สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ลาดกระบัง,ศรีนครินทร์ใช้#สุขุมวิท77 สรรพาวุธ,คลองเตยใช้#สุขุมวิท50หรือลง #BTSสถานีอ่อนนุช มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตรับผิดชอบท้องที่แขวงบางจาก ดังนี้
(1) รับชำระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการค้าขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
(3) สำรวจและติดตามแหล่งภาษีอากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อให้มีการเสียภาษี อากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
(5) ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร
(6) ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานสรรพากรภาค 2's post
23/09/2021

Photos from สำนักงานสรรพากรภาค 2's post

Mobile Uploads
23/09/2021

Mobile Uploads

22/09/2021

23 กันยายน 2564 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) รอบบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th
ใช้บริการ e-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้
ด้วยบริการ TAX from Home

อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3EDubpl

#สิ้นสุดขยายเวลายื่นแบบ #ยื่นefiling #กรมสรรพากร #TAXfromHome

21/09/2021

ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID-19
ให้บุคคลากรการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ
ที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3zmWBQF

#covid19 #ยกเว้นภาษี #บุคลากรทางการแพทย์ #กรมสรรพากร #กระทรวงการคลัง #กระทรวงสาธารณสุข

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
20/09/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

16/09/2021

✨สรรพากรคว้ารางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน ✨
พร้อมกวาดอีก 7 รางวัลเลิศรัฐจาก 3 สาขา
ยกระดับการให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ ให้ผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษี ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ออกนโยบายภาษีรองรับสถานการณ์ COVID -19 อย่างครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3lt7WK3

#เลิศรัฐยอดเยี่ยม #รางวัลเลิศรัฐ #หน่วยงานยอดเยี่ยม #กรมสรรพากร

Timeline Photos
15/09/2021

Timeline Photos

15/09/2021

เชิญรับชม พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐทาง Facebook Live กรมสรรพากร
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

#เลิศรัฐ #รางวัล #หน่วยงานยอดเยี่ยม #กรมสรรพากร

14/09/2021

✨หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ✨
🔅บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
🔅ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)
🔅สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง
👉อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3ljogNn

#eFiling #TaxfromHome #กรมสรรพากร #AntigenTestKit #ATK

06/09/2021

⭐⭐เดือนกันยายนนี้ ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง มาดูกัน save เก็บไว้เลย
⭐⭐ใช้บริการe-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้😆😆

#ภาษีเดือนกันยา #ขยายเวลา #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

03/09/2021
01/09/2021

กรมสรรพากรมอบอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ร่วมมอบอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และผู้บริหารเทศบาลฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้แทนเข้ารับมอบฯ ณ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารกรมสรรพากรได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

01/09/2021

👨💼สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ
ทำธุรกรรมภาษี e-Service ผ่านระบบ 𝗩𝗘S หรือ
VAT for Electronic Service

3 Step ง่ายผ่านระบบ VES 🙋‍♀️
☑ Step 1 จดทะเบียน
จดทะเบียนผ่านระบบ VES คลิก https://bit.ly/VESregistrations
โดยผู้ประกอบการ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจดทะเบียน
◾ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ระบุปีที่ก่อตั้ง และประเทศที่ก่อตั้ง

☑ Step 2 ยื่นแบบ
เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (P.P. 30.9) ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ของเดือนถัดไป บนระบบ VES ผ่าน
👉 www.rd.go.th

☑ Step 3 ชำระภาษี
ชำระภาษีภายในวันที่ 1 - 23 ของเดือนที่ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (P.P. 30.9) สามารถชำระภาษีได้ 2 ช่อง
◾ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของกรมสรรพากรโดยตรง
◾ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

‎#eservice #tax #VATforElectronicService #eservice #onlineservices #nonresidentplatform #easytax #RD

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
31/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

30/08/2021

สรรพากรชี้แจงประเด็นเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังของผู้ค้าขาย
กรมสรรพากรส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการ เป็นการแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ และให้ยื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เท่านั้น

Photos from สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15's post
27/08/2021

Photos from สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15's post

Timeline Photos
24/08/2021

Timeline Photos

22/08/2021

📣📣📣 ปิดพื้นที่ทำการของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบังระหว่างวันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึง 23 ส.ค. 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะภายในอาคารทั้งหมด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด📌📌

เจาะลึก พ.ร.บ. e-Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศกับอธิบดีกรมสรรพากร | Executive Espresso EP.98
20/08/2021
เจาะลึก พ.ร.บ. e-Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศกับอธิบดีกรมสรรพากร | Executive Espresso EP.98

เจาะลึก พ.ร.บ. e-Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศกับอธิบดีกรมสรรพากร | Executive Espresso EP.98

เราจะสามารถเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอย่าง Facebook, Google, YouTube และอื่นๆ อีกมากมายได.....

20/08/2021
ดีเดย์! 1 ก.ย. 64 สรรพากรใช้ กม e - Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติมาฟังเพื่อหาคำตอบกัน: - ทำไมต้องเก็บภาษี e-service ...
20/08/2021
‘สรรพากร’ ลุยเก็บภาษี ‘e-Service’ 1 ก.ย. นี้ เผยแพลตฟอร์มต่างชาติลงทะเบียนแล้ว 18 ราย ลุ้นรีดรายได

ดีเดย์! 1 ก.ย. 64 สรรพากรใช้ กม e - Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติ

มาฟังเพื่อหาคำตอบกัน:
- ทำไมต้องเก็บภาษี e-service นี้กับต่างชาติที่มาทำธุรกิจในไทย
- บริษัทข้ามชาติประเภทได้บ้างต้องมาจดทะเบียน VAT for E-service (VES) กับสรรพากร
- เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน VES เมื่อไรและมีบริษัทข้ามชาติเริ่มมาจดทะเบียนหรือยัง
- ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไร
- จะเก็บเงินเข้าประเทศจากแพลต์ฟอร์มต่างชาติได้มากน้อยเพียงไร
- กม. E-Service นี้จะสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยได้อย่างไร
- บริษัทต่างชาติเหล่านี้จะผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภคคนไทยได้หรือไม่

#สรรพากร #eservicetax #VES
Cr.The Standard

https://thestandard.co/the-revenue-department-collects-tax-on-e-service-1-sept/

https://m.youtube.com/watch?v=kHNY-5Wo5N8

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการจัดเก็บภาษี e-Service ในอัตรา 7% ต่อปี

3 หน่วยงานดีเด่น ‘ก.ล.ต. - สรรพากร – กฟน.’ ตัวอย่างความสำเร็จใช้ Government e-Service เป็นบันไดสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่าน
18/08/2021
บลูบิค แนะบันได 6 ขั้นทรานสฟอร์มรัฐสู่ดิจิทัล

3 หน่วยงานดีเด่น ‘ก.ล.ต. - สรรพากร – กฟน.’ ตัวอย่างความสำเร็จใช้ Government e-Service เป็นบันไดสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่าน

บลูบิค แนะหน่วยงานภาครัฐวางแนวทางปฏิบัติ (Best Practice) 6 ขั้นตอน ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเตรียมก้าวสู่ดิจิทัล (D...

18/08/2021

📌📢 ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ ได้ร่วมมือกันเปิด ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก #โควิด19 แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงแอด...
12/08/2021

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ ได้ร่วมมือกันเปิด ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก #โควิด19 แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงแอด Line: @savekidscovid19

#ยูนิเซฟไม่หยุดทำ #เพื่อเด็กทุกคน
#UNICEFNerverStops #ForEveryChild https://t.co/EtXxqSWf4v

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ ได้ร่วมมือกันเปิด ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก #โควิด19 แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงแอด Line: @savekidscovid19

#ยูนิเซฟไม่หยุดทำ #เพื่อเด็กทุกคน
#UNICEFNerverStops #ForEveryChild https://t.co/EtXxqSWf4v

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  เปิดให้ #อาสาสมัครกู้ชีพ #กู้ภัย ที่ยังไม่เคยได้รั...
12/08/2021

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดให้ #อาสาสมัครกู้ชีพ #กู้ภัย ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิดใดมาก่อน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 (AstraZeneca หรือ Sinovac) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 #วัคซีนโควิด https://t.co/XvI6hEWbxb

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดให้ #อาสาสมัครกู้ชีพ #กู้ภัย ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิดใดมาก่อน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 (AstraZeneca หรือ Sinovac) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 #วัคซีนโควิด https://t.co/XvI6hEWbxb

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
09/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

06/08/2021

📌📢 ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

05/08/2021

ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่
ต้องใช้แบบฯอะไร
แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร
หาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy

#taxliteracyacademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosystem

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
05/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

New!! ระบบอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TAX
04/08/2021
New!! ระบบอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TAX

New!! ระบบอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TAX

ใหม่!! ระบบยื่นคำอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานสรรพากร

Timeline Photos
04/08/2021

Timeline Photos

04/08/2021

เมื่อธุรกิจในยุคนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถี 𝙉𝙀𝙒 𝙉𝙊𝙍𝙈𝘼𝙇 ธนาคารกรุงเทพขอแนะนำบริการที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจจัดการงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ง่ายขึ้นผ่านทางออนไลน์ด้วยบริการ 𝐞-𝐖𝐢𝐭𝐡𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐱
โดยธนาคารจะเป็นผู้นำส่งเงินและข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรแทนผู้จ่ายเงิน ทำให้ผู้จ่ายเงินไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงิน รวมทั้งไม่ต้องยื่นแบบ และชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเองอีกต่อไป ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถเรียกดูข้อมูล หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ตลอดเวลา
#ธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?
● ประหยัด ลดต้นทุน ผู้จ่ายเงินไม่ต้องจัดทำและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง
● ตรวจสอบง่าย ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลด หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
● สะดวก ผู้จ่ายเงินสามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ทีมงานพร้อมตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร... 𝟎𝟐 𝟔𝟔𝟔 𝟓𝟎𝟎𝟎
รายละเอียดบริการหรือให้ธนาคารติดต่อกลับ https://lnkd.in/g6uF6bC

03/08/2021

📢📌 ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่

ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023112224

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด