Clicky

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
เบอ

เปิดเหมือนปกติ

นายวชิรเชษฐ์  รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์และพนักงานส่วนตำบล ไ...
25/04/2022

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร
ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติ
จาก ส.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการและได้รับเกียรติจากนางสาวนันทิดา
แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และมี นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะกรรมการจัดงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ที่ต้องการให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์อาหารประจำถิ่นของตำบลเทพารักษ์ให้มีชื่อเสียงพร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคีแก่ชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ทั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันประกวดอาหารประเภท “เมนูปลา”
โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 5 ทีม จาก 5 หมู่บ้าน โดยบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานของประชาชนที่เข้าร่วมและผลการแข่งขัน
- อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมหมู่ 9 อรรถรส เมนูแกงเขียวหวานปลากรายขูด
- อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมหมู่ 1 รวมพลังสู้สู้ เมนูลาบปลาสลิด
- อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมหมู่ 6 บ้านศรีเจริญ เมนูผัดพริกขิงปลาดุกฟู และทีมหมู่ 2 ซ.มณฑาทิพย์ เมนูห่อหมกปลา
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมหมู่ 8 บ้านมังกร-ขันดี เมนูปลากะพงผัดฉ่า
ทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จึงขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ร้านค้าและแผงลอย ประชาชนที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงาน ทีมงานการแสดงจากโรงเรียนเทศบาลตำบลเทพารักษ์ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ นักดนตรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารครั้งที่1 ภายใต้โครงการตรวจมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นอย่างดี

20/04/2022

ประกาศเทศบาลตำบลเทพารักษ์
เรื่อง ปิดศูนย์สุขสภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพารักษ์(ฟิตเนส)และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพารักษ์
เนื่องจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ได้จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารเทพารักษ์"อาหารสะอาดรสชาติอร่อย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ หมู่ 9 ตำบลเทพารักษ์ จึงขอปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเทพารักษ์(ฟิตเนส)และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์หมู่ 9 ตำบลเทพารักษ์ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 เมษายน 2565 นี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานมหกรรมอาหารครั้งที่ 1เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ภายในงานมีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายของกิน ของที่ระลึก รวมถึงมีการประกวดแข่งขันการ...
07/04/2022

งานมหกรรมอาหารครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ภายในงานมีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายของกิน ของที่ระลึก รวมถึงมีการประกวดแข่งขันการทำอาหาร จากชุมชน 5 หมู่บ้าน
พร้อมชมพิธีเปิด มีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนเทศบาล, กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเทพารักษ์

ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานชิมอาหารดูการแข่งขันประกวดอาหาร ครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมวิธีการปรุงอาหารแบบพื้นบ้าน,รณรงค์ให้มีการแต่งชุดไทย,สืบสานประเพณีที่ดีงาม
ประเภทการแข่งขัน การทำอาหารประเภท ปลา
ระเบียบการแข่งขัน
1.ต้องลงทะเบียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2.ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารมาเอง
3.ระยะเวลาการทำ 1 ชม
4.เตรียมป้ายชื่อ ภาชนะใส่อาหาร เพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้คะแนนได้อย่างถูกต้อง
5ห้ามผู้สมัครอธิบายหรือขี้แจ้งข้อมูลใดแก่กรรมาการ
6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7.สมาชิกทีม 5 คน

กติกา
1.สามารถเตรียมวัสดุ เครื่องปรุง ก่อนได้
2.เตรียมเนื้อปลาพร้อมอุปกรณ์ มาเองได้และมีวัสดุให้เพียงพอในขณะการแข่งขันเท่านั้น
3.เตรียมผัก เครื่องเคียง มาตกแต่งอย่างสวยงามได้
(ตัดสินคะแนนจากการตกแต่งตามหลักอาหารพื้นเมือง)

***ร้านค้าที่ประสงค์จะเปิดบูทขายอาหารสามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ ที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเทพารักษ์***
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองสาธารณสุข
02-385-4704 ต่อ 17

นายวชิรเชษฐ์  รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ได้มอบหมาย นายชาตรี  อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเป...
06/04/2022

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ได้มอบหมาย นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจมาตรฐานและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 50 ราย เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารได้ทราบถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและผ่านเกณฑ์การประเมิน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" (Clean food good taste)

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับ ปตทวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ...
11/03/2022

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับ ปตท
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างรายการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อ
โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

โดยมี
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ สส.ภริม พลูเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดสมุทรปราการ
สจ.สมศักดิ์ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพารักษ์
กำนันผู้ใหญ่บ้านเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์
และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเทพารักษ์

#ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกท่านได้ลงมีการลงทะเบียนและตรวจatkก่อนเข้ารับฟังการประชุม

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัตน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต้อนรับ สส.ภริม พูลเจริญ เขต ...
03/03/2022

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัตน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต้อนรับ สส.ภริม พูลเจริญ เขต 3 สมุทรปราการ
นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2และคณะ
นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
นายวัษชระ บุญส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
นายชนินทร์ กาญจนสุชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

เยี่ยมชมโครงการที่ทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งกลุ่มเป้าของโครงการในครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเทพารักษ์ และช่วงท้ายทางประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้เยี่ยมชม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์...
25/02/2022

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2565 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชากรสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ฝ้ายป้องกันฯและกองช่าง ลงพื้นที่การปฏิบัติลอก...
23/02/2022

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
นายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ฝ้ายป้องกันฯและกองช่าง ลงพื้นที่การปฏิบัติลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ออกดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ม.บางปูนคร 2

“ผมจะทำให้เทพารักษ์ของเรากลับมาน่าอยู่”
..........
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์
Be Better Together
#ขอมือนักสู้สมุทรปราการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่กระจายได้เร็ว และมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น  ขณะนี้ประเ...
21/02/2022

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่กระจายได้เร็ว และมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ได้ร่วมได้มอบหมาย สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับรองผู้ป่วย พร้อมทั้งการติดตามอาการผู้ป่วยรายวัน เพื่อเป็นการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและคำสั่งที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548

“ผมจะทำให้เทพารักษ์ของเรากลับมาน่าอยู่”
..........
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์
Be Better Together
#ขอมือนักสู้สมุทรปราการ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประ...
14/02/2022

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ และหมอบหมายให้สามชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่มนำทีมผู้บริหารสมาชิกลงพื้นรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อหาแนวทางการป้อนกันน้ำท่วมแบบยังยืนลอกท่อ หมู่บ้านบางปู ซอย9...
09/02/2022

นายกหนุ่มนำทีมผู้บริหารสมาชิกลงพื้นรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อหาแนวทางการป้อนกันน้ำท่วมแบบยังยืน
ลอกท่อ หมู่บ้านบางปู ซอย9-10
พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง

“ผมจะทำให้เทพารักษ์ของเรากลับมาน่าอยู่”
..........
วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์

สรุปการทำงานประจำวันที่ 4 ก.พ. 2565 ดังนี้1.ตัดต้นไม้ ละสายไฟ หมู่บ้านการ์เด้นโฮม2.ติดตั้งฝาบ่อพักหมู่บ้านบางปูนครซอย33....
04/02/2022

สรุปการทำงานประจำวันที่ 4 ก.พ. 2565 ดังนี้
1.ตัดต้นไม้ ละสายไฟ หมู่บ้านการ์เด้นโฮม
2.ติดตั้งฝาบ่อพักหมู่บ้านบางปูนครซอย3
3.ติดตั้งฝาบ่อพักหมู่บ้านบางปูนครซอย6
4.ติดตั้งฝาบ่อพักหมู่บ้านการ์เด้นโฮม
5.ติดตั้งกระจกส่องทางสามแยกตึกเหลือง
6.เคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดพื้นที่ข้างโดม ในสวนสาธารณะ ขนกระถางไปไว้ที่โรงเรียนอนุบาล
7.ซ่อมห้องน้ำในสวนสาธารณะ เปลี่ยนสายชำระชำรุด

“ผมจะทำให้เทพารักษ์ของเรากลับมาน่าอยู่”

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์

วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2565  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ กองช่างเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ออกปฏิบัติงาน ดังนี้1.ตั...
03/02/2022

วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ กองช่าง
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ออกปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ตัดต้นไม้ ริมทางหมู่บ้านเธียรเกษม
2.ตัดต้นไม้ หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ซอย1
3.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสยามคอนโด ซอยเด่นทอง
4.เชื่อมฝาบ่อซอยมณฑาทิพย์,เชื่อมฝาบ่อพักหมู่บ้านบางปูนครซอย6
5.ยกฝาบ่อพัก หมู่บ้านการ์เด้นโฮม
6.ลอกท่อ หมู่บ้านการ์เด็นโฮม

“ผมจะทำให้เทพารักษ์ของเรากลับมาน่าอยู่”
..........
วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ...
31/01/2022

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ถนนชำรุดเสียหาย มอบหมายให้กองช่างสำรวจหน้างาน เร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน
ท้ายหมู่บ้าน เทพานิเวศน์ ​หมู่1 ตำบล เทพารักษ์

วันอังคารที่ 25 มกราคม ๒๕๖๕เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ภารกิจจิตอาสาให้แก่ประชาชน ในการออกตรวจ ATK เชิงรุกในพื้นที่ จำนวน 1,5...
26/01/2022

วันอังคารที่ 25 มกราคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ภารกิจจิตอาสาให้แก่ประชาชน ในการออกตรวจ ATK เชิงรุกในพื้นที่ จำนวน 1,500 คน มอบเจลพระราชทานให้แก่ประชาชนที่มารับการตรวจ ATK บริเวณ ณ เทศบาลตำบลเทพารักษ์
โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน ๒ คัน และมีรถสุขาเคลื่อนที่คอยให้บริการประชาชน สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำทีมโดยผู้บริหาร นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
ร่วมกับสมาชิกเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เช่น นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด สมาชิกองค์การบริกหารส่วนจังหวัด
ทีมผู้บริหาร รองนายกนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์ได้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมภารกิจด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชน ในการออกตรวจ ATK เชิงรุกในพื้นที่ จำนวน 1,...
20/01/2022

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมภารกิจด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชน ในการออกตรวจ ATK เชิงรุกในพื้นที่ จำนวน 1,500 คน ในวันอังคารที่ 25 มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30-16.30น. บริเวณ ณ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน ๒ คัน และมีรถสุขาเคลื่อนที่คอยให้บริการประชาชน โดยทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์ได้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การลงทะเบียน
1. ประชาชนคนไทย
นำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาลงทะเบียน

2. ชาวต่างชาติ
นำหนังสือรับรอง หรือ บัตรสีชมพู มาลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร 02-3854704 ต่อ 17 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพารักษ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันอังคารที่ 20 มกราคม 2665 ณ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ประธานในพิธี นางสา...
19/01/2022

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2665
ณ เทศบาลตำบลเทพารักษ์
ประธานในพิธี นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด สมาชิกองค์การบริกหารส่วนจังหวัด
ทีมผู้บริหาร รองนายกนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ร่วมทำกิจกรรม ประธานในพิธีนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นำกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกัน
ต่อด้วยกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็...
11/01/2022

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็ว และมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว
#ท่านนายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
ได้ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง
ลงพื้นที่ดำเนินการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ โดยการทำความสะอาดศูนย์พักคอยฯ พร้อมตัดหญ้าบริเวณรอบศูนย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและคำสั่งที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สจ. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ พร้อม...
15/12/2021

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สจ. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล
ช่วยกันส่งมอบถุงยังชีพจาก #มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์
ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่
1.ผู้พิการ
2.ผู้ป่วยติดเตียง
3.ผู้สูงอายุ
4.ผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 348 คน
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นสมาขิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่แจก ATK     ตามที่เทศบ...
02/12/2021

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นสมาขิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่แจก ATK ตามที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ดำเนินการจัดทำ โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ในปีงบประมาณ2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคัดกรองกลุ่มบุคคลที่มี
ความเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเทพารักษ์และเพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)ให้ทันต่อสถานการณ์ ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมและระงับโรคติดต่อ

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง
1. กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ/บุคลากรทางการแพทย์/อสม.
2. กลุ่มชุมชน
3. กลุ่มตลาด
4. กลุ่มขนส่งสาธารณะ
5. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ภายในบ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแจกชุดตรวจฯ
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองเองได้ที่บ้าน ทราบผลรวดเร็ว สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธี เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อจากกบุคคลที่ติดเชื้อสู่ชุมชน
3. ประชาชนร่วมกันสังเกตผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง รายงานผู้รับผิดชอบ เพื่อรับการคัดกรองด้วย ATK ประสานเข้าระบบกักกัน กรณีมีผลเป็นลบ และสร้างความเข้าใจในการกักกันตัวเพื่อลดความกังวลจากประชาชนในชุมชน หรือกรณีผลเป็นบวก ประชาชนจะได้ประสานหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 999 หมู่ 9
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623854704

เว็บไซต์

http://www.tepharak.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ใครรู้จักเจ้าของบัตร ช่วยติดต่อให้มารับคืนหรือที่เป็นประโยชน์ ฝากด้วย ครับ.
กระสอบทรายที่ใหนมีครับ
สอบถามทำบัตรรับเงินคนชราแจ้งทำบัตรที่ไหน
หาคนขับรถกระบะส่งแก๊ส โทร 0994269111
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ไหน ตำบลเทพารักษ์ ตำบลอื่นเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันหมดแล้วตำบลนี้ทำไมเงียบจัง
สอบถามเวลาเปิด-ปิดใหม่ฟิตเนทของ อบต.เทพารักษ์จากที่เคยปิด 20.00น.เปลี่ยนมาปิด 18.00น. อยากให้ฟิตเนทปิดเวลาเดิม20.00น.เพราะในกรณีเลิกงาน18.00น.ไม่ได้ไปเล่นเลยคะและยังมาปิด ส-อา และ วันหยุดนักขัตอีก ซึ่งไม่ได้เล่นเลยคะ เพราะก่อนหน้าที่เปิดได้ไปเล่นประจำ ถ้าปิดเวลา18.00น.ไม่โอเคอย่างมากคะ ถ้าชั่วคราวยังพอรับได้ ถ้าตลอดไปก็ไม่โอเคอย่างแรงคะ เห็นใจเวลาเลิกงานเอกชนด้วยคะไม่ใช่ราชการ #ช่วยพิจารณาเวลาการปิดใหม่ด้วยคะ #เทศบาลเทพารักษ์ ขอบคุณคะ
งานรักษาความปลอดภัย และบริการชุมชน https://www.facebook.com/CODE-224-SMART-POLE-110955467741090