ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านตรวจสัตว์น้ำ

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 00.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทสัต...
22/04/2020

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 00.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต จำนวน 19 กล่อง ปริมาณ 12,044 ตัว ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ/606 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทกระเ...
15/04/2020

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทกระเป๋าหนังจระเข้ จำนวน 1กล่อง จำนวน3 ชิ้น ส่งออกไปยังประเทศรัสเซีย ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาต สป.5 จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 01.15 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 2 ใบ...
07/04/2020

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 01.15 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต จำนวน 9 , 10 กล่อง ปริมาณ 7,245 และ 8,471 ตัว ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ/606 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 2 ใบอนุญาต...
07/04/2020

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 2 ใบอนุญาต ประเภทกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้ จำนวน 14 ชิ้น และกระเป๋าหนังจระเข้ จำนวน 1 ชิ้น ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาต(สป.5 สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป) จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 19.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 2 ใบอ...
03/04/2020

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 19.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 52, 50 กล่อง ปริมาณ 17300, 3491 ตัว ส่งออกไปยังประเทศไต้หวัน เที่ยวบินที่ XW/182 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 22.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลา...
19/03/2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 22.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 4 กล่อง ปริมาณ 380 ตัว นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/252 ผลการตรวจสอบ ถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยล...
19/03/2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 70 กล่อง น้ำหนัก 1,540 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทไข่...
19/03/2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทไข่ปลากดทะเลแช่แข็ง จำนวน 20กล่อง น้ำหนัก 500 กิโลกรัม และ เอ็นหอยจอบแช่แข็ง จำนวน 49 น้ำหนัก 1,225 กิดลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/250 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอย...
16/03/2020

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 80 กล่อง น้ำหนัก 1,760 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ AK/892 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอย...
16/03/2020

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 18 กล่อง น้ำหนัก 396 กิโลกรัม และหอยลายมีชีวิต จำนวน 40 กล่อง น้ำหนัก 880 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอย...
15/03/2020

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 18 กล่อง น้ำหนัก 396 กิโลกรัม ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 45 กล่อง น้ำหนัก 990 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ QZ/154 นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาส...
14/03/2020

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 18 กล่อง ปริมาณ 30,300 ตัว จากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/250 ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอย...
14/03/2020

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 80 กล่อง น้ำหนัก 1,760 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอ...
13/03/2020

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 80 กล่อง น้ำหนัก 1,760 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอ...
13/03/2020

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 29 กล่อง น้ำหนัก 638 กิโลกรัม ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 18 กล่อง น้ำหนัก 306 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ QZ/154 นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลา...
12/03/2020

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 33 กล่อง ปริมาณ 14114 ตัว ส่งออกไปยังประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ FD/120 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปูทะเล...
12/03/2020

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 9 กล่อง น้ำหนัก 198 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ AK/880 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า  ประเภทหอ...
11/03/2020

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 35 กล่อง น้ำหนัก 770 กิโลกรัม , หอยลายมีชีวิต จำนวน 20 กล่อง น้ำหนัก 440 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทกุ...
11/03/2020

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทกุ้งกรามก้ามแช่เย็น จำนวน 35 กล่อง น้ำหนัก 490 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ FD/121 นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอย...
10/03/2020

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 80 กล่อง น้ำหนัก 1,760 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า  ประเภทหอ...
10/03/2020

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 36 กล่อง น้ำหนัก 792 กิโลกรัม , หอยลายมีชีวิต จำนวน 7 กล่อง น้ำหนัก 154 กิโลกรัม ,กั้งตั๊กแตนมีชีวิต จำนวน 14 กล่อง น้ำหนัก 252 นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแ...
10/03/2020

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 6 กล่อง น้ำหนัก 170 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ AK/880 ผลการตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทกุ้งม...
10/03/2020

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทกุ้งมังกรมีชีวิต จำนวน 2 กล่อง น้ำหนัก 38 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/256 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยล...
10/03/2020

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 42 กล่อง น้ำหนัก 924 กิโลกรัม และจำนวน 91 กล่อง น้ำหนัก 1,994 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.25 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยล...
08/03/2020

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.25 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 45 กล่อง น้ำหนัก 990 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยล...
08/03/2020

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 41 กล่อง น้ำหนัก 902 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาสว...
07/03/2020

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 28 กล่อง ปริมาณ 44,323 ตัว จากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/250 ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลา...
07/03/2020

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 39 กล่อง น้ำหนัก 858 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแ...
07/03/2020

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 27 กล่อง น้ำหนัก 594 กิโลกรัม และกั้งตั๊กแตนมีชีวิต จำนวน 7 กล่อง น้ำหนัก 129 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทลูกปล...
07/03/2020

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทลูกปลากะพงขาวมีชีวิตเพื่อทำพันธุ์ จำนวน 100 กล่อง ปริมาณ 40,000 ตัว ส่งออกไปยังประเทศพม่า เที่ยวบินที่ FD/253 ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาอ...
06/03/2020

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาอะโรวาน่ามีชีวิต จำนวน 15 กล่อง ปริมาณ 120 ตัว นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ AK/892 ผลการตรวจสอบ Microchip No. ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต CITES และใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทลูกปลา...
06/03/2020

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทลูกปลากะพงขาวมีชีวิต จำนวน 100 กล่อง ปริมาณ 40,000 ตัว ส่งออกไปยังประเทศพม่า เที่ยวบินที่ FD/253 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกั้งต...
06/03/2020

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกั้งตั๊กแตนมีชีวิต จำนวน 5 กล่อง น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เที่ยวบินที่ FD/764 ตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอย...
05/03/2020

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 80 กล่อง น้ำหนัก 1,760 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ QZ/154 นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

ที่อยู่

ห้อง 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

0 2535 1747

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง:

หน่วยงานควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

หน่วยงานราชการ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยกันครับ เพื่ออนาคตของไทย
#ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ