กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร เรา คือ ต้นแบบของเหล่าทหารพลาธิการ

เปิดเหมือนปกติ

04/01/2021

QM2362

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 1300 - 1530  พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. ดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องเ...
23/12/2020

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 1300 - 1530
พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. ดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องเรียน ห้องน้ำ - ห้องส้วม ทางเดินในอาคาร พื้นที่บริเวณบันได และพื้นที่บ้านพักข้าราชการ ตลอดจนพื้นที่ภายใน รร.พธ.พธ.ทบ. เพื่อฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) ของ ทบ.

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 1000 - 1030  พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.ได้กรุณามอบเสื้อยืดคอวีสีกาก...
17/12/2020

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 1000 - 1030
พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.
ได้กรุณามอบเสื้อยืดคอวีสีกากี ให้กับทหารกองประจำการในสังกัด จำนวน 5 นาย/นายละ 2 ตัว เพื่อเป็นสวัสดิการ และเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ ในระหว่างรับราชการในกองประจำการ ทั้งนี้ได้กรุณามอบโอวาทให้กับกำลังพลดังกล่าว ณ อาคาร บก.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 เวลา 1330 - 1800   รร.พธ.พธ.ทบ. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง รร.พธ.พธ.ทบ. และองค...
02/12/2020

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 เวลา 1330 - 1800
รร.พธ.พธ.ทบ. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง รร.พธ.พธ.ทบ. และองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร.พธ.พธ.ทบ. โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และประเภทกีฬา ดังนี้.-
ทีมเข้าร่วมแข่งขัน
1. ทีมหลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 53
2. ทีมหลักสูตร นายสิบอาวุโส รุ่นที่ 61
3. ทีม รร.พธ.พธ.ทบ.
4. ทีมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทกีฬา
- กีฬาฟุตซอล
- กีฬาเปตอง
- กีฬาพื้นบ้าน ( กินวิบาก, ปิดตาตีหม้อ และเก้าอี้ดนตรี )
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 0800 - 0900  พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. ดำเนินการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ของหน่วย โดยทำการปลูกต้...
01/12/2020

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 0800 - 0900
พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. ดำเนินการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่
ของหน่วย โดยทำการปลูกต้นยางนา และต้นมะค่า จำนวน 5 ต้น
บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร บก.รร.พธ.พธ.ทบ.
ฝั่งเครื่องบินใหญ่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 0900 - 1030  พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. จัดกำลังพลครูฝึกนำข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และ พนักงา...
28/11/2020

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 0900 - 1030
พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. จัดกำลังพลครูฝึก
นำข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ รร.พธ.พธ.ทบ.
ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึก พระราชทาน ทม.รอ.
ประจำเดือน พ.ย.63 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
ด้านหน้าอาคาร บก.พัน.นักเรียน.รร.พธ.พธ.ทบ.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 0900 - 1200  พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. ร่วมกับ นขต.รร.พธ.พธ.ทบ.,คณะครู - อาจารย์ รร.พธ.พธ.ท...
18/11/2020

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 0900 - 1200
พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. ร่วมกับ นขต.รร.พธ.พธ.ทบ.,
คณะครู - อาจารย์ รร.พธ.พธ.ทบ. พร้อมด้วย นสน.
หลักสูตร นายสิบอาวุโส รุ่นที่ 61 จำนวน 80 นาย
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในโครงการ
"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำเดือน พ.ย.63
โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนด้านหน้า รร.พธ.พธ.ทบ. ตั้งแต่ท่าเรือบางโพ - สี่แยกบางโพ และบริเวณภายในพื้นที่ รร.พธ.พธ.ทบ. ระยะทางรวม
400 เมตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก ครับ
29/10/2020

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก ครับ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 1500 - 1530  พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. นำกำลังพลข้าราชการ และ นนส....
21/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63
เวลา 1500 - 1530
พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. นำกำลังพลข้าราชการ และ นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เหล่า พธ. รุ่นที่ 1/63 ออกกำลังกายบริหาร ณ บริเวณลานพื้นแข็ง ด้านหน้าอาคาร บก.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.

เมื่อวันที่ 8-9 ต.ค.63  พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. จัดกำลังพลครูฝึกของหน่วย ฝึกทบทวนท่าฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระ...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 8-9 ต.ค.63
พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. จัดกำลังพลครูฝึกของหน่วย ฝึกทบทวนท่าฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทาน ทม.รอ. ในวิชาครูทหาร ให้กับ นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เหล่า พธ. รุ่นที่ 1/63 พร้อมกับทำการสอบวิชาครูทหาร ณ ลานพื้นแข็ง ด้านหน้าอาคาร บก.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 7 ต.ค.63 เวลา 0900 - 1200  พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา...
14/10/2020

เมื่อ 7 ต.ค.63 เวลา 0900 - 1200
พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อมด้วย นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เหล่า พธ. รุ่นที่ 1/63 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63  พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. นำกำลังพลข้าราชการ ดำเนินการปลูกต้นไม้มีค่า ใน...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63
พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. นำกำลังพลข้าราชการ ดำเนินการปลูกต้นไม้มีค่า ในพื้นที่ของหน่วย โดยทำการปลูก
ต้นยางนา จำนวน 6 ต้น บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร บก.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพจำ นนส.ทบ. รุ่นที่ 23/62 เหล่าทหารพลาธิการ รุ่นที่ 66 กำหนดการ- 14 ต.ค.63 ทดสอบร่างกายหน่วยใช้ร่ม- 15 ต.ค.63 เลือกหน่...
09/10/2020

ภาพจำ นนส.ทบ. รุ่นที่ 23/62 เหล่าทหารพลาธิการ รุ่นที่ 66
กำหนดการ
- 14 ต.ค.63 ทดสอบร่างกายหน่วยใช้ร่ม
- 15 ต.ค.63 เลือกหน่วยบรรจุราชการ (ไลฟสด)
- 30 ต.ค.63 พิธีประดับยศ

กายพร้อม ใจพร้อม นับวันรอ บินสู่โลกกว้าง💂💂🎊🎊🎉🎉
07/10/2020

กายพร้อม ใจพร้อม นับวันรอ บินสู่โลกกว้าง💂💂🎊🎊🎉🎉

กิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ "เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" 15 ก.ย.63
16/09/2020

กิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ "เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" 15 ก.ย.63

10/09/2020

NCO.23/62 l QM.66

28/08/2020

วีดีทัศน์นำเสนอ พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ. cr. ร.ต.สุรชัย สวาศรี nco 443

16/08/2020
happy mother's day❤️❤️
12/08/2020

happy mother's day❤️❤️

12/07/2020
ผลผลิตจาก "โครงการผักปันสุข"🥦🥬🥒
11/07/2020

ผลผลิตจาก "โครงการผักปันสุข"🥦🥬🥒

เทสร่างกายประจำเดือน นนส. เหล่า พธ. รุ่นที่ 23/62 ครั้งที่ 1/63
02/07/2020

เทสร่างกายประจำเดือน นนส. เหล่า พธ. รุ่นที่ 23/62 ครั้งที่ 1/63

12/06/2020

จงบอกสาเหตุการงดลามา 1 อย่าง

06/06/2020

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

- วันที่ 6 - 7 มิ.ย.63
- ผู้ปกครอง นนส. สามารถเยี่ยมได้
- เวลา 0900 - 1500
- นนส. 1 นาย /ญาติ 4 คน
- กรณีมีอาหารมารับประทานให้จัดเป็นชุดห้ามทานรวมกัน
- ญาติที่จะเข้าเยี่ยมต้องผ่านจุดคัดกรองของ รร.พธ.พธ.ทบ. ถึงเข้าเยี่ยมได้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ

04/06/2020
Hello Mama - TaitosmitH |Official MV|

https://www.youtube.com/watch?v=uefcQzHmA_Y
ความคิดถึงกำลังเดินทางกลับบ้าน

" น้ำตาของคนที่ต้องจากบ้านมาไกล คือน้ำตาแห่งความกระหาย ที่จะเอาชนะความลำบาก ความยากจน ความเหน็ดเหนื่อย ค.....

วันที่ 2 มิ.ย.63 กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พื้นที่สาธารณประโยชน์บร...
02/06/2020

วันที่ 2 มิ.ย.63 กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณด้านหน้า รร.พธ.พธ.ทบ. ตั้งแต่ท่าน้ำบางโพ ถึงสี่แยกบางโพ

พิธีประดับเลขชั้นปี,เครื่องหมายเหล่า,นักเรียนบังคับบัญชา,ธงประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบ
16/05/2020

พิธีประดับเลขชั้นปี,เครื่องหมายเหล่า,นักเรียนบังคับบัญชา,ธงประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบ

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. 1 ปี 6 เดือน เหล่าทหารพลาธิการ รุ่นที่ 23/62
16/05/2020

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. 1 ปี 6 เดือน เหล่าทหารพลาธิการ รุ่นที่ 23/62

ฝึกทวบทวน นนส.ทบ. ท่าเคารพ 8 พ.ค.63
08/05/2020

ฝึกทวบทวน นนส.ทบ. ท่าเคารพ 8 พ.ค.63

05/05/2020

PT

นนส.ทบ. รุ่นที่ 23/62 หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เหล่า พธ.
04/05/2020

นนส.ทบ. รุ่นที่ 23/62 หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เหล่า พธ.

วันที่ 3 กับการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเหล่า ของน้องๆ ยังสู้ๆ รอวันได้กลับบ้านนะครับ
01/05/2020

วันที่ 3 กับการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเหล่า ของน้องๆ ยังสู้ๆ รอวันได้กลับบ้านนะครับ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 1830 - 1900  นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 1/62 จำนวน 74 นาย รับประทานอาหารมื้อเย็...
30/04/2020

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 1830 - 1900
นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 1/62 จำนวน 74 นาย รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ โรงเลี้ยง พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.

“ อิ่มท้อง ของครบ รบเงียบ เฉียบบริการ “

#ncorta
#ncoqm66

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 1030 - 1500  พ.อ.พัฒนา จันทรนิยม ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ. และ พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเ...
30/04/2020

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 1030 - 1500
พ.อ.พัฒนา จันทรนิยม ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ. และ พ.ท.ปัญญา มาพิบูลย์ ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.
พร้อมด้วยกำลังพลครูฝึก ดำเนินการรับตัว นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 1/63 จำนวน 75 นาย
เข้ารับการศึกษา ณ รร.พธ.พธ.ทบ.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่อยู่

367 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/