พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและกา

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและกา เปิดบริการทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดเหมือนปกติ

14/12/2021

มาร่วมทำกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะครับ❤️

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
10/12/2021

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

เเจ้งปิดทำการ
09/12/2021

เเจ้งปิดทำการ

เเจ้งปิดทำการ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/12/2021

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง...
05/12/2021

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

เเจ้งปิดทำการ
04/12/2021

เเจ้งปิดทำการ

เเจ้งปิดทำการ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
03/12/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

29/11/2021

วันนี้ในอดีต
" การต่อสู้ทางอากาศครั้งเเรก "
☀️28 พฤศจิกายน 2483☀️

อย่าลืม!! มาร่วมทำกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะคะ
25/11/2021

อย่าลืม!! มาร่วมทำกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะคะ

ความเป็นมาของวันที่ 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสั...
24/11/2021

ความเป็นมาของวันที่ 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า
สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง" ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น "โครงการพระราชดำริฝนหลวง" ในปัจจุบัน
#ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจ Nation TV

ความเป็นมาของวันที่ 14 พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า
สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง" ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น "โครงการพระราชดำริฝนหลวง" ในปัจจุบัน
#ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจ Nation TV

24/11/2021

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
#รณรงค์ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์
#งดปล่อยโคมลอย
#งดบินโดรนในตอนกลางคืน
#ลอยกระทงวิถีใหม่

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ #ทรงพระเจริญ
08/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
#ทรงพระเจริญ

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
#ทรงพระเจริญ

เเล้วพบกันค่ะ😁 19 ตุลาคม 2564
04/10/2021

เเล้วพบกันค่ะ😁 19 ตุลาคม 2564

เเล้วพบกันค่ะ😁 19 ตุลาคม 2564

ขอปิดการเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
25/09/2021

ขอปิดการเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ

ขอปิดการเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สม...
22/09/2021

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า ‘วันมหิดล’ เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน #ขอบคุณข้อมูลจากเอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า ‘วันมหิดล’ เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน #ขอบคุณข้อมูลจากเอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด

เชื่อหรือไม่?? ว่าเราสามารถสร้างเครื่องบินได้จากกระดาษเพียงใบเดียว!! ร่วมพิสูจน์และทำกิจกรรม ร่วมกัน เพียงดาวน์โหลดเเบบเ...
25/08/2021

เชื่อหรือไม่?? ว่าเราสามารถสร้างเครื่องบินได้จากกระดาษเพียงใบเดียว!! ร่วมพิสูจน์และทำกิจกรรม ร่วมกัน เพียงดาวน์โหลดเเบบเครื่องบินและดูวิธีการทำได้ผ่าน QR CODE ด้านล่างได้เลยค่า⬇️

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔....วันแม่แห่งชาติ.... วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...
12/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
....วันแม่แห่งชาติ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
....วันแม่แห่งชาติ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ...
04/08/2021

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
(โดยทุกท่านสามารถร่วมถวายพระพรฯ โดยสเเกนผ่านทาง QR CODE )

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
(โดยทุกท่านสามารถร่วมถวายพระพรฯ โดยสเเกนผ่านทาง QR CODE )

ขอปิดการเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
04/08/2021

ขอปิดการเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ

ขอปิดการเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระย...
25/07/2021

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรืออาจพูดเป็นภาษาทั่วไปว่า จำพรรษา (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน , จำ แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ไม่สามารถละเว้นได้ทุกกรณี ซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรืออาจพูดเป็นภาษาทั่วไปว่า จำพรรษา (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน , จำ แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ไม่สามารถละเว้นได้ทุกกรณี ซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันอาสาฬหบูชา เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2501 โดยคณะสัง...
23/07/2021

วันอาสาฬหบูชา เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2501 โดยคณะสังฆมนตรีมีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)
กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล
ทางสำนักพระราชวังจึงจัด พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ประกอบพระราชพิธีหลักจะจัดใน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และภายใน พระบรมมหาราชวัง
ในพระราชพิธีจะทรงถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมา และพระราชาคณะ รวมทั้งการพระราชทานภัตตาหารแก่พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ ซึ่งรับอาราธนามารับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังจำนวน 150 รูป ทุกปี ต่อมาในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2505 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จึงประกาศกำหนดให้วันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็น วันหยุดราชการประจำปีอีก 1 วัน เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่จะไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
สำหรับประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันอาสาฬหบูชานั้นจะนิยม ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบอุโบสถ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.trueid.net/

วันอาสาฬหบูชา เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2501 โดยคณะสังฆมนตรีมีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)
กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล
ทางสำนักพระราชวังจึงจัด พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ประกอบพระราชพิธีหลักจะจัดใน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และภายใน พระบรมมหาราชวัง
ในพระราชพิธีจะทรงถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมา และพระราชาคณะ รวมทั้งการพระราชทานภัตตาหารแก่พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ ซึ่งรับอาราธนามารับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังจำนวน 150 รูป ทุกปี ต่อมาในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2505 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จึงประกาศกำหนดให้วันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็น วันหยุดราชการประจำปีอีก 1 วัน เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่จะไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
สำหรับประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันอาสาฬหบูชานั้นจะนิยม ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบอุโบสถ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.trueid.net/

หนึ่งคำพูด แทนกำลังใจ สู้ภัย COVID-19กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน ร่วมส่งกำลังใจ และ ข้อความประทับใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่า...
13/07/2021

หนึ่งคำพูด แทนกำลังใจ สู้ภัย COVID-19
กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน ร่วมส่งกำลังใจ และ ข้อความประทับใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านผ่านวิกฤต COVID-19 เขียนใต้โพสต์นี้เลยครับ
#คุณคือHERO

หนึ่งคำพูด แทนกำลังใจ สู้ภัย COVID-19
กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน ร่วมส่งกำลังใจ และ ข้อความประทับใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านผ่านวิกฤต COVID-19 เขียนใต้โพสต์นี้เลยครับ
#คุณคือHERO

หนึ่งคำพูด แทนกำลังใจ สู้ภัย COVID-19กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน ร่วมส่งกำลังใจ และ ข้อความประทับใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่า...
13/07/2021

หนึ่งคำพูด แทนกำลังใจ สู้ภัย COVID-19
กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน ร่วมส่งกำลังใจ และ ข้อความประทับใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านผ่านวิกฤต COVID-19 เขียนใต้โพสต์นี้เลยครับ
#คุณคือHERO

หนึ่งคำพูด แทนกำลังใจ สู้ภัย COVID-19
กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน ร่วมส่งกำลังใจ และ ข้อความประทับใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านผ่านวิกฤต COVID-19 เขียนใต้โพสต์นี้เลยครับ
#คุณคือHERO

๑๓ กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่...
09/07/2021

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร...
05/07/2021

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(โดยทุกท่านสามารถร่วมถวายพระพรฯ โดยสเเกนผ่านทาง QR CODE )

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(โดยทุกท่านสามารถร่วมถวายพระพรฯ โดยสเเกนผ่านทาง QR CODE )

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรา...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

21/06/2021

#วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยรัฐบาลสวีเดนเป็นเจ้าภาพ เรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง รวมทั้งการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

• อ่านข่าวเพิ่มเติม : tnamcot.com
• เฟซบุ๊ก : fb.com/tnamcot
• ยูทูบ : youtube.com/tnamcot
• แอดไลน์ : line.me/R/ti/p/%40tnamcot
• ทวิตเตอร์ : twitter.com/tnamcot
• อินสตาแกรม : instagram.com/tnamcot
• ช่อง 9 MCOT HD กดเลข 30

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
21/06/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (โดยทุกท่านสามารถร่ว...
03/06/2021

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(โดยทุกท่านสามารถร่วมถวายพระพรฯ โดยสเเกนผ่านทาง QR CODE )

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(โดยทุกท่านสามารถร่วมถวายพระพรฯ โดยสเเกนผ่านทาง QR CODE )

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ
03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

หลังจากที่ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอนนี้ได้เวลาเปิดให้บริการ...
01/06/2021

หลังจากที่ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอนนี้ได้เวลาเปิดให้บริการแล้ว 15 มิ.ย.64 นี้เปิดให้บริการแล้วนะคะ แล้วเจอกันค่ะทุกคน😁😁😁😁

หลังจากที่ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอนนี้ได้เวลาเปิดให้บริการแล้ว 15 มิ.ย.64 นี้เปิดให้บริการแล้วนะคะ แล้วเจอกันค่ะทุกคน😁😁😁😁

วันพืชมงคล  🌾๑๐ พฤษภาคมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือพระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธ...
10/05/2021

วันพืชมงคล 🌾
๑๐ พฤษภาคม

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ

พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

วันพืชมงคล 🌾
๑๐ พฤษภาคม

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ

พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

๕  พฤษภาคม  วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ#ทรงพระเจริญ
05/05/2021

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#ทรงพระเจริญ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#ทรงพระเจริญ

วันฉัตรมงคล ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
03/05/2021

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่อยู่

171 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

อังคาร 09:00 - 15:30
พุธ 09:00 - 15:30
พฤหัสบดี 09:00 - 15:30
ศุกร์ 09:00 - 15:30
เสาร์ 09:00 - 15:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025341853

เว็บไซต์

https://www.rtaf-museum.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วเลยสมัครสมาชิก muse pass บัตรเดียวเที่ยวได้ทั่วไทย ช่วงโควิดออกต่างจังหวัดไม่ได้ ก็เลยหาที่เที่ยวแนวรถไฟฟ้า "พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ" เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจ ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับการบินเยอะมาก ขนเครื่องบินมาจัดแสดง อลังการ และที่สำคัญมีเหล่าเครื่องบินกลางแจ้งที่ผู้เข้าชมสามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ใครมีลูก มีหลาน แนะนำพามาเที่ยวที่นี้นะคะ *ความรู้แน่น เดินทางสะดวก ไม่มีค่าเข้าชม ** ขอบคุณ muse pass birthday gift และพิพิธภัณฑ์ สำหรับการเข้าชมในเดือนเกิดนะคะ
10. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพ . สุดท้ายในซีรี่ส์เครื่องบิน จะไม่มาที่นี่ได้อย่างไร เพราะเปนพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องบิน หนึ่งเดียวในไทย เด็กๆที่มาที่นี่นอกจากจะได้ความรู้ ยังได้ความสนุกกลับบ้านอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เดินเล่นเพลินดี เครื่องบินเยอะเลยทั้งในร่มและกลางแจ้ง เตรียมกระติกน้ำเย็นมาด้วย . . เปิด 09.00-15.30 ปิดทุกวันจันทร์ . .
วันที่ 10-12 ส.ค. 2562เปิดทำการหรือหยุดวันไหนบ้างครับ
โรงเรียนเทพประทานพร จ.นนทบุรี จะทำเรื่องเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จะทำเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาท่านใด โรงเรียนมีความประสงค์จะนำนักเรียนป.1-6ไปทัศนศึกษาประมาณพ.ย62ประมาณ350คนสามารถติดต่อใครได้บ้าง หรือทางfacebook
มาตามหาคนในเครื่องแบบในอนาคตค่ะ
วันเด็กปีนี่มีอะไรพิเศษมั้ยครับ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เปิดบริการช่วงวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับ 30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 เชิญครับ
เครื่องบินฝึกแบบที่ 19 (บ.ฝ.19) หมายเลข ทอ.6/34 หรือเครื่องบินฝึกแบบ PC-9 สมาชิกใหม่ของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
คณะนักเรียนนายเรืออากาศสเปน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทอ.เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ก.ค.61 ที่ผ่านมา
ศุกร์13 ตค นี้ เปิดไหมครับ
อยากทราบว่าวันอาทิตย์เปิดมั้ยครับ ถ้าเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมง