Clicky

สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81

สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81 ติวสอบนายสิบตำรวจ ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ นายสิบแผนที่ กรมอู่ทหารเรือ
โทร. 095-8919645 ติวสอบนายสิบตำรวจ ช่างฝีมือทหาร นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ นายสิบแผนที่
ผลงานลูกศิษย์สอบติดได้หลายรุ่น

เปิดเหมือนปกติ

05/03/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สทหารเสาร์ อาทิตย์ คอร์สพฤษภาคม 2565
เรียนวันที่ 7,8,14,15,21,22,28,29 พฤษภาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 14 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์ส***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สพฤษภาคมจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทชำระค่าเรียน 7,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง
6.ลูกศิษย์เก่าคิดค่าเรียนเท่าเดิม

05/03/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่างฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

04/03/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่างฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

https://youtu.be/9mcQLJ0R0gI
02/03/2022
สอบติดนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร กรมอู่ทหารเรือปี 2564

https://youtu.be/9mcQLJ0R0gI

โอภาส คาเด็ทปี 2564 ส่งสอบนายสิบทหารทุกสนาม 10 คนสอบติด 9 คนได้ร้อยละ 90ค่ายติวสอบนายสิบทหารทุกเหล่าทัพ โทร. 095-8919645Li...

01/03/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่างฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

28/02/2022

บ่ายนี้รอลุ้นผลสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศปี 2565(สายแข็ง)

27/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่างฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

ประกาศโอภาส คาเด็ทจะเปิดสอนคอร์สทหารเสาร์ อาทิตย์ เพื่อสอบเข้าข่างฝีมือทหาร กรมอู่ทหารเรือนายสิบทหารบก จ่าเรือ จ่าอากาศ ...
27/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สทหารเสาร์ อาทิตย์ เพื่อสอบเข้าข่างฝีมือทหาร กรมอู่ทหารเรือนายสิบทหารบก จ่าเรือ จ่าอากาศ นายสิบแผนที่ นายสิบสัสดี
คอร์สเมษายน 2565
เรียนวันที่ 2,3,4,9,10,23,24,30 เมษายน 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์ส ลูกศิษย์เก่าคิดค่าเรียนเหมือนเดิม
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สเมษายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทชำระค่าเรียน 7,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง
6.การเรียนติวเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและร่างกาย

ตามนี้ครับปี2565การสอบเข้านักเรียนนายสิบนายสิบสัสดี
27/02/2022

ตามนี้ครับปี2565
การสอบเข้านักเรียนนายสิบ
นายสิบสัสดี

27/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่างฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

26/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่าวฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

25/02/2022
25/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่าวฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

23/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่าวฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

21/02/2022

ประกาศโอภาส คาเด็ท
จะเปิดสอนคอร์สโค้งสุดท้าย ข่าวฝีมือทหาร ช่างกรมอู่ทหารเรือ
คอร์สมีนาคม 2565
เรียนวันที่ 5,6,7,812,13,14,15 มีนาคม 2565
***(ติวกลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คนเว้นระยะห่าง New normal)
สอนสดโปรโมชั่นลดค่าเรียน 3,000บาทต่อคอร์สยังลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท***
การเดินทางให้จับ Gps โอภาส คาเด็ท ใน Google map
***(น้องที่ต้องการสอบติดตัวจริงในปีเดียวแนะนำให้ลงเรียนตั้งแต่คอร์สมิถุนายนจนถึงสอบ)***
วันเสาร์อาทิตย์เรียนเวลา 11.00-16.00น.
วันเสาร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์เรียนอังกฤษ ไทย สังคม
เวลาพละออกกำลังกายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-16.30น.สองเสาร์แรกของเดือนว่ายน้ำ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมา)
สองเสาร์หลังของเดือนวิ่ง(ให้เตรียมรองเท้าวิ่งมา)
มีพาไปวิ่ง ว่ายน้ำค่าเรียน 9,900ลด3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 5,900 บาทต่อเดือน(ไป-กลับ)
ค่าเรียนแบบพักคืนวันศุกร์และวันเสาร์ 10,900 ลด 3,000 บาทลดเพิ่มให้อีก 1,000 บาท ชำระค่าเรียน 6,900 บาทต่อเดือน
ติดต่อเพื่อจองที่เรียนได้ที่
LINE ID : opascadet
095-8919645 อ.โอ๊ค
ขั้นตอนการจองคอร์สเรียน
1.โอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบ/ช 162-2-009151
ชื่อบ/ช โอภาส เหรียญรุ่งเรือง
2.ถ่ายสำเนาสลิปการโอนและแจ้งชื่อผู้ที่โอนมาที่กล่องข้อความของเพจ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81หรือที่กล่องข้อความfb อาจารย์โอ๊ค โอภาส
3.ค่าเรียนส่วนที่เหลือจากการจองมัดจำให้นำมาชำระวันแรกที่มาเรียนของคอร์ส
4.ให้รีบทำการจองมัดจำคอร์สล่วงก่อนคอร์สเรียนจะเต็ม
5.การพักที่ติววันศุกร์และวันเสาร์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง

ที่อยู่

28/15 สิริอเวนิว เพชรเกษม81 หนองแ
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 10:30 - 16:30
อังคาร 10:30 - 16:30
พุธ 10:30 - 16:30
พฤหัสบดี 10:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0958919645

ผลิตภัณฑ์

ติวเตอร์สอบเข้าทหาร ตำรวจ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สอบช่างฝีมือทหาร อ.โอ๊ค 81ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

โอภาส คาเด็ท

ม.3ติวสอบช่างฝีมือทหาร ผลงานลูกศิษย์สอบติดได้หลายรุ่น มีผลงานช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ จ่าทหารเรือปี 61 สอบติดได้ 77

โทร. 095-8919645 อ.โอ๊ค โอภาส

%

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด