Clicky

กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากา

กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากา กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ

เปิดเหมือนปกติ

นจอ.สัณญาณแตรเดี่ยว ปฏิบัติภารกิจเป่าสัณญาณแตรเคารพ3จบ พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิ...
13/06/2022

นจอ.สัณญาณแตรเดี่ยว ปฏิบัติภารกิจเป่าสัณญาณแตรเคารพ3จบ พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นประธานในพิธี
เนื่องในวันพระบิดากองทัพอากาศ
(วันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต)
13 มิ.ย.65

น.ท.อาทิตย์ นวะมะวัฒน์ ผู้บังคับกองพันที่ 3 กองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการและนักเรียนจ่า...
03/05/2022

น.ท.อาทิตย์ นวะมะวัฒน์
ผู้บังคับกองพันที่ 3 กองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการและนักเรียนจ่าอากาศ สวดมนต์​และร้องเพลงสรรเสริญ​พระ​บารมี​ เพื่อแสดงความจงรักภักดี​ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ลานวิหารหลวงพ่อมงคลนิมิต โรงเรียนจ่าอากาศ

“วันฉัตรมงคล”(ฉัด-ตระ-มง-คล)
มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ทั้งนี้ วันฉัตรมงคลจึงถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกความว่า

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวของน้องๆบุคคลพลเรือน  เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา65 ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ฝ่าฟันมา...
02/05/2022

ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวของน้องๆบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา65

ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้
ต่อแต่นี้จะเป็นเส้นทางต่อไปที่เราจะได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชาย เพื่อที่จะเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของผู้ปกครองของน้องๆทุกคน

กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความยินดีที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้ทั่วถึง ดูแลน้องๆดั่งลูกหลานของเราเอง ดั่งคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่า....
จ่าอากาศ คือ หัวใจของกองทัพ ครับ

Photos from watthakhanun's post
29/04/2022

Photos from watthakhanun's post

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร...
29/04/2022

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

พระนามของพระองค์มีความหมายว่า ผู้ทำประทีป คือ ปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะ คือ ที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน แต่พระองค์ก็ยังทรงพระราชกรณียกิจหลายอย่างสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ทรงเป็นจิตอาสา และทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทน
-พุทธศาสนา ทรงสนพระทัยในพุทธศาสนา เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย พระองค์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
-ทรงรับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศน.อ.นนท์ หิญชีระนันทน์ อดีต ผบ.กนร.รร.จอ.ฯ ป...
27/04/2022

พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

น.อ.นนท์ หิญชีระนันทน์ อดีต ผบ.กนร.รร.จอ.ฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เสธ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
รับส่งหน้าที่ ผบ.กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.
ให้แก่ น.อ.สุริยา รัตนเดช
ณ ลานเอนกประสงค์หลวงพ่อมงคลนิมิต กนร.รร.จอ.ฯ ครับ

27/04/2022

แจ้งนักเรียนใหม่ทุกคนครับ
สิ่งของที่นักเรียนจะต้องเตรียมเข้ามาในวันที่ ๑ พ.ค.๖๕

๑. กางเกงชั้นในจำนวน ๖ - ๑๒ ตัว
๒. ยาประจำตัว/ยาใช้เฉพาะบุคคล เช่น ครีมทากันเชื้อรา เป็นต้น
๓. หน้ากากอนามัย ๑ กล่อง (สีเขียวอ่อนหรือฟ้าอ่อน)

หมายเหตุ สำหรับของใช้ประจำตัวอย่างอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งนี้ ทางโรงเรียนจ่าอากาศได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ผบ.กนร.มาให้กำลังใจกับ น้องๆนจอ.ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ
14/06/2021

ผบ.กนร.มาให้กำลังใจกับ น้องๆนจอ.ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ

⛔⛔ ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ⛔⛔วัน - เวลา ในการสอบรอบที่ 2 ตามตารางด้านล่างครับ ...
16/04/2021

⛔⛔ ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ⛔⛔

วัน - เวลา ในการสอบรอบที่ 2 ตามตารางด้านล่างครับ ผู้สมัครตรวจสอบจากหมายเลยประจำตัวสอบได้เลยนะครับ .. ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานการณ์ COVID ยังไม่มีแนวโน้วที่จะดีขึ้น ทางเราจึงเล็งเห็นความปลอดภัยของผู้สมัครมาเป็นอันดับแรกครับ ❤️❤️

ขอให้ นจอ.ทุกนายปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพอากาศกำหนด และขอให้ผู้ปกครองน้องๆ นจอ.ช่วยกำกับดูแลให้ นจอ.ปฏิบัติตนตามมาตรการป...
10/04/2021

ขอให้ นจอ.ทุกนายปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพอากาศกำหนด และขอให้ผู้ปกครองน้องๆ นจอ.ช่วยกำกับดูแลให้ นจอ.ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน covid-19 ครับ

นจอ.กลับบ้านปิดเทอมให้ระมัดระวังตัว ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัดนะครับ
09/04/2021

นจอ.กลับบ้านปิดเทอมให้ระมัดระวังตัว ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัดนะครับ

1 เมษายน 2564 ผู้บัญชาการทหารอากาศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศจ่าอากาศตรีให้กับนักเรียนจ่าอากาศที่สำเร็จการศึกษา
01/04/2021

1 เมษายน 2564 ผู้บัญชาการทหารอากาศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศจ่าอากาศตรีให้กับนักเรียนจ่าอากาศที่สำเร็จการศึกษา

ผู้บังคับกองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ รับมอบคืนอำนาจการบังคับบัญชาจาก "นักเรียนจ่าอากาศปกครองบังคับบัญชา" เนื่องในโอกาสที...
31/03/2021

ผู้บังคับกองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ รับมอบคืนอำนาจการบังคับบัญชาจาก "นักเรียนจ่าอากาศปกครองบังคับบัญชา" เนื่องในโอกาสที่นักเรียนจ่าอากาศสำเร็จการศึกษา...

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...
30/03/2021

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นแม่งานจัดงาน"อาลัยถิ่นยูงทอง" ให้กับน้องๆนจอ.ก่อนจบการศึกษาสิ้นเดือนนี้ งานนี้สมเกียรติ"...
29/03/2021

กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นแม่งานจัดงาน"อาลัยถิ่นยูงทอง" ให้กับน้องๆนจอ.ก่อนจบการศึกษาสิ้นเดือนนี้ งานนี้สมเกียรติ"หัวใจ"ของกองทัพอากาศ...

10/03/2021
Attention

Attention!! ลูกใครหลายเต้า..เห้ย!!!..ลูกเต้าเหล่าใคร..กันบางครับ...นักเรียนจ่าอากาศยุค 5G มันก็เป็นแบบนี้แหละครับ

อาทิตย์นี้น้องๆ นจอ.ชั้นปีที่ ๑ ไม่ได้กลับบ้าน อยู่อบรมธรรมะ 3 ดี กันนะครับ...
06/03/2021

อาทิตย์นี้น้องๆ นจอ.ชั้นปีที่ ๑ ไม่ได้กลับบ้าน อยู่อบรมธรรมะ 3 ดี กันนะครับ...

นาวาอากาศเอก สิรวีร์  มณีวงษ์ ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ นักเรียนจ่าอาก...
06/03/2021

นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์ ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นจอ.พรพิพัฒน์ แดงปรก เหล่าทหารอุตุ ชั้นปีที่ ๒ (บิดาเสียชีวิต) และ นจอ.อัครพนธ์ พาพันธ์ เหล่าทหารช่างอากาศ ชั้นปีที่ ๒ (บ้านเกิดอัคคีภัย) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๖๔​ ครับ

อา 1..2..3 แชะ เปิดประชุม..ทำงานกับเด็ก Gen-Z ทำตัวให้เป็นกันเอง และให้เกียรติพวกเขาก่อนเสมอในฐานะที่พวกเขาน่าจะฉลาดกว่า...
02/03/2021

อา 1..2..3 แชะ เปิดประชุม..ทำงานกับเด็ก Gen-Z ทำตัวให้เป็นกันเอง และให้เกียรติพวกเขาก่อนเสมอในฐานะที่พวกเขาน่าจะฉลาดกว่าเรา เพราะเติบโตมากับยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การทำงานต้อง Work-Life Balance เพราะเด็กเจนนี้ ไม่ชอบสไตล์การทำงานแบบคนรุ่นเก่าที่น่าเบื่อ..
#ประขุมจัดงานราตรียูงทอง

เอาเข้า รร.ได้แค่ความรักความห่วงใยนะครับผม..
28/02/2021

เอาเข้า รร.ได้แค่ความรักความห่วงใยนะครับผม..

กลับบ้านไปในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยุคโควิท ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด มีคนเดินทางมากขึ้นมาจากต่างพื้นที่ กา...
11/02/2021

กลับบ้านไปในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยุคโควิท ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด มีคนเดินทางมากขึ้นมาจากต่างพื้นที่ การ์ดอย่าตกกันนะครับ
คัดกรอง สวมแมส ว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล บ่อยๆ กินร้อน ช้อนตนเอง เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยกันทุกคนนะครับ

"เช้านี้ที่กองนักเรียน" EP.2 กิจกรรมพบป่ะพูดคุยยามเช้าระหว่างน้องๆ นจอ.กับผู้บังคับบัญชา วันนี้ได้รับเกียรติจาก หน.กองบร...
04/02/2021

"เช้านี้ที่กองนักเรียน" EP.2 กิจกรรมพบป่ะพูดคุยยามเช้าระหว่างน้องๆ นจอ.กับผู้บังคับบัญชา วันนี้ได้รับเกียรติจาก หน.กองบริการ ผู้รับผิดชอบการทำอาหารให้นักเรียนทานมาพูดคุย บรรยากาศแบบผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง ถามทุกเรื่องที่อยากถาม ตอบทุกเรื่องที่สงสัย เมนู หมูหลงป่า แกงจืดล้อแม็ค ผัดกระเพราทำไมต้องใส่แครอท เวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้เข้าอกเข้าใจกันครับทุกๆคน

"เช้านี้ที่กองนักเรียน" ผบ.กองนักเรียน เชิญน้องๆ นจอ.มาร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยากาศชื...
26/01/2021

"เช้านี้ที่กองนักเรียน" ผบ.กองนักเรียน เชิญน้องๆ นจอ.มาร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยากาศชื่นมื่นเป็นกันเองครับ

6 นาที แทนความคิดถึงจากหลายร้อยชีวิตในระบบปิดไม่มีการเข้า-ออก ตรวจคัดกรองเข้มข้นกันทุกวัน กำลังใจเต็มเปี่ยม กำลังกายเพิ่...
16/01/2021
บ่ต้องห่วงเด้อ4.mp4

6 นาที แทนความคิดถึงจากหลายร้อยชีวิตในระบบปิดไม่มีการเข้า-ออก ตรวจคัดกรองเข้มข้นกันทุกวัน กำลังใจเต็มเปี่ยม กำลังกายเพิ่มขึ้นทุกวัน คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนรัก ได้เพียงแต่บอกว่า " บ่ต้องห่วงเด้อ "..
Cr.กองนักเรียน
https://drive.google.com/file/d/1IoflVLsGpmhparxG2APUjWdmajDEzEBV/view?usp=drivesdk

เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก..🐓🐓🐓
16/01/2021

เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก..🐓🐓🐓

12/01/2021
นจอ.เดินแถวไปรับประทานอาหาร

เช้านี้ 17 องศา เราก็แห่กันไปทานข้าวเช้าเหมือนเดิม อาจจะหนาวกว่าเดิมเพราะเราต้องเดินห่างกันตามมาตรการ social distancing มันก็ห่างแต่กายแต่ใจเรา นจอ.ไม่เคยห่างกันนะขอบอก..

แม้น้องๆ นจอ.จะไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเค้าสูญเสียกำลังใจ ยังคงเสียสละอุทิศตนเป็นจิตอาสา ร่วมกับผู้บังคับบัญชาช...
11/01/2021

แม้น้องๆ นจอ.จะไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเค้าสูญเสียกำลังใจ ยังคงเสียสละอุทิศตนเป็นจิตอาสา ร่วมกับผู้บังคับบัญชาช่วยกันแพคถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้..

เรียนผู้ปกครองน้องๆ นจอ.ทุกท่านเพื่อทราบนะครับ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ covid -19 เพื่อความปลอดภัยของ นจอ.ช่วง...
08/01/2021

เรียนผู้ปกครองน้องๆ นจอ.ทุกท่านเพื่อทราบนะครับ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ covid -19 เพื่อความปลอดภัยของ นจอ.ช่วงนี้จึงของดการเยี่ยมน้องๆ นจอ.นะครับ..นจอ.ทุกคนขวัญกำลังใจดี ผู้บังคับบัญชาดูแลเป็นอย่างดี ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับ...

#กองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ ได้จัดทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ มอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับ นจอ.ทุกคน ในการนี้ได...
07/01/2021

#กองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ ได้จัดทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ มอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับ นจอ.ทุกคน ในการนี้ได้เรียนเชิญ น.อ.สิรวีร์ มณีวงศ์ ผบ.รร.จอ เป็นผู้มอบและกล่าวอวยพรปีใหม่ให้ นจอ.

#กองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ  มีหน้าที่​ ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรมความประพฤติ​ วินัยแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร และ เส...
07/01/2021

#กองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ มีหน้าที่​ ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรมความประพฤติ​ วินัยแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร และ เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ​ ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ​ ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการ​ และการนำปลด​ มีผู้บังคับกองนักเรียนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ คนปัจจุบัน นาวาอากาศเอก นนท์ หิญชีระนันทน์

ลูกฉันต้องได้กินกุ้ง!! วันนี้น้องๆนจอ.ได้อิ่มหน่ำสำราญกับเมนูต้มยำกุ้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของรัฐบาล ...
06/01/2021

ลูกฉันต้องได้กินกุ้ง!! วันนี้น้องๆนจอ.ได้อิ่มหน่ำสำราญกับเมนูต้มยำกุ้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของรัฐบาล ซื้อตรงจากบ่อปลอดภัยทุกขั้นตอนครับ

สวัสดีปีใหม่ ทุกคนนะคะ🎉🎊🎉เราจะผ่านมันไปด้วยกัน 😊
01/01/2021

สวัสดีปีใหม่ ทุกคนนะคะ🎉🎊🎉
เราจะผ่านมันไปด้วยกัน 😊

24/12/2020

ที่อยู่

171/1 หมู่10 แขวงสนามบิน เขตดอนเม
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

025343721

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นักเรียนหรือผู้สนใจท่านใดอยากเรียนพิเศษตัวต่อตัว/กลุ่ม โดยติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ สามารถติดต่อเพจเราได้ค่ะ - TOP NOTCH Tutoring รับสอนพิเศษ แปลงาน เฉลยการบ้าน ทั่วราชอาณาจักร
ถ้าเป็นไปได้รบกวนแอดมินลงภาพบรรยากาศการเรียนความเป็นอยู่ของ นจอ.ชั้นปีที่1บ้างนะครับ. ขอบคุณล่วงหน้าครับ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย หมวกกันน๊อคทหารอากาศ ร้านอู สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทว สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส SBAC - สะพานใหม่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอา สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of Thai Lion Air Cargo Lastman ink. Don Mueang District เอื้ออาทรขนส่งจังหวัดพระนค