สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กร

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กร "องค์กรชั้นนำด้านวิศวกรรมวัสดุงานทาง มุ่งพัฒนามาตรฐานและบริการสู่ระดับสากล" วิสัยทัศน์

"องค์กรชั้นนำด้านวิศวกรรมวัสดุงานทาง มุ่งพัฒนามาตรฐานและบริการสู่ระดับสากล"พันธกิจ

วิเคราะห์ ตรวจสอบ แนะนำวัสดุสร้างทาง

สำรวจ ออกแบบ แนะนำโครงสร้างชั้นทาง

จัดทำ ปรับปรุง ข้อกำหนด และวิธีการทดลองวัสดุงานทาง

บูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมวัสดุงานทาง และสารสนเทศ ตอบสนองการให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว

สนับสนุน พัฒนา มาตรฐานงานทาง และเผยแพร่งานวิชาการ

ค่านิยม (TEST)

Technology : มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลด้านวัสดุงานทาง

Expert : เชี่ยวชาญด้านวัสดุงานทางขั้นสูง

Service mind : ใส่ใจการให้บริการ

Transfer of knowledge : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (HELP)

Hi-Tech : ล้ำสมัยในด้านเทคโนโลยีวัสดุงานทาง

Excellent service : บริการดีเยี่ยม

Learning organization : องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Professional : เชี่ยวชาญ ทำงานถูกต้อง รวดเร็ว

เปิดเหมือนปกติ

🎉เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ M-Flow ทั้งแบบ ออนไลน์ และ จุดให้บริการ พร้อมกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวล...
22/10/2021
กรมทางหลวง on Twitter

🎉เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ M-Flow ทั้งแบบ ออนไลน์ และ จุดให้บริการ พร้อมกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป🚙

https://twitter.com/prdoh1/status/1451473408953405481?s=21

“🎉เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ M-Flow ทั้งแบบ ออนไลน์ และ จุดให้บริการ พร้อมกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต...

6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง #เรื่องจริงผ่านจอ #คมนาคม#กรมทางหลวงhttps:/...
02/10/2021
เรื่องจริงผ่านจอ on TikTok

6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด
ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
#เรื่องจริงผ่านจอ
#คมนาคม
#กรมทางหลวง
https://www.tiktok.com/@thairealsocial/video/7008800953994366210?_d=secCgYIASAHKAESPgo8XFEjfsT2vxAEB5vpqAS4lPM4%2FmfMsjuChwCnfodnsXtXHqbZf3YDf8PH3XBDo3kiRwbgyQMItu%2B%2Fn3ZwGgA%3D&checksum=582086bd6063a581b7ebd576fa81b829ac5d076dbe528e6a213025d33ee81848&language=th&mid=7008800922570607361&preview_pb=0®ion=TH&sec_user_id=MS4wLjABAAAALEGjCKn02VpQcMbuKK2OhB6sc-jpQyvPGJhICBAbHFzZob2mT11zxNNxik5av9sC&share_app_id=1180&share_item_id=7008800953994366210&share_link_id=2678280F-599B-4F77-8D5F-4CA5CF7D3516&source=h5_t×tamp=1631866287&tt_from=copy&u_code=cl00d2jjdckjkh&user_id=6508667095508254721&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&_r=1

6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง #เรื่องจริงผ่านจอ #คมนาคม

งานสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Application Zoom ระห...
30/08/2021

งานสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Application Zoom ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564

นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564” พร้อมมอบนโยบาย และบรรยายในห้วข้อเรื่อง “ทิศทางงานวิเคราะห์และตรวจสอบ”
โดยมีนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (ผสว.) บรรยายในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564” ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักงานทางหลวงจากทั่วประเทศ จำนวน 290 ราย

#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง

Photos from กรมทางหลวง's post
28/08/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from กรมทางหลวง's post
28/07/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

28/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

28/07/2021
Photos from กรมทางหลวง's post
21/07/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from กรมทางหลวง's post
19/07/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from กรมทางหลวง's post
16/07/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เข้ารับฟังการนำเสนอโครงสร้าง ภารกิจ แ...
25/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
เข้ารับฟังการนำเสนอโครงสร้าง ภารกิจ แผนงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
โดยมีนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอข้อมูล พร้อมรับมอบแนวทางการดำเนินงานจากท่าน รทว.
ณ ห้องสัมมนา อาคาร D ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง
#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง

03/06/2021

ทรงพระเจริญ💜

วันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิเค...
04/05/2021

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ได้ฉีดพ่นฆ่าน้ำยาเชื้อ covid-19  ณ อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง บร...
27/04/2021

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ได้ฉีดพ่นฆ่าน้ำยาเชื้อ covid-19 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง บริเวณอาคาร A B และ C ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริการทางการแพทย์และพยาบาล กรมทางหลวง เข้าดำเนินการ
“เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ”

#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง

โกสินทร์ เจติยานนท์

Photos from กรมทางหลวง's post
08/04/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ จัดการประชุมผู้แทนจำหน่ายและผู้ประกอบการ งาน Asphalt Hot - Mix Recy...
02/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ จัดการประชุมผู้แทนจำหน่ายและผู้ประกอบการ งาน Asphalt Hot - Mix Recycling ณ ห้องประชุม 3008 ชั้น 3 อาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง ถนนพระรามที่ 2 โดยมีนายพรหมมา เทพศรีหา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในประเด็น ดังนี้

1. การกำหนดคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ทำ Recycled Asphalt Concrete

2. การกำหนดคุณสมบัติสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (Asphalt Recycling Agent)

3. แนวทางการบริหารจัดการวัสดุผิวทางเดิม

4. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง Asphalt Hot - Mix Recycling แบบ In-Plant ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง ประกอบด้วย

1. กรมทางหลวงชนบท

2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4. ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

5. ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

6. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 2 , 7, 8, 13 และ 15 กรมทางหลวง

7. สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

8. บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด

9. บริษัท ทีทีเอ็ม 2016 (ไทยแลนด์) จำกัด

10. บริษัท โปร แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

11. บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด

12. บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

13. บริษัท ไทย นิปโป จำกัด

14. บริษัท Ammann

15. บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด

16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวัน

ทั้งนี้ ข้อมูลข้อ คิดเห็น และเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม จะนำมาใช้ประกอบการปรับปรุงมาตรฐาน ทล.-ม.410-2542 Asphalt hot mix recycling และการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานของกรมทางหลวง ต่อไป

#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ จัดการประชุมผู้แทนจำหน่ายและผู้ประกอบการ งาน Asphalt Hot - Mix Recycling ณ ห้องประชุม 3008 ชั้น 3 อาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง ถนนพระรามที่ 2 โดยมีนายพรหมมา เทพศรีหา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในประเด็น ดังนี้

1. การกำหนดคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ทำ Recycled Asphalt Concrete

2. การกำหนดคุณสมบัติสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (Asphalt Recycling Agent)

3. แนวทางการบริหารจัดการวัสดุผิวทางเดิม

4. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง Asphalt Hot - Mix Recycling แบบ In-Plant ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง ประกอบด้วย

1. กรมทางหลวงชนบท

2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4. ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

5. ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

6. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 2 , 7, 8, 13 และ 15 กรมทางหลวง

7. สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

8. บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด

9. บริษัท ทีทีเอ็ม 2016 (ไทยแลนด์) จำกัด

10. บริษัท โปร แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

11. บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด

12. บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

13. บริษัท ไทย นิปโป จำกัด

14. บริษัท Ammann

15. บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด

16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวัน

ทั้งนี้ ข้อมูลข้อ คิดเห็น และเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม จะนำมาใช้ประกอบการปรับปรุงมาตรฐาน ทล.-ม.410-2542 Asphalt hot mix recycling และการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานของกรมทางหลวง ต่อไป

#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง

Photos from กรมทางหลวง's post
02/04/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from กรมทางหลวง's post
29/03/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

27/03/2021

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขานรับนโยบายรัฐบาลให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เม.ย.64 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย.64 #เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง#ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน#บรรเทาปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง

"Kick Off" ขับความเร็วไม่เกิน120 กม./ชม.” “ศักดิ์สยาม” ย้ำสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย | Manager Online | LINE TODAY
22/03/2021
"Kick Off" ขับความเร็วไม่เกิน120 กม./ชม.” “ศักดิ์สยาม” ย้ำสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย | Manager Online | LINE TODAY

"Kick Off" ขับความเร็วไม่เกิน120 กม./ชม.” “ศักดิ์สยาม” ย้ำสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย | Manager Online | LINE TODAY

“สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย” นับเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงระบบการขนส่งอื่นๆ ครอบคลุมทั้งทางบก ทาง...

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ นายปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนา...
07/03/2021

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ นายปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนายสุกิจ ยินดีสุข วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมการสัมภาษณ์คณะผู้ร่วมวิจัยในโครงการ Science and Technology Research Partnership for sustainable Development (SATREPS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง JICA และ Japan Science & Technology Agency (JST) ภายใต้หัวข้อ “Development of Integrated Infrastructure Maintenance Technology Considering Natural Disaster Risk” โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมด้วย

#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

โกสินทร์ เจติยานนท์

Photos from กรมทางหลวง's post
26/02/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

การวัดค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI)ด้วยเครื่องตรวจสอบความเรียบผิวจราจรแบบ Laser Profiler“...
09/02/2021
Dynatest RSP Mark III Update V 2

การวัดค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI)
ด้วยเครื่องตรวจสอบความเรียบผิวจราจรแบบ Laser Profiler

“สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ได้จัดซื้อเครื่อง Laser Profiler สำหรับใช้วัดความค่าความเรียบของผิวทางในงานก่อสร้างของกรมทางหลวง เพื่อให้ถนนมีค่าความเรียบตรงตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการขับขี่”

https://youtu.be/q6XeJ2sX8z0

การทดสอบหาค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ด้วยเครื่องทดสอบความเรียบแบบ Laser Profiler

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ พร้อมผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วมอวยพร แล...
07/01/2021

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ พร้อมผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วมอวยพร และรับพรจากอธิบดีและผู้บริหารกรมทางหลวง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 ณ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง
#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
โกสินทร์ เจติยานนท์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบ...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวงเพื่อถ่ายทอดผลการศึกษาของ “โครงการศึกษากระบวนการเพิ่มสัดส่วนปริมาณยางธรรมชาติในวัสดุแอสฟัสต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง” ณ ห้องคอนเทนท์ สเปซ ชั้น 19 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ในปัจจุบันกรอบแนวความคิดตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) ได้ถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมงานทาง (Pavement engineering) โดยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านวิศวกรรมนั้นจะเน้นหนักไปในการนำวัสดุมาใช้ใหม่ (Recycled material) การพัฒนาวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Alternative and environmentally friendly material) รวมไปถึงการลดการใช้พลังงานในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งกรอบแนวความคิดของโครงการการศึกษากระบวนการเพิ่มสัดส่วนปริมาณยางธรรมชาติในวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ จะมุ่งหาวัสดุทางเลือกที่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมัน เช่น ยางแอสฟัลต์ และใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ยางพารา มากขึ้นในการก่อสร้างถนน โดยจะเป็นการผสมผสานแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยที่อยู่บนปรัชญาของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมมาตรการของภาครัฐในการใช้ยางธรรมชาติเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างถนนให้เพิ่มมากขึ้น

#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
โกสินทร์ เจติยานนท์

04/12/2020
กรมทางหลวง
24/10/2020

กรมทางหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมทางหลวง นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้มีโอกาสโดยเสด็จพระราชกุศลอย่างทั่วถึง
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองอธิบดีกรมทางหลวง วิศวกรใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัด สำนักพุทธศาสนาจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมอนุโมทนาและเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก
หลังจากเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินแล้ว นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนปริยัติธรรมธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยอดเงินที่ร่วมบุญการบริจาคอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,367,496 บาท
#กรมทางหลวง
#พระกฐินพระราชทาน

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระมหากรุณาธิคุณจารึกใน...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญธรักษา และ...
23/09/2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญธรักษา และนายพรหมมา เทพศรีหา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ร่วมมอบของที่ระลึกแด่
นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
และนายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
เนื่องในโอกาสที่ทั้ง 2 ท่านจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 นี้

#สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ

งานสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ วันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 ณ ห้องสัมมนาศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Centr...
03/09/2020

งานสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ วันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 ณ ห้องสัมมนาศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563” พร้อมมอบนโยบายงานวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
โดยมีนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (ผสว.) กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯ นอกจากนี้ นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ยังได้บรรยายในหัวข้อเรื่องงานวิเคราะห์และตรวจสอบกับกรมทางหลวง เพื่อเป็นการมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักงานทางหลวงจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อรับทราบ นโยบาย วิธีการ ควบคุมงาน โดยพร้อมเพียงกัน
#สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

31/08/2020

ภาพบรรยากาศพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

#สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง

วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.29 น.  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหมบวงสรวงเท...
31/08/2020

วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.29 น.
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหมบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ พร้อมเชิญพระพรหมขึ้นศาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่กรมทางหลวงได้ตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) แล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบจะย้ายมาปฏิบัติงานยังศูนย์แห่งใหม่ฯ โดยมีคณะผู้บริหารกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร

#สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

วันที่ 24-25  สิงหาคม 2563 นายโกสินทร์  เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ พร้อมด้วยนายพรหมมา เทพศรีหา วิศวก...
25/08/2020

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563
นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ พร้อมด้วยนายพรหมมา เทพศรีหา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ (M7) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในขณะที่นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ

หลังจบพิธี ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าพิธีเปิด“นำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเช่นกัน

ทั้งนี้ โครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราโดยนำมาแปรรูปเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต ( Rubber Fender Barrier : RFB) และเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post : RGP) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถนำผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ประโยชน์ เป็นอุปกรณ์ด้านการจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

#สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นานโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ นำทีมผู้บริหารสำนักวิเคราะห์แล...
20/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
นานโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ นำทีมผู้บริหารสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
เข้าพบนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานในงานพิธีตั้งศาลพระพรหม ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
อีกทั้งยังเรียนเชิญ ท่านอธิบดีเป็นประธานพร้อมมอบนโยบายงานวิเคราะห์และตรวจสอบแก่เจ้าหน้าที่ในงานสัมมนาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง อีกด้วย
#สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
#กรมทางหลวง
โกสินทร์ เจติยานนท์

ที่อยู่

2/486 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624169508

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้องเลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวสำนักวิเคาระห์ งบ หมด งง. เนอะ
ตามที่มีผู้ขอสอบถามเข้ามาใน Inbox ของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เรื่องค่าตอบแทนในเดือนกันยายน นี้ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ขอชี้แจงดังนี้ 1. ปีงบประมาณ 2562 สำนักฯได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามพรบ. 180,360,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2561 (ปีงบประมาณ 2561 ได้รับ 189 ล้านบาท) เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น 80 กว่าสายทาง ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่พอเพียง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมานี้จัดสรรให้กับโครงการไปทั้งสิ้น 80% ของเงินงบประมาณทั้งสำนัก ต่อมาทางสำนักฯ ได้ทำการขอเพิ่มเติมไปยังสำนักงบประมาณ 35 ล้านบาทแต่โดนตัดเหลือ 29,600,000 บาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะบริหารได้ และต่อมาได้ทำการขอเพิ่มเติมอีก 5 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากงบประมาณของ กรมฯ มีไม่เพียงพอ ด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้ ทำให้ในเดือนกันยายน 2562 จัดสรรค่าตอบแทนได้เพียง 2 วัน (4 แรง) เท่านั้น 2. หน้าที่ในการสั่งงานในโครงการฯ นั้นๆ เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยผิวทาง และหน่วย Soil ที่จะวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3. ขอให้หัวหน้าหน่วย , ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยของสำนักวิเคราะห์ฯ ทั้งหน่วยผิวทางและหน่วย Soil ช่วยชี้แจงสถานะงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง)ของท่านทราบด้วย เพราะสำนักฯ ที่ได้ชี้แจงเรื่องเงินงบประมาณในงานสัมมนาของสำนักฯ เมื่อวานนี้ให้ทราบกันไปแล้ว จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ วันทนีย์ ลุดทั่ง หบว.บัญชี 7 ก.ย. 2562
ตามที่มีผู้สอบถามในเรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ในอัตราจ้างค่าตอบแทนของสำนักวิเคราะห์ฯ มาใน Inbox ของสำนักฯ นะคะ ขอชี้แจงดังนี้ 1. งบประมาณประจำปี 2562 สำนักฯ ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. 180,369,000 บาท แต่ในปี 2562 มีสายทางเพิ่มขึ้นประมาณ 80 กว่าโครงการ ด้วยงบประมาณสำนักได้รับการจัดสรรลดลงจากปี 2561 ลงไปมาก (ปี 2561 ได้ 189 ล้านบาท) ต่อมาสำนักได้ทำการขอเพิ่มเติมไปที่สำนักงบประมาณไปอีก 35 ล้าน แต่สำนักงบประมาณตัดเหลือ 29,600,000 บาท ก็ยังไม่พอที่จะนำมาบริหารในส่วนของสำนักได้ งบประมาณที่จัดสรรให้กับโครงการเป็น 80% ของงบประมาณทั้งสำนัก ต่อมาได้ทำการขอเพิ่มเติมไปอีกประมาณ 5 ล้านกว่า แต่ก็ไม่ได้รับจัดสรรเพราะเงินงบประมาณของกรมฯ มีไม่เพียงพอ ด้วยเงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่น้อยมาก จึงจัดสรรให้กับเดือน กันยายน 2562 ได้เป็นค่าตอบแทนเพียงแค่ 2 วัน (4 แรง) เท่านั้น 2. การจ้างงานเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยผิวทาง , Soil ที่จะบริหารว่าจะบริหารการปฎิบัติงานอย่างไร ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3. ขอให้หัวหน้าหน่วยฯ , ผู้ช่วยหน่วยฯ ประจำโครงการของสำนักวิเคราะห์ฯ ทั้งหน่วยผิวทางและ หน่วย Soil ช่วยชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง) ของท่านทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้สถานะการณ์ด้านงบประมาณของสำนักเป็นอย่างไร เพราะได้ชี้แจงสถานะงบประมาณไปแล้วเมื่อวานนี้ในห้องสัมมนา ขอบคุณค่ะ จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ ที่นี้ วันทนีย์ ลุดทั่ง หบว.บัญชี 7 ก.ย.2562
ทำไมโพสไม่ได้
ขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนของลุกจ้างชั่วคราวนะคะ ทำไมเคยได้๑๖แรงตอนนี้ทำไมลดหายเหลือ๑๒แรงที่อื่นมีแต่เขาเพิ่มขึ้นๆที่นี่ยิ่งทำยิ่งลดลงๆใครกินแรงลุกจ้างชั่วคราว ขอให้จนลงๆๆนะคะ
ใบรับรองส่วนผสมว่ามียาวพาราผสมอยู่...เป็นแบบไหนครับ