ประปาแม้นศรี

ประปาแม้นศรี Quality Water For Quality Life.
(1)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
24/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง (กปน.) กับภารกิจหลักในการจัดหา ผลิต และให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 12 ล้านคน ให้มีน้ำใช้อย่างมีความสุข ตลอด 24 ชั่วโมง

#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประปานครหลวง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล...
23/10/2020

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
การประปานครหลวง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง

สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นให้บริการประชาชนที่มาเข้าร่วมงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2563 ระ...
22/10/2020

สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นให้บริการประชาชนที่มาเข้าร่วมงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “ วิถีใหม่ เพื่อกายใจ ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งในปีนี้มีไฮไลต์เมนูอาหารเจมงคลเพื่อสุขภาพกระทะใหญ่คือ “ผัดหมี่จักรพรรดิชัยมงคลโป๊ยเซียน” กิจกรรมภายในงาน มีการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ การแสดงโชว์มังกร เชิดสิงโต ขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ การจัดจำหน่ายอาหารเจ และการไหว้เจ้าตามศาลเจ้า 22 ศาลเจ้า เพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

ประกาศ : 26 และ 27 ต.ค 63 (22.00 – 03.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันจันทร์ที...
22/10/2020

ประกาศ : 26 และ 27 ต.ค 63 (22.00 – 03.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันจันทร์ที่ 26 วันอังคารที่27 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนศรีอยุธยา (ฝั่งทิศใต้)
ตั้งแต่ ถนนราชปรารภ ถึง ถนนพญาไท
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 22 ต.ค 63 (20.00 – 02.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันพฤหัสบดีที่ 22 ...
22/10/2020

ประกาศ : 22 ต.ค 63 (20.00 – 02.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนพระอาทิตย์ (ฝั่งทิศเหนือ)
ตั้งแต่ ประตูทางเข้าธรรมศาสตร์ ถึง ถนนราชินี
ตั้งแต่เวลา 20.00 – 02.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 26 ต.ค 63 (20.00 – 02.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันจันทร์ที่ 26 ตุ...
21/10/2020

ประกาศ : 26 ต.ค 63 (20.00 – 02.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนมหาราช
ตั้งแต่ ซอยท่าโรงโม่ ถึง ซอยประตูนกยูง
ตั้งแต่เวลา 20.00 – 02.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 20 ต.ค 63 (21.00 – 03.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันอังคารที่ 20 ตุล...
16/10/2020

ประกาศ : 20 ต.ค 63 (21.00 – 03.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนหน้าพระลาน
•บริเวณ ท่าเรือท่าช้าง
ตั้งแต่เวลา 21.00 – 03.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
15/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

📢 กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ กปน. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ขณะนี้ กปน. ได้ขยายระยะเวลาการรับเงินคืนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปอีก 6 เดือน จากเดิม 31 ธันวาคม 2563 เป็น 30 มิถุนายน 2564 แต่สำหรับการรับเงินคืนผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร (ด้วยเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขพร้อมเพย์) สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยผู้ใช้น้ำทั้งประเภทที่พักอาศัย (R1) และประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำได้ที่
🌐 เว็บไซต์ www.mwa.co.th
📱 แอปพลิเคชัน MWA onMobile
✅ line: @MWAthailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line: @MWAthailand

ด่วน ประกาศ : 15 ต.ค 63 (22..00 – 05.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันพฤหัสบดีท...
15/10/2020

ด่วน ประกาศ : 15 ต.ค 63 (22..00 – 05.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ
• บริเวณ ถนนนครราชสีมา
• ตั้งแต่ ถนนศรีอยุธยา ถึง ถนนอู่ทองนอก
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ด่วน ประกาศ : 15 ต.ค 63 (21..00 – 24.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันพฤหัสบดีท...
15/10/2020

ด่วน ประกาศ : 15 ต.ค 63 (21..00 – 24.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ
• บริเวณ ถนนสามเสน
• ภายในบริเวณซอยสามเสน 28
ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
13/10/2020

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง

ประกาศ : 15 ต.ค 63 (22.00 – 05.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันพฤหัสบดีที่ 15 ต...
12/10/2020

ประกาศ : 15 ต.ค 63 (22.00 – 05.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ซอยสามเสน 12 และซอยข้างสโมสรทหารบก
•บริเวณ ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่ แยกการเรือน ถึง ถนนศรีอยุธยา
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 13,16 และ 17 ต.ค. 63 (10.30 – 15.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันอังคา...
12/10/2020

ประกาศ : 13,16 และ 17 ต.ค. 63 (10.30 – 15.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันอังคารที่ 13 วันศุกร์ที่ 16 และ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนเทอดดำริ ตั้งแต่ ซอยระนอง 2 ถึง ถนนเศรษฐศิริ และภายในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบกตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.00น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 9 ต.ค 63 (10..00 – 15.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันศุกร์ที่ 9 ตุลา...
08/10/2020

ประกาศ : 9 ต.ค 63 (10..00 – 15.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนเทอดดำริ
ตั้งแต่ ซอยระนอง 2 ถึง ถนนเศรษฐศิริ และภายในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 7 ต.ค. 63 (10.30 – 16.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันพุธที่ 7 ตุลาคม ...
06/10/2020

ประกาศ : 7 ต.ค. 63 (10.30 – 16.00น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาบริเวณ

•บริเวณ ถนนเพชรบุรี ภายในบริเวณ ซอยเพชรบุรี 11,13,15 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 16.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobileทั้งระบบ iOS และ Android

สสม. รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 น.ส.อำไพ พันธุ์อายุวัฒ...
02/10/2020

สสม. รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 น.ส.อำไพ พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (ผจ.สสม.) พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานประปาสาขารวม 17 สาขา เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC (Government Easy Contact Center) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในปีนี้ สสม. ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับก้าวหน้า (สีเงิน) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ที่ร่วมกันยกระดับการให้บริการ สร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกด้าน พร้อมปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศ : 6 ต.ค.63 (22.00-03.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันอังคารที่ 6 ตุลาค...
02/10/2020

ประกาศ : 6 ต.ค.63 (22.00-03.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณซอยเพชรบุรี 18 (ศรีสุรุต) และซอยแยก ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

• บริเวณถนนพญาไท จากถนนเพชรบุรี ถึงคลองแสนแสบ
• บริเวณถนนเพชรบุรี จากถนนบรรทัดทอง ถึงถนนพญาไท
• บริเวณถนนบรรทัดทอง จากถนนเพชรบุรี ถึงซอยพญานาค
• บริเวณซอยเพชรบุรี 12 ถึงซอยเพชรบุรี 18
• บริเวณซอยพญานาค (ทั้งซอย)
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
.
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

คปอ. ชุดที่ 7 สสม. มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์จราจร สร้างความปลอดภัยให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน30 ก.ย.63...
30/09/2020

คปอ. ชุดที่ 7 สสม. มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์จราจร สร้างความปลอดภัยให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน

30 ก.ย.63 : นายประธาน เลิศเจริญฤกษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (ผจ.สสม.) ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ 7 สสม. (คปอ. ชุดที่ 7 สสม.) มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์จราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม อาทิ เสื้อคลุมกันฝน เสื้อกั๊กแถบสะท้อนแสง หมวกนิรภัย กระบองจราจร กรวยจราจร และไฟไซเรน เพื่อช่วยป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยลง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
29/09/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

📢 กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว 📢

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนและการติดตามสถานะคืนเงินประกันการใช้น้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วัน) และจะสามารถให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินประกันได้ที่ สำนักงานประปาทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

สสม. จัดงานไหว้พระแม่ธรณี ประจำปี 256329 ก.ย.63 : สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) โดยส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา กองบำรุ...
29/09/2020

สสม. จัดงานไหว้พระแม่ธรณี ประจำปี 2563

29 ก.ย.63 : สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) โดยส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา กองบำรุงรักษา สสม. จัดงานไหว้พระแม่ธรณี ประจำปี 2563 โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดจอมสุดาราม ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ สสม. และจุดประทัดเอาฤกษ์เอาชัยจำนวน 5,000 นัด โดยมีคณะผู้บริหาร นางพิมพ์ใจ ทรัพย์สมปอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (บริการ 2) นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (บริการ 1) นายประธาน เลิศเจริญฤกษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนต่างๆ ผู้ปฏิบัติงาน สสม. ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และ ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ เข้าร่วมงานกันดังเช่นทุกปี เพื่อเป็นการต้อนรับการเริ่มต้นทำงานในปีงบประมาณใหม่ให้ราบรื่น และเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไป

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
25/09/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ขานรับนโยบายรัฐบาล ขยายเวลาช่วยเหลือค่าน้ำประปากับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก 1 ปี ถึงกันยายน 2564 เน้นประโยชน์สุขของประชาชน

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ในการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือน
หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่น ๆ อาทิ Facebook Twitter Line Official : @MWAthailand

ประกาศ : 27 ก.ย.63 (10.00-16.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันอาทิตย์ที่ 27 กั...
23/09/2020

ประกาศ : 27 ก.ย.63 (10.00-16.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 1087/135 ซอยเพชรบุรี 31 ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

• บริเวณซอยเพชรบุรี 31 (ทั้งซอย)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
.
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
22/09/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

30 กันยายนนี้ จะหมดระยะเวลาชะลอชำระค่าน้ำประปา ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 การประปานครหลวง (กปน.) จึงขอแจ้งให้ทราบ จะได้ไม่ลืมชำระค่าน้ำประปาครับ

โดยช่วงนี้มีโปรโมชั่นจากเทสโก้โลตัส สำหรับผู้ท่ีชำระบิลค่าน้ำประปาที่เทสโก้โลตัส จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 20 บาท (10 บาท 2 ใบ) สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไป 50 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/คูปอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

และมีโปรโมชั่นจากบิ๊กซี สำหรับผู้ท่ีชำระบิลค่าน้ำประปาที่มินิบิ๊กซี จะได้รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 50 บาท สำหรับซื้อสินค้า 250 บาท ขึ้นไปที่มินิบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2563 (3 วัน)

ประกาศ : 22 ก.ย.63 (22.00-04.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันอังคารที่ 22 กัน...
21/09/2020

ประกาศ : 22 ก.ย.63 (22.00-04.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

• บริเวณถนนอังรีดูนังต์ (ทั้งเส้น)
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
.
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : 22 ก.ย.63 (22.00-02.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในวันอังคารที่ 22 กัน...
21/09/2020

ประกาศ : 22 ก.ย.63 (22.00-02.00 น.) กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 1091/208 ซอยเพชรบุรี 33 ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

• บริเวณถนนเพชรบุรี จากซอย 31-33
• ในซอยเพชรบุรี 31, 33, 35 และ 37 (ทั้งซอย)
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
.
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

20 กันยายน วันรัฐวิสาหกิจไทย 🙏การประปานครหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดา...
20/09/2020

20 กันยายน วันรัฐวิสาหกิจไทย

🙏การประปานครหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย”

สสม. ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 ระดับก้าวหน้าตามที่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการข...
18/09/2020

สสม. ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 ระดับก้าวหน้า

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้รับการรับรอง ศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้า (สีเงิน) ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พิธีมอบโล่และตรา GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 จะจัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
18/09/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

เพื่อน ๆ อาจสงสัยว่า จะหาซื้ออุปกรณ์ประหยัดน้ำได้จากที่ไหน? ปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง มีให้เลือกทั้งก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ และฝักบัวประหยัดน้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าต่างๆ ดังนี้
🏬 ร้านโมเดิร์นเทรดทั่วไป เช่น ไทวัสดุ บุญถาวร โฮมโปร
📱 ช้อปออนไลน์จากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง

และอย่าลืมสังเกตฉลากประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประปานครหลวงที่ด้านหลังกล่องทุกครั้งเวลาซื้อด้วยนะครับ

#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

ที่อยู่

1203 ถนนนครไชยศรี แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022986700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประปาแม้นศรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประปาแม้นศรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โทรไปต่อ0 ไม่มีคนรับสายเลยครับ เสียหรือเปล่า
ด่วน ประกาศ : 27 มี.ค.63 กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณ • บริเวณ ภายในถนนสามเสน 12 เวลา 11.00 – 15.00 น. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android
ประกาศ : 17 มี.ค. 63 กปน. ดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี การประปานครหลวง จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณ • บริเวณ ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่ ปากซอยเพชรบุรี 11 ถึง ปากซอยเพชรบุรี 15 และภายในบริเวณซอยเพชรบุรี 13,15เวลา 22.00 – 03.00 น. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ 02-298-6742 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android
😔😔อยากทราบว่าน้ำประปาบริเวณบ้านพักรถไฟนิคมมักกะสันถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งหมด น้ำประปาไหลอ่อนสลับกับหยุดไหลและไหลปกติ(แต่ไม่แรงมาก)โทรไปแจ้งหลายครั้งมากก็แก้ไขไม่ได้ ทั้งที่ไม่มีการซ่อมท่อประปาหรือท่อประปาแตก ช่างมาวัดแรงดันหน้ามาตรวัดมีแรงดันของน้ำประมาณ1.50ถึง 2เมตร เป็นเช่นนี้มาเป็นเวลานานเกิน 6เดือนแล้ว โดยการโทรไปแจ้งเป็นระยะ และวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้เดินทางไปที่ สบน.ประปาแม้นศรีด้วยตนเองเพื่อสอบถามสาเหตุและแจ้งให้ช่วยดำเนินการแก้ไข พร้อมให้รายละเอียดและกล่าวถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบว่าเกิดจากสาเหตูอะไรน้ำถึงไหลอ่อนสลับหยุดไหล เพียงแต่บอกว่าจะตรวจสอบและแก้ไข และช่วยเปิดวาวล์น้ำจากเมนอีกทางหนึ่งเข้ามาช่วยแต่น้ำก็ยังเป็นลักษณะดังที่กล่าวมา จากวันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลาก็ล่วงเลยมาเดือนกว่าแล้วก็ยังเป็นเช่นเดิมทุกวัน เกิดความเดือดร้อนในการใช้น้ำประปาในชีวิตประจำเป็นเวลานานและทุกวัน อยากทราบว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ใช้บริการและจ่ายค่าบริการรายเดือนให้ทุกเดือนอย่างไรและน้ำจะไหลแรงเป็นปกติได้เมื่อไร **หวังว่าคงจะตอบข้อสงสัยและแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็วไม่ปล่อยไว้นานดังที่ผ่านมา ขอบคุณครับ😓😓