คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก ร่วมกิจ...
30/07/2021

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 💜

👉👩🏻‍💻ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยทำแบบทดสอบการเขียนคำง่ายที่มักใช้ผิด
โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/2ViW8QS

💜สำหรับนักศึกษา หากทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป หรือ 160 คะแนนขึ้นไป จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชั่วโมง 💜
(ระบบทรานสคริปกิจกรรมจะบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากร่วมกิจกรรม)

💜สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน💜

ซึ่งทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

📌📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 💜

👉👩🏻‍💻ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยทำแบบทดสอบการเขียนคำง่ายที่มักใช้ผิด
โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/2ViW8QS

💜สำหรับนักศึกษา หากทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป หรือ 160 คะแนนขึ้นไป จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชั่วโมง 💜
(ระบบทรานสคริปกิจกรรมจะบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากร่วมกิจกรรม)

💜สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน💜

ซึ่งทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

✅ประกาศขยายเวลารับสมัคร✅📣 งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร🔴 ขยายเวลา🔴  ...
29/07/2021

✅ประกาศขยายเวลารับสมัคร✅

📣 งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🔴 ขยายเวลา🔴 รับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถสมัคร

ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งบัดนี้ – 13 สิงหาคม 2564 ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/NTphCoCvpBStMtLt9

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่สังกัด 3 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เท่านั้น

✅ประกาศขยายเวลารับสมัคร✅

📣 งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🔴 ขยายเวลา🔴 รับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถสมัคร

ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งบัดนี้ – 13 สิงหาคม 2564 ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/NTphCoCvpBStMtLt9

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่สังกัด 3 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เท่านั้น

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 ออนไลน์เม...
28/07/2021

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 ออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 (Online : Google Meet) ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาตนเองในด้านการทำการตลาดในยุคดิจิทัล 4.0 และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาดยุคดิจิทัล” โดยมีอาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันวิชาชีพคุณวุฒิ องค์กรมหาชน และคุณวินิจ ลิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัท Start up We Chef (Thailand) CO.,LTD ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

💜 ขอเชิญ #dekRMUTP เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยา...
27/07/2021

💜 ขอเชิญ #dekRMUTP เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 ช่วง
🗓 วันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 สำหรับ #dek64
🗓 วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาทั่วไป

💻 รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ผ่านทาง http://std.rmutp.ac.th/sais/wai_kru_64/login.php โดยจะต้องเข้าชม ศึกษาข้อมูล และร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน
✅ ทำแบบทดสอบการเรียนรู้ให้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
✅ ทำแบบประเมินฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
✅ นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (สามารถ save หรือ print เองได้)
✅ นักศึกษาจะได้รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดยจะเข้าระบบ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

📞 สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6508

💜 ขอเชิญ #dekRMUTP เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 ช่วง
🗓 วันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 สำหรับ #dek64
🗓 วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาทั่วไป

💻 รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ผ่านทาง http://std.rmutp.ac.th/sais/wai_kru_64/login.php โดยจะต้องเข้าชม ศึกษาข้อมูล และร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน
✅ ทำแบบทดสอบการเรียนรู้ให้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
✅ ทำแบบประเมินฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
✅ นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (สามารถ save หรือ print เองได้)
✅ นักศึกษาจะได้รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดยจะเข้าระบบ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

📞 สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6508

📌📌📌แจ้งขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ(ยกเว้นค่าจัดการศึกษา)ประจำภาคการศึกษาที่ ...
26/07/2021

📌📌📌แจ้งขยายระยะเวลาการชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ
(ยกเว้นค่าจัดการศึกษา)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

โดยนักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษาและชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ หรือ
แอปพลิเคชัน BualuangM หรือ Counter Service
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

#RMUTP #มทรพระนคร

📌📌📌แจ้งขยายระยะเวลาการชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ
(ยกเว้นค่าจัดการศึกษา)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

โดยนักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษาและชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ หรือ
แอปพลิเคชัน BualuangM หรือ Counter Service
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

#RMUTP #มทรพระนคร

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันยุคตลาดดิจิท...
24/07/2021

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันยุคตลาดดิจิทัล 4.0 (Online) ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันวิชาชีพคุณวุฒิ องค์กรมหาชน และคุณวินิจ ลิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัท Start up We Chef (Thailand) CO.,LTD เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScns0QHpeimmr-3vjDr0u6DT8YquD2CJDjFHfDX_h99OKhCsA/viewform

สามารถเข้าร่วมอบรมผ่าน Google Meet
: https://meet.google.com/aej-nvjp-cmu

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรและชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันยุคตลาดดิจิทัล 4.0 (Online) ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันวิชาชีพคุณวุฒิ องค์กรมหาชน และคุณวินิจ ลิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัท Start up We Chef (Thailand) CO.,LTD เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScns0QHpeimmr-3vjDr0u6DT8YquD2CJDjFHfDX_h99OKhCsA/viewform

สามารถเข้าร่วมอบรมผ่าน Google Meet
: https://meet.google.com/aej-nvjp-cmu

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรและชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) 13 อัตรา✅อาจารย์สาขาวิ...
24/07/2021

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) 13 อัตรา

✅อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 7 อัตรา
✅อาจารย์สาขาวิชาการตลาด 2 อัตรา
✅อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 2 อัตรา
✅อาจารย์สาขาวิชาการเงิน 1 อัตรา

👉ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bus.rmutp.ac.th/job24072021/
👉ระบบสมัครออนไลน์ : ttps://recruit.rmutp.ac.th/

ที่มา : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) 13 อัตรา

✅อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 7 อัตรา
✅อาจารย์สาขาวิชาการตลาด 2 อัตรา
✅อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 2 อัตรา
✅อาจารย์สาขาวิชาการเงิน 1 อัตรา

👉ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bus.rmutp.ac.th/job24072021/
👉ระบบสมัครออนไลน์ : ttps://recruit.rmutp.ac.th/

ที่มา : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

วันเข้าพรรษา 🕯👏
24/07/2021

วันเข้าพรรษา 🕯👏

วันเข้าพรรษา 🕯👏

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานพระพุทธศาสนา ทำบุญสร้างกุศลเป็นพุทธบูชา ...
23/07/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานพระพุทธศาสนา ทำบุญสร้างกุศลเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/3Bix1hW
และร่วมเวียนเทียนออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก กับกรมการศาสนาได้หลังจากกดส่งแบบฟอร์มร่วมตอบคำถามแล้ว
สำหรับ นักศึกษา มทร.พระนคร หากทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป (160 คะแนน) จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมง และประกาศนียบัตร สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน พร้อมรับประกาศนียบัตร ซึ่งทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานพระพุทธศาสนา ทำบุญสร้างกุศลเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/3Bix1hW
และร่วมเวียนเทียนออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก กับกรมการศาสนาได้หลังจากกดส่งแบบฟอร์มร่วมตอบคำถามแล้ว
สำหรับ นักศึกษา มทร.พระนคร หากทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป (160 คะแนน) จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมง และประกาศนียบัตร สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน พร้อมรับประกาศนียบัตร ซึ่งทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 🥰🥰
22/07/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 🥰🥰

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 🥰🥰

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร #ทุนราชมงคลพระนคร (ทุนต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2564...
22/07/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร #ทุนราชมงคลพระนคร (ทุนต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2564
📪 รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น📌📌
📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองทุนฯ
🌐 ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร
☎ สอบถามเพิ่มเติม (วันและเวลา ราชการ) 02 665 3777 ต่อ 6961 หรือ 081-731-8320, 081-584-3044 และ 091-715-8688

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร #ทุนราชมงคลพระนคร (ทุนต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2564
📪 รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น📌📌
📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองทุนฯ
🌐 ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร
☎ สอบถามเพิ่มเติม (วันและเวลา ราชการ) 02 665 3777 ต่อ 6961 หรือ 081-731-8320, 081-584-3044 และ 091-715-8688

📣 ประกาศจากงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร📝 แจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกงานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2...
22/07/2021

📣 ประกาศจากงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

📝 แจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกงานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สามารถขอรับวุฒิบัตรผ่านการปฏิบัติงานได้ที่ : https://forms.gle/9WtnBDSU8eUhySi49 โดยงานสหกิจศึกษาจะดำเนินการจัดส่งวุฒิบัตรผ่านทาง E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน (วันและเวลาราชการ)

📱 สอบถามเพิ่มเติม FB : งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

✳ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่งานสหกิจศึกษาฯ กำหนด

📣 ประกาศจากงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

📝 แจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกงานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สามารถขอรับวุฒิบัตรผ่านการปฏิบัติงานได้ที่ : https://forms.gle/9WtnBDSU8eUhySi49 โดยงานสหกิจศึกษาจะดำเนินการจัดส่งวุฒิบัตรผ่านทาง E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน (วันและเวลาราชการ)

📱 สอบถามเพิ่มเติม FB : งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

✳ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่งานสหกิจศึกษาฯ กำหนด

ด่วน!! ประกาศรายชื่อนักศึกษา “เพิ่มเติม” จำนวน 307 คน ที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 1) ในวันพฤหัสบดีท...
22/07/2021

ด่วน!!
ประกาศรายชื่อนักศึกษา “เพิ่มเติม” จำนวน 307 คน ที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-13.00น. ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล

🚫นักศึกษาที่อยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเด็ดขาด
1.นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างกักตัว
2.นักศึกษาที่รอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19
3.นักศึกษาที่เพิ่งรักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือน
4.นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนบาดทะยัก ฯลฯ ภายใน 2-4 สัปดาห์
5.นักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ (นับจากวันเดือนปีเกิด)
** ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ขอให้งดการเดินทางมารับการฉีดวัคซีน
** หากตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาปกปิดข้อมูล และไม่ผ่านการคัดกรองจากทางโรงพยาบาล
** มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนทุกกรณี และจะถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษาต่อไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ใครที่ยังไม่ทำประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย...
21/07/2021

นักศึกษชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ใครที่ยังไม่ทำ

ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย

ไม่ใช่กิจกรรมเดียวกันกับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจ ที่จัดไปเมื่อ 17 มิ.ย.64

👉🏻นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย 👈🏻
ตามรายละเอียดนี้ (:)

📢📢เปิดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ(ซ่อมกิจกรรม)

📆 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
💻 รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th/sais/orientation64/login.php
✅ เกณฑ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ชมวีดิโอและทำแบบทดสอบ
2. ทำแบบประเมินฯ
✅ จำนวนชั่วโมงกิจกรรม : 3 ชั่วโมง

📌📌นักศึกษา ต้องศึกษากำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้เกิดความถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาทุกคน จะต้องผ่านการทำแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
☎️โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6964
#RMUTP #RMUTPTEAM #ปฐมนิเทศนักศึกษา #RMUTP17 #Freshmen

ที่มา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-1...
20/07/2021

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine AstraZeneca) ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร รวม 2,392 คน ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

📣ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...
20/07/2021

📣ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่​ 13

🌐 ติดตามสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยได้ที่ www.rmutp.ac.th/covid

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร การลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์แล...
19/07/2021

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
การลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mail

🛑 ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้ออกประกาศในการมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และทางรัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จึงขอยกเลิกการประกาศดังกล่าว และให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mail
📝 โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12Cb-j-hCrdStp3v7m31xWWFGjbMovF9Lh3D_cPnTFgM โดยเริ่มเปิดระบบตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะสแกนเอกสาร (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาส่งกลับไปยังE-mail ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเรียงลำดับตามการลงทะเบียนในแต่ละวัน
✳ ทั้งนี้ หากทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเปิดทำการได้ปกติ ทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศแจ้งให้นักเรียนนักศึกษา เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

📮 ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 📮

💞 เพจ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
https://www.facebook.com/reg.bus.rmutp

☎️ 02-665-3555 ต่อ 2303 - 2304 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
การลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mail

🛑 ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้ออกประกาศในการมารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และทางรัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จึงขอยกเลิกการประกาศดังกล่าว และให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง E-mail
📝 โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12Cb-j-hCrdStp3v7m31xWWFGjbMovF9Lh3D_cPnTFgM โดยเริ่มเปิดระบบตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะสแกนเอกสาร (สำเนา) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาส่งกลับไปยังE-mail ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเรียงลำดับตามการลงทะเบียนในแต่ละวัน
✳ ทั้งนี้ หากทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถเปิดทำการได้ปกติ ทางงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศแจ้งให้นักเรียนนักศึกษา เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

📮 ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 📮

💞 เพจ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
https://www.facebook.com/reg.bus.rmutp

☎️ 02-665-3555 ต่อ 2303 - 2304 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่

86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด