เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
เบอ

25/08/2023

📍ประชาสัมพันธ์📍

การให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านสราลี ซอย12

25/08/2023
📍วันที่ 25 สิงหาคม 2566📍นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักปลอดภัย ไม่ท...
25/08/2023

📍วันที่ 25 สิงหาคม 2566📍

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์ (สละ ฉลวย อุปถัมภ์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , ฝ่ายปกครองตำบลเทพารักษ์ , หัวหน้าส่วนราชการ

📌วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- เพื่อให้เยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566   นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ได้มอบหมาย ให้นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเท...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ได้มอบหมาย ให้นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ ,สมาชิกสภาฯ ,พนักงานเทศบาล ,กำนัน กิตติพงษ์ อยู่วัฒนะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดบางปิ้ง โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และ นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีฯ
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น...
11/08/2023

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์

คิดใหม่ ปลอดภัยกับทุกคน …
10/08/2023

คิดใหม่ ปลอดภัยกับทุกคน …

10/08/2023

8 วิธี ขับขี่รถจักรยานยนต์

📢ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเทพารักษ์📢📌ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไควา...
09/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเทพารักษ์📢

📌ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไความผิดปกติด้านการมองเห็นในประชาชนทั่วไป ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
📌ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โดมสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์
📍กิจกรรมภายใต้โครงการฯมีดังนี้📍
1. ตรวจคัดกรองโรคทางตาและตรวจวัดค่าสายตา
2. ตัดแว่นสายตา (สายตายาวหรือสั้นไม่เกิน +-400)

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566📍นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ รองนา...
09/08/2023

📍วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566📍

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์ ๑ (สละ ฉลวย อุปถัมภ์) พร้อมด้วย นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ , สมาชิกสภาฯ , หัวหน้าส่วนราชการ

📌วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนของสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ วิธีป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่เข้ารับการอบรมในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟโดยไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- เพื่อให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอพยพหนีไฟและสามารถอพยพนักเรียนออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍วันอังคารที่  8 สิงหาคม 2566📍📌นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ,นายธนะสิทธิ์ วงษ์เเก้วบุญเรือน รอง...
09/08/2023

📍วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566📍

📌นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ,นายธนะสิทธิ์ วงษ์เเก้วบุญเรือน รองประธานสภาฯ พร้อมด้วย สมาชิสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ,อสม. เเละเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
📌ลงพื้นที่หมู่ 2 ,6 ตามโครงการเยี่ยมบ้านเสริมกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพารักษ์
📌วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์เข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍ประกาศเทศบาลตำบลเทพารักษ์📍เรื่อง เปิดใช้งานสนามฟุตซอล สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป📌ประกาศวันที่...
09/08/2023

📍ประกาศเทศบาลตำบลเทพารักษ์📍

เรื่อง เปิดใช้งานสนามฟุตซอล สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📌ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

📍วันจันทร์ที่  7 สิงหาคม 2566📍นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนาย...
07/08/2023

📍วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566📍

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ประจปีงบประมาณ 2566

พร้อมด้วย สมาชิสภาฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์

📌วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง
- เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ในการอพยพหนีไฟในอาคารและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍ประชาสัมพันธ์📍ด้วยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ...
07/08/2023

📍ประชาสัมพันธ์📍

ด้วยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ เวลา ๑๘.๐๐น. เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการจงรักภัคดีต่อพลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในการนี้จึงขอเชิญเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมา

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566📍นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให...
06/08/2023

📍วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566📍

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองตำบลเทพารักษ์

📌วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยด้านต่างๆและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📢มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(SoiDog) ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์ 📍จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ...
04/08/2023

📢มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(SoiDog) ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์
📍จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ" ระหว่างวันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2566 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.) ณ โดมสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์
🐶กิจกรรมการให้บริการ 🐶
1. การผ่าตัดทำหมันสุนัข
2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
3. ฉีดวัคซีนรวมให้กับสุนัข
4. ให้ยาป้องกันเห็บ/หมัด
🐶การเตรียมตัวสุนัขก่อนการผ่าตัดทำหมัน🐶
1. ทำความสะอาดร่างกายสุนัขให้สะอาดก่อนการผ่าตัด เพราะสุนัขไม่ควรอาบน้ำหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน
2. งดน้ำและอาหารสุนัข อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
3. ให้บริการสุนัขอายุตั้งแต่ 2 เดือน ขึ้นไป
📌หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์ 061-9126916 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเทพารักษ์

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566📍นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ รอง...
04/08/2023

📍วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566📍

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อย. น้อยในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์ ๑ (สละ ฉลวย อุปภัมภ์)
พร้อมด้วยนายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน

📌 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน อย.น้อยในโรงเรียน
- เพื่อให้แกนนำ อย.น้อย มีความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้นักเรียนนำกิจกรรม อย.น้อย ไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนได้

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍ประชาสัมพันธ์📍เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์ประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็...
04/08/2023

📍ประชาสัมพันธ์📍

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์ประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม

📌ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

“เทศบาลตำบลเทพารักษ์” ร่วมเทิดพระเกียรติทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ...
29/07/2023

“เทศบาลตำบลเทพารักษ์” ร่วมเทิดพระเกียรติทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
💛 28 กรกฎาคม 2566 💛

ขอบคุณข่าวจาก : หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

สมุทรปราการ-“เทศบาลตำบลเทพารักษ์” ร่วมเทิดพระเกียรติทำบ […]

29/07/2023

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 " 💛

สิทธิพงษ์ : ภาพ/ข่าว
ขอบคุณข่าวจาก : สาครเคเบิ้ลทีวีสมุทรปราการ 🙏🏻💛

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

💛กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" 💛📍วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566📍📌เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเ...
28/07/2023

💛กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" 💛

📍วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566📍
📌เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
📌โดยมี นายสมศักดิ์ เเก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ,นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ,พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการเเละพนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์
📍กิจกรรมมีดังนี้📍
📌กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดมสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์
📌กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
💛เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว💛

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📍วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566📍📌นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ,นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี ...
28/07/2023

📍วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566📍
📌นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ,นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี ,นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต7. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเทพารักษ์ เเละพนักงานเทศบาล
📌ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

#นายกหนุ่มเทพารักษ์
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

📢ประกาศจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ 📢📌ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่31 กรก...
27/07/2023

📢ประกาศจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ 📢

📌ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1วัน ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่อง
📌ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566
เพื่อให้การบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เเละเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ
📌เข้ารับบริการดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

💚ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ 💚📍วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก 📍 📌หลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงลายกัดหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่มืดแ...
27/07/2023

💚ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ 💚

📍วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก 📍

📌หลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงลายกัดหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่มืดและอับชื้น
📌ทำลายยุงโดยการพ่นหมอกควัน
📌ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย ปิดฝาภาชนะป้องกันน้ำขัง
📌เลี้ยงปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงหรือปลากัดในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้
📌ใส่ทรายอะเบท เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผงซักฝอก ลงในจานรองตู้กับข้าวหรือภาชนะที่มีน้ำขัง
📌หมั่นตรวจดูลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทั้งในและนอกบ้านทุก 7 วัน ถ้าพบให้ทำลายทันที

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 999 หมู่ 9
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623854704

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ใครรู้จักเจ้าของบัตร
ช่วยติดต่อให้มารับคืนหรือที่เป็นประโยชน์
ฝากด้วย ครับ.
กระสอบทรายที่ใหนมีครับ
สอบถามทำบัตรรับเงินคนชราแจ้งทำบัตรที่ไหน
หาคนขับรถกระบะส่งแก๊ส โทร 0994269111
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ไหน ตำบลเทพารักษ์
ตำบลอื่นเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันหมดแล้วตำบลนี้ทำไมเงียบจัง
สอบถามเวลาเปิด-ปิดใหม่ฟิตเนทของ อบต.เทพารักษ์จากที่เคยปิด 20.00น.เปลี่ยนมาปิด 18.00น. อยากให้ฟิตเนทปิดเวลาเดิม20.00น.เพราะในกรณีเลิกงาน18.00น.ไม่ได้ไปเล่นเลยคะและยังมาปิด ส-อา และ วันหยุดนักขัตอีก ซึ่งไม่ได้เล่นเลยคะ เพราะก่อนหน้าที่เปิดได้ไปเล่นประจำ ถ้าปิดเวลา18.00น.ไม่โอเคอย่างมากคะ ถ้าชั่วคราวยังพอรับได้ ถ้าตลอดไปก็ไม่โอเคอย่างแรงคะ
เห็นใจเวลาเลิกงานเอกชนด้วยคะไม่ใช่ราชการ
#ช่วยพิจารณาเวลาการปิดใหม่ด้วยคะ
#เทศบาลเทพารักษ์

ขอบคุณคะ
งานรักษาความปลอดภัย และบริการชุมชน
https://www.facebook.com/CODE-224-SMART-POLE-110955467741090
#}