ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชา

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชั้นนำ ที่โดดเด่นด้านการดูแลโรคเรื้อรังแบบครบวงจรระดับปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง Primiry Care Unit : PCU ขึ้นตามนโยบายหลักคือ "สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ" ในการนี้ทางโรงพยาบาลได้รับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ค่านิยม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม

เปิดเหมือนปกติ

20/08/2018
หมอชวนวิ่ง

#หมอชวนวิ่ง

TVC โครงการหมอชวนวิ่ง

แพทย์สภาได้จัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลก ที่หมอจะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่หมอและทุกภาคส่วนก้าวไปด้วยกัน (NO ONE LEFT BEHIND) เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยการออกกำลังกายและเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจาก พฤติกรรม (NCDs) ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2558ฟรี ! เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น*กลุ่มเสี่ยง1.ผู้ป่ว...
19/05/2015

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2558
ฟรี ! เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
*กลุ่มเสี่ยง
1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกล่มอายุ ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน
2.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
3.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
4.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฏาคม 2558
ประชาชนสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา
วันจันทร์,พุธ เวลา 9.30 – 11.30 น.
วันอังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 9.30 – 15.30 น.
ประชาชนที่จะมารับบริการต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยด่วน ! วัคซีนมีจำนวนจำกัด ฟรีทุกสิทธิการรักษา

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา ให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20 – 50 ปี ฟรีทุกสิทธิการรักษา1 มกราคม – 30 เม...
16/01/2015

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา
ให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20 – 50 ปี
ฟรีทุกสิทธิการรักษา
1 มกราคม – 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 -15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

Workpoint Entertainment
04/09/2014

Workpoint Entertainment

"โรคอ้วน" เพชฌฆาตมาราธอน อ้วนแต่เด็ก โรครุมเร้า

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ผู้ป่วยเบาหวาน
22/07/2014

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ผู้ป่วยเบาหวาน

ทีมประเมิน โครงการสายใยรัก
18/06/2014

ทีมประเมิน โครงการสายใยรัก

สอนสุขศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ออกกำลังกายกันดีกว่า
30/05/2014

สอนสุขศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ออกกำลังกายกันดีกว่า

ประชุมอบรมให้ความรู้
29/05/2014

ประชุมอบรมให้ความรู้

สอนสุขศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเรื่อง อาหารที่เหมาะสม
17/04/2014

สอนสุขศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเรื่อง อาหารที่เหมาะสม

สอนสุขศึกษา
21/02/2014

สอนสุขศึกษา

เยี่ยมบ้านถนนท้ายบ้าน
28/01/2014

เยี่ยมบ้านถนนท้ายบ้าน

Makeup Artist: สอนแต่งหน้า รับแต่งหน้าเกล้าผม เจ้าสาว รับปริญญา ออกงาน ฯลฯ
03/01/2014

Makeup Artist: สอนแต่งหน้า รับแต่งหน้าเกล้าผม เจ้าสาว รับปริญญา ออกงาน ฯลฯ

เช้าๆ นำสาระดีๆมาฝากค่ะ ในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา กับเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม

ณ ริมทะเล ง้วนเฮง
26/12/2013

ณ ริมทะเล ง้วนเฮง

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นบุคลากรโรงเรียนเฉลิมวิทยา
26/11/2013

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นบุคลากรโรงเรียนเฉลิมวิทยา

ชี้แจงการดำเนินงาน อสม ชุมชนตรอกโรงหมูโรงวัว
23/11/2013

ชี้แจงการดำเนินงาน อสม ชุมชนตรอกโรงหมูโรงวัว

ธนพรคลินิก
05/11/2013

ธนพรคลินิก

สาระดีๆ มีมาฝาก
29/10/2013

สาระดีๆ มีมาฝาก

ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ อสม.
26/10/2013

ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ อสม.

Flying Rabbit
26/10/2013

Flying Rabbit

น้ำตาลในน้ำอัดลม
ล้วง เรื่อง ลับ ที่คุณอาจไม่รู้ทั้งหมดนะคะ

ท้องเสีย ปวดท้อง แน่นท้อง มองหา... ยาธาตุน้ำขาวตรา
กระต่ายบิน
Credit : Infographic move

ออกติดตามเยี่ยมบ้านชุมชนโรงหมูโรงวัว
21/10/2013

ออกติดตามเยี่ยมบ้านชุมชนโรงหมูโรงวัว

วันทันตสาธารณสุขวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาเปิดให้บริการทันตกรรม ฟรีช่วงเวลา 8.30 น-11.30 น...
18/10/2013

วันทันตสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาเปิดให้บริการทันตกรรม ฟรี
ช่วงเวลา 8.30 น-11.30 น. ให้บริการประมาณ 10-12 คน
ช่วงเวลา 13.30 น.-15.00 น. ให้บริการ 5 คน
ในวันนี้ให้บริการได้ คนละ 1 รายการ เพียงเท่านั้น
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
(งดรับจองคิวล่วงหน้า)
ติดต่อสอบถามได้ โทร 02-3892058

เยี่ยมบ้านชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ
12/10/2013

เยี่ยมบ้านชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ

ออกติดตามภาวะโภชนาการเด็กในชุมชนแสนสุข
12/10/2013

ออกติดตามภาวะโภชนาการเด็กในชุมชนแสนสุข

ติดตามภาวะโภชนาการเด็ก
10/10/2013

ติดตามภาวะโภชนาการเด็ก

อบรม อสม ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลชนิดพกพา
01/10/2013

อบรม อสม ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลชนิดพกพา

รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองกันนะค่ะ
29/09/2013

รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองกันนะค่ะ

โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์      - ห้ามเก็บเงินทุกประเภท ทุกคน สำหรับคนไทยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556...
29/09/2013

โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์
- ห้ามเก็บเงินทุกประเภท ทุกคน สำหรับคนไทยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
- ดูรายละเอียดโครงการที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว WWW.saiyairakhospital.com

การติดตามนิเทศงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
29/09/2013

การติดตามนิเทศงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

การติดตามนิเทศงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
29/09/2013

การติดตามนิเทศงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

เยี่ยมผู้ป่วยTBขาดนัด
29/09/2013

เยี่ยมผู้ป่วยTBขาดนัด

เยี่ยมผู้ป่วยTBขาดนัด
29/09/2013

เยี่ยมผู้ป่วยTBขาดนัด

รู้ไว้ใช่ว่า......
29/09/2013

รู้ไว้ใช่ว่า......

>>>ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด >>>

ฝากเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ให้ดูแลสุขภาพในฤดูฝนนี้ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา
29/09/2013

ฝากเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ให้ดูแลสุขภาพในฤดูฝนนี้
ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา

ช่วงนี้ฝนตก ดูแลสุขภาพด้วยเน้อจ้า ^^

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับทราบ
29/09/2013

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับทราบ

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ดาวน์โหลดเล่มสมบูรณ์ได้ที่ www.nhso.go.th

คลีนิกสุขภาพเด็กดีประเมินพัฒนาการประเมินภาวะโภชนาการตรวจสุขภาพฟัน
28/09/2013

คลีนิกสุขภาพเด็กดี
ประเมินพัฒนาการ
ประเมินภาวะโภชนาการ
ตรวจสุขภาพฟัน

คลีนิกสุขภาพเด็กดี
ประเมินพัฒนาการ
ประเมินภาวะโภชนาการ
ตรวจสุขภาพฟัน

ที่อยู่

145
Bangkok
10270

ข้อมูลทั่วไป

เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม ด้วยความปลอดภัย พึงพอใจและประทับใจ 2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

023892057

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด