สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย Surgical pathology, Cytopathology, Immunohistochemistry, Molecular pathology, Autopsy สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันเฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้การวินิจฉัย ตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาคอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา การตรวจด้วยวิธีการย้อมพิเศษอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี (Immunohistochemistry) การตรวจทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular Pathology) และให้คำปรึกษาผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาคในกรณีที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Consultation)

เปิดเหมือนปกติ

09/10/2021

🗓 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 10,630 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 1,544,906 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,671,204 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 17,513 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
🙂 หายป่วยแล้ว 1,572,332 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,700,067 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 17,607 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 ตุลาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 59,308,772 โดส
----------------------------
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 480,064 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 489,043 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 43,965 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิ...
08/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาร่วมให้การต้อ...
04/10/2021

แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาร่วมให้การต้อนรับ
.
นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี
.
และแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ประกาศระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
30/09/2021

ประกาศระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็...
23/09/2021

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด ”งานเกษียณเกษมสันต์ พยาธิผูกพัน รักมั่นมิคลาย” พ...
21/09/2021

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด ”งานเกษียณเกษมสันต์ พยาธิผูกพัน รักมั่นมิคลาย” พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
.
นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา
.
ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสถาบันดีเด่น" พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ มอบเกียรติบัตรให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ  สถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลราชวิ...
19/09/2021

ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ มอบเกียรติบัตรให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัยสถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ  R2R, TA CQI , KM และนวัตกรรม ประ...
07/09/2021

คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัยสถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R, TA CQI , KM และนวัตกรรม ประจำปี 2564 บนเวที KM FORUM
.
แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย เป็นประธาน โดยมีแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมองค์กรแพทย์ และบุคลากร
.
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพผ่านระบบ Teleconference เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานการจัดทำกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุม30 ปี เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564

02/09/2021

ถ่ายทอดสด งานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้
ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ
วันที่ 2 กันยายน 2564
ณ วัดอภัยทายาราม กรุงเทพฯ

📣📣📣สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2565 รอบท...
31/08/2021

📣📣📣สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
📌 จบแพทยศาสตรบัณฑิตหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2565
📌 ผู้สมัครต้องผ่านการเข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา สถาบันใดก็ได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (การดูงานมีอายุ 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง และหากต้องการศึกษาดูงานที่สถาบันพยาธิวิทยา สามารถติดต่อได้ที่ งานฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ และ คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร)
📌ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันสมัคร
📌ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพยาธิวิทยา หรือ สามารถยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษแทนการสอบได้โดยจะต้องมีคะแนนมากกว่าเกณฑ์ดังนี้
☑️TOEFL-iBT 71
☑️IELTS 5.5
☑️CUTEP 67

อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม https://rb.gy/uffjik

⚠️หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ประธานฝ่ายฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์
โทร. 08-5113-1379, [email protected]
☎️พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ
โทร. 08-1438-6881
☎️ธุรการฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร
โทร. 02-354-8208 ต่อ 121
🌐https://education.iop.or.th/

📣📣📣สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
📌 จบแพทยศาสตรบัณฑิตหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2565
📌 ผู้สมัครต้องผ่านการเข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา สถาบันใดก็ได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (การดูงานมีอายุ 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง และหากต้องการศึกษาดูงานที่สถาบันพยาธิวิทยา สามารถติดต่อได้ที่ งานฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ และ คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร)
📌ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันสมัคร
📌ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพยาธิวิทยา หรือ สามารถยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษแทนการสอบได้โดยจะต้องมีคะแนนมากกว่าเกณฑ์ดังนี้
☑️TOEFL-iBT 71
☑️IELTS 5.5
☑️CUTEP 67

อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม https://rb.gy/uffjik

⚠️หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ประธานฝ่ายฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์
โทร. 08-5113-1379, [email protected]
☎️พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ
โทร. 08-1438-6881
☎️ธุรการฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร
โทร. 02-354-8208 ต่อ 121
🌐https://education.iop.or.th/

สถาบันพยาธิวิทยาได้ปรับปรุง website ใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายเเละสวยงามมากขึ้น จัดทำโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเยี่ยมชมได...
30/08/2021

สถาบันพยาธิวิทยาได้ปรับปรุง website ใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายเเละสวยงามมากขึ้น จัดทำโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเยี่ยมชมได้ตาม link นี้ครับ https://www.iop.or.th/

สถาบันพยาธิวิทยาได้ปรับปรุง website ใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายเเละสวยงามมากขึ้น จัดทำโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเยี่ยมชมได้ตาม link นี้ครับ https://www.iop.or.th/

ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการครั้งที่ 2/2564https://www.facebook.com/Pathol...
17/08/2021

ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้
ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ
ครั้งที่ 2/2564

https://www.facebook.com/PathologyFoundation

ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้
ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ
ครั้งที่ 2/2564

https://www.facebook.com/PathologyFoundation

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค...
06/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

ด้วยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา  ให้บริการดำเนินงานฌาปนกิจศพผู้ป่วย ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ...
05/08/2021

ด้วยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ให้บริการดำเนินงานฌาปนกิจศพผู้ป่วย ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ณ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ทั้งนี้มูลนิธิจะให้บริการโลงบรรจุศพ ค่ารถขนส่งศพ ค่าฌาปณกิจศพ โดยญาติผู้เสียชีวิต ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประสานขอรับบริการได้ที่ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา โทร.02354 8208 - 15 ต่อ 113

ด้วยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ให้บริการดำเนินงานฌาปนกิจศพผู้ป่วย ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ณ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ทั้งนี้มูลนิธิจะให้บริการโลงบรรจุศพ ค่ารถขนส่งศพ ค่าฌาปณกิจศพ โดยญาติผู้เสียชีวิต ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประสานขอรับบริการได้ที่ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา โทร.02354 8208 - 15 ต่อ 113

สถาบันพยาธิวิทยา ยกเลิกการตรวจ HER-2 amplification ด้วยเทคนิค FISH เปลี่ยนเป็นการตรวจด้วย HER2-DISH ทั้งหมด ตั้งเเต่วันท...
21/07/2021

สถาบันพยาธิวิทยา ยกเลิกการตรวจ HER-2 amplification ด้วยเทคนิค FISH เปลี่ยนเป็นการตรวจด้วย HER2-DISH ทั้งหมด ตั้งเเต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สถาบันพยาธิวิทยา ยกเลิกการตรวจ HER-2 amplification ด้วยเทคนิค FISH เปลี่ยนเป็นการตรวจด้วย HER2-DISH ทั้งหมด ตั้งเเต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Timeline Photos
20/07/2021

Timeline Photos

Thank you for your interest in our course.
Please fill and submit the registration form, below. You will be received the meeting ID and Passcode via Email.
If there is any question. Please don’t hesitate to let us know.

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาและนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสมคิด ไทยทอง...
12/07/2021

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาและนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสมคิด ไทยทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
.
ตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัย และให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานรับศพผู้เสียชีวิต COVID-19 โดยมี นางสาวปุณิกา ปริญญานพคุณ หัวหน้างานตรวจศพ รับมอบ ณ ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาและนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสมคิด ไทยทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
.
ตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัย และให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานรับศพผู้เสียชีวิต COVID-19 โดยมี นางสาวปุณิกา ปริญญานพคุณ หัวหน้างานตรวจศพ รับมอบ ณ ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

09/07/2021

🗓 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,276 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 288,643 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 212,651 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,440 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 317,506 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 240,077 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,534 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 11,975,996 โดส
----------------------------
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 305,925 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 50,453 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระ...
08/07/2021

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

08/07/2021

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,058 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 279,367 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 208,723 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,368 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 308,230 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 236,149 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,462 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 11,619,618 โดส
----------------------------
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 248,933 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 42,642 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

07/07/2021

🗓 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,519 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 272,309 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 203,745 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,293 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 301,172 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 231,171 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,387 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 11,328,043 โดส
----------------------------
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 223,268 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 46,385 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ประกาศปรับระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
06/07/2021

ประกาศปรับระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศปรับระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถาบันพยาธิวิทยา สอนแพทย์ประจำบ้านด้วยระบบออนไลน์ ดูสไลด์ผ่านระบบดิจิตอล (Digital Slide) ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 30 ป...
06/07/2021

สถาบันพยาธิวิทยา สอนแพทย์ประจำบ้านด้วยระบบออนไลน์ ดูสไลด์ผ่านระบบดิจิตอล (Digital Slide) ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

06/07/2021

🗓 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,420 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 265,790 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 199,597 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,239 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 294,653 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 227,023 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,333 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 11,058,390 โดส
----------------------------
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 217,375 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 63,267 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🎓 ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านทั้ง 3 ท่านสู่สถาบันพยาธิวิทยา ขอให้มีความสุขกับการเรียนเเละการทำงานตลอด 3 ปี และประสบความสำ...
05/07/2021

🎓 ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านทั้ง 3 ท่านสู่สถาบันพยาธิวิทยา ขอให้มีความสุขกับการเรียนเเละการทำงานตลอด 3 ปี และประสบความสำเร็จเป็นพยาธิแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถต่อไปในอนาคต
#สถาบันพยาธิวิทยา

🎓 ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านทั้ง 3 ท่านสู่สถาบันพยาธิวิทยา ขอให้มีความสุขกับการเรียนเเละการทำงานตลอด 3 ปี และประสบความสำเร็จเป็นพยาธิแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถต่อไปในอนาคต
#สถาบันพยาธิวิทยา

05/07/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,166 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 260,370 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 196,011 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,182 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 289,233 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 223,437 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,276 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 10,777,748 โดส
----------------------------
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 83,504 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 23,347 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

04/07/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 🕛 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,916 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 254,204 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 193,477 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,132 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 283,067 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 220,903 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,226 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 10,670,897 โดส
----------------------------
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 81,032 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 17,573 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

04/07/2021

🗓 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 🕛 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,230 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 248,288 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 190,073 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,088 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 277,151 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 217,499 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,182 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 10,572,292 โดส
----------------------------
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 275,533 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 69,576 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

02/07/2021

🗓 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,087 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 242,058 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 186,914 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,047 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 270,921 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 214,340 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,141 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 10,227,183 โดส
----------------------------
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 253,731 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 45,754 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานปฐมนิเทศเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค...
01/07/2021

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานปฐมนิเทศเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564
.
พร้อมด้วยคณาจารย์ของสถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ชมรมจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง” โดยคณะกรรมการชมรม คุณสมคิด ไทยทองหลาง คุณพัทธ์...
01/07/2021

ชมรมจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง” โดยคณะกรรมการชมรม คุณสมคิด ไทยทองหลาง คุณพัทธ์ธีรา พูลพิพัฒน์ และที่ปรึกษา แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ และบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยา
.
ส่งมอบ ของเล่น นม ขนม ให้กับน้องๆ ที่พักรักษาตัว ที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และผู้อำนวยการศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ที่อยู่

สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-3548208

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2354-8208-15 แฟ๊กซ์ 0-2354-8200 ต่อแผนก ... ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ.........212 , 216 , 219 Histochemistry………………..115 , 126 Immunohistochemistry……..236 , 229 อณูพยาธิวิทยา….233 EM………….215 Flow cytometry , FISH …136 เซลล์วิทยา.................................................................135

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.สารเคมี.กล้องเลนส์.ชิ้นงาน ทดลอง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693