กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

เปิดเหมือนปกติ

ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร(ลาดตระโหนด) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11...
06/11/2021

ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร(ลาดตระโหนด) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/05/edit-power/

ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร(ลาดตระโหนด) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/05/edit-power/

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรม 1567
01/11/2021
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรม 1567

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรม 1567

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารจัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข156...

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ห้องที่ปรึกษา มท.1
26/10/2021
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ห้องที่ปรึกษา มท.1

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ห้องที่ปรึกษา มท.1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IPphone ที่ห้องคณะที่ปรึ.....

ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1 http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/21/edit-telephone/ http://...
21/10/2021
ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1

ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1 http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/21/edit-telephone/ http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/21/edit-telephone/

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์ ห้องที่ปรึกษา .....

ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-...
07/10/2021

ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-moi/http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-moi/

ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-moi/http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-moi/

Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(ก่อนเบรคเช้า28 ก.ย.64)http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021...
04/10/2021
Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(ก่อนเบรคเช้า28 ก.ย.64)

Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(ก่อนเบรคเช้า28 ก.ย.64)
http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/04/trainning28_1/

Post navigation Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(หลังเบรคบ่าย27 ก.ย.64)

Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(ก่อนเบรคบ่าย27 ก.ย.64)
02/10/2021
Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(ก่อนเบรคบ่าย27 ก.ย.64)

Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(ก่อนเบรคบ่าย27 ก.ย.64)

Post navigation Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย MPLS(หลังเบรคเช้า 27 ก.ย.64) Video การอบรม ตรวจสอบ configuration อุปกรณ์เครือข่าย M...

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้อง ปมท. http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/02/install-lan-moi/ https://facebook.com/ictin...
02/10/2021
ติดตั้งระบบเครือข่ายห้อง ปมท.

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้อง ปมท. http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/02/install-lan-moi/ https://facebook.com/ictinfra/

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งา.....

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วม...
08/04/2021

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/04/02/install-switch/
05/04/2021
ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ห้องประชุมชั้น5ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/04/02/install-switch/

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งswitch และระบบเครื่อข่ายเพื่อใช้งานระบบ วีดีทัศน์...

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณ ห้องคอนโทรลห้องประชุมราชสีห์กระทรวง...
05/04/2021

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณ ห้องคอนโทรลห้องประชุมราชสีห์กระทรวงมหาดไทย

3 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 55 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
03/08/2020

3 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 55 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ติดตั้งสายสัญญาณเพื่อใช้งานระบ...
12/03/2020

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ติดตั้งสายสัญญาณเพื่อใช้งานระบบวิดีทัศน์ทางไกลในการอบรมศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลาดตะโหนด)

วันที่5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเก่า ที่ติ...
05/03/2020

วันที่5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเก่า ที่ติดตั้งองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

26 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน  สป.มท  ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ happy new year 2020 ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์  ศูนย์เท...
26/12/2019

26 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน สป.มท ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ happy new year 2020 ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.มท.

20 กันยายน 2562 กคฐ. ได้เข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ณ กองตำรวจสื่อสาร ลาดโตนด...
20/09/2019

20 กันยายน 2562 กคฐ. ได้เข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ณ กองตำรวจสื่อสาร ลาดโตนดทท

2 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 54 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
02/08/2019

2 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 54 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.มท ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ 25...
14/06/2019

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.มท ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

23 เมษายน 2562​  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ร่วมสนับสนุนจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณรอบอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
23/04/2019

23 เมษายน 2562​ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป. ร่วมสนับสนุนจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณรอบอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์เทค...
11/03/2019

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต3 (นครปฐม)

9 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.เข้าดำเนินงานตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร​ของ สป.มท....
09/01/2019

9 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศสส.สป.
เข้าดำเนินงานตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร​ของ สป.มท.​ ณ เส้นทางระหว่าง สน.บท.ไปยังกรมโยธาธิการผังเมืองพระราม9

3 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน​ศสส.สป. เข้าดำเนินการซ่อมแซมสายสื่อสาร(fiber optic)​ขนาด​ ​24​ core เพื่อให้ใช้งา...
03/01/2019

3 มกราคม 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน​ศสส.สป. เข้าดำเนินการซ่อมแซมสายสื่อสาร(fiber optic)​ขนาด​ ​24​ core เพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว เส้นทางระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังกรมโยธาธิการผังเมืองพระราม9 ซึ่งสาเหตุการขาดชำรุดเป็นบริเวณรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลตำรว​จ​ขณะนี้กคฐ.อยู่ในขั้นตอนจัดทำเส้นทางใหม่และประมาณการราคา​รายละเอียดการดำเนินการจะได้รายงานนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป

วันที่ 27 ธันวาคม  2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าร่วมงาน สวัสดีปีใหม่ 2562ศสส.สป แ...
27/12/2018

วันที่ 27 ธันวาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าร่วมงาน สวัสดีปีใหม่ 2562ศสส.สป และ กค.สป ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสาร WIFI เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับใช้งานระ...
22/11/2018

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสาร WIFI เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับใช้งานระบบโทรศัพท์ วีดิทัศน์ทางไกล ระบบอินเตอร์เน็ต ที่ กองอำนวยการร่วม ทภ1 เพื่อสนับสนุนภารกิจ “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 21พฤศจิกายน 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าดำเนินรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่...
21/11/2018

วันที่ 21พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าดำเนินรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ณ รัฐสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟบริเวณหน้าลานจอ...
08/11/2018

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟ
บริเวณหน้าลานจอดรถ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

วันที่ 21 ตุลาคม 2561กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.ได้เข้าร่วมสัมมนานอกเวลาราชการในหัวข้อ Cis...
21/10/2018

วันที่ 21 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ได้เข้าร่วมสัมมนานอกเวลาราชการ
ในหัวข้อ Cisco Collaboratin day
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ วานานาวา หัวหิน

ที่อยู่

ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

http://ictinfra.moi.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตั้งสายสัญญาณ ห้องประชุมอัษฎางค์ กระทรวงมหาดไทย http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/26/edit-signal/
ตรวจซ่อมระบบเครือข่าย สำนักบริหารการทะเบียน (วังไชยา) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/26/ma-network-dopa/
ติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องรองฯปมท. http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/09/edit-internet-signal/
ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร(ลาดตระโหนด) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/05/edit-power/
ติดตั้งสายสัญญาณระบบไมค์ห้องประชุมราชบพิธ http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/04/edit-mic-singnal/
ติดตั้ง WIFI ห้องประชุมราชบพิธ http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/02/edit-wifi/
ติดตั้งระบบโทรศัพท์สายด่วน 1567 http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/11/01/edit-smile-line-1567/
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรม 1567
ติดตั้งสายสัญญาณห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/26/edit-lan-ratbopit/
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ห้องที่ปรึกษา มท.1
ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1 http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/21/edit-telephone/ http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/21/edit-telephone/
ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3) http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-moi/http://ictinfra.moi.go.th/index.php/2021/10/07/edit-network-moi/