สำนักส่งเสริมและประสานมวลช

สำนักส่งเสริมและประสานมวลช ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักส่งเสริมและประสานมวลช, หน่วยงานราชการ, พระรามที่ 6, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

สสป. ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ---------...
01/10/2021

สสป. ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-------------
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference Zoom) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานในสังกัด

สสป. ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-------------
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference Zoom) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานในสังกัด

สสป. ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ---------...
01/10/2021

สสป. ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-------------
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference Zoom) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานในสังกัด

01/10/2021
รายการ "คนรักษ์น้ำ" 2 นาที (ตอนที่ 12)

รายการ "คนรักษ์น้ำ"
ตอนที่ 12 : “น้ำไหน” Viral Clip ปฏิวัติให้คนเลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ความยาว 2 นาที ออกอากาศทาง ช่อง ไทยรัฐทีวี
สารคดีในโครงการวันอนุรักษ์ และ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2564
โดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ

01/10/2021
รายการ "คนรักษ์น้ำ" 1 นาที (ตอนที่ 12)

รายการ "คนรักษ์น้ำ"
ตอนที่ 12 : “น้ำไหน” Viral Clip ปฏิวัติให้คนเลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ความยาว 1 นาที ออกอากาศทาง ช่อง 7 HD
สารคดีในโครงการวันอนุรักษ์ และ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2564
โดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ

01/10/2021
รายการ "คนรักษ์น้ำ" 2 นาที (ตอนที่ 11)

รายการ "คนรักษ์น้ำ"
ตอนที่ 11 : 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ
ความยาว 2 นาที ออกอากาศทาง ช่อง ไทยรัฐทีวี
สารคดีในโครงการวันอนุรักษ์ และ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2564
โดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ

01/10/2021
รายการ "คนรักษ์น้ำ" 1 นาที (ตอนที่ 11)

รายการ "คนรักษ์น้ำ"
ตอนที่ 11 : 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ
ความยาว 1 นาที ออกอากาศทาง ช่อง 7 HD
สารคดีในโครงการวันอนุรักษ์ และ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2564
โดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ

สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3...
28/09/2021

สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2564
-------------
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี และ 5 ปี

สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2564
-------------
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี และ 5 ปี

สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3...
28/09/2021

สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2564
-------------
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการโครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี และ 5 ปี

สสป. ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 ก...
28/09/2021

สสป. ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ
-------------
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ และผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักฯ ศูนย์ฯ และกลุ่มฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

สสป. ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ
-------------
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ และผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักฯ ศูนย์ฯ และกลุ่มฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

สสป. ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 ก...
28/09/2021

สสป. ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ
-------------
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ และผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักฯ ศูนย์ฯ และกลุ่มฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-------------วันจั...
27/09/2021

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-------------
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน (Microsoft Team) และ Facebook Live โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างมีศักยภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การทำงานรูปแบบทส.หนึ่งเดียว และทส.ยกกำลัง 2 + 4

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-------------
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน (Microsoft Team) และ Facebook Live โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างมีศักยภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การทำงานรูปแบบทส.หนึ่งเดียว และทส.ยกกำลัง 2 + 4

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-------------วันจั...
27/09/2021

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-------------
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน (Microsoft Team) และ Facebook Live โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างมีศักยภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การทำงานรูปแบบทส.หนึ่งเดียว และทส.ยกกำลัง 2 + 4

Photos from กรมทรัพยากรน้ำ's post
23/09/2021

Photos from กรมทรัพยากรน้ำ's post

เชิญชมรายการ “คนรักษ์น้ำ”ตอนที่ 12 : “น้ำไหน” Viral Clip ปฏิวัติให้คนเลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ ทาง...
23/09/2021

เชิญชมรายการ “คนรักษ์น้ำ”
ตอนที่ 12 : “น้ำไหน” Viral Clip ปฏิวัติให้คนเลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้
ทางช่อง 7 HD และช่องไทยรัฐทีวีค่ะ 😁

เชิญชมรายการ “คนรักษ์น้ำ”
ตอนที่ 12 : “น้ำไหน” Viral Clip ปฏิวัติให้คนเลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้
ทางช่อง 7 HD และช่องไทยรัฐทีวีค่ะ 😁

การประชุมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ" https://youtu.be/7Hyx9rOLJVk————-วั...
22/09/2021
การประชุมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ"

การประชุมเสวนาออนไลน์
หัวข้อ "แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ"
https://youtu.be/7Hyx9rOLJVk

————-
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) การเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในประเด็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวิชา นรังศรี ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ประธานเครือข่าย ทสม. จ.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐพงษ์ ณ พัทลุง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินรายการเสวนาโดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ โดย ผอ.สสป. พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom——————-    ...
20/09/2021

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom
——————-
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) การเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในประเด็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวิชา นรังศรี ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ประธานเครือข่าย ทสม. จ.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐพงษ์ ณ พัทลุง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินรายการเสวนาโดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ โดย ผอ.สสป. พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom
——————-
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) การเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในประเด็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวิชา นรังศรี ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ประธานเครือข่าย ทสม. จ.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐพงษ์ ณ พัทลุง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินรายการเสวนาโดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ โดย ผอ.สสป. พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

Photos from สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ's post
20/09/2021

Photos from สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ's post

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom——————-    ...
20/09/2021

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และ
แหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom
——————-
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมเสวนาออนไลน์ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) การเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในประเด็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวิชา นรังศรี ประธานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ประธานเครือข่าย ทสม. จ.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐพงษ์ ณ พัทลุง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินรายการเสวนาโดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ โดย ผอ.สสป. พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

ที่อยู่

พระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมและประสานมวลชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด