สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย

สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย งานบริการย้อมพิเศษ ติดต่อสอบถาม ติดตามงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2354-8208-15 แฟ๊กซ์ 0-2354-8200
ต่อแผนก ...
ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ.........212 , 216 , 219
Histochemistry………………..115 , 126
Immunohistochemistry……..236 , 229
อณูพยาธิวิทยา….233
EM………….215
Flow cytometry , FISH …136
เซลล์วิทยา.................................................................135
(4)

เปิดเหมือนปกติ

02/06/2021

🗓 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,440 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 136,599 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 87,152 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,013 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 165,462 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 114,578 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,107 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,753,718 โดส
----------------------------
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 51,881 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 36,978 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

01/06/2021

🗓 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,230 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 133,159 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 84,309 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 975 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 162,022 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 111,735 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,069 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,664,859 โดส
----------------------------
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 40,562 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 14,415 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

31/05/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,485 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 130,929 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 80,919 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 937 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 159,792 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 108,345 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,031 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,609,882 โดส
----------------------------
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 45,122 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 16,430 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้...
30/05/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

30/05/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,528 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 125,444 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 77,818 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 918 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 154,307 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 105,244 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,012 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,548,330 โดส
----------------------------
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 37,904 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 6,301 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

29/05/2021

🗓 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,803 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 120,916 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 74,885 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 894 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 149,779 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 102,311 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 988 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 28 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,504,125 โดส
----------------------------
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 96,599 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 60,476 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

28/05/2021

🗓 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,759 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 116,113 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 70,446 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 860 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 144,976 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 97,872 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 954 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,347,050 โดส
----------------------------
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 104,583 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 33,585 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

27/05/2021

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,323 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 112,354 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 66,402 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 826 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 141,217 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 93,828 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 920 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,208,882 โดส
----------------------------
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 57,112 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 4,543 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

26/05/2021

🗓 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,455 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 109,031 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 64,339 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 779 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 137,894 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 91,765 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 873 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,147,227 โดส
----------------------------
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 113,486 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 9,428 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสั...
25/05/2021

26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

25/05/2021

🗓 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,226 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 106,576 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 61,768 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 738 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 135,439 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 89,194 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 832 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 3,024,313 โดส
----------------------------
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 102,558 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 11,091 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

24/05/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,713 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 103,350 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 58,674 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 712 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 132,213 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 86,100 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 806 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,910,664 โดส
----------------------------
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 43,233 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 2,340 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

23/05/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,382 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 100,637 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 57,109 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 682 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 129,500 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 84,535 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 776 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,865,091 โดส
----------------------------
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 48,939 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 4,603 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

22/05/2021

🗓 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,052 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 97,255 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 54,978 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 665 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 126,118 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 82,404 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 759 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,811,549 โดส
----------------------------
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 122,962 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 40,331 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

21/05/2021

🗓 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,481 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 94,203 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 52,078 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 641 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 123,066 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 79,504 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 735 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,648,256 โดส
----------------------------
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 78,560 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 29,580 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

20/05/2021

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,636 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 90,722 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 49,210 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 609 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 119,585 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 76,636 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 703 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 19 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,540,116 โดส
--------------------
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 62,098 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 32,373 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

20/05/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
รวม 2,636 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 1,965 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 671 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,268 ราย
ผู้ป่วยสะสม 90,722 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 25 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

19/05/2021

🗓 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,394 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 88,086 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 46,942 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 584 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 116,949 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 74,368 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 678 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,445,645 โดส
--------------------
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 64,739 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 39,911 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

18/05/2021

🗓 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,473 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 113,555 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 69,918 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 649 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 17 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,340,995 โดส
--------------------
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 38,332 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 38,355 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

17/05/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,635 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 111,082 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 67,200 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 614 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,264,308 โดส
--------------------
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 19,940 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 2,218 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

16/05/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,302 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 101,447 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 65,803 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 589 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,242,150 โดส
--------------------
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 17,334 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 6,396 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

15/05/2021

🗓 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,095 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 99,145 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 63,667 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 565 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,218,420 โดส
--------------------
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 28,996 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 64,692 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

14/05/2021

🗓 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,256 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 96,050 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 62,316 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 548 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,124,732 โดส
--------------------
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 21,302 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 63,067 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

13/05/2021

🇹🇭 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
🗓 ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,887 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 64,931 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 424 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

12/05/2021

🗓 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,983 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 88,907 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 59,043 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 486 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,935,565 โดส
--------------------
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 6,021 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 31,090 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

11/05/2021

🗓 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,919 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 86,924 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 57,037 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 452 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,898,454 โดส
--------------------
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 69,552 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 19,008 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

10/05/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,630 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 85,005 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 55,208 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 421 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,809,894 โดส
--------------------
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 22,774 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 43,400 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

09/05/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,101 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 83,375 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 53,605 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 399 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,743,720 โดส
--------------------
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 10,963 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 2,269 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ที่อยู่

สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-3548210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2354-8208-15 แฟ๊กซ์ 0-2354-8200 ต่อแผนก ... ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ.........212 , 216 , 219 Histochemistry………………..115 , 126 Immunohistochemistry……..236 , 229 อณูพยาธิวิทยา….233 EM………….215 Flow cytometry , FISH …136 เซลล์วิทยา.................................................................135

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.สารเคมี.กล้องเลนส์.ชิ้นงาน ทดลอง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693