Clicky

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งป

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งป ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไท?

ศูนย์รวมข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกุมารแพทย์และผู้สนใจ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์รบกวนแจ้งทาง message ครับ ทางทีมงานจะนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมมากขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

22/10/2022
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webina...
20/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webinar ผ่าน Docquity Application ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

หัวข้อเรื่อง Cutaneous Infections
โดยวิทยากร
ผศ.พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ.พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

-ผู้ที่รับชมจะได้รับ CME 1.5 credits

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webina...
19/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webinar ผ่าน Docquity Application ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

หัวข้อเรื่อง Cutaneous Infections
โดยวิทยากร
ผศ.พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ.พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

-ผู้ที่รับชมจะได้รับ CME 1.5 credits

รายการพิเศษสุดปีนี้ สำหรับพี่น้องชาวกุมาร ที่มาประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 87ที่พัทยา
18/10/2022

รายการพิเศษสุดปีนี้ สำหรับพี่น้องชาวกุมาร ที่มาประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 87ที่พัทยา

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webina...
18/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webinar ผ่าน Docquity Application ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

หัวข้อเรื่อง Cutaneous Infections
โดยวิทยากร
ผศ.พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ.พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

-ผู้ที่รับชมจะได้รับ CME 1.5 credits

Photos from ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย's post
13/10/2022

Photos from ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย's post

12/10/2022
เมื่อเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเราจะมีวิธีรักษาจิตใจอย่างไร?ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิช...
12/10/2022

เมื่อเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเราจะมีวิธีรักษาจิตใจอย่างไร?

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์

หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์รุนแรง”

ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00-13:00 น. ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยวิทยากร
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
จิตแพทย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์ร...
11/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์

หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์รุนแรง”

ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00-13:00 น. ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยวิทยากร
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
จิตแพทย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

🎥🔴Live nowRegister now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู...
10/10/2022

🎥🔴Live now

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์ร...
10/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์

หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์รุนแรง”

ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30-12.30 น. ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยวิทยากร
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
จิตแพทย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชม...
10/10/2022

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชม...
09/10/2022

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชม...
09/10/2022

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์ร...
09/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์

หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์รุนแรง”

ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30-12.30 น. ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยวิทยากร
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
จิตแพทย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชม...
08/10/2022

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์ร...
08/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์

หัวข้อ “รักษาจิต ดูแลใจ ในยามเผชิญเหตุการณ์รุนแรง”

ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30-12.30 น. ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยวิทยากร
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
จิตแพทย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชม...
08/10/2022

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

07/10/2022
Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชม...
07/10/2022

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯในวันศุกร์...
07/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชม
การเสวนาออนไลน์ ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ
ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30-12.30 น.

หัวข้อ "ผื่นแพ้แมลง การรักษาและการป้องกัน"

โดยวิทยากร
ผศ.พญ.วีณา ภู่ทองคำ
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดำเนินรายการโดย
อ.พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

06/10/2022
Photos from ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย's post
06/10/2022

Photos from ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย's post

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯในวันศุกร์...
06/10/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชม
การเสวนาออนไลน์ ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ
ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30-12.30 น.

หัวข้อ "ผื่นแพ้แมลง การรักษาและการป้องกัน"

โดยวิทยากร
ผศ.พญ.วีณา ภู่ทองคำ
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดำเนินรายการโดย
อ.พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งป
Bangkok
10310

เบอร์โทรศัพท์

027166200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

“พ่อแม่หลายคนเน้นตั้งกฎ, ป้องกัน, ระงับ แต่ลืมเวลาที่พ่อแม่ลูกที่จะใช้เวลาทำกิจกรรมด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในการป้องกันเด็กติดเกม พ่อแม่ยังคงเป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ต้องสอนให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ชีวิตยังมีอะไรที่สนุกสนานไม่แพ้กับเกม” - รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับฟังที่มาปัญหาซึ่งทำให้เด็กติดเกมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ปกครอง ในรายการ คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กับหัวข้อ "ลูกติดเกม จะช่วยเหลือได้อย่างไร?"

พูดคุยกับ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย พญ.ปาฏิโมกข์ พรหมช่วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล

รับชมได้ที่ : https://youtu.be/EyGIuD7Hg74

ขอขอบคุณวีดีโอรายการจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Ambulatory Pediatrics:Among the Changes” ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา-เชียงใหม่ นะคะ
📍คำแนะนำเบื้องต้น #สำหรับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 อายุน้อยกว่า 15 ปี 👶🏻👧🏻

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ผมขอบคุณทุกๆท่านที่ทำให้ผมเรื้องราวร้ายๆมาใด้และผมจะสู้ต่อ
🙏🙏❤️❤️❤️
ฝากมาให้กำลังใจหมอเด็กด้วยนะคร้า ปีนี้ ศิริราชจัดงานลอยกระทง new normal ประกวดนางนพมาศ แบบ new normal คะแนนการตัดสินส่วนหนึ่งมาจากการกดไลค์กดแชร์ภาพผู้เข้าประกวด ใน เพจของ Siriajpr ค่า

หมอเด็กด้วยกัน ช่วยเชียร์หมอเด็กกันหน่อยนะคะ พวกเรา สวย เก่ง อ่อนวัย หน้าใส เพราะเรารักเด็กใช่ไหมคะ ถ้าใช่ ขอแรงมาไลค์มาเชียร์กันนะคะ “มง” ควรลงที่หมอเด็ก จริงไหมคะ

💁🏻‍♂️เชิญร่วมกดไลค์กดแชร์ใต้ภาพหมายเลข10
🖥ในเพจ “ Sirirajpr “

🌸พญ.ณัฐกานต์ นากรุงศรี🌸
ตัวแทนจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปล. ❌ไม่ไปกดไลค์ที่โพสท์รวมนะครับ คะแนนไม่ขึ้นที่หมายเลข 10 น้าาา❌

คะแนนกดไลค์กดแชร์มีผลต่อการตัดสินด้วยค่ะ

เข้าไปที่ ลิงค์นี้เลยค่า

https://www.facebook.com/235091575521/posts/10159831217315522/

ขอบคุณมากค่า
มีrerun EP4 มั้ยครับ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
“Hot Topics in Pediatrics 2021 : A Multidisciplinary Approach ”
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564
จัดโดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมแชงกริ-ลา เชียงใหม่
#ช่วยประชาสัมพันธ์ อากาศเริ่มหนาว ❄️ ฝุ่นก็เริ่มหนา 💨
ขอเชิญเยาวชน รวมพลได้ถึงห้า 👭👬🚶🏻‍♂️
ม.ต้น/ม.ปลาย/อุดมศึกษา
.
🎬ส่งคลิปมาประกวดสื่อสร้างสรรค์
#เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจฝุ่นจิ๋ว PM2.5 รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ตามโปสเตอร์และ QR code ด้านล่างนี้👇นะครับ
.
ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
อายุระหว่าง 15 - 22 ปี ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
.
กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรดิบัตร โดยประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดิกรมควบคุมมลพิษ
.
ดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ตาม QR code ในโปสเตอร์
** ผลงานทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์์
ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
.
แหล่งที่มา : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ "Hot Topics
in Pediatrics 2021: A Multidisciplinary Approach
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ นะคะ
หัวข้อจากเจ้าภาพร่วม ที่ EDUCA ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักการศึกษา ของมหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ
ปีนี้ผู้ลงทะเบียน EDUCA 2020 จะได้พบกับหัวข้ออะไรบ้าง
ทุกหัวข้อที่เห็นลงทะเบียน 100 บาทต่อสมาชิก เข้าอบรมออนไลน์ ทุกหัวข้อไปเลย
.
สนใจลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้
ทาง http://educa2020.educathai.com

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หลักสูตรสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เพจทางการแพทย์ เกี่ยวกับ #เด็ก และ #การเลี้ยงลูก
สำหรับคุณแม่คุณพ่อและประชาชนทุกคน

เรื่องเด็กๆ by หมอแอม
เภสัชแม่ลูกอ่อน
Junji’s Story by หมอรวงข้าว
ฟันน้ำนม
พี่กัลนมแม่ กลุ่มแม่และเด็ก คลินิกนมแม่
หมอเมย์ - แม่บ้านมีเลข ว
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Nurse Stations สถานีคนท้อง
ครูแนน นักกิจกรรมบำบัด
ครูน้ำฝน นักกิจกรรมบำบัดเด็ก
หมีน้อยกระตุ้นพัฒนาการฝึกพูด
ตามใจนักจิตวิทยา
คุยกับหมอภูมิแพ้เด็ก by Dr.Mai
เลี้ยงลูกตามใจหมอ
Baby Matters by หมอเหมี่ยว
ก้านใบ กิจกรรมบำบัด

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
9 ย่างเพื่อสร้างลูก

คุณหมอพ่อลูกอ่อน "Doctor Daddy"
เลี้ยงลูกนอกบ้าน
กระดูกเด็กๆ
Doctor MM Family เมาท์เรื่องลูกกับหมอมะเหมี่ยว
เลี้ยงลูกโตไปด้วยกันกับหมออร Hormone for Kids กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
เปิดบ้านคุยกับหมอกอล์ฟ
เข็นเด็กขึ้นภูเขา
แม่โบ พยาบาลนมแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด NurseKids
ครบเครื่องเรื่องภูมิแพ้เด็กกับหมอเดียร์
หมอแพมชวนอ่าน
หมอเสาวภา เลี้ยงลูกเชิงบวก
สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
ตลาดนัดครอบครัว
ลุงหมอเด็ก
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์หมออุมาพร
Dr.Pakky หม่ามี้หมอเด็ก
เข้าใจโรคเข้าใจลูก
เลี้ยงลูกให้เป็น สไตล์หมอๆ
พยาบาลกุ้ง

- - - - - - - - -
ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วยครับ
#ฮาดี้อธิบาย
- - - - - - - - -
ตารางกิจกรรมดีๆ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, สำหรับเด็กวัยเรียน 6 - 12 ปี และสำหรับวัยรุ่น โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4188976051114313&id=707349705943649
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Hanns Seidel Foundation Thailand Camillian Hospital PixPost Production HoyHon Circus Studio สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ MeFage จัดหาแพทย์ และพยาบาล ไปทำ แจงสี่เบี้ย IR Iran Embassy in Bangkok Thailand สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมรา สถาบันการรักษาความปลอดภัยแ Land Readjustment, Thailand กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ Exat Society โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospi Vibharam Hospital ဝိဘာရာမ်ဆေးရုံ