การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเม

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเม ภารกิจศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมสำรวจ (ศสส.)

1. จัดทำหรือจัดจ้างทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring) รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ สังคม และด้านบริหารชุมชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 เป็นหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้

2. สำรวจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ ผังบริเวณและเขียนแผนที่พื้นที่โครงการ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การจัดทำแผนผังโครงการ ประกอบด้วยแนวเขตที่ดิน ระดับดินหมุดหลักฐานระบบสาธารณูปโภคฯ และรายละเอียดในพื้นที่โครงการ

- มีหน้าที่ให้บริการทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุก่อสร้างและทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดิน คุณภาพของดินและวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างโดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการทำการทดสอบตามมาตรฐานสากลกำหนด ดังนี้
1. วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.
2. วิธีการทดสอบตามกรมทางหลวง
3. วิธีการทดสอบตาม ASTM

- การสำรวจที่ดินพื้นที่โครงการเพื่อออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สำรวจที่ดินรายแปลงเพื่อจัดทำโครงการ และตรวจสอบสภาพที่ดินด้านกายภาพและสาธารณูปโภค รวมทั้งสำรวจที่ดินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่หน่วยงานภายในการเคหะแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...
13/09/2017

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของการเคหะแห่งชาติ โดย กองวิศวกรรมสำรวจและวิจัยวัสดุ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมสำรวจ (วส.ศสส.) ได้ลงพื้นที่เป็นจิตอาสาของการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ประจำจุดโรงครัวสังฆทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ปฏิบัติงานกอง วส.ศสส. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณสนามหลวง ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของการเคหะแห่งชาติ โดย กองวิศวกรรมสำรวจและวิจัยวัสดุ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมสำรวจ (วส.ศสส.) ได้ลงพื้นที่เป็นจิตอาสาของการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ประจำจุดโรงครัวสังฆทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ปฏิบัติงานกอง วส.ศสส. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณสนามหลวง ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

คู่มือระเบียบการทดสอบวัสดุปี 2560
31/08/2017

คู่มือระเบียบการทดสอบวัสดุปี 2560

การเคหะเเห่งชาติ เปิดให้บริการระบบบริการลูกค้าออนไลน์ (NHA E-Service) ดังนี้1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์    http://eservice.nh...
31/08/2017

การเคหะเเห่งชาติ เปิดให้บริการระบบบริการลูกค้าออนไลน์ (NHA E-Service) ดังนี้
1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์
http://eservice.nha.co.th
2. ผ่านช่องทางอุปกรณ์พกพา
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
Google Play App Store
โดยค้นหา NHA Service
รองรับ ios เวอร์ชั้น 8 ขั้นไป
รองรับ Android เวอร์ชั่น 4.03 ขึ้นไป

Application NHA Serviceการเคหะแห่งชาติเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการลูกค้าของการเคหะแห่งชาติอีกช่องทางหนึ่งที่ง่าย ส...
31/08/2017

Application NHA Service

การเคหะแห่งชาติเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการลูกค้าของการเคหะแห่งชาติอีกช่องทางหนึ่งที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติได้ตลอดเวลา ด้วยตัวคุณเอง สามารถ Download ผ่าน Google Play และ App Store และสมัครเพื่อใช้งานที่ https://eservice.nha.co.th/

ฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น
1. แสดงข้อมูลสัญญา/ข้อมูลหนี้ค้างชำระ/ประวัติการรับชำระ
2. ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้/ทวงหนี้
3. ส่งใบแจ้งหนี้/ทวงหนี้ ทาง Email อัตโนมัติ
4. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
5. คำนวณอัตราการผ่อนชำระ
6. ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป
7. ติดต่อการเคหะแห่งชาติ
8. ข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นที่ 1. – 4. สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ สมัครใช้งานง่าย โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน และ Email Address
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต : ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS หรือ WIFI เพื่อใช้งาน

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิศวกรรมสำรวจ
30/08/2017

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิศวกรรมสำรวจ

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิศวกรรมสำรวจ's cover photo
30/08/2017

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิศวกรรมสำรวจ's cover photo

ผลการดำเนินงาน
30/08/2017

ผลการดำเนินงาน

บทบาทเเละหน้าที่1. งานสำรวจ2. งานทดสอบวัสดุเเละดิน
30/08/2017

บทบาทเเละหน้าที่
1. งานสำรวจ
2. งานทดสอบวัสดุเเละดิน

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิศวกรรมสำรวจ
24/08/2017

การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิศวกรรมสำรวจ

ที่อยู่

การเคหะเเห่งชาติ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023517835

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การเคหะเเห่งชาติ ศูนย์ประเมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด