สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี สื่อสาธารณะของคณะสงฆ์ ทีวีหนึ่งเดียวของชาวพุทธ... เผยแผ่พระพุทธศาสนา
(12)

เปิดเหมือนปกติ

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดเชิงท่าวัดพิชัย EP12(18-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี
18/07/2021
#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดเชิงท่าวัดพิชัย EP12(18-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดเชิงท่าวัดพิชัย EP12(18-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน กระท่อมเห็ดไทรน้อย 02 EP12(17-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี
17/07/2021
#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน กระท่อมเห็ดไทรน้อย 02 EP12(17-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน กระท่อมเห็ดไทรน้อย 02 EP12(17-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดโพธิ์พระเจ้าตาก 01 EP11(11-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี
11/07/2021
#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดโพธิ์พระเจ้าตาก 01 EP11(11-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดโพธิ์พระเจ้าตาก 01 EP11(11-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน ไร่เห็ดไทรน้อย 01 EP11(10-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี
10/07/2021
#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน ไร่เห็ดไทรน้อย 01 EP11(10-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน ไร่เห็ดไทรน้อย 01 EP11(10-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว EP10(04-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี
04/07/2021
#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว EP10(04-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว EP10(04-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน ลุงหนาน ๐๑ EP10(03-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี
03/07/2021
#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน ลุงหนาน ๐๑ EP10(03-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน ลุงหนาน ๐๑ EP10(03-07-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#ddtv #ดีดีทีวี #ตระเวนฅนตระเวนธรรม 2/07/64 #วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
02/07/2021
#ddtv #ดีดีทีวี #ตระเวนฅนตระเวนธรรม 2/07/64 #วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

#ddtv #ดีดีทีวี #ตระเวนฅนตระเวนธรรม 2/07/64 #วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดภูเก็ต EP09(27-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี
27/06/2021
#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดภูเก็ต EP09(27-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดภูเก็ต EP09(27-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน พี่โบ้2 EP09(26-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี
26/06/2021
#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน พี่โบ้2 EP09(26-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน พี่โบ้2 EP09(26-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#โครงการบูรณะโบราณสถาน #วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ #ddtv #ดีดี
26/06/2021
#โครงการบูรณะโบราณสถาน #วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ #ddtv #ดีดี

#โครงการบูรณะโบราณสถาน #วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ #ddtv #ดีดี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ถวายสักการะ น้อมถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหา
24/06/2021
#น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ถวายสักการะ น้อมถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหา

#น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ถวายสักการะ น้อมถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหา

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดหงส์รัตนาราม EP08(20-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี
20/06/2021
#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดหงส์รัตนาราม EP08(20-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#ท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวธรรม #วัดหงส์รัตนาราม EP08(20-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน พี่โบ้1 EP08 (19-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี
19/06/2021
#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน พี่โบ้1 EP08 (19-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

#เกษตรปลดหนี้เกษตรเงินล้าน พี่โบ้1 EP08 (19-06-64) #ddtv #ดีดีทีวี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีhttps://www.youtube.com/สถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีhttps://www.facebook.com/DDTV88.75http://www.8875fm.com

ที่อยู่

ในวัดดวงแข 92 ตึก2 สามัคคีรส
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

. (02) 219-5154-8

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี:

วิดีโอทั้งหมด

สถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV

📷👉 สถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV รับงานถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ 📷🎥📷📺งานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ทั่วประเทศ .. ครับ 📷😁📷✈️📷🚌 ออกอากาศผ่านทางดาวเทียม 3 ดวงในระบบ C band สามารถรับชมได้ทั่วโลก /ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ 📷📌 งานด้านศาสนา 📷📌 กิจกรรมเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม 📷📌 งานศิลปวัฒนธรรม 📷📌ถ่ายทอดสดทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย 📷☎️ติดต่อสอบถามได้ทุกเวลา ที่ 098-341-5730-1 .. ID Line : ddtv88 _________________________________________

#DDTV_ทีวีหนึ่งเดียวของพระพุทธศาสนา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โยมขออนุโมทนาทุกๆบุญเจ้าคะ สาธุ สาธุ คะ
ฝากแชร์ด้วยสาธุๆๆ
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับท่านพระอาจารย์...
ฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ ท่าน พระอาจารย์...
ขอฝากประชาสัมพันธ์ ถ้าเป็นการรบกวนก็ ลบออกได้เด้อ สาธุๆๆ
สันตีประภพพร่างพ้น เภทภัย สันติภาพดับร้าย ร้อนร้าว สันติธรรมล้ำจิตใจ สุขสงบ สันติสุขธรรมรักษ์รักพาก้าว พร่างพ้น ร้าวฉาน
ตระเวนตนตระเวนธรรม
NHY6Y7JUU
ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลพร้อมกับวัดสะพานหิน จ.ตราด(1ปี1ครั้งเป็นปีที่3)สร้างตามกำลังศรัทธา ทัวร์บุญผ้าป่าสามัคคี ทอด ณ.วัดจำปาทอง ต.กระสังข์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สนใจสอบถามได้ที่0925300305 (หลวงพี่บอยวัดสะพานหิน)
ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลพร้อมกับวัดสะพานหิน จ.ตราด(1ปี1ครั้งเป็นปีที่3)สร้างตามกำลังศรัทธา ทัวร์บุญผ้าป่าสามัคคี ทอด ณ.วัดจำปาทอง ต.กระสังข์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สนใจสอบถามได้ที่0925300305 (หลวงพี่บอยวัดสะพานหิน)