อบต.คลองพระอุดม ยินดีต้อนรับ

อบต.คลองพระอุดม ยินดีต้อนรับ องค์กรเพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 และกำหนดอัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564 ข้อมูลเพิ่มเติมได้...
12/12/2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี
2564 และกำหนดอัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้โทร. 02-501-7291 มือถือ 092-283-5116

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม กำจัดผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่น บริเวณคลองพระ...
07/12/2020

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม กำจัดผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่น บริเวณคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความสะอาด และปลอดภัย สำหรับผู้ใช้เรือและคลองสัญจร ต่อไป

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมา...
07/12/2020

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนซอยวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อทรัพย์สิน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหารนำโดย นายประยูร อรัญญิก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุด...
07/12/2020

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
คณะผู้บริหารนำโดย นายประยูร อรัญญิก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม พร้อมกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี 2564 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมา...
04/12/2020

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร พร้อมเก็บขยะ บริเวณถนนสายเกษตรอุดม และปากซอยนวลละออ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อทรัพย์สิน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล การประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อ ใ...
02/12/2020

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล การประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.30 น. ตั้งแต่วัดสะพานสูงไปจนถึงซอยเกษตรพัฒนา รวมหมู่บ้านและซอยย่อยต่างๆทั้งหมด

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมา...
01/12/2020

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร พร้อมเก็บขยะ บริเวณถนนสายเกษตรอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อทรัพย์สิน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบรายละเอีย...
26/11/2020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง ปร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ เว๊ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ครับ

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 15.33 น. โดย คุณ รัตน์ชนน ธรรมนิตยกุล

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ล...
18/11/2020

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.
คณะผู้บริหาร นำโดยนายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ลงพื้นที่ ดูการดำเนินการก่อสร้างถนน ซอยเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ รุนรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสูงวัย...
15/11/2020

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ รุนรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการรักษาสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.  นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ลงพื้นที่ ตรวจส...
10/11/2020

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ลงพื้นที่ ตรวจสอบถนนตามโครงการถนนดินผิวจราจรลูกลัง หมู่ที่ 6 บริเวณ ถนนเกษตรพัฒนาไปถึงบ้าน นางสาวสมพร ขาวรุ่งเรือง (บ้าน 14 หลัง)

วันศุกร์ที่ 2 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด บริเวณบ้านแหลมกลา...
02/11/2020

วันศุกร์ที่ 2 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด บริเวณบ้านแหลมกลาง ปากทางเดินเท้าเชื่อมถนนชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดต่อทรัพย์สิน และผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ต่อไป

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด บริเวณเรือนจารุงศัง...
02/11/2020

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด บริเวณเรือนจารุงศังข์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดต่อทรัพย์สิน และผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ต่อไป

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม (ประธานในพิธี) พร้อมด...
30/10/2020

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม (ประธานในพิธี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2563 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศรุ่นจิ๋ว ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณาริมถนนบริเวณถนนเกษตรอุดม หมู่ท...
27/10/2020

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณาริมถนนบริเวณถนนเกษตรอุดม หมู่ที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันป้ายโค่นล้มกีดขวางทางจราจรในช่วงที่มี พายุฝนลมเเรง ต่อไป

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการลงแอทฟัลท์ ซ่อมแซมพื้นถนนและไ...
22/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการลงแอทฟัลท์ ซ่อมแซมพื้นถนนและไหล่ทางที่ชำรุด บริเวณสามแยกวัดสะพานสูง โค้งปากซอยจารุศังข์ หมู่ที่ 3 และถนนซอยวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออก...
22/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร พร้อมเก็บขยะ บริเวณถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อทรัพย์สิน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตราการป้องกันการทำลายป้ายที่เกี่ยวสถาบันพระมหากษัตริย์
20/10/2020

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตราการป้องกันการทำลายป้ายที่เกี่ยวสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีด...
15/10/2020

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดข...
07/10/2020

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนบ้านเเหลมกลาง มุ่งหน้าวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำ...
07/10/2020

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนซอยเกษตรพัฒนา 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกม...
02/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนบ้านเเหลมกลาง หมู่ที่ 4 และถนนเกษตรอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกม...
29/09/2020

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนซอยบางภูมิ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 25632 13.00 น.นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อ...
29/09/2020

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 25632 13.00 น.
นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ
เรื่อง โครงการศูนย์บริกรร่วมป้องกัและระงับอัคคีภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ โดย บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้
1. เทศบาลตำบลบางพลับ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมา...
25/09/2020

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนซอยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563” ในวันที่ 28 กันยายน 2563
25/09/2020

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563” ในวันที่ 28 กันยายน 2563

วันพฤหัสดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออก...
24/09/2020

วันพฤหัสดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนน วัดสะพานสูง-วัดสาลีโข เชื่อมบ้านวังข่า นบ.2020 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากี...
23/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด แจ้งขอรับสมัครเกษตกร เข้าร่วม โครงการ 1 ...
22/09/2020

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด แจ้งขอรับสมัครเกษตกร เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับ ติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด โทร 025839120

fil:///C:/Users/Klongpraudom/Desktop/1625.pdf

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ 2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม นำโดย นายสนิท นวลละออ นายก...
18/09/2020

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ 2563 เวลา 10.00 น.
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม นำโดย นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม (ประธาน) ทำการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ. ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออ...
17/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณซอยเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 และถนนคลองไทร-วัดเตยช่วงสะพานวัดป่าและตรงข้ามอู่ ส.ศิณี หมู่ที่4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากี...
16/09/2020

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนเกษตรอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" ฉบับที่ 2 (175/2563) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน 25...
16/09/2020

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" ฉบับที่ 2 (175/2563) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการพ่นยาฆ่าย่า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริ...
15/09/2020

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการพ่นยาฆ่าย่า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวางทางจราจร บริเวณถนนเกษตรอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรต่อไป

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องการประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อ ในวันที่ 15 กันยา...
14/09/2020

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องการประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 16.30 น. ตั้งแต่ คลองพระอุดม ถนนชัยพฤกษ์ ไปจนถึง วัดตาล รวมถึงหมู่บ้านและซอยย่อยต่างๆทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กรุณาสำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า #สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2501-7875

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.คลองพระอุดม ยินดีต้อนรับผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.คลองพระอุดม ยินดีต้อนรับ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะ ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยกำหนดให้เจดีย์วัดสะพานสูงเป็นตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เนื่องจากเป็นตำบลที่มีวัดสะพานสูงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) https://www.facebook.com/islocal.ru/ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เปิดเฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ)
สวัสดีครับ ขอเชิญบุคคลทั่วไป และ บุคลากรของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และอบจ.เมืองพัทยา กรุงเทพฯ) เข้ามากดเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เพจนี้จะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล คลิป VDO อินโฟกราฟฟิค ฯลฯ ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ ✅ การคัดเลือก ส.ว. ปี 62 ✅ การเลือกตั้ง ส.ส ปี 62 ✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น) ปี 62 ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 https://www.facebook.com/746982355669237/posts/759346544432818/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ AC และ DC ” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บ้านแดดดีอ่างทอง หลักสูตรการอบรม (เน้นภาคปฏิบัติ) **จำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น** 2 วัน 3,900 บาท/ท่าน สนใจติดต่อ 086-132-2610/081-856-5121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox https://www.facebook.com/daddee2 ได้ที่.... #บ้านแดดดีอ่างทอง www.daddee.co.th ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
รายนามเจ้าภาพโรงทาน งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี พระครูสุทธิกิจโกศล(หลวงพ่อเดี่ยว) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม และเจ้าภาพโรงทานท่านใดที่จะมาออกร้านเพิ่มเติมแจ้งมาได้ที่วัดอินทาราม เวลา 08.00-18.00 น.ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. หมายเหตุ....เจ้า้ภาพท่านใดที่แจ้งรายชื่อมาแล้วรายชื่ออาจจะไม่ตรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แจ้งมาที่ 086-644-7572 พระสมุห์วันชัย รายนามเจ้าภาพโรงทาน งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี(พระครูสุทธิกิจโกศล) วัดอินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ รายนาม รายการอาหาร หมายเหตุ 1 คุณพูนลาภ บัวกาญจน์และครอบครัว ขนมจีน-แกงเขียวหวานไก่ . ห่อมก น้ำสมุนไพร 2 เดอะแก๊ง พ. ว. ไก่ทอด 3 หลานย่าธรรม เกตุกราย เฉาก๊วย 4 เต้าหู้ทอดหน้าวัดอิน เต้าหู้ทอด 5 โก๊ะ ท่าทราย ก๋วยจั๊บ , กาแฟโบราณ 6 คุณนวล ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดอิน น้ำโอเลี้ยง น้ำเก๊กฮวย เป๊ปซี่ 7 คุณบังอร สุขสมโสตร์และครอบครัว ขนมไข่นกกะทาทอด 8 คุณยุพา สงกรานต์ และครอบครัว หอยทอด 9. หมู่ 4 บ้านแหลมกลาง. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส 10 คุณสวัสดิ์-คุณอารีย์ เหมือนสะอาด น้ำแข็งใส 11 คุณวรรณ คาช่าแกรนด์ ขนม 12 คุณไพฑูรย์ แจ้งดีและครอบครัว ข้าวมันไก่ 13 คุณปั้น-คุณนา โตสิงห์ และครอบครัว กล้วยทอด 14 คุณพิมพ์ ขนมจีนน้ำยา 15. คุณสุชาติ ขันรุ่งและเพื่อนๆ ขนมใส่ไส้ 16. คุณบีบี+คุณมานะ-คุณศรานติ จ้อมเอม ผัดไทย 17. คุณนก-คุณโบว์ นุชน้อย กระเพาะปลา 18. คุณเปี๊ยกงูบิน ทอดมัน 19. พระครูปลัดวิสุทธิว้ฒน์ วัดคันลัด โรตี 20. คุณประภา มะเต๊ะ ข้าวเม่าทอด 21. คุณเปิ้ล - วัดเตย น้ำส้มเกล็ดหิมะ 22. อบต.สำรวม งามศรี หมูปิ้ง 23. คุุณกาญและญาติๆ น้ำอัดลม-ลูกชิ้นทอด 24. คุณเอ็กซ์ ปากด่าน ไอศครีม 25. คุณชลธิชา-คุณวัชรี เดชใด และบุตร ขนมปลากริม 26. คุณโอวตี่-คุณเจี๊ยบ กระเพาะปลา-น้ำเก็กฮวย 27. คุณแม่ผาด ขันเกตุและลูกๆหลานๆ ขนมครก 28. คุณเมย์ และพี่เสือ เต้าหู้นมสด 29. คุณโทน-คุณหนุ่ม หมู่บ้านเกื้อกูล ไอติม 30. คุณเอกสิทธิ์-คุณสุวรรณี กล่อมเกลี้ยง ขนมตาล 31. คุณจีรวัฒนและคุณฉัตรชนก กุยช่ายนิ่ง ต้นโพธิ์ 32. คุณประยูร อรัญญิก และครอบครัว รองนายก อบต. คลองพระอุดม ผัดไทย 33. โกดัง เบนซ์ ปอเปื้ยะทอด 34. คุณจำรูญ แป้นเพ็ชรและครอบครัว น้ำดื่ม 35. คุณเก้ง พุทธคุณ เมืองนนท์ ขนมหวานฟักทองแกงบวช 36. คุณอี๊ด หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ ซอย9 ขนมจีนน้ำยา 37. อาจารย์หมู วัดบางไกรใน ข้าวต้มปลา
รายนามเจ้าภาพโรงทาน งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี พระครูสุทธิกิจโกศล(หลวงพ่อเดี่ยว) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม และเจ้าภาพโรงทานท่านใดที่จะมาออกร้านเพิ่มเติมแจ้งมาได้ที่วัดอินทาราม เวลา 08.00-18.00 น.ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. หมายเหตุ....เจ้า้ภาพท่านใดที่แจ้งรายชื่อมาแล้วรายชื่ออาจจะไม่ตรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แจ้งมาที่ 086-644-7572 พระสมุห์วันชัย รายนามเจ้าภาพโรงทาน งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี(พระครูสุทธิกิจโกศล) วัดอินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ รายนาม รายการอาหาร หมายเหตุ 1 คุณพูนลาภ บัวกาญจน์และครอบครัว ขนมจีน-แกงเขียวหวานไก่ . ห่อมก น้ำสมุนไพร 2 เดอะแก๊ง พ. ว. ไก่ทอด 3 หลานย่าธรรม เกตุกราย เฉาก๊วย 4 เต้าหู้ทอดหน้าวัดอิน เต้าหู้ทอด 5 โก๊ะ ท่าทราย ก๋วยจั๊บ , กาแฟโบราณ 6 คุณนวล ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดอิน น้ำโอเลี้ยง น้ำเก๊กฮวย เป๊ปซี่ 7 คุณบังอร สุขสมโสตร์และครอบครัว ขนมไข่นกกะทาทอด 8 คุณยุพา สงกรานต์ และครอบครัว หอยทอด 9. หมู่ 4 บ้านแหลมกลาง. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส 10 คุณสวัสดิ์-คุณอารีย์ เหมือนสะอาด น้ำแข็งใส 11 คุณวรรณ คาช่าแกรนด์ ขนม 12 คุณไพฑูรย์ แจ้งดีและครอบครัว ข้าวมันไก่ 13 คุณปั้น-คุณนา โตสิงห์ และครอบครัว กล้วยทอด 14 คุณพิมพ์ ขนมจีนน้ำยา 15. คุณสุชาติ ขันรุ่งและเพื่อนๆ ขนมใส่ไส้ 16. คุณบีบี+คุณมานะ-คุณศรานติ จ้อมเอม ผัดไทย 17. คุณนก-คุณโบว์ นุชน้อย กระเพาะปลา 18. คุณเปี๊ยกงูบิน ทอดมัน 19. พระครูปลัดวิสุทธิว้ฒน์ วัดคันลัด โรตี 20. คุณประภา มะเต๊ะ ข้าวเม่าทอด 21. คุณเปิ้ล - วัดเตย น้ำส้มเกล็ดหิมะ 22. อบต.สำรวม งามศรี หมูปิ้ง 23. คุุณกาญและญาติๆ น้ำอัดลม-ลูกชิ้นทอด 24. คุณเอ็กซ์ ปากด่าน ไอศครีม 25. คุณชลธิชา-คุณวัชรี เดชใด และบุตร ขนมปลากริม 26. คุณโอวตี่-คุณเจี๊ยบ กระเพาะปลา-น้ำเก็กฮวย 27. คุณแม่ผาด ขันเกตุและลูกๆหลานๆ ขนมครก 28. คุณเมย์ และพี่เสือ เต้าหู้นมสด 29. คุณโทน-คุณหนุ่ม หมู่บ้านเกื้อกูล ไอติม 30. คุณเอกสิทธิ์-คุณสุวรรณี กล่อมเกลี้ยง ขนมตาล 31. คุณจีรวัฒนและคุณฉัตรชนก กุยช่ายนิ่ง ต้นโพธิ์ 32. คุณประยูร อรัญญิก และครอบครัว รองนายก อบต. คลองพระอุดม ผัดไทย 33. โกดัง เบนซ์ ปอเปื้ยะทอด 34. คุณจำรูญ แป้นเพ็ชรและครอบครัว น้ำดื่ม 35. คุณเก้ง พุทธคุณ เมืองนนท์ ขนมหวานฟักทองแกงบวช 36. คุณอี๊ด หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ ซอย9 ขนมจีนน้ำยา 37. อาจารย์หมู วัดบางไกรใน ข้าวต้มปลา
🤗อบรม แดดดี รุ่นที่ 11 🤗 บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC และระบบ DC รุ่นที่ 11 วันที่ 19-20 เดือน สิงหาคม 2560 นี้ 📢หัวข้อการอบรม📢 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 2.ประเภทของปั้มน้ำ 3.อุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ 4.ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5. ความรู้เกี่ยวกับปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC และ ระบบ DC 6.ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ 7.ลงมือติดตั้งจริง โดยใช้อุปกรณ์จริง ✨สิ่งที่ท่านจะได้รับ✨ 1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ปั้มซัมเมอร์ส ระบบ AC และ ระบบ DC 2.เอกสารประกอบการอบรม 3.อุปกรณ์ที่ใช้ออกภาคปฏิบัติ (หมวก , ถุงมือ ) 4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ https://www.facebook.com/daddee2/posts/1032854350151216
รบกวนช่วยตรวจสอบ ครูที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กของ อบต. ด้วยค่ะ กิริยา คำพูดคำจาแย่มาก กับผู้ปกครองยังแสดงกิริยาแบบนี้ ไม่รู้ว่ากับเด็กๆจะเป็นยังไง รบกวนช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลบ้างนะคะ
🤗รุ่นที่ 9 ผ่านไปแล้ว รุ่นที่ 10 กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ 🤗 บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ OFF GRID (พื้นฐาน) รุ่นที่ 10 วันที่ 15-16 เดือน กรกฎาคม 2560 นี้ หัวข้อการอบรม 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 2.ความรู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์ 3.ความรู้เกี่ยวกับ ชาร์จเจอร์ 4.ความรู้เกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์ 5. ความรู้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่ 6.ความรู้เกี่ยวกับ Surge AC และ DC 7.ความรู้เกี่ยวกับ Breaker AC และ DC 8.กานคำนวนออกแบบ และติดตั้งระบบ OFF GRID สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ 2.เอกสารประกอบการอบรม พร้อมอุปกรณ์ 3.ได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท 4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ https://www.facebook.com/daddee2/posts/1005174119585906
สอบถามครับ ขยะประเภทกิ่งไม้ ที่ใส่ถุงแยกไว้ อบต.ไม่ทำการจัดเก็บแยกหรือรับทิ้งหรือครับ?? เพราะสอบถามทางหมู่บ้านแจ้งว่า อบต.ไม่เอาไปทิ้ง จึงไม่จัดเก็บให้ หมู่บ้านพาร์ควิลเลจ 4 ขอความชัดเจนด้วยครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรม บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออกแบบติดตั้งระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 9 วันที่ 17-18 เดือน มิถุนายน 2560 หัวข้อการอบรม 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 2.ความรู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์ 3.ความรู้เกี่ยวกับ ชาร์จเจอร์ 4.ความรู้เกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์ 5. ความรู้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่ 6.การออกแบบ และติดตั้งระบบปั้มน้ำ AC 7.การออกแบบ และติดตั้งระบบปั้มน้ำ DC สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ 2.เอกสารประกอบการอบรม พร้อมอุปกรณ์ 3.ได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท 4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม ✔✔รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ