ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ ให้บริการข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัคร ข่าวทุนการศึกษา เป็นต้น
(4)

เปิดเหมือนปกติ

14/06/2018

เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการสอบถามข้อมูลการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
- 02 298 2041
- 02 298 2052
- 02 298 2039

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ
08/06/2018

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ

08/06/2018
08/06/2018
👉เพจนี้เป็นเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง รับโอน บุคคลเข้ารับ...
08/06/2018
กรมควบคุมมลพิษ

👉เพจนี้เป็นเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง รับโอน บุคคลเข้ารับราชการ
🙏🙏ต้องขออภัยค่ะ กรณีสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ แจ้งปัญหา หรือพบเจอปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม กรุณาติดต่อที่เพจกรมควบคุมมลพิษ ค่ะ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลและดำเนินการในเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งค่ะ🌱🌴🌞🌎⛅☔
ขอบคุณค่ะ
https://www.facebook.com/PCD.go.th

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการจัดการมลพิษเพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับส...
16/01/2017

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560

กรมควบคุมมลพิษ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์ขอโอน  ยื่นแบบค...
16/01/2017

กรมควบคุมมลพิษ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์ขอโอน ยื่นแบบคำขอโอนด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร 0 2298 2041

สำนักงานอัยการสูงสุดจะบรรจุนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา แต่ตามระเบียบต้องใช้ทั้งบัญชีคนที่ยังไม่ได้บรรจุจะมี...
27/10/2016

สำนักงานอัยการสูงสุดจะบรรจุนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
แต่ตามระเบียบต้องใช้ทั้งบัญชี

คนที่ยังไม่ได้บรรจุจะมีโอกาส
ทั้งสำนักงานอัยการ และราชบัณฑิตยสภา
เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับการสัมภาษณ์ เพราะบัญชีจะหมดอายุ 17 กพ. 60
นี้แล้วนะค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในบัญชีค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศครั้งที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ  ฝกจ...
25/10/2016

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศครั้งที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ฝกจ. จะประชาสัมพันธ์ทาง Line และเฟสบุ๊ค เท่านั้น

อคพ.ในฐานะประธาน อ.ก.พ.กรมฯ มีประกาศแต่งตั้งท่านรองสุวรรณ นันทศรุต เป็น อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 25...
20/10/2016

อคพ.ในฐานะประธาน อ.ก.พ.กรมฯ มีประกาศแต่งตั้ง
ท่านรองสุวรรณ นันทศรุต เป็น อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

วันที่ 18 ต.ค. สลก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
19/10/2016

วันที่ 18 ต.ค. สลก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

Timeline Photos
14/10/2016

Timeline Photos

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ
13/10/2016

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ's cover photo
13/10/2016

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ's cover photo

ทบทวนวิธีการประเมินสมรรถนะข้าราชการค่ะ
13/10/2016

ทบทวนวิธีการประเมินสมรรถนะข้าราชการค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านใหม่หนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องกรมควบคุมมลพิษ
11/10/2016

ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านใหม่

หนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้อง
กรมควบคุมมลพิษ

Photos from ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ's post
07/10/2016

Photos from ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ's post

คพ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ รายละเอียดตามประกาศ ค่ะ
05/10/2016

คพ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ รายละเอียดตามประกาศ ค่ะ

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง ฝ่าย
03/10/2016

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง ฝ่าย

คพ.มีคำสั่งที่ 332/2559ย้ายข้าราชการจำนวน 9 รายเพื่อสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนวยการดังรายล...
03/10/2016

คพ.มีคำสั่งที่ 332/2559
ย้ายข้าราชการจำนวน 9 ราย
เพื่อสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนวยการ
ดังรายละเอียดตามสำเนาคำสั่งที่แนบ

เชิญประชุมคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื้อพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์...
26/09/2016

เชิญประชุมคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมประชุมเพื้อพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์
และพันธกิจฯ
ในวันที่ 27 ก.ย.2559 เวลา09.30น.
ณ ห้องประชุม 201

ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอิสลาเอลหมดเขตแสดงความประสงค์ ภายในวันที่ 29 กย.2559
26/09/2016

ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอิสลาเอล
หมดเขตแสดงความประสงค์
ภายในวันที่ 29 กย.2559

คพ.มีประกาศลงวันที่ 22 กันยายน 2559กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินรอบการประเมิน 1เม.ย. - 30 ก.ย. 2559โดยจัดสรรวงเงิ...
25/09/2016

คพ.มีประกาศลงวันที่ 22 กันยายน 2559
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงิน
รอบการประเมิน 1เม.ย. - 30 ก.ย. 2559
โดยจัดสรรวงเงิน เป็น3ส่วน จากวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ3 เป็นดังนี้
1. 1.6% จัดสรรตามฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 ก.ย.59
2. 1.1% จัดสรรตามฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 ก.ย.59 และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
3. 0.3% จัดสรรโดย อคพ. และ รอง อคพ. ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศ

ดูรายละเอียดในประกาศตามที่แนบค่ะ

คพ.มีประกาศลงวันที่ 21 กันยายน 2559กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเพิ่มคุณวุฒิและปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิรายละเอียด...
25/09/2016

คพ.มีประกาศลงวันที่ 21 กันยายน 2559
กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเพิ่มคุณวุฒิ
และปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
รายละเอียดตามประกาศที่แนบค่ะ

20/09/2016
www.dmr.go.th

หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/hrd/download/article/article_20140925140634.pdf

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ🍃🌺ขอแสดงความยินดีกับ🌺🍃ท่าน ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งร...
19/09/2016

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ

🍃🌺ขอแสดงความยินดีกับ🌺🍃

ท่าน ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

8 นิสัย สนับสนุนการสร้างความรักและความผูกพันในองค์กรแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังเริ่มจากหัวหน้าดังคำที่ว่า"หัวไม่สั่น..หางไม่...
19/09/2016

8 นิสัย
สนับสนุนการสร้างความรัก
และความผูกพันในองค์กร

แรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
เริ่มจากหัวหน้า

ดังคำที่ว่า
"หัวไม่สั่น..หางไม่กระดิก"

19/09/2016
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=300:2011-07-03-03-17-03&catid=95:2011-06-29-14-50-24&Itemid=255

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) / Office of The Civil Service Commission (OCSC)

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์สำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษคร่า🎯😄
19/09/2016

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
สำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษคร่า🎯😄

เรียนผอ.สำนัก กองที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม นบส. หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสมัคร เข้ารับการแต่งตั้งใ...
14/09/2016

เรียน
ผอ.สำนัก กอง
ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม นบส. หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสมัคร เข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารต้น (รองอธิบดี) ได้ค่ะ หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2559 ขอรายละเอียดได้ที่
คุณจิตติมา ฝกจ. คพ. ชั้น2 ค่ะ

ร้านตุลยขายส่งเสื้อผ้ามือสอง โรงเกลือบางบอน ยกกระสอบ คัดชิ้น ชั่งกิโล
26/08/2016
ร้านตุลยขายส่งเสื้อผ้ามือสอง โรงเกลือบางบอน ยกกระสอบ คัดชิ้น ชั่งกิโล

ร้านตุลยขายส่งเสื้อผ้ามือสอง โรงเกลือบางบอน ยกกระสอบ คัดชิ้น ชั่งกิโล

#งานใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500บาท รับสมัครบัดนี้-2ก.ย.59

18/08/2016
www2.ocsc.go.th

บทความว่าด้วยการเล่นการพนัน และโทษของการเล่นการพนัน สูงสุดคือ ปลดออกจากราชการ (แค่เล่นไฮโลว์ ปั่นแปะ โทษถึงปลดออก)

ศึกษากันนี๊ด ก่อนเสียดายตลอดชีวิต

บทความโดยนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/panan.pdf

พ.ร.บ. การพนัน 2478
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/act_gambling.pdf

17/08/2016

พรุ่งนี้มีบรรยายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
เลยเอาคู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามาฝากกันคร้า
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/000/Final_001.pdf

ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องสะท้อนศักยภาพเจ้านาย
11/08/2016

ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องสะท้อนศักยภาพเจ้านาย

การประเมินผลพนักงาน

ชื่อหัวข้อชวนให้หัวหน้าหลายคนเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเมื่อสิ้นรอบการประเมินแต่ละรอบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
กระบวนการประเมินผล ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นปี
- เริ่มตั้งแต่มองศักยภาพของพนักงาน
- มอบหมายงานให้เหมาะสมต่อศักยภาพและข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆให้มากที่สุด พร้อมกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
- ติดตามงาน สอนงาน หากเกิดปัญหาอุปสรรคต้องร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา
- แล้วจึงประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่อยู่

Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

0811744896

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด