สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี ๘๔๕ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ถึงแม้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ถึงแก่มรณภาพลง การอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ยังดำเนินการและสานต่อตามปณิธานของเจ้...
05/07/2019

ถึงแม้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ถึงแก่มรณภาพลง การอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ยังดำเนินการและสานต่อตามปณิธานของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ต่อไป

29/06/2019
#น้อมถวายความอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D.)อดีตกรรมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางอดี...
29/06/2019

#น้อมถวายความอาลัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D.)
อดีตกรรมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

มรณภาพแล้ว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘ พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น.พระธรรม​โพธิมงคลผู้​รักษาการ​แทนเจ้าคณะภาค ๑๔ กล่าวถวายรายงานโครงการอบรมวิปั...
27/06/2019

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระธรรม​โพธิมงคล
ผู้​รักษาการ​แทนเจ้าคณะภาค ๑๔ กล่าวถวายรายงานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน
ณ​ อาคาร​ปฏิบัติ​ธรรม​โพธิญาณ​มหา​วิชชา​ลัย​ พุทธมณฑล​ จังหวัด​นครปฐม​
โดย​มีเจ้าประคุณ​สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ และผู้ที่กี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุ...
26/06/2019

การประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ และผู้ที่กี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร)
วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนิมมานรดี ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ในเ...
23/12/2016

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร) ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนท...
22/12/2016

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนท...
20/12/2016

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔
20/12/2016

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔

วันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอวาสวัดพิชยญาติการาม เมตตาเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ได้ถวายการต้อนรับ

วันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอวาสวัดพิชยญาติการาม เมตตาเดินทางมาเยี่ยมศูนย...
20/12/2016

วันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอวาสวัดพิชยญาติการาม เมตตาเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ได้ถวายการต้อนรับ

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔'s cover photo
26/07/2016

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔'s cover photo

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เมตตาเดินทางมาเป...
03/05/2016

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เมตตาเดินทางมาเปิดการสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๓ ของการสอบ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ สนามสอบวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ ๔๕ วัน
03/05/2016

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ ๔๕ วัน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะสงฆภาค ๑...
02/05/2016

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะสงฆภาค ๑๔ สนามสอบวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔
02/05/2016

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถระสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ได้โปรดเมตตาเดินท...
02/05/2016

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถระสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ได้โปรดเมตตาเดินทางมาตรวจสนามสอบและเปิดการสอบบาลีสนามหลวงในวันที่ ๒ พร้อมให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงในวันนี้

เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โปร...
02/05/2016

เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔

การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒ ครั้งหลัง)ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ณ...
01/05/2016

การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒ ครั้งหลัง)
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานในการเปิดสอบบาลีสนามหลวง พร้อมให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สอบ

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ณ ...
01/05/2016

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สำหรับพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ ภาค ๑๔
ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานปฐมนิเทศ พระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดี มจร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส บรรยาย ...
27/04/2016

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดี มจร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส บรรยาย เรื่อง "พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน"
การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามมติมหาเถรสมาคม
ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๖ คำ่ เดือน ๕)

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กล่าวเปิดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภ...
27/04/2016

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กล่าวเปิดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามมติมหาเถรสมาคม
ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๖ คำ่ เดือน ๕)

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขาน...
27/04/2016

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับชั้น
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖
ณ วัดตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ (แรม ๖ คำ่ เดือน ๕)

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเยี่ยมให้กำลังใจภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบพระบาลี...
04/03/2016

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเยี่ยมให้กำลังใจภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบพระบาลี ณ สนามสอบบาลีสนามหลวงวัดเจษฎาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๔ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ผู้นำประโยคการสอบบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์ภาค ๑๔พระศรีสิทธิมุนี ป.ธ.๙  วัดโพธินิมิตรฯ นำไป วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐมพระมหา...
29/02/2016

ผู้นำประโยคการสอบบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์ภาค ๑๔
พระศรีสิทธิมุนี ป.ธ.๙ วัดโพธินิมิตรฯ
นำไป วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
พระมหาสุนทร ธมฺมสุนฺทโร ป.ธ.๙ วัดนิมมานรดี
นำไป วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระมหากฤษดา ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙ วัดเทวราชกุญชร
นำไป วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙ วัดนิมมานรดี
นำไป วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมพระวิทยากรการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๑๔โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔พระเดชพระคุณพระเทพคุณาภ...
23/02/2016

การประชุมพระวิทยากรการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๑๔
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔
พระเดชพระคุณพระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๔
ร่วมประชุมคณะพระวิทยากร

พระภิกษุสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เนื่องในวัดมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศา...
22/02/2016

พระภิกษุสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เนื่องในวัดมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๓)

พระเดชพระคุณ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานคร นำคณะสงฆ์ผู้เข้าปฏิบัติธรรม จำนวน 1250 รูป เจริ...
20/02/2016

พระเดชพระคุณ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานคร นำคณะสงฆ์ผู้เข้าปฏิบัติธรรม จำนวน 1250 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พุทธมณฑล นครปฐม

การประชุมพระวิทยากรการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๑๔ พระเดชพระคุณพระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานในการประชุม
16/02/2016

การประชุมพระวิทยากรการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๑๔
พระเดชพระคุณพระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานในการประชุม

พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๒ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ณ วัดไร่ขิง พระอารามห...
14/02/2016

พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๒
ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานโลห์ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑แก่คณะสงฆ์ภาค ๑๔ใน...
29/12/2015

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ได้ประทานโลห์ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑
แก่คณะสงฆ์ภาค ๑๔
ในการจัดนิทรรศการ งานประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
ได้มอบให้คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ในแต่ละจังหวัด
๑ จังหวัดนครปฐม
๒ จังหวัดสุพรรณบุรี
๓ จังหวัดกาญจนบุรี
๔ จังหวัดสมุทรสาคร
๕ คณะสงฆ์จังหวัด นครปฐม- สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)

การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรีของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ณ อาคารร...
29/12/2015

การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี
ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานในเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองเจ้าณะภาค ๑๔ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการตามมติมหาเถรสมาคม ครั้...
21/12/2015

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองเจ้าณะภาค ๑๔
ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ณ วัดไร่ขิง พระอ...
05/11/2015

การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานในเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค...
05/11/2015

การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานในการเปิดการตรวจข้อสอบ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองมาร่วมกันที่ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

เย็บข้อสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๔
04/11/2015

เย็บข้อสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๔

ที่อยู่

Bangkae
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

028011995

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๔ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พฤติกรรมเจ้าอาวาสวัดดอนยอ อ.บางเลน นำเงินวัดไปสร้างห้องแถวให้เช่าโดยให้ลูกหลานเก็บค่าเช่า ไม่ตั้งกรรมการวัดการเงินจึงไม่มีใครรุ้ นำเงินผ้าป่าวันออกพรรษา2วันไปจ่ายค่าแรงช่าง เซ็นวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุแล้วบอกทอดกฐินแล้วจะนำเงินไปจ่ายให้ เป็นเรื่องจริงที่สุด ให้ท่านไปตรวจสอบด่วน เข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานยักยอกเงินวัด ชาวบ้านเอือมระอา แถมกินเหล้าทุกวันกับพระลุกวัดอีก2รุป ไม่เชื่อไปตรวจสอบได้เลยกินกันทุกเย็น รุ้กันทั่วไปแต่ไม่มีใครอยากยุ่ง จึงเรียนมาถึงเจ้าคณะผู้ปกครองให้ตรวจสอบด่วน ถ้าไม่จริงผมไม่ร้องเรียนมาเด็ดขาด ลงไปถามชาวบ้านได้เลยไปดูที่กำลังก่อสร้างห้องแถวเป็นเงินหลายแสนบาทซึ่งเป็นเงินวัด ขณะนี้กำลังก่อสร้าง เราต้องช่วยกันดูแลพุทธศาสนา สาธุ