องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานและกิจกรรมต่างๆที่องค์การนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

28/05/2021

*ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การชำระเงินค่ารายงานตัวของนักศึกษาใหม่" สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน จากระบบบริการการศึกษา แล้วสแกน qr code จ่ายผ่าน application ของธนาคาร
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปจ่ายที่ธนาคาร

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้โอนผ่านแอพเป๋าตุงแล้วนะคะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการกว่า 98 อัตรา ประจำวิทยาลัย ทั่วประ
28/05/2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการกว่า 98 อัตรา ประจำวิทยาลัย ทั่วประ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการกว่า 98 อัตรา ประจำวิทยาลัย ทั่วประ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือกรมอาชีวศึกษา ไ.....

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ (เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ทางแอดมินเพจรู้สึกเสียใจเ...
18/05/2021

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ (เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ทางแอดมินเพจรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ โพสต์ข้อความทีไม่เหมาะสม ทำให้ทุกท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ

ในนามแอดมินเพจ ต้องกราบขออภัยไปยัง ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ใช้สื่อออนไลน์ ทุกท่าน ในการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง จนส่งผลเสียต่อมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษา รวมถึงความรู้สึกของสาธารณชนที่ได้อ่าน เพื่อเป็นการรับผิดชอบในการกระทำครั้งนี้

ในนามของแอดมินเพจ จึงกราบขอโทษมายังทุกท่านที่ได้อ่านข้อความดังกล่าวและยอมรับผิดอย่างเต็มใจที่สุด และขอสัญญาว่าหลังจากนี้จะดูแลเพจไม่ให้เกิดเรื่องกรณีเช่นนี้อีก

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ (เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ทางแอดมินเพจรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ โพสต์ข้อความทีไม่เหมาะสม ทำให้ทุกท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ

ในนามแอดมินเพจ ต้องกราบขออภัยไปยัง ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ใช้สื่อออนไลน์ ทุกท่าน ในการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง จนส่งผลเสียต่อมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษา รวมถึงความรู้สึกของสาธารณชนที่ได้อ่าน เพื่อเป็นการรับผิดชอบในการกระทำครั้งนี้

ในนามของแอดมินเพจ จึงกราบขอโทษมายังทุกท่านที่ได้อ่านข้อความดังกล่าวและยอมรับผิดอย่างเต็มใจที่สุด และขอสัญญาว่าหลังจากนี้จะดูแลเพจไม่ให้เกิดเรื่องกรณีเช่นนี้อีก

ให้กำลังใจ Amanda Obdam’s ทำดีที่สุดเเล้ว #Top10 #เจอเเกงเเรงมาก #MissUniverse2020
17/05/2021

ให้กำลังใจ Amanda Obdam’s ทำดีที่สุดเเล้ว
#Top10 #เจอเเกงเเรงมาก #MissUniverse2020

ให้กำลังใจ Amanda Obdam’s ทำดีที่สุดเเล้ว
#Top10 #เจอเเกงเเรงมาก #MissUniverse2020

กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปฏิทินการศึกษา คลิกลิ้งค์ http://reg.chandra.ac.th/re...
15/05/2021

กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปฏิทินการศึกษา คลิกลิ้งค์ http://reg.chandra.ac.th/registrar/calendar.asp

กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปฏิทินการศึกษา คลิกลิ้งค์ http://reg.chandra.ac.th/registrar/calendar.asp

15/05/2021

*ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..............
เรื่อง... มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ (ฉบับที่ 16)

1. ให้งด ปรับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมหรือประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ถึง *วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร งด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

3. กรณีบุคลากรมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย ให้ขออนุญาตก่อน และบันทึกลงเวลาเข้า/ออก

4. ให้คณบดี หัวหน้างาน ติดตามดูแลนักศึกษา/บุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีการติดเชื้อโรค COVID-19 ให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว

5. มหาวิทยาลัยจะติดตามสถารการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีมาตรการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

30/04/2021

*ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..............
เรื่อง... มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ (ฉบับที่ 15)

1. ให้งด ปรับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมหรือประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ถึง *วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร งด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

3. กรณีบุคลากรมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย ให้ขออนุญาตก่อน และบันทึกลงเวลาเข้า/ออก

4. ให้คณบดี หัวหน้างาน ติดตามดูแลนักศึกษา/บุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีการติดเชื้อโรค COVID-19 ให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว

5. มหาวิทยาลัยจะติดตามสถารการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีมาตรการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

https://reg.chandra.ac.th/registrar/searchid.asp?fbclid=IwAR3vagJSVXGSxVm2Tmv1ZMwGSOZJpoaYfRcLPRIo8K64t467cF-ukRaylhQ
23/04/2021
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

https://reg.chandra.ac.th/registrar/searchid.asp?fbclid=IwAR3vagJSVXGSxVm2Tmv1ZMwGSOZJpoaYfRcLPRIo8K64t467cF-ukRaylhQ

หมายเหตุ : 1. สาขาวิชาพลศึกษา สมัครเรียนตั้งแต่วันที่แต่วันที่ 15 ก.พ. - 25 มี.ค. 64 รอการติดต่อกลับจากคณะ เพื่อแจ้งก....

23/04/2021

ขอบคุณชมรม New Star Nursing RBRU คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ที่ได้นำเสนอผลงานของนักศึกษาจันทรเกษมของเรา ผ่านเพจชมรมครับ❤️

⚡️นักศึกษาอย่างเรา มีหรือจะพลาด⚡️#เคาะแล้ว ต่อโครงการเราชนะ รับเงิน 7,000 บาท !!.ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะ >> ชีวิตติดโปรฯ...
20/04/2021

⚡️นักศึกษาอย่างเรา มีหรือจะพลาด⚡️

#เคาะแล้ว ต่อโครงการเราชนะ รับเงิน 7,000 บาท !!
.
ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะ >> ชีวิตติดโปรฯ
IG & Twitter : @tid_promotion
.
ครม.ไฟเขียวอนุมัติให้ต่อโครงการเราชนะ แจกงเงิน 7,000 บาท พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน และขยายกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
.
อ่านเพิ่มเติม : https://www.prachachat.net/finance/news-651473
.
#ชีวิตติดรีวิว #ชีวิตติดโปรฯ
#Sale #Promotion #tidpromotion

ขอบคุณบทความเเละภาพจากเพจ ชีวิตติดโปรฯ 🙏🏻

⚡️นักศึกษาอย่างเรา มีหรือจะพลาด⚡️

#เคาะแล้ว ต่อโครงการเราชนะ รับเงิน 7,000 บาท !!
.
ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะ >> ชีวิตติดโปรฯ
IG & Twitter : @tid_promotion
.
ครม.ไฟเขียวอนุมัติให้ต่อโครงการเราชนะ แจกงเงิน 7,000 บาท พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน และขยายกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
.
อ่านเพิ่มเติม : https://www.prachachat.net/finance/news-651473
.
#ชีวิตติดรีวิว #ชีวิตติดโปรฯ
#Sale #Promotion #tidpromotion

ขอบคุณบทความเเละภาพจากเพจ ชีวิตติดโปรฯ 🙏🏻

เรียนไหนดี ? ที่สุดแห่งปี TOP10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดฮิตปี 2020 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรา อยู่ในลำดับที่ 6 ┏━━━...
20/04/2021

เรียนไหนดี ? ที่สุดแห่งปี TOP10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดฮิตปี 2020

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรา
อยู่ในลำดับที่ 6
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
ผลโหวต
https://thaitopu.com/content/118
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
ติดตามผลโหวตด้านอื่นๆที่นี่ >> https://thaitopu.com/ter/
#dek64 #dek65 #ThaiTopU #เรียนไหนดี

[จันทรเกษมนัมเบอร์วันยัง รุ่นพี่รีวิวหน่อยเร๊ววววว🤣]

เรียนไหนดี ? ที่สุดแห่งปี TOP10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดฮิตปี 2020

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรา
อยู่ในลำดับที่ 6
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
ผลโหวต
https://thaitopu.com/content/118
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
ติดตามผลโหวตด้านอื่นๆที่นี่ >> https://thaitopu.com/ter/
#dek64 #dek65 #ThaiTopU #เรียนไหนดี

[จันทรเกษมนัมเบอร์วันยัง รุ่นพี่รีวิวหน่อยเร๊ววววว🤣]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แบบสรุปนะครับ1.ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนสิ้นสุดภาคเรียนที่22.ให้มีการสอบเเบบออนไ...
17/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แบบสรุปนะครับ

1.ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนสิ้นสุดภาคเรียนที่2
2.ให้มีการสอบเเบบออนไลน์
3.ให้เลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมออกไปก่อน
4.ให้บุคลากรWork From Home เเละผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด งดเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็น
5.บุคลากรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัย ให้ขออนุญาตรองอธิการบดี

16/04/2021

ทุกคนครับ ตอนนี้มหาวิทยาลัยทำอะไรไม่ได้ เนื่องจากต้องรอประกาศจากกระทรวง คณะ/สาขาวิชาเอง ก็ต้องรอประกาศจากมหาวิทยาลัย
เอาอย่างนี้นะครับ เบื้องต้น แอดทราบมาว่า อาจารย์ท่านเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าเเล้วว่าเรียนออนไลน์ ซึ่งเเอดคาดว่าก็ต้องเรียนออนไลน์ทั้งหมดเเน่ๆ
ดังนั้นเเล้ว รอประกาศนะครับ แอดเข้าใจและห่วงใยทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การนักศึกษาเเละเเอดมินเพจ(นายกองค์การนักศึกษา)

16/04/2021

เบื้องต้น ให้เรียนและสอบออนไลน์
รอความชัดเจนบ่ายนี้ครับ

15/04/2021

หลายคนถามมาว่า

“เรียนออนไลน์หรือไม่ หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์”

เเอดขอตอบว่า ขึ้นอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนนะครับ เพราะว่ายึดตามประกาศเดิมของมหาวิทยาลัย ว่าให้มีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์เเละเรียนในมหาวิทยาลัย

***ส่วนประกาศใหม่จะมาตอนไหน ต้องรอมหาวิทยาลัยประกาศ เพราะมหาวิทยาลัยก็ต้องรอประกาศจากกระทรวงเช่นเดียวกัน รอติดตามกันต่อไปครับ หากมีความเคลื่อนไหว แอดจะรีบนำมาเเจ้งทุกคนครับ

12/04/2021

ช่วงนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนคณะทำงานองค์การนักศึกษาชุดใหม่ เพจอาจมีความเคลื่อนไหวน้อย หรือตอบเเชทไม่ได้ทุกคนนะครับ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

รักษาเนื้อรักษาตัวนะทุกคน🙏🏻😷
12/04/2021

รักษาเนื้อรักษาตัวนะทุกคน🙏🏻😷

รักษาเนื้อรักษาตัวนะทุกคน🙏🏻😷

ข้อมูลวันที่ 10 เมษายน 33 จังหวัด ที่มีคำสั่งประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ใครกลับต่างจังหวัด เช็คข้อมูลในพื้น...
11/04/2021

ข้อมูลวันที่ 10 เมษายน
33 จังหวัด ที่มีคำสั่งประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

ใครกลับต่างจังหวัด เช็คข้อมูลในพื้นที่อีกทีนะครับ

*** เพิ่ม นครราชสีมา อีก 1 จังหวัด

ข้อมูลวันที่ 10 เมษายน
33 จังหวัด ที่มีคำสั่งประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

ใครกลับต่างจังหวัด เช็คข้อมูลในพื้นที่อีกทีนะครับ

*** เพิ่ม นครราชสีมา อีก 1 จังหวัด

09/04/2021

ชาวชุมชนคนหลังมอ รักษาตัวเองด้วยนะครับ😖😷

ราชภัฏหนึ่งเดียว ลุยต่อเวียงพิงค์ เชียงใหม่ ต้องนัมเบอร์วันเท่านั้น#จันทรเกษม #CRU
01/04/2021

ราชภัฏหนึ่งเดียว ลุยต่อเวียงพิงค์ เชียงใหม่ ต้องนัมเบอร์วันเท่านั้น
#จันทรเกษม #CRU

01/04/2021

*ชมรม CRU E-Sport มีกิจกรรมดี๊ดี มาฝากสำหรับ เด็กสายเกมส์ทั้งหลาย

AIS eSports Campus PUBG Mobile - Qualifier Round
เปิดรับสมัครทีมจากน้อง ๆ มหาวิทยาลัย
.
เข้าสู่การแข่งขันรอบ 'คัดเลือก'
มีเพียง 6 ทีมที่ดีที่สุดเท่านั้น
ที่จะได้เข้าร่วมกับอีก 18 ทีมมหาวิทยาลัย
.
เส้นทางสู่การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่
ชิงทุนการศึกษากว่า 107,000 บาท!
.
พร้อมโอกาสสำคัญ สำหรับผู้ชนะและรองอันดับ 1
รับสิทธิ 'Wildcard' เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับ 'Pro Series' ทันที!
.
เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ ถึง 4 เมษายน 2564
สมัครแข่งขันและอ่านกฎกติกา
ได้ที่ : https://bit.ly/3d0rSzB
ผู้เล่นในทีมต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น
* เริ่มการแข่งขัน 5 - 22 เมษายน 2564

เคาะแล้วเคาะอีก!* 28 เมษายนนี้!!! #การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ครั้งที่ 19วันที่ 28 เมษายน 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป...
30/03/2021

เคาะแล้วเคาะอีก!

* 28 เมษายนนี้!!!
#การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ครั้งที่ 19

วันที่ 28 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

***อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ***

เคาะแล้วเคาะอีก!

* 28 เมษายนนี้!!!
#การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ครั้งที่ 19

วันที่ 28 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

***อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ***

22/03/2021

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

คืนนี้!!!! ร่วมชมร่วมเชียร์ หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ หรือ นายสาละวิน โสะพันธ์ รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกีฬาและนันทน...
19/03/2021

คืนนี้!!!!
ร่วมชมร่วมเชียร์ หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ หรือ
นายสาละวิน โสะพันธ์ รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

🥊ในศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรม🥊
คู่ที่ 3 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
เวลา 20:30 เป็นต้นไป

17/03/2021
วอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ ภาคตะวันออก วัดหนองพะวา พบกับ ปราจิณราษฎรอำรุง

นายธีรศักดิ์ สงวนชม สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินที่ 1 (R1) เเข่งขันระหว่าง โรงเรียนหนองพะวา พบกับ โรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุง

การแข่งขันวอลเลย์บอล “อายิโนะโมะโต๊ะ” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ครั้งที่ ๒ (ปีที่๓๐) ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)

“ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์”หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งผลกระทบด้านสุขภาพขอพวกเราชาวชุมชนคนหลังมอ 🍼ทีมวิศวกรสังคมร่วมก...
15/03/2021
ประกวดคลิปวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มีนาคม 2564) ทีม CHANDRA TEAM

“ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์”หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งผลกระทบด้านสุขภาพขอพวกเราชาวชุมชนคนหลังมอ

🍼ทีมวิศวกรสังคมร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงบังเกิดไอเดียนี้ขึ้นมา ไปชมก๊านนนนนน

ปล.ช่วยปั่นวิวน้องหน่อยน้าาาาา น้องส่งคลิปประกวดค้าบบบ🙏🏻❤️🥰

https://youtu.be/crlP85Aae-M

07/03/2021

*เปิดรับอยู่นะคะ Dek64
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา

❗สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ สามารถสแกนQRโค้ดเพื่อเข้าลิ้งสมัครได้ทันทีเลยจ้า าา

#สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
#มจษ #เต้น #รำ #โขน #การแสดง #จันทรเกษม #รัชดา

06/03/2021

#นิเทศศาสตร์จันทรเกษม

05/03/2021

ผู้นำนักศึกษานำเสนอผลงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะรุ่นที่ 4 เรื่อง โทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า "ลองติด ลองตาย" นำโดยนายกองค์การนักศึกษาและทีมงาน🤣

#ใช้เวลาการถ่ายทำเเละตัดต่อ 1 คืนเท่านั้น

สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาวันนี้แอดขอเเนะนำคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ร...
02/03/2021

สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษา

วันนี้แอดขอเเนะนำคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 ที่รวบรวมทีมงานนัมเบอร์วันมาจากหลายคณะ หลายสาขาวิชา อยู่ในทีมเดียวกัน ซึ่งเเต่ละคนเสียสละมาทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดให้เเก่เพื่อนนักศึกษา รวมถึงเป็นตัวเเทนของเพื่อนนักศึกษาทุกคน ในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา

จะมีใครบ้าง ไปดูกันเล้ยยยยยยยย

#องค์การนักศึกษาจันทรเกษม #คนเมืองทิพย์ #โอเคนัมเบอร์วัน #องค์การยุคโควิด

คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
02/03/2021

คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00
เสาร์ 09:30 - 17:30
อาทิตย์ 08:30 - 18:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดงาน : - Online Marketing - ประชาสัมพันธ์ Project ใหม่ของบริษัทไปยังกลุ่มเด็กและครอบครัว ผ่านทุกช่องทาง Online (Facebook , IG ,Line , Twitter , Tiktok และสื่ออื่นๆ) - น้องๆ สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อปรึกษาและเช็คความคืบหน้าของงาน - ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน คุณสมบัติ : - ชอบท่องโลก Digital , รักการสร้างสรรค์ Edutainment Contents สำหรับเด็กๆ - สามารถทำตามคำแนะนำและทำงานได้ด้วยตัวเอง - เรียนรู้ได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้ สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
ฝากประชาสัมพันธ์ น้องที่ยังเรียนอยู่นะคะ สนใจทักพี่มาถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
รับสมัครงาน ด่วน หลายตำแหน่ง 1. นักวิจัยตลาด วุฒิการศึกษา ป.โท ทำประจำ เงินเดือน 20,000-25,000 บาท 2. นักจัดทำแผนธุรกิจ วุฒิการศึกษา ป.ตรี ประสบการณ์ 3-5 ปี ทำประจำ เงินเดือน 20,000-25,000 บาท 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบการเงิน วุฒิการศึกษา ป.ตรี มีความรู้ด้านการเงินเบื้องต้น ..ทำแบบพาร์ทไทม์ 4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิการศึกษา กำลังศึกษาป.ตรีหรือสูงกว่า มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านไอทีเบื้องต้น เรื่องการทำโปรแกรมการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พาร์ทไทม์ มีเข้าออฟฟิศบ้าง เงินเดือน 12-15,000 บาท โทรสมัคร 082-9910428 ทำงานประจำที่สำนักงาน ถนนรัชดา ซอย 18 ใกล้ MRT สุทธิสาร
*** รบกวนฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับ *** ⚠️รับสมัครจำนวนมาก⚠️ ร้าน Shabushi สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน " #สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที #สัญชาติไทย #ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ตำแหน่ง ✔ เสิร์ฟ ✔ผู้ช่วยครัว ✔ พ่อบ้าน/แม่บ้าน รายได้ 📍 รายชั่วโมงๆละ 42 📍 ผ่านโปรฯ รายเดือนเริ่มต้น 11,000+ 📍 สวัสดิการต่างๆ ประกันสังคม อื่นๆ เอกสารประกอบการสมัคร - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - รูปถ่าย - สำเนาทะเบียนบ้าน - วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 📲 สมัครโทร 027688757, 0934914236 (คุณอนึ่ง) // ID LINE : 0934914236
Concert จะเริ่มแล้วนะคะ รีบๆมาจับจองพื้นที่กันนะคะ เข้าฟรีนะจ้ะ
รับจัดโต๊ะจีน กรุงเทพและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็น งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงพระ งานเปิดตัวบริษัท ตรุษจีน สงกรานต์ ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่างๆ ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท รายการอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โทรมาคุยรายละเอียดได้ที่ 06-4989-0051‬ คุณนุ่น 085-182-8067 คุณน้อย ติดต่อได้ทางLINE📱noonoonziika https://line.me/R/ti/p/%40kcm0967y #รับจัดโต๊ะจีน #โต๊ะจีนราคาถูก #โต๊ะจีน #รับทำข้าวกล่อง
รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ...ประวัติศาสตร์จันทรเกษมได้บันทึกไว้แล้ว ณ ปีการศึกษา 2561...
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1