรัส ป้องกันเอดส์ ปีที่ 2 มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่ครู และนักเรียนแกนนำ จำนวน 11 สถาบัน เพื่อไปขยายผลแก่นักเรียนคนอื่นๆในสถาบันของตนต่อ และในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2561 มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมรับเกียรติบัตร #วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ #เทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยอาชีวกรุงเทพ #วิทยาลัยซาธ์อีสบางกอก #วิทยาลัยเทคโนโลยีธรบุรีบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ #วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ #วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร

ที่อยู่

6 Sukhumvit 12 Klongtoey
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

02-2294611

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บ้านพักผู้สูงอายุ www.baansrisuk.net โดยทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาล. ขออนุญาตปชส.เผื่อท่านจะกรุณาส่งต่อให้ญาติมิตรที่กำลังหาศูนย์พักฟื้น ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยเฉพาะช่วงหยุดยาว ฝากญาติที่รักให้พักกับเรา ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ค่ะ กระหน่ำค่าบริการต่ำมากค่ะ ซึ่งหากใครเริ่มเข้าพักช่วงนี้ คุ้มค่าเลยค่ะ เพราะจะไม่มีการปรับอัตราขึ้นตลอดการรับบริการอย่างต่อเนื่องค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะและหากเป็นการรบกวนต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะ
My blog today mentions you!
พลัง PDA รุ่นใหม่ระดมความคิดและประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
พลัง PDA รุ่นใหม่ ร่วมกับรุ่นเก่าและรุ่นเก๋า ช่วยกันระดมสมองและประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
โรงเรียนร่วมพัฒนา 😘
งานของ PDA อดีต ถึง ปัจจุบัน
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/