Bright management consulting Co.,Ltd

Bright management consulting Co.,Ltd Renewable Energy,ethanol, biodiesel,Fuel, biomass, biogas,Cogeneration, electricity production, renewable energy, technologies, wind, geothermal, hydro

เปิดเหมือนปกติ

ฟรี !!! สัมมนาออนไลน์โดย คุณเกชา ธีระโกเมน ประธานคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัดประธ...
04/11/2021

ฟรี !!! สัมมนาออนไลน์

โดย คุณเกชา ธีระโกเมน
ประธานคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
ประธานคณะกรรมการบริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบร์ท เเมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ผู้อำนวยการสถาบันอีอีซี อคาเดมี

หัวข้อ "โอกาสในอนาคตของการออกแบบอาคารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" (The Future Opportunity of Building Design for Well-Being and Sustainable Development)

วันพุธที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 19:00-20:30 น
สัมมนาผ่าน Zoom ฟรี
ลงทะเบียนก่อนการสัมมนาได้ที่
https://forms.gle/wCVF1hc7t1UEsuqF9

จัดโดย
สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
ขอนำเสนอ TFMA TALK – Free Webinar

#ThailandFacilityManagementAssociation
#TFMA #EEC #BrightManagementConsulting
#KechaThirakomen

งานสัมมนาออนไลน์ดีๆ มาอีกแล้ว
ที่สำคัญ ฟังฟรี!! สแกน QR Code
เพื่อลงทะเบียนเลยครับ
.................
"โอกาสในอนาคตของการออกแบบอาคารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" (The Future Opportunity of Building Design for Well-Being and Sustainable Development)

แขกรับเชิญ
#อาจารย์เกชา ธีระโกเมน
ประธานคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
ประธานคณะกรรมการบริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
ผู้อำนวยการสถาบันอีอีซี อคาเดมี

ดำเนินรายการโดย
#คุณกิตติคุณ คชเสนี
อุปนายกสมาคมฯและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 19:00-20:30 น
สัมมนาผ่าน Zoom ฟรี

ลงทะเบียนก่อนการสัมมนาได้ที่
https://forms.gle/wCVF1hc7t1UEsuqF9

จัดโดย
สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
ขอนำเสนอ TFMA TALK – Free Webinar

#ThailandFacilityManagementAssociation
#TFMA #EEC #KechaThirakomen

03/11/2021
02/11/2021

Carbon Neutral กับ Net Zero Emission ต่างกันยังไง
.
เมื่อวานลุงตู่ขึ้นเวที COP26 พร้อมกับผู้นำหลายๆ ประเทศ
โดยได้แถลงผลงานต่างๆ ที่ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส รวมถึงได้แสดงวิสัยทรรศน์ในการต่อสู้กับ Climate Change ของประเทศด้วย
.
โดยประเทศไทย ตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2050 พร้อมกับประเทศส่วนใหญ่ และจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน กระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)ได้ในปี ค.ศ. 2065
.
ตรงนี้อาจจะทำให้หลายคนสับสนนิดหน่อยเพราะ Carbon Neutral กับ Net Zero Emission ก็คือผลลัพธ์เดียวกันไม่ใช่เหรอ นั่นคือ เราจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนเพิ่มให้กับบรรยากาศ
.
แต่ความจริงแล้วสองคำนี้มีความต่างนิดหน่อย ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆ คือ
Carbon Neutral จะดูแค่ผลลัพธ์
ส่วน Net Zero Emission จะดูที่การกระทำ
.
การทำให้ Carbon Neutral ไม่ใช่เรื่องยาก เอาจริงๆ มีตังค์ ก็เป็นได้ หลักการคือ ถ้าเราปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ ก็สามารถไปซื้อคาร์บอนส่วนเกินของคนอื่นมาชดเชย หรือ การปลูกป่าชดเชยเองได้
.
ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศเช่น ภูฏาณ จึงประกาศตัวเป็น Carbon Negative หรือปล่อยคาร์บอนติดลบเลย เพราะทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ที่ดูดซับคาร์บอนได้ มีเยอะกว่าการปล่อยของประชาชนและอุตสาหกรรม ทำให้เมื่อคำนวณตัวเลขแล้ว กลายเป็นติดลบไป ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ได้ทำอะไร
.
กลับกัน การเป็น Net Zero จะต้องเปลี่ยนกระบวนการที่ก่อคาร์บอนเยอะ ให้น้อยลง จนเข้าใกล้ศูนย์ไปเอง โดยที่ไม่ต้องซื้อคาร์บอนของใครมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เป็นพลังงานสะอาด เป็นต้น
.
ดังนั้นการเป็น Net Zero เลยยากกว่า Carbon Neutral มาก การประกาศเป็นสองขยักแบบนี้ ก็แฟร์และชัดเจนดี ถึงแนวทางการปฏิบัติของประเทศเรา
.
และหวังว่าทุกประเทศจะทำให้สำเร็จพร้อมๆ กันอย่างที่สัญญาเอาไว้
.
https://plana.earth/academy/what-is-difference-between-carbon-neutral-net-zero-climate-positive/
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47700

อุณหภูมิต่างกันเพียงครึ่งองศา แต่สร้างความแตกต่างของผลกระทบเป็นอย่างมากปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิด...
26/10/2021

อุณหภูมิต่างกันเพียงครึ่งองศา แต่สร้างความแตกต่างของผลกระทบเป็นอย่างมาก

ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งดูจะทวีความรุนแรง และปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เป็นปัญหาที่น่ากังวลและถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลกขณะนี้

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 19 ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเติบโตทั้งเมือง เศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ โดยกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้โลกปัจจุบันร้อนขึ้น 1 องศาเซลเซียสสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.2 องศาเซลเซียสทุกๆ 10 ปี หากยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกับในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส จะเกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040)

ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านที่สังเกตได้ในระบบภูมิอากาศ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนของสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคระหว่างภาวะโลกร้อนระหว่าง 1.5 องศาเซลเซียสและ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิและระบบนิเวศรวมถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์

ผลกระทบถ้าอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น 1.5 องศา เปลี่ยนไปเป็น 2 องศานั้นมีความต่างกันอย่างมาก

ดัดแปลงข้อมูลมาจาก World Resources Institute

#WorldResourcesInstitute
#IPCC #GREENHOUSEGAS
#GlobalWarming #climatechange
#BMC #BrightManagementConsulting

อุณหภูมิต่างกันเพียงครึ่งองศา แต่สร้างความแตกต่างของผลกระทบเป็นอย่างมาก

ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งดูจะทวีความรุนแรง และปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เป็นปัญหาที่น่ากังวลและถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลกขณะนี้

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 19 ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเติบโตทั้งเมือง เศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ โดยกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้โลกปัจจุบันร้อนขึ้น 1 องศาเซลเซียสสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.2 องศาเซลเซียสทุกๆ 10 ปี หากยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกับในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส จะเกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040)

ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านที่สังเกตได้ในระบบภูมิอากาศ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนของสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคระหว่างภาวะโลกร้อนระหว่าง 1.5 องศาเซลเซียสและ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิและระบบนิเวศรวมถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์

ผลกระทบถ้าอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น 1.5 องศา เปลี่ยนไปเป็น 2 องศานั้นมีความต่างกันอย่างมาก

ดัดแปลงข้อมูลมาจาก World Resources Institute

#WorldResourcesInstitute
#IPCC #GREENHOUSEGAS
#GlobalWarming #climatechange
#BMC #BrightManagementConsulting

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UN...
14/10/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน” ให้แก่บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ ในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำสำหรับเทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน โดยโครงการฯ มีส่วนสนับสนุนให้เกาะสมุยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระหว่างเดือนกันยายน 2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564

#Samui #SamuiLowcarbon #PhaNgan #PhaNganLowcarbon #Lowcarbon
#LCCSamui #Greenhousegas #17Goals #17SDGs #SustainableDevelopmentGoals #UNDP #UnitedNationsDevelopmentProgramme
#BMC #BrightManagementConsulting

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน” ให้แก่บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ ในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำสำหรับเทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน โดยโครงการฯ มีส่วนสนับสนุนให้เกาะสมุยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระหว่างเดือนกันยายน 2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564

#Samui #SamuiLowcarbon #PhaNgan #PhaNganLowcarbon #Lowcarbon
#LCCSamui #Greenhousegas #17Goals #17SDGs #SustainableDevelopmentGoals #UNDP #UnitedNationsDevelopmentProgramme
#BMC #BrightManagementConsulting

01/10/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ดำเนินการศึกษา “โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานพิเศษ 2 ฉบับ และรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศ และเผยแพร่รายละเอียดสู่สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความสำคัญและการดำเนินการในอนาคต ตลอดจนการตระหนักรู้และเตรียมพร้อมรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่านต่อได้ที่ https://www.facebook.com/brandbuffet/videos/565692988215289/

#IPCC #GREENHOUSEGAS
#GlobalWarming #climatechange
#ONEP #BMC #BrightManagementConsulting

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด  (ที่ปรึกษ...
28/09/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ดำเนินการศึกษา “โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานพิเศษ 2 ฉบับ และรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศ และเผยแพร่รายละเอียดสู่สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความสำคัญและการดำเนินการในอนาคต ตลอดจนการตระหนักรู้และเตรียมพร้อมรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อได้ที่ https://www.brandthink.me/content/special-report-global-warming/?fbclid=IwAR0U3HPlCF4g-2w2wEDsRD7avrVX6FhZrVq8NyPnU4G0-jiAM3TnWEXKmvg
และ http://www.clicknews-tv.net/news/14842

#IPCC #GREENHOUSEGAS
#GlobalWarming #climatechange
#ONEP #BMC #BrightManagementConsulting

Bright Management Consulting ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณณัฐชา จันทรสกุล Green Building Manager ที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบร...
24/09/2021

Bright Management Consulting ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณณัฐชา จันทรสกุล Green Building Manager ที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรอง EDGE Expert ภายใต้การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) created by IFC, a member of the World Bank Group

-------------------------
What is EDGE Experts ?
Accredited by IFC, EDGE Experts bring their skills, insights and thorough understanding of the EDGE software to instill confidence that a project is certifiably green. Their persuasiveness paves the way for a client to imagine and realize an entirely green portfolio.
At the individual level, becoming an EDGE Expert results in greater knowledge, career growth and an opportunity to promote your work. At the firm level, credentialing your team helps to upskill your practice while attracting and retaining fresh talent.
A sole practitioner, in-house staff or a member of an engineering or architecture practice can all become EDGE Experts. They are an integral force that binds the design process together while providing outstanding value to clients.
https://www.edgebuildings.com

#EEC #EECgroup #ValueCreation
#BrightManagementConsulting #BMC
#Innovation #EDGE #EDGEexperts #EDGEthailand

Bright Management Consulting ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณณัฐชา จันทรสกุล Green Building Manager ที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรอง EDGE Expert ภายใต้การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) created by IFC, a member of the World Bank Group

-------------------------
What is EDGE Experts ?
Accredited by IFC, EDGE Experts bring their skills, insights and thorough understanding of the EDGE software to instill confidence that a project is certifiably green. Their persuasiveness paves the way for a client to imagine and realize an entirely green portfolio.
At the individual level, becoming an EDGE Expert results in greater knowledge, career growth and an opportunity to promote your work. At the firm level, credentialing your team helps to upskill your practice while attracting and retaining fresh talent.
A sole practitioner, in-house staff or a member of an engineering or architecture practice can all become EDGE Experts. They are an integral force that binds the design process together while providing outstanding value to clients.
https://www.edgebuildings.com

#EEC #EECgroup #ValueCreation
#BrightManagementConsulting #BMC
#Innovation #EDGE #EDGEexperts #EDGEthailand

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษา...
23/09/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ดำเนินการศึกษา “โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับปี ค.ศ. 2019 ก่อนที่จะนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป

อ่านต่อได้ที่ https://www.banmuang.co.th/news/social/249859
และ https://siamrath.co.th/n/279690

#IPCC #GREENHOUSEGAS
#GlobalWarming #climatechange
#ONEP #BMC #BrightManagementConsulting

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มอบหมายให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ดำเนินการศึกษา “โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับปี ค.ศ. 2019 ก่อนที่จะนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป

อ่านต่อได้ที่ https://www.banmuang.co.th/news/social/249859
และ https://siamrath.co.th/n/279690

#IPCC #GREENHOUSEGAS
#GlobalWarming #climatechange
#ONEP #BMC #BrightManagementConsulting

21/09/2021

อียู เอาจริงเทรนรักษ์โลก
กระทรวงพาณิชย์ จึงหารือภาครัฐ-เอกชน เตรียมรับมือมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ของอียู ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าของอียูจะต้องซื้อ “ใบรับรอง CBAM” ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนะผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยปรับตัว พร้อมปรับกระบวนการผลิตสินค้าลดการปล่อยก๊าซฯ ก่อนจะมีผลใช้บังคับในต้นปี 2566

#การปล่อยก๊าซเรือนกระจก #ก๊าซเรือนกระจก
#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา: fb กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ทั้ง 6 สำนัก ในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศโครงการลดใช...
01/09/2021

ขอร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ทั้ง 6 สำนัก ในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นโครงการฯ โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากร รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

โดย บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารธานีนพรัตน์) รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระยะดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.63 – ส.ค.64

#TheEnergyConsumptionReduction #EnergySaving #AwardCeremony #BMA2 #JICA #BMC #BrightManagementConsulting

--------------------------------------------------------
เครดิตภาพ: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6671/title/0/info/261508/

ขอร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ทั้ง 6 สำนัก ในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นโครงการฯ โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากร รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

โดย บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารธานีนพรัตน์) รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระยะดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.63 – ส.ค.64

#TheEnergyConsumptionReduction #EnergySaving #AwardCeremony #BMA2 #JICA #BMC #BrightManagementConsulting

--------------------------------------------------------
เครดิตภาพ: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6671/title/0/info/261508/

#โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ ตั้งแต่วันพุธที่  1  กันยายน ผู้ป่วยที่ผล ATK เป็นบวก ไม่ต้องมีผล PCR สามารถติดต่อเข้ารับการรักษ...
31/08/2021

#โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน ผู้ป่วยที่ผล ATK เป็นบวก ไม่ต้องมีผล PCR สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งใจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน ผู้ป่วยที่ผล ATK เป็นบวก ไม่ต้องมีผล PCR สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งใจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รับลงทะเบียนโดยทำตามขั้นตอนตามรูปด้านล่าง

ลงทะเบียนได้ทาง bit.ly/SHJFH-300
หรือ Call Center 02-1167-888
(8.00 น. - 18.00 น.)

#EEC #Engineering #AllEECandFamilyVaccinated
..................................

ที่อยู่

40 รามอินทรา97 คันนายาว
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2005-1690

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bright management consulting Co.,Ltdผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Bright management consulting Co.,Ltd:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

'Disruptive Engineering Change' บทความโดยคุณเกชา ธีระโกเมน ค่ะ -ขอบคุณมากๆ ค่ะ- https://www.facebook.com/295308417192343/photos/pcb.2198763706846795/2198762670180232/?type=3&theater
🚂💨3 วัน 4 คืน #ชะโงกทัวร์