Bright management consulting Co.,Ltd

Bright management consulting Co.,Ltd Renewable Energy,ethanol, biodiesel,Fuel, biomass, biogas,Cogeneration, electricity production, renewable energy, technologies, wind, geothermal, hydro

เปิดเหมือนปกติ

เปิดรับสมัครแล้ว ...หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับ ผู้ช่วยผู้ขำนาญการสนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://w...
21/10/2020

เปิดรับสมัครแล้ว ...
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับ ผู้ช่วยผู้ขำนาญการ

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://www.bright-ce.com/verifier.htm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสีนวล แก้วฉุย
0 2005 1690 ต้อ 709, 707

14 กันยายน 2563 ทางบริษัทไบรท์ แมเนจเมนท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ทำการจัดอบรมในหัวข้อ : การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือนณ วัดโ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 ทางบริษัทไบรท์ แมเนจเมนท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ทำการจัดอบรมในหัวข้อ : การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน

ณ วัดโพธิ์ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือนภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ของระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ วัดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ณ บ้านหาดริ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
27/08/2020

กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ณ บ้านหาดริ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้
พร้อมด้วย นายทวิช สมหวัง ประธานชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น กล่าวต้อนรับ

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
คณะบริษัทไบร์ทแมเนจเม้นท์คอนซัลติ้ง จำกัด
คณะกลุ่มขยะเปียกต้นทางเกาะสมุย

และชี้แจงถึงความสำคัญของพื้นที่หาดริ้น ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ลดการใช้พลาสติก บริเวณทางเข้าสู่หาดริ้น
และร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณโดยรอบหาดริ้น ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน และเยาวชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MoU ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านใต้ กับ ชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ เกาะพะงัน
26/08/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MoU ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านใต้ กับ ชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ เกาะพะงัน

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน(ขยายผลสู่เกาะพะงัน)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน ได้เป็นประธานในพิธีลงบันทึกข้อตกลง MOU Signing Ceremony
โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน(ขยายผลสู่เกาะพะงัน)

ระหว่าง 5 หน่วยงาน
1.นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.นายทวิช สมหวัง ประธานชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น
3.คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
4.Mr.Renaud Meyer โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย
5.คุณผดุงศักดิ์ อู่นนทกานต์ บริษัท ไบรท์ เเมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ณ ศาลาประชาคมอำเภาเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัครเเล้ว วันนี้หลักสูตร ผู้ตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงาน - ระดับผู้ชำนาญการ - ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการสนใจดู...
20/01/2020

เปิดรับสมัครเเล้ว วันนี้
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงาน
- ระดับผู้ชำนาญการ
- ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.bright-ce.com/verifyer.htm

สอบถาม และสำรองที่นั่งที่
คุณสีนวล แก้วฉุย 02-005-1690 ต่อ 709 ค่ะ

Merry Christmas ^^
25/12/2019

Merry Christmas ^^

11/12/2019
🏆ชิงเงินรางวัล' รวม 1 ล้านบาท ' กับกระทรวงพลังงาน🔥🇹🇭​ โครงการ TEIT2019 🇹🇭​ 💡"Thailand Energy Of Innovation andTechnology...
27/08/2019

🏆ชิงเงินรางวัล
' รวม 1 ล้านบาท '
กับกระทรวงพลังงาน🔥

🇹🇭​ โครงการ TEIT2019 🇹🇭​
💡"Thailand Energy Of Innovation and
Technology Award"
----------------------

(reusable bag) รับสมัครผลงาน
//แนวคิด-นวัตกรรม
-เทคโนโลยี
เพื่ออนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน 🏢🏭

(pink laptop)ส่งผลงานทางเวปไซต์
ได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคมนี้
https://www.te-it2019.com

(letter)ติดต่อเราได้ที่
Line : @teit2019

(tablet)086-341-0309 , 083-974-0079 , 098-273-2534 , 084-682-1492

25/08/2019
Brand Buffet

What is a Smart City ?
#ASCN2019 #SmartEnergy #EPPO

สนพ. เชิญชมนิทรรศการ Smart Energy ของไทย ในงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน และมีส่วนช่วยขับเคลื่อน และให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มองเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงเกิดเป็นนิทรรศการ Smart Energy โชว์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานสู่สากล ที่จะได้พบกับเทคโนโลยีจำลองเมือง Smart City พร้อมพลังงานอัจฉริยะ และการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

พบกับ งาน ‘ASEAN Smart Cities Network Annual Meeting’ การจัดประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562

19/08/2019
depa Thailand

สัมมนานิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network 2019

ร่วมหาคำตอบเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศ กับสัมมนานิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network 2019

ASEAN Smart Cities
31/05/2019

ASEAN Smart Cities

ASEAN Smart Cities Network (ASCN)
Conference on Smart and Sustainable Cities
7 June 2019 l 09:00 - 17:00 l GH203.BITEC

31/05/2019
ASEAN Smart Cities

ฝากกดไลท์ กดแชร์ด้วยนะคะ 👍

Community

คุณณรงค์ ภู่อยู่ วิศวกรชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรอบรม PRE สามัญอาคาร รุ่นที่ 2 ณ ห้องกู๊ดโฮป 1 โรงเเ...
27/05/2019

คุณณรงค์ ภู่อยู่ วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรอบรม
PRE สามัญอาคาร รุ่นที่ 2

ณ ห้องกู๊ดโฮป 1 โรงเเรมไบร์ทตันฯ (บางนา)

มีหน่วยงานส่งบุคคลากรเข้าอบรม 42 แห่ง 51 ท่าน

โดยหลักสูตร PRE สามัญอาคารยังมีเหลืออีก 8 รุ่น
ส่งใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-005-1690 ต่อ 707
คุณนรินทร์ธร (แพร)

สุขสันต์วันสงกรานต์คร้าาา 💦
11/04/2019

สุขสันต์วันสงกรานต์คร้าาา 💦

วันนี้ (11 เมษายน 2562)
สายงานกิจการภายในอีอีซี จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย 2562 โดยมีคุณเกชา ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด (EEC) พร้อมด้วยคุณสุนันทา ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการภายในอีอีซี, คุณแกรี่ เครก กิลล์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี ลินคอน สก๊อต จำกัด (LS) และคุณกมล ตันพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน คอมพาเนี่ยน จำกัด (GC) ให้เกียรติเป็นประะานในพิธีดังกล่าว โดยมีผู้บริหารจากบริษัทในเครือและสมาชิกครอบครัวอีอีซีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง
........................
งานรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองของสมาชิกครอบครัวอีอีซีทุกๆ คน

#WeAreFamily #EEC #Engineer #ArtOfEngineering #LS #GC

ประชาสัมพันธ์,,  งานอบรมเชิงสัมมนาหัวข้อ 'Disruptive Engineering Change' โดย #คุณเกชา ธีระโกเมน ปรมาจารย์ของวงการวิศวกรร...
05/04/2019

ประชาสัมพันธ์,, งานอบรมเชิงสัมมนาหัวข้อ 'Disruptive Engineering Change' โดย #คุณเกชา ธีระโกเมน ปรมาจารย์ของวงการวิศวกรรมงานระบบและเมืองอัจฉริยะ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97
จัดโดย สถาบันอีอีซีอคาเดมี่

สำรองที่นั่ง 098-271-4316, 02-005-2900-13 (คุณอาย)

#อ่านฟรี!!

'Disruptive Engineering Change' บทความโดย คุณเกชา ธีระโกเมน

#เมืองและชุมชนในทุกวันนี้ #เผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากมากมาย #ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง!!
..................
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความแตกต่าง ในงานอบรมเชิงสัมมนาหัวข้อ 'Disruptive Engineering Change' โดย #คุณเกชา ธีระโกเมน ปรมาจารย์ของวงการวิศวกรรมงานระบบและเมืองอัจฉริยะ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97
จัดโดย สถาบันอีอีซี อคาเดมี่
..................
#ลงทะเบียนสำรองที่นั่งด่วน! (คุณอาย)
โทร. 098-271-4316, 02-005-2900-13
..................
It’s time for disruptive change!
Today’s cities and communities face many difficult challenges, and here at EEC Engineering Network we feel it is our duty to research, advance and share innovative solutions to address them.

EEC Academy is excited to release this article by Khun Kecha Thirakomen outlining how we can use disruptive technologies to face the important issues of today, and we invite you to join in the discussion at the EEC Academy seminar Disruptive Engineering CHANGE on May 22, 2019.

Together we can work towards a healthier, more sustainable future in Thailand and the region!

#EECacademy #Training #EEC #EECengineeringNetwork #DisruptiveEngineeringChange #KechaThirakomen #Disruptor

📢 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Disruptive Engineering Change วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562สอบถามรายละเอียดที่ 098-271-4316 หรือ 0...
27/03/2019

📢 ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร Disruptive Engineering Change
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดที่
098-271-4316 หรือ 02-005-2900-13

อบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ “อาคาร”ปีนี้รับจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 45 ท่าน ดูรายละเอียดได้ที่ 👇🏻http://www...
25/03/2019
PRE Building 2019

อบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ “อาคาร”

ปีนี้รับจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 45 ท่าน

ดูรายละเอียดได้ที่ 👇🏻

http://www.bright-ce.com/building62.htm

ติดตามแผนอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(อาคาร) ประจำปี 2562... เร็ว ๆ นี้
15/03/2019

ติดตามแผนอบรม
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(อาคาร)
ประจำปี 2562... เร็ว ๆ นี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2562 ค่ะ
04/03/2019

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2562 ค่ะ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร HOW TO SMART DISTRICTCOOLING AND HEATING SYSTEM วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคารสถาบันอีอีซีhttp:...
01/03/2019

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
HOW TO SMART DISTRICT
COOLING AND HEATING SYSTEM

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคารสถาบันอีอีซี

http://www.eec-academy.com/membership-join/

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (อพพ.) เป็นประธานงานพิธีส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร...
27/02/2019

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (อพพ.) เป็นประธานงานพิธีส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน ในโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และเชิญชวนโรงพยาบาลนอกข่ายควบคุม ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมประกวดสุดยอดรางวัล ด้านพลังงานของไทย Thailand Energy Awards เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ พพ. ได้เข้าติดตามและเยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และหลอดแอลอีดี) ณ โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานกับ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง และคณะ

นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ได้แสดงความขอบคุณต่อ พพ. ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว และพร้อมจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=49685&filename=index
http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=49691&filename=index

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City คือ ทิศทางในการพัฒนาเมือง     ให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแ...
22/02/2019

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City คือ ทิศทางในการพัฒนาเมือง
ให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แล้ว Smart City ที่ยั่งยืน ควรมีองค์ประกอบ และหน้าตาอย่างไร ?

เทรนด์การออกแบบ 'เมืองอัจฉริยะ' จะเป็นอย่างไร ?
เมื่อเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ
#ฟังก่อน #รู้ก่อน #ปรับตัวก่อน
โดย 2 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 'Smart City'และอาคารเขียว
อาจารย์เกชา ธีระโกเมน และอาจารย์กมล ตันพิพัฒน์

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ด่วน! (คุณอาย)
โทร. 098-271-4316, 02-005-2900-13
(สัมมนาวันพุธที่ 27 กพ 2562 นี้)

#EECacademy #Training #WhatisSmartCityDevelopment

Bright management consulting Co.,Ltd
18/02/2019

Bright management consulting Co.,Ltd

Bright management consulting Co.,Ltd's cover photo
18/02/2019

Bright management consulting Co.,Ltd's cover photo

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” (Auditor Training)สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้...
22/01/2019
Auditor 2017

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” (Auditor Training)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.วุฒิบัตร สำหรับผู้เข้าอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่า 60%
(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ) และ 80% (ผู้ชำนาญการ)

2. เอกสารคู่มือ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

รายละเอียดหลักสูตร http://www.bright-ce.com/verifyer.htm


หน่วยงานของท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

โปรดกรอกแบบตอบรับ, ใบสมัคร, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน และส่งมาที่บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อสำรองที่นั่ง

อีเมล์ : [email protected] หรือ โทรสาร 02-005-1695

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสีนวล แก้วฉุย
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-005-1690 ต่อ 709

สวัสดีวันเด็ก ๒๕๖๒ 🎈🍭🍦
12/01/2019

สวัสดีวันเด็ก ๒๕๖๒ 🎈🍭🍦

ธีมOTOP
04/01/2019

ธีมOTOP

ธีมOTOP

Bright management consulting Co.,Ltd's cover photo
01/01/2019

Bright management consulting Co.,Ltd's cover photo

21 - 23 December 2018
28/12/2018

21 - 23 December 2018

21 - 23 December 2018

Outing ประจำปีกลุ่มบริษัทในเครืออีอีซี #EEC #LS #GC #WeAreFamily
23/12/2018

Outing ประจำปีกลุ่มบริษัทในเครืออีอีซี
#EEC #LS #GC
#WeAreFamily

สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของ กรมพัฒนาพลังงานทด...
18/12/2018

สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และระยะที่ 4
ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ในการแถลงผลการดำเนินการติดตั้ง/ใช้งานเทคโนโลยีที่ดำเนินการสาธิตภายใต้โครงการฯ
ระยะที่ 3 และ 4 จำนวน 8 เทคโนโลยี ดังนี้
เทคโนโลยี Infrared Heating
เทคโนโลยี Fresh Air Pre-cooling & dehumidification
เทคโนโลยี Plasma Annealer
เทคโนโลยี Once Through Boiler
เทคโนโลยี Organic Rankine Cycle (ORC)
เทคโนโลยี Rotating Heat Exchanger
เทคโนโลยี Induction Heating
เทคโนโลยี High Efficiency Air Blower

จากสถานประกอบการที่ติดตั้งใช้งานโดยตรง พร้อมมีรายละเอียดเทคโนโลยี
สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรม ที่สนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ได้ศึกษารายละเอียด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่อได้

ทั้งนี้ หากสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 3 มกราคม 2562
ที่ [email protected] , [email protected] หรือ Fax 02-005-1695 #เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน #ประหยัดพลังงาน #energy saving

Link สำหรับ Download เอกสารกำหนดการ แบบตอบรับ และแผนที่งานสัมมนา
http://dede-at4.bright-ce.com/Vol4/document/PR_Seminar%208%20mar%2019.pdf

Link สำหรับเข้าดูรายละเอียดโครงการ AT#4
http://dede-at4.bright-ce.com/

เย็นนี้เจอกันนะจ๊ะ !! #งานเกษียณ #วัยเก๋าจะเล่าให้ฟัง #EECRetirementParty
26/10/2018

เย็นนี้เจอกันนะจ๊ะ !!
#งานเกษียณ #วัยเก๋าจะเล่าให้ฟัง #EECRetirementParty

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ นุ่นสังข์นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน...
18/09/2018

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ นุ่นสังข์
นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง”

รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ (หลักสี่) และดูงานเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม Absorption Chiller
ณ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 ท่าน

#Training #Energy #BMC #GreenCompanion

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณศิริวรรณ เหล่าวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในโรงงาน สำนักพัฒนาทรัพยาก...
28/08/2018

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณศิริวรรณ เหล่าวานิช
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในโรงงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง”

รุ่นที่ 6 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจรัสเมือง 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ (รองเมือง) และดูงานเครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller) ณ โรงเเรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 ท่าน

#Training #Energy #BMC #GreenCompanion

ที่อยู่

40 รามอินทรา97 คันนายาว
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2005-1690

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bright management consulting Co.,Ltdผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Bright management consulting Co.,Ltd:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

'Disruptive Engineering Change' บทความโดยคุณเกชา ธีระโกเมน ค่ะ -ขอบคุณมากๆ ค่ะ- https://www.facebook.com/295308417192343/photos/pcb.2198763706846795/2198762670180232/?type=3&theater
🚂💨3 วัน 4 คืน #ชะโงกทัวร์