กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

เปิดเหมือนปกติ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วม...
08/04/2021

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/04/02/install-switch/
05/04/2021
ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ห้องประชุมชั้น5ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/04/02/install-switch/

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งswitch และระบบเครื่อข่ายเพื่อใช้งานระบบ วีดีทัศน์...

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณ ห้องคอนโทรลห้องประชุมราชสีห์กระทรวง...
05/04/2021

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณ ห้องคอนโทรลห้องประชุมราชสีห์กระทรวงมหาดไทย

3 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 55 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
03/08/2020

3 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 55 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ติดตั้งสายสัญญาณเพื่อใช้งานระบ...
12/03/2020

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ติดตั้งสายสัญญาณเพื่อใช้งานระบบวิดีทัศน์ทางไกลในการอบรมศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลาดตะโหนด)

วันที่5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเก่า ที่ติ...
05/03/2020

วันที่5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเก่า ที่ติดตั้งองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

26 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน  สป.มท  ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ happy new year 2020 ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์  ศูนย์เท...
26/12/2019

26 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน สป.มท ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ happy new year 2020 ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.มท.

20 กันยายน 2562 กคฐ. ได้เข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ณ กองตำรวจสื่อสาร ลาดโตนด...
20/09/2019

20 กันยายน 2562 กคฐ. ได้เข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ณ กองตำรวจสื่อสาร ลาดโตนดทท

2 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 54 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
02/08/2019

2 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 54 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.มท ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ 25...
14/06/2019

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.มท ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

23 เมษายน 2562​  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ร่วมสนับสนุนจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณรอบอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
23/04/2019

23 เมษายน 2562​ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ร่วมสนับสนุนจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณรอบอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์เทค...
11/03/2019

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต3 (นครปฐม)

9 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.เข้าดำเนินงานตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร​ของ สป.มท....
09/01/2019

9 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.
เข้าดำเนินงานตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร​ของ สป.มท.​ ณ เส้นทางระหว่าง สน.บท.ไปยังกรมโยธาธิการผังเมืองพระราม9

3 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน​ศสส.สป. เข้าดำเนินการซ่อมแซมสายสื่อสาร(fiber optic)​ขนาด​ ​24​ core เพื่อให้ใช้งา...
03/01/2019

3 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน​ศสส.สป. เข้าดำเนินการซ่อมแซมสายสื่อสาร(fiber optic)​ขนาด​ ​24​ core เพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว เส้นทางระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังกรมโยธาธิการผังเมืองพระราม9 ซึ่งสาเหตุการขาดชำรุดเป็นบริเวณรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลตำรว​จ​ขณะนี้กคฐ.อยู่ในขั้นตอนจัดทำเส้นทางใหม่และประมาณการราคา​รายละเอียดการดำเนินการจะได้รายงานนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป

วันที่ 27 ธันวาคม  2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าร่วมงาน สวัสดีปีใหม่ 2562ศสส.สป แ...
27/12/2018

วันที่ 27 ธันวาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าร่วมงาน สวัสดีปีใหม่ 2562ศสส.สป และ กค.สป ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสาร WIFI เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับใช้งานระ...
22/11/2018

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสาร WIFI เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับใช้งานระบบโทรศัพท์ วีดิทัศน์ทางไกล ระบบอินเตอร์เน็ต ที่ กองอำนวยการร่วม ทภ1 เพื่อสนับสนุนภารกิจ “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 21พฤศจิกายน 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าดำเนินรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่...
21/11/2018

วันที่ 21พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าดำเนินรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ณ รัฐสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟบริเวณหน้าลานจอ...
08/11/2018

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟ
บริเวณหน้าลานจอดรถ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

วันที่ 21 ตุลาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าร่วมสัมมนานอกเวลาราชการในหัวข้อ Cis...
21/10/2018

วันที่ 21 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าร่วมสัมมนานอกเวลาราชการ
ในหัวข้อ Cisco Collaboratin day
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ วานานาวา หัวหิน

วันที่ 21 กันยายน 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชก...
21/09/2018

วันที่ 21 กันยายน 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

13/08/2018

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการเชื่อมโยงระบบและทดสอบการใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กับกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสาร ณ วิ...
09/08/2018

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสาร
ณ วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6

วันที่ 3 สิงหาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าร่วมงานวันครบรอบ53 ปีการก่อตั้งศูนย...
03/08/2018

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าร่วมงานวันครบรอบ53 ปีการก่อตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.

วันที่ 1 สิงหาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ร่วมกันทำความสะอาดและท...
01/08/2018

วันที่ 1 สิงหาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ร่วมกันทำความสะอาดและทำพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิ
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.

วันที่ 26กรกฎาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณศาลพร...
26/07/2018

วันที่ 26กรกฎาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ทำความสะอาด
บริเวณศาลพระภูมิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้ดำเนินการเข้าซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรศัพท์เ...
25/07/2018

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้ดำเนินการเข้าซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทย
ณ สำนักงบประมาณ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"...
03/07/2018

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
พัฒนาความสะอาดคูคลองบางขุนพรหม
บริเวณคลองหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท. เป็นประธานเปิดการอบรมหลั...
08/06/2018

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การใช้งาน การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป จัดอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบรัก...
07/06/2018

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป จัดอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร(ดับเพลิง) รุ่นที่1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงาน ติดตามการประเมินผลการเบิ...
22/05/2018

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงาน ติดตามการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่7/2561
ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ศสส.สป.

วันที่ 18 พ.ค. 2561 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมสนับสนุนด้านระ...
18/05/2018

วันที่ 18 พ.ค. 2561 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2561(CPX) ที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 2เมษายน 2561 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสารเก่าและจัดระเบีย...
02/04/2018

วันที่ 2เมษายน 2561 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสารเก่าและจัดระเบียบสายสัญญาณ ห้องประชุม 1
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่ง จนท.ดำเนินการ configuration อุปกรณ์เครือข่ายสำนักงานจังหวัดพิจิตรเ...
29/03/2018

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่ง จนท.ดำเนินการ configuration อุปกรณ์เครือข่ายสำนักงานจังหวัดพิจิตรเพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารระหว่าง ศาลากลางจังหวัด กับหอประชุมจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561

27 มีนาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมการ...
27/03/2018

27 มีนาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสาร โครงการจังหวัดสะอาดของจังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีสายสื่อสารกระทรวงมหาดไทยพาดผ่านรายละเอียดการดำเนินการจะได้รายงานนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป

ที่อยู่

ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด