คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว ติดตามกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดเหมือนปกติ

24/10/2021

เตรียมตัว !! พบกับเทศกาลการแข่งขันกีฬาโอลิมฟิกของพวกเราชาวกราฟิกและมัลติมีเดีย ที่จะมาพร้อมความสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขัน
กีฬาทั้ง 7 ประเภท เร็วๆนี้

#Olymphic #โอลิมฟิก #OlymphicDesignThesisExhibition
#DesignThesisExhibition #GMD #SSRU

24/10/2021
Dad and Daughter FB Ver.

🎞 คอนเทนต์อบอุ่นสองพ่อลูก (Dad and Daughter) 👨‍👧

เตรียมพบกับวีดีโอเวอร์ชันเต็ม 🎬 ที่จะมานำเสนอการเรียนรู้หุ่นยนต์แบบสนุกสนาน เร็วๆ นี้ ทางช่อง Robotics Engineering SSRU อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งรอไว้เลยนะคะ 👍🏼

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCn5Sr-9CGv1NfZq5eQlPsow

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Fit Cr...
23/10/2021

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Fit Creative Camp (Online) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
______________________________________________

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาอ...
22/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาก...
22/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาเ...
21/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาเ...
21/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

🤔🤔 สงสัยว่าพี่ ๆ เขาเรียนแล้วทำอะไร ไปดูกันในงานนี้ได้เลยนะ  👉🏻Olymphic ‘21 : Design Thesis Exhibition นิทรรศการลงผลงานส...
21/10/2021

🤔🤔 สงสัยว่าพี่ ๆ เขาเรียนแล้วทำอะไร ไปดูกันในงานนี้ได้เลยนะ 👉🏻Olymphic ‘21 : Design Thesis Exhibition นิทรรศการลงผลงานสร้างสรรค์ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564
พบกันที่ : https://www.facebook.com/GMDThesisExhibition
#Olymphic #โอลิมฟิก #OlymphicDesignThesisExhibitio
#DesignThesisExhibition #GMD #SSRU
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

🤔🤔 สงสัยว่าพี่ ๆ เขาเรียนแล้วทำอะไร ไปดูกันในงานนี้ได้เลยนะ 👉🏻Olymphic ‘21 : Design Thesis Exhibition นิทรรศการลงผลงานสร้างสรรค์ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564
พบกันที่ : https://www.facebook.com/GMDThesisExhibition
#Olymphic #โอลิมฟิก #OlymphicDesignThesisExhibitio
#DesignThesisExhibition #GMD #SSRU
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาก...
20/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาก...
20/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาก...
19/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาก...
19/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

🔺 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาว...
18/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
🔺 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
🔺 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 🔺 สาขาวิชาว...
18/10/2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
🔺 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
🔺 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
----------------------------------------
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
----------------------------------------
#dek65 #dek66 #dek67 #admission65 #tcas65 #ssru #fitssru #Portfolio

ฝันที่เป็นจริง😯!! น้องๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบและนักสร้างหุ่นยนต์ >เพียงสมัครเข้าแคมป์กับพวกเรา จะได้ฝึกออกแบบหุ่นยน...
17/10/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

ฝันที่เป็นจริง😯!! น้องๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบและนักสร้างหุ่นยนต์
>
เพียงสมัครเข้าแคมป์กับพวกเรา จะได้ฝึกออกแบบหุ่นยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์กระดาษ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้จริง พร้อมส่งตรงถึงบ้าน
>>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2564

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 43 เลขที่ 1 ถนน
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621601438

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กับ 3 สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต🌷🌹 #มีลูกบอกลูก มีหลานบอกหลาน รีบมาสมัครเยอะๆๆน่ะค่ะ #dek65
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สวนสุนันทา🌷🌹 กับ 3 สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต😍🥰 #มาสมัครกันเยอะๆน่ะค่ะ 🎈มีน้องบอกน้อง มีหลานบอกหลาน หลักสูตรเค้าดีจริงๆๆน่ะ🎊🎉 #dek65
💸 บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน • เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ • ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ • ผ่านการอนุมัติรับเงินทันที ( ฟรีค่าธรรมเนียม ) สายด่วน Tel : 0861443602 (คุณธนพัฒน์) Line ID : 0861449999
เรียน ทีมงาน และผู้ดูแลเพจ ณัฎฐกาญจน์ รักสำหรวจ (พีนัท) ค่ะ ในนามตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน GIT World’s Jewelry Design Award 2020 ขอความอนุเคราะห์ทีมงาน ในการลงประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบเครื่องประดับ ผ่านช่องทาง page ของท่าน เพื่อเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประกวด โดยมีรายเอียดดังนี้ . . สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเวที! ชวนนักออกแบบประชันไอเดีย ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ “GIT World’s Jewelry Design Award 2020” ในธีม Beyond Jewelry: Artistic Elegance of Gems ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,500 เหรียญสหรัฐ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gitwjda.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันจีไอที โทร. 02 634 4999 ต่อ 301-306 และ 311-312 ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตลอดปี 2562 ผมได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากืกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณด้วยใจจริงในโอกาศนี้ และขออภัยหากมีเหตุอันใดที่อาจทำให้ท่านไม่สบายใจ ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญช่วยกันทำให้คณะของเรา เจริญ ยิ่งๆ ขึ้นครับ
ประกาศรับสมัคร #ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - 1 ตำแหน่ง - เงินเดือน 18,000 บาท / เดือน - เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00-18:00 น. สถานที่ ซอย #ลาดพร้าว - สวัสดิการ > ประกันสังคม,โบนัสประจำปี,ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ส่งประวัติมาที่ [email protected] ศึกษารายละเอียดบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.pbbcosmetics.com หรือโทร 0848131314 ฝ่ายบุคคล
บริษัท G.PLAN DESIGN LIMITED อยู่ในจังหวัด ชลบุรี ต้องการรับสมัครพนักงาน ออกแบบ ตกแต่งภายใน 2 ตำแหน่ง มีที่พักให้อยู่ ฟรี
THIS ORGANIZE 🖍ADVERTISING รับถ่ายโฆษณา M/V FASHION VIDEO FASHON SET 🖍รับสร้างแบรนด์แฟชั่น ออกแบบ ผลิต ถ่าย LOOKBOOK 🖍COSTUME ออกแบบชุดสำหรับการแสดง ทุกประเภท เต้น รำ ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ 🖍CHEERLEADER สอนเชียร์ลีดเดอร์ เสิ้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ออกแบบฉาก และอุปกรณ์ 🖍MARCHING BAND ออกแบบโชว์ และ ฝึกสอน วงโยธวาทิต COLOR GUARD 🖍BAND ออกแบบโชว์ และ ฝึกสอน วงดนตรีลูกทุ่ง เสิ้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ออกแบบฉาก และอุปกรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพ จากวงการบันเทิงและการแสดง 🖍EVENT Product launch event จัดงานเปิดตัวสินค้าทุกประเภท Fashion show event จัดแฟชั่นโชว์ แฟชั่นโชว์ THESIS โดยทีมงานในวงการแฟชั่น __________________________ 🖍ADVERTISING Advertising MUSIC VIDEO FASHION VIDEO FASHON SET 🖍CHEERLEADER Cheerleader teaching Costume designer Makeup Design Hair design Scene Design and Accessories 🖍Fashion Brand Design manufacture Take LOOKBOOK 🖍COSTUME Design a set for the show. All types of dance, etc. 🖍MARCHING BAND Show and train design COLOR GUARD 🖍BAND Show and train design Music Band Hair and makeup Scene Design and Accessories By professional team. From the entertainment and the show. 🖍EVENT Product launch event Event organizer of all categories. Fashion show event THESIS Fashion Show ___________________________________ FANPAGE🖍This organize FANPAGE🖍This organize รับถ่ายmv รับถ่ายโฆษณา รับถ่ายlookbook FANPAGE🖍Fashion show organize รับจัดแฟชั่นโชว์ FANPAGE🖍Costume design รับสอนเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการแสดงครบวงจร FANPAGE🖍รับสอนวงดนตรีลูกทุ่ง และการแสดง ครบวงจร FANPAGE🖍Freelancefashiondesignerรับออกแบบแฟชั่น FANPAGE🖍Luxury Cheerleader รับสอนเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการแสดง FANPAGE🖍Short รับถ่ายmv รับถ่ายโฆษณา รับถ่ายlookboook รับถ่ายfashionset FANPAGE🖍Marching band รับสอนวงโยธวาทิต และออกแบบโชว์ Freelance Fashion Designer/Creative Director FB FANPAGE https://www.facebook.com/thaidesignerfreelancefashiondesign… https://www.facebook.com/costumedesignthailand/ https://www.facebook.com/thisisshowfanpage IG https://www.instagram.com/j_anuch1t_official/ https://www.instagram.com/thisorganize/ LINE ID JAYANUCH1T [email protected] 0925103865 #j_anuch1t_official #Fashionable #Fashion #Style #Trend #Designer #Fashionista #Accessories #FashionBlog #Vogue #thaidesigner #FreelanceFashionDesigner #j_anuch1t_official #Fashionable #Fashion #Style #Trend #Designer #Fashionista #Accessories #FashionBlog #Vogue #FreelanceFashionDesigner #thaidesigner #ชุดลีดเดอร์ #เชียร์ลีดเดอร์ #ชุดเชียร์ลีดเดอร์ #รับสอนเชียร์ลีดเดอร์ #รับสอนกองเชียร์ #กีฬาสี #ลีดเดอร์ #cheerleader #ดรัมเมเยอร์ #ชุดดรัมเมเยอร์ #drummajor #makeup #แต่งหน้า #ทำผม #stylist
รบกวนขอรายละเอียด รายละเอียด ค่าเทอมตลอดการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิค และมัลติมีเดีย หน่อยครับ ขอบคุณครับ
สอบถามค่ะ พอดีดูในกำหนดการแล้ว สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตย์ ไม่ใช้คะแนนpatเลย (แนปรูป) ซึ่งหนูไม่ได้pat4 จะมีโอกาสตกสัมภาษณ์ไหมคะ