Clicky

สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพม

สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพม สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ย?

เปิดเหมือนปกติ

#หลักสี่ ประชุม EOC 50 เขต หารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ป่วย HI ค้างในระบบสปสช.เข้ารับการรักษาโดยเร็ว (10 มี.ค.65) นายสมบัติ ...
10/03/2022

#หลักสี่ ประชุม EOC 50 เขต หารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ป่วย HI ค้างในระบบสปสช.เข้ารับการรักษาโดยเร็ว

(10 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางปิติพูน วิมลกิตติพงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และนางสาวจารุณี โยธาพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมศูนย์ EOC 50 เขต ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเกี่ยวข้อง และผู้บริหารเขต 6ร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาและสรุปแนวแนวทางการแก้ไขปัญหาเคสค้างในระบบลงทะเบียนเข้ารับการรักษาของสปสช. (1330) การประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการในพื้นที่ ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ยังคงค้างในระบบ HI Portal เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว การบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยข้ามเขตพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาบางเขตพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก รวมถึงการขั้นตอนการประสานและดูแลผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน OPSI (เจอ แจก จบ)

#ปลอดภัยไว้ก่อน🚛🚛รถเก็บขนขยะเขตหลักสี่ทุกคัน ได้รับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ตกค้างมากับขยะครัวเรือน เพื่อค...
10/03/2022

#ปลอดภัยไว้ก่อน
🚛🚛รถเก็บขนขยะเขตหลักสี่ทุกคัน ได้รับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ตกค้างมากับขยะครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัมผัสขยะและประชาชน
#ขยะติดเชื้อต้องแยกทิ้งนะคะ ☢️

10/03/2022
60+Earth Hour

💥หลักสี่ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2022) พร้อมกับ 1,700 เมืองทั่วโลก
.
📌วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 20.30-21.30 น.
.
✅ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้จำเป็น
✅ลดใช้พลังงาน
✅เพื่อโลกของเรา
#อนาคตเราสร้างได้
มาร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆ กันนะคะ😊

(10 มี.ค.65) ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 24 พื้นที่ #เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ.👵👴ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทางเดินหายใจ ลดเวลาทำกิจกรร...
10/03/2022

(10 มี.ค.65) ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 24 พื้นที่ #เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
.
👵👴ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทางเดินหายใจ ลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ 😷

#เปลี่ยนฝาท่อชำรุด  🚧 #ซ่อมได้😊(9 มี.ค.65) หน่วยบริการเร่งด่วน (BEST Service) ฝ่ายโยธา ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซ...
09/03/2022

#เปลี่ยนฝาท่อชำรุด 🚧 #ซ่อมได้😊
(9 มี.ค.65) หน่วยบริการเร่งด่วน (BEST Service) ฝ่ายโยธา ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ10 แยก 9-1-15 (ซอยมีสุข 5) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 🚧 👷

#สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายชุมชนระดับเขต(9 มี.ค. 65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายนางชอ้อน วีระสุนท...
09/03/2022

#สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายชุมชนระดับเขต
(9 มี.ค. 65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายนางชอ้อน วีระสุนทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำโซน 4 และโซน 7 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายชุมชนระดับกลุ่ม โซนที่ 4 และโซนที่ 7 เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนระดับเขตดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ เครือข่ายชุมชนระดับเขต ประกอบไปด้วยเครือข่ายชุมชนระดับกลุ่ม จำนวน 8 โซน

💢 จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน...
09/03/2022

💢 จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

(9 มี.ค.65) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จิตอาสาเขตหลักสี่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ) โดยจัดเก็บขยะในชุมชนริมคลอง เทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง​ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง บริเวณชุมชนริมคลองเปรมประชากร​ ท่าเรือขึ้นขยะซอยแจ้งวัฒนะ5 และพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บอุปกรณ์​ โต๊ะเก้าอี้​ พัดลม​ สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19​ บริเวณสนามกีฬาในอาคารพักอาศัยแฟลตการเคหะซอยแจ้งวัฒนะ5​ เขตหลักสี่

#งานจิตอาสาทำประจำและต่อเนื่อง😊

09/03/2022
เที่ยวย่านคลองเปรมประชากร - ส่องวิถีชุมชนริมคลองลาดพร้าว

#คลองในกรุงเทพฯเปลี่ยนไปแล้ว เห็นแล้วว้าวเลย✨
.
วันนี้..คุณนิว ชัยพล จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวย่านคลองเปรมประชากร - ส่องวิถีชุมชนริมคลองลาดพร้าว แบบชิล ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของคลองสายสำคัญในกรุงเทพฯ จากการพัฒนาของ กทม.
.
ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนริม 2 ฝั่งคลองที่น่าประทับใจ พร้อมอุดหนุนสินค้า Bangkok brand ที่ทุกคนต้องร้องว้าววว...ไม่ไปไม่ได้แล้ววว.....✨
.
ดูจบแล้ว อย่าลืม 🔆🔆 ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึก 10 รางวัล เพียงเข้าไปตอบคำถามที่ link : https://forms.gle/gmgv2D1KDaKudh3f6
และทำตามกติกาง่าย ๆ เลยจ้า เพื่อรับของที่ระลึก
.
📌ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565
📌ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 15 มิถุนายน 2565
**หมายเหตุ** คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

https://fb.watch/bCWoJmfbdQ/
🚣#หันหน้าเข้าคลอง🌊

☢ทิ้งชุดตรวจแอนติเจนให้ถูกวิธี #ต้องแยกทิ้ง ช่วยป้องกันเชื้อโควิดแพร่กระจายสู่ชุมชน😷.1️⃣ คัดแยก Antigen Test Kit ออกเป็น...
09/03/2022

☢ทิ้งชุดตรวจแอนติเจนให้ถูกวิธี #ต้องแยกทิ้ง ช่วยป้องกันเชื้อโควิดแพร่กระจายสู่ชุมชน😷
.
1️⃣ คัดแยก Antigen Test Kit ออกเป็น 2 ส่วน
✅ไม้ Swab/หลอดใส่น้ำยา/ตลับทดสอบ #ทิ้งเป็นขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
✅กล่องบรรจุภัณฑ์/เอกสารกำกับชุดทดสอบ #ทิ้งเป็นขยะทั่วไป ขยะที่ไม่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
.
2️⃣ทำลายเชื้อ นำใส่ถุง แล้วราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ😈
.
3️⃣ เขียนระบุว่าเป็นขยะติดเชื้อ แล้วมัด/ปิดปากถุงให้สนิทและเขียนติดหน้าถุงว่า 📝"#ขยะติดเชื้อ"
.
4️⃣ทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งได้ 2 วิธี

✅ทิ้งลงในถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ
✅แยกทิ้งจากขยะทั่วไป โดยทิ้งให้รถเก็บขนขยะของสำนักงานเขต🚛🚛
.
อย่าลืม‼️🙌ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

(9 มี.ค.65) ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ที่เขตบางนา คลองสามวา หนองจอก .#คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง😷
09/03/2022

(9 มี.ค.65) ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ที่เขตบางนา คลองสามวา หนองจอก
.
#คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง😷

พี่เทศออกตรวจความปลอดภัยรอบดึก #เหตุการณ์ปกติ👮
08/03/2022

พี่เทศออกตรวจความปลอดภัยรอบดึก #เหตุการณ์ปกติ👮

#ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(8 มี.ค.65)  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่  มอบนายอัมร...
08/03/2022

#ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบนายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับสน.ทุ่งสองห้อง ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 อปพร.เขตหลักสี่ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเขตหลักสี่ เปิดเวทีชาวบ้าน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง #ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ณ ชุมชนซอยพัชราภา ซอยวิภาวดีรังสิต 70
.
💥ตบท้ายด้วยการแจก‼...ตะไคร้หอมป้องกันยุง สาเหตุโรคไข้เลือดออก
.
พบกันทุกเย็นวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.00 น. หมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ค่ะ 😊

#เก็บขยะลักลอบทิ้ง 😱📌ที่ว่างในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง​ (พื้นที่ว่างตรงข้ามสวนสาธารณะ)​ .เห็นแล้ว อืมมมมมมมม😵#ไม่ลักลอบทิ้งข...
08/03/2022

#เก็บขยะลักลอบทิ้ง 😱
📌ที่ว่างในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง​ (พื้นที่ว่างตรงข้ามสวนสาธารณะ)​
.
เห็นแล้ว อืมมมมมมมม😵
#ไม่ลักลอบทิ้งขยะกันนะคะ 🙅 🙅 🙅
.
#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตหลักสี่

🎯ร่วมประชุมศบค.กทม.รายงานสถานการณ์โควิดในพื้นที่(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมาย นายอัมร...
08/03/2022

🎯ร่วมประชุมศบค.กทม.รายงานสถานการณ์โควิดในพื้นที่

(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมาย นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนางปิติพูน วิมลกิตติพงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในฐานะผู้แทนกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประชุมออนไลน์การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กทม. เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพเหนือ รวมถึงแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น รถรับส่งผู้ป่วยโควิด จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการจับคู่กับหน่วยบริการในระบบลงทะเบียนรักษาตัวที่บ้าน (HI) และการประสานส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น
.
🎯 ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแนวทางระบบการรักษาแบบ “เจอ แจก จบ” (OPD with Self Isolation : OPD) หรือผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ซึ่งเป็นการดูแลรักษาทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยาตามอาการ ณ คลินิกอบอุ่นและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขกทม. ต่อไป

#หลักสี่ตรวจแนะนำสถานประกอบการอู่ซ่อมรถ🚗🚧🛠🗜🚗(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแว...
08/03/2022

#หลักสี่ตรวจแนะนำสถานประกอบการอู่ซ่อมรถ🚗🚧🛠🗜🚗

(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง สน.ทุ่งสองห้อง และกอ.รมน.กทม. ร่วมกันออกตรวจสถานจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้คำแนะนำและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.โรงงาน ฯลฯ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

#ประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.เขต)(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ  ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายนางสมฤดี ลันสุชี...
08/03/2022

#ประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.เขต)

(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายนางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมประชุม Zoom ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กทม.2 (ดินแดง) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

🚧 ซ่อมแล้วฝาท่อชำรุดซอยงามวงศ์วาน 43 แยกก 11   (7 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายฝ่ายโยธา ...
08/03/2022

🚧 ซ่อมแล้วฝาท่อชำรุดซอยงามวงศ์วาน 43 แยกก 11

(7 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วน (BEST) เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณซอย งามวงศ์วาน43 แยก 11 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ไร้เสียงรบกวน 🚧 🚗 🚗🚗
.
พบฝาท่อชำรุด อาจเป็นอันตราย แจ้งฝ่ายโยธา โทร. 0 2982 2085 ต่อ 7439
#โยธาหลักสี่

ตรวจความเรียบร้อยจุด #ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา🍀🌱(8 มี.ค.65)  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่  มอบหมายให้นางบ...
08/03/2022

ตรวจความเรียบร้อยจุด #ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา🍀🌱

(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้นางบุญศิริ ใจกว้าง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้า​หน้าที่​ฝ่าย​รักษา​ความสะอาด​ฯ​ ตรวจความเรียบร้อยจุดทิ้งขยะและจัดเก็บตามเวลาที่กำหนด​ ตามโครงการ​ "ทิ้งเป็นที่​ เก็บเป็นเวลา" บริเวณถนนงามวงศ์วาน​ ทั้งนี้เพื่อความ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ซอยแจ้งวัฒนะ5(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย นางปิติพูน วิม...
08/03/2022

#บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ซอยแจ้งวัฒนะ5
(8 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย นางปิติพูน วิมลกิตติพงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัยกทม. ณ แฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ5 เพื่อให้บริการประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการวัคซีนของประชาชน ตามโครงการ “หลักสี่พบประชาชน” (ผอ.เขตเดินดิน) โดยเป็นวัคซีนเข็มที่ 1, 2 ,3, และ 4 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

เช้านี้ (8 มี.ค.65) อากาศดี 😊#ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่⚡คาดการณ์ฝนร้อยละ 30
08/03/2022

เช้านี้ (8 มี.ค.65) อากาศดี 😊
#ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
⚡คาดการณ์ฝนร้อยละ 30

#พายุฤดูร้อน🌪⚡21.30 น. ฝนเล็กน้อย เขตหนองจอก ต่อเนื่อง จ.นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ เเนว...
07/03/2022

#พายุฤดูร้อน🌪⚡
21.30 น. ฝนเล็กน้อย เขตหนองจอก ต่อเนื่อง จ.นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ เเนวโน้มลดลง

🐱🐹ลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว กันหรือยังคะสัปดาห์หน้าหน่วยบริการเคลื่อนที่จะนัดหมายเพื่อออกให้บริการแล้วนะคะ...รีบเลย😊#รับเ...
07/03/2022

🐱🐹ลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว กันหรือยังคะ
สัปดาห์หน้าหน่วยบริการเคลื่อนที่จะนัดหมายเพื่อออกให้บริการแล้วนะคะ...รีบเลย😊
#รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ

เขตหลักสี่ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยกทม. ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนรับบริการ...ฟรี 🐈🐕🐱🐶

🔸ทำหมันสุนัข-แมว อายุ 6 เดือนขึ้นไป
🔸ฉีดไมโครชิป
🔸ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อายุ 3 เดือนขึ้นไป

📲ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกลิ้งก์ https://bit.ly/3HkNh3I ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
เมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมีการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

☎สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2576 1440
-------------------------------------------

📌สำหรับบริการทำหมันสุนัข-แมว
🔸ทำหมันสุนัข - แมว อายุ 6 เดือนขึ้นไป
🔸มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในระหว่างตั้งท้อง และไม่เป็นสัด
🔸#งดให้บริการทำหมันสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กหน้าสั้นหรือมีปัญหาผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ เนื่องจากมีความเสี่ยงขณะวางยาสลบ
🔸#กรณีสุนัขจรจัด หากไม่มีผู้ดูแล ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากก่อนการผ่าตัดทำหมันต้องงดอาหาร-น้ำ 8-12 ชั่วโมง หากไม่มีผู้ดูแล งดน้ำ-อาหาร อาจจะทำให้สัตว์เสียชีวิตขณะผ่าตัดได้

📌บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
🔸สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

📌ประโยชน์ของการทำหมันสัตว์เลี้ยง
😊ลด...จำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง
😊ลด...การหนีเที่ยวนอกบ้าน
😊ลด...ความก้าวร้าว
😊ลด...ความเสี่ยงมะเร็งบางชนิด
😊เพิ่ม...อายุขับของสัตว์เลี้ยงได้ 3-5 ปี

🌟ประชุม EOC เขต แจ้งแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19(7 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตห...
07/03/2022

🌟ประชุม EOC เขต แจ้งแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19

(7 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ประชุมผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตหลักสี่ (EOC เขตหลักสี่) เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของ EOC เขต ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น รวมถึงระบบคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของระบบศูนย์พักคอย Community Isolation : CI Home Isolation HI การรักษาตัวในโรงพยาบาล และระบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with Self Isolation) รวมถึงแนวทางการประสานงานกับหน่วยบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมาก หรือระบบไม่สามารถรับเพิ่มได้ หรือยังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานพยาบาล หรือกรณีเคสหนัก เป็นต้น ณ ห้องประชุมเขตหลักสี่

#เดินดินแก้ปัญหาประชาชน🚶🚶‍♂ถนนแจ้งวัฒนะ (ขาออก) .(7 มี.ค.64) เวลา 09.30 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ...
07/03/2022

#เดินดินแก้ปัญหาประชาชน🚶🚶‍♂
ถนนแจ้งวัฒนะ (ขาออก)
.
(7 มี.ค.64) เวลา 09.30 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เทศกิจ โยธาและปกครอง ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณ #ถนนแจ้งวัฒนะ (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองประปา ถึงทางเข้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดเก็บขยะ-ป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต จัดระเบียบสายสื่อสาร ตัดแต่งต้นไม้ ​จัดระเบียบทางเท้าสาธารณะและสำรวจและซ่อมแซมฝาท่อ-ทางเท้า-ผิวจราจรชำรุด ตามโครงการ "ผอ.เขตเดินดิน" เพื่อให้พื้นที่เขตหลักสี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

#ส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน#บ้านหนังสือเขตหลักสี่ ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา สำนักงานเขตหลักสี่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิกา...
07/03/2022

#ส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน
#บ้านหนังสือเขตหลักสี่

ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา สำนักงานเขตหลักสี่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมทักษะ และจินตนาการ ต่อยอดจากการอ่านหนังสือ ตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือปตอ.1

โดยให้น้องๆ ฝึกออกแบบชุดโมเดลบ้านจำลอง DIY สร้างพื้นที่แห่งความสุขบนโลกแห่งความจริง และได้นำวัสดุเหลือใช้มาประกอบตกแต่งเพิ่มเติม อีกทั้งวาดภาพระบายสีปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามชิงรางวัล ที่มอบทั้งประสบการณ์และความสนุกให้สมาชิกบ้านหนังสือ โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครบ้านหนังสือเป็นผู้นำกิจกรรม
.
🙋💒ไม่แน่ว่าไอเดียสร้างสรรค์ในการตกแต่งบ้านของเล่น อาจสร้างวิศวกรจิ๋ว หรือสถาปนิกน้อยในอนาคตก็เป็นได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบค่ะ
.
ในการจัดกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง ได้กำชับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
😷 สวมแมส์ก
🙌 ล้างมือ
👉 เว้นระยะห่างลดการแออัด
💦คำนึงถึงความสะอาด

🤒กรมอุตุวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ มีผลกระทบระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 2565.ส่วนวันนี้ (7 มี.ค 65) คาดการณ์ฝนในพื้นที...
07/03/2022

🤒กรมอุตุวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ มีผลกระทบระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 2565
.
ส่วนวันนี้ (7 มี.ค 65) คาดการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ ร้อยละ 40 ของพื้นที่

#ลุยต่อวันที่สอง 👍👍#หลักสี่เคาะประตูบ้านพบประชาชนหมู่บ้านสุขสรรพ์ 😁หมู่บ้านใหญ่ต้องเดินให้ทั่ว(6 มี.ค.65)  นายสมบัติ กนก...
06/03/2022

#ลุยต่อวันที่สอง 👍👍
#หลักสี่เคาะประตูบ้านพบประชาชนหมู่บ้านสุขสรรพ์
😁หมู่บ้านใหญ่ต้องเดินให้ทั่ว

(6 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โยธา เทศกิจ สิ่งแวดล้อมฯ และพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ #พบประชาชน ณ หมู่บ้านสุขสรรพ์ (ซอย 2 และซอย 3) ซอยวิภาวดีรังสิต 58 เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะ กำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เชิญชวนลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

# เก็บขยะชิ้นใหญ่ #ขยะอันตรายตามนัด🛋️🛏️🗄️🚽🚪🧳#ชุมชนหมู่บ้านมหานคร
06/03/2022

# เก็บขยะชิ้นใหญ่ #ขยะอันตรายตามนัด
🛋️🛏️🗄️🚽🚪🧳

#ชุมชนหมู่บ้านมหานคร

#หลักสี่พบประชาชน สอบถามความเดือดร้อนเพื่อเร่งแก้ พร้อมชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ฟรี(5 มี....
06/03/2022

#หลักสี่พบประชาชน สอบถามความเดือดร้อนเพื่อเร่งแก้ พร้อมชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ฟรี

(5 มี.ค.65) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โยธา เทศกิจ สิ่งแวดล้อมฯ และพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ #พบประชาชน ณหมู่บ้านราชาวิลลา และหมู่บ้านสุขสรรพ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 58 เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสอบถามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สู่การแก้ไขบรรเทาทุกข์
.
พร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะ กำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เชิญชวนลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6629822081

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/laksi

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฟุตบาทแทบจะไม่มีที่เดิน คนต้องเดินขอบๆ เสี่ยงรถชนครับ (ปั๊มระบายน้ำตั้งเป็นปีแล้วครับ ยังมีตู้ไฟ ป้ายเรียกแท็กซี่)
ขอขอบคุณของขวัญปีใหม่วันครูค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวในสำนักงานเขตหลักสี่รอดพ้นจากอันตรายทุกทิศทาง มีความสุข สมหวังในสิ่งที่หวัง ร่ำรวยๆกันทุกคนนะคะ จาก..ครูเขตคลองสานค่ะ
หลักสี่#ไม่น่ามอง ไม่มีใครมาจัดการกับขยะเหล่านี้เป็นเดือนแล้ว พิกัดชุมชนบางบัว ทางเดินข้างแฟลตบางบัว
ช่วยลงพื้นที่ไปดูสุนัขจรจัดในซอยวิภาวดีรังสิต 70 แถวๆ โกดังบริษัท flash ด้วยครับ มีสองแก๊งค์ คือ แก๊งค์ที่กลางวันจะหลบอยู่ในโกดัง อีกแก๊งค์จะอยู่หากินกับบ้าน/ร้านอาหารตามสั่งละแวกใกล้ๆ กัน ทั้งสองแก๊งค์กลางคืนจะออกมานอนกลางถนน เวลาเห่าแล้วโดนไล่ก็จะหลบเข้าป่าแถวๆ นั้น มันอยู่ได้เพราะมีคนให้อาหาร เวลาไล่เห่าคนแล้วคนไล่ จะมีคนแถวนั้นส่งเสียงปราม แต่ถ้ามันกัดคน มั่นใจว่าไม่มีใครออกหน้ารับเป็นเจ้าของแน่ๆ อีกเรื่องคือเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตที่ลงไว้ 2 เบอร์ มันใช้งานได้จริงหรือเปล่า โทรไปไม่โดนตัดสายก็ไม่มีคนรับจนมันตัดไปเอง ส่งข้อความทางไลน์ก็มีแต่ข้อความอัตโนมัติ ส่งทาง messenger ก็ไม่แน่ใจว่าที่ขึ้นว่าอ่านแล้วนั่นเป็นเพราะ จนท.เปิดอ่าน หรือระบบอัติโนมัติ ผมติดต่อผ่านช่องทางทั้งสามแล้วติดต่อไม่ได้ (โทรศัพท์/ไลน์/messenger) เลยต้องมาลองทางนี้ดู
เก็บขยะในซอยหน้าสำนักเขตให้ได้ตามกำหนดแต่ละได้ไหม ครับ ซอยอยู่หน้าสำนักเขต ยังไม่เข้ามาเก็บจะได้ อาทิตย์ แล้วครับ 🙄 #สำนักงานเขตหลักสี่ #ขยะ #ขยะในซอย
ถนนเมนในหมู่บ้านการเคหะท่าทราย สายท่าทราย1ขรุขยะมากตอนนี้ประปากำลังปรับปรุงวางท่อประปาใหม่ทั้งขุดและเจาะขรุขระมากเมื่อการประปาทำเสร็จช่วยปรับปรุงผิวจราจรถนนท่าทราย 1ให้หน่อยก็จะดีมากตั้งแต่น้ำท่วม ปี2554 ไม่เคยปรับปรุงผิวถนนเเลยมีแต่ปะทำให้ขรุขระมาก ช่วยปรับปรุงผิวถนนให้จักขอบคุณยิ่ง
รบกวนประสานงานให้หน่อยค่ะ ท่ออุดตันระบายน้ำไม่ได้ ในซอย10 'ซอยเดียว' กับสนง.เขตคุณเลย หน้าร้านกาแฟใต้ตึกแถวตรงข้าม 7-11 บริเวณสามแยกถัดจากคอนโดเอราวัณ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 21 ต.ค. แล้วจนนี่มันจะ 10 วันแล้วค่ะ!!!! กลิ่นเหม็นขึ้นทุกๆที ตรงนั้นไม่ได้มีแค่ร้านกาแฟนะ มีร้านอื่นที่เช่าค้าขายอย่างถูกต้องแล้วเดือดร้อน
จะติดต่อสอบถามทางทะเบียนราษฎรแต่ติดต่อไม่ได้ทำยังไงดีครับ(สอบถามเรื่องคืนสถานะบุคคลกรณีถูกจำหน่ายชื่อด้วยทร.97)
ฝนตกหนักเลยตอนนี้
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 มีตรวจหาเชื้อโควิทฟรี เพียงเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และตัวจริงมาแสดง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านตอนนี้ปัญหาของผมได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
เจ้าหน้าที่ทำงานแย่มากโทรศัพท์มีไว้เพื่ออะไรครับโทรไปกดสายทิ้ง และขอทราบนิยามของคำว่าขยะหน่อยว่าคือแบบไหนถึงจะเก็บ และถ้าไม่เด็บจะให้ไปทิ้งที่ไหนหรือจะให้ไปทิ้งหน้าห้องผอ.มาดูด้วยแยกพิงคนครตัดซอยเกษตร