สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์

สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์ งานบริการย้อมพิเศษ ติดต่อสอบถาม ติดตามงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟ๊กซ์ 0-2354-8200 ต่อแผนก ... ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ.........212 , 216 , 219 Histochemistry………………..115 , 126 Immunohistochemistry……..236 , 229 อณูพยาธิวิทยา….233 EM………….215 Flow cytometry , FISH …136 เซลล์วิทยา.................................................................135
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
31/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,780 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,590 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมการแพทย์
30/10/2020

กรมการแพทย์

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม Virtual Policy Forum on Update on Diagnosis , Treatment and Vacvine of COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Update สถานการณ์ของโรค COVID -19 รวมถึงความก้าวหน้าการดูแลรักษาและป้องกันโรคด้วยวัคซีนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

กรมการแพทย์
30/10/2020

กรมการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Thursday Meeting (THM) เพื่อติดตามการดำเนินงานการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal) ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

กรมการแพทย์
30/10/2020

กรมการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” และมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการใหม่ในสังกัดกรมการแพทย์รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งจัดโดยกองบริหารทรัพยากร บุคคลกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
30/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,775 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,585 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
29/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,763 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,570 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมการแพทย์
29/10/2020

กรมการแพทย์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องใน "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรกรมการแพทย์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
28/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,759 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,561 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
27/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,746 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,551 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

27/10/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
กรณีชาวต่างชาติติดโควิด 19
ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
25/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,736 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,530 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
24/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,731 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,529 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
23/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,727 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,518 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม “#วันปิยมหาราช”
23/10/2020

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม “#วันปิยมหาราช”

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
22/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,719 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,514 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
21/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,709 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,495 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,700 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,491 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

19/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
18/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,686 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,481 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

17/10/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า
สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
17/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,679 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,478 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

16/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเร...
16/10/2020

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฝึกอบรม กรมการแพทย์
.
โดยมีแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน คณะอนุกรรมการพัฒนาสนับสนุนการฝึกอบรม กรมการแพทย์ และอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเท...
16/10/2020

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security) โดย นายกรทอง แจ่มศรีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สถาบันพยาธิวิทยาให้เกียรติเป็นวิทยากร
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการป้องกันข้อมูลขององค์กรสูญหายจากการถูกโจมตีของไวรัส ตลอดจนเรียนรู้วิธีป้องกันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภัยคุกคามขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวัน 15 ตุลาคม 2563

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
15/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,665 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,463 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
14/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,652 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,457 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

14/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
13/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,643 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,457 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
12/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,641 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,454 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

12/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

#สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์13 สิงหาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถา...
12/10/2020

#สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

13 สิงหาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถาบันพยาธิวิทยา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

11/10/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า
สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
11/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,636 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,451 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมการแพทย์
10/10/2020

กรมการแพทย์

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
10/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,634 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,445 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ที่อยู่

สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-3548210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2354-8208-15 แฟ๊กซ์ 0-2354-8200 ต่อแผนก ... ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ.........212 , 216 , 219 Histochemistry………………..115 , 126 Immunohistochemistry……..236 , 229 อณูพยาธิวิทยา….233 EM………….215 Flow cytometry , FISH …136 เซลล์วิทยา.................................................................135

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.สารเคมี.กล้องเลนส์.ชิ้นงาน ทดลอง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693