DSI News ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI”
(5)

เปิดเหมือนปกติ

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"...หลักสําคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพราะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้..."
พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2539 ณ พระราชตำหนักจิตรลดาโหฐาน แสดงการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ โดยเหตุที่น้ำเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ถ้าไม่มีน้ำ ชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้
เคยสงสัยกันไหมครับว่า ทำไมประเทศไทยทั้งที่มีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก แต่ก็ยังต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอยู่ทุกปี วันนี้ “อ.ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากร รร.จิตอาสาพระราชทาน จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ทุกคนได้ทราบกันครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ไม่มีสิ่งใดอยู่สูงกว่าพยายาม 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ]
.
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นโรคหัวใจ, ออกกำลังกายมากเกินไป,ตกใจหรือเสียใจกะทันหัน, จากการสูญเสียเลือดมาก, เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน, ทางเดินหายใจอุดกั้น รวมทั้งอาจเกิดจากการได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั่วโลก มีถึงชั่วโมงละ 6 คน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา 904 ทุกคน จะต้องผ่านการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น หรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพราะโอกาสที่จะรอดจากการเสียชีวิต แม้เสี้ยววินาทีเดียวก็มีความหมาย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#CPR #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ

#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"พระศรีศากยมุนี ได้ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามใหญ่กลางพระมหานคร จากสุโขทัยสู่พระนคร กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและประเพณี"

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจอีกมาก ทั้งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเรื่องราวของบรรพบุรุษที่ได้สรรสร้างแผ่นดินให้เรามีที่อยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้
.
พี่ๆ จิตอาสา 904 จะพาน้องๆทุกคนไปชมเรื่องราวในอดีตกันต่อ ไปด้วยกันเลย"

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เยาวชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “หลักสูตรรักชาติ สามัคคี มีจิตอาสา”
.
" สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลักสูตร จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาต้นแบบความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปลูกฝังหัวใจที่มีจิตอาสา และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยในอนาคต "

#เยาวชน
#คนรุ่นใหม่
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
30/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 ไม่มีวันวานให้แก้ไข มีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดิน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การดำเนินชีวิตภายใต้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย

“ การทำเตาเผาถ่าน / การเผาถ่าน”
ที่เราสามารถผลิตเองได้

ก่อนที่เราจะเผาถ่าน เราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตขึ้นมาจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลำต้น เราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนำมาเป็นดอกเบี้ย ต้นทุนเราก็ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่รู้จักหมด สามารถใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดต้นไม้
เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติได้กลับคืนมา เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

30/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ คลองไส้ไก่คืออะไร ? ]
.
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ไม่กี่นาทีกับประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ ว่าก่อนที่เราจะมีแผ่นดินที่สมบูรณ์เป็นปึกแผ่นอย่างเช่นทุกวันนี้ บรรพบุรุษของเรา ได้เสียสละอะไรเพื่อประเทศไทยไปบ้าง...
.
พี่ๆจิตอาสา 904 จะพาน้องๆ ทุกคน ย้อนกลับไปหาอดีตด้วยกันนะครับ มาติดตามกันได้เลย

29/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ศูนย์ฝึก รร.จิตอาสา 904 เป็นพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพื้นที่บางส่วนของเขตพระราชฐานในพระองค์(บางเขน) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม”
.
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักศูนย์ฝึก รร.จิตอาสา 904 ให้ดีขึ้นอีก เราจะพาเที่ยวไปตามแปลง ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ กับพี่เทน และพี่ๆ วิทยากรศูนย์ฝึกฯ กันครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
29/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 เกี่ยวข้าวสามัคคี รักษาประเพณีอันงดงาม 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[รอยยิ้มแห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือ
เพียงแค่พวกเราทุกคน...ร่วมกันแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 67 ปี #DSI_PRวันที่ 24 กันยายน 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ...
29/09/2020

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 67 ปี #DSI_PR

วันที่ 24 กันยายน 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำรวจโท อานนท์ อุนทริจันทร์ รักษาการแทน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสมทบทุน เพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ “บ้านแสงจันทร์” จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เนื่องในวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 67 ปี โดยมี นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องวิมาณเมฆ ชั้น 3 อาคาร2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

https://www.dsi.go.th/.../855240f429d82b358260c6356483b8e1

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
#LIKE #DSI #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #@DSI 2002 #DSINews #Intagram #DSI_PR #Twitter #DSI_PR #Youtube #DSI_PR :#ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่าน ช่องทาง ได้แก่
1.www.dsi.go.th
2.Facebook :DSI News :https://www.facebook.com/DSI-News-711915548824553/?ref=bookmarks
3.Facebook :กรมสอบสวนคดีพิเศษ :https://www.facebook.com/DSI2002/?ref=bookmarks
4.Intagram :Dsi_thailand :https://instagram.com/dsi_thailand?igshid=7a353mca4mvb
5.Twitter :DSI_PR :https://twitter.com/DSI_PR
6.Youtube :DSI_PR :ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม:https://www.youtube.com/channel/UCM5mQqo4wv7wWhcy-6dA8Cg

28/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ในสมัยเริ่มกรุงรัตนโกสินธ์พระโกศทองใหญ่ ราชรถ พระญาณมารถ พระเมรุมาศ ถือเป็นงานช่างชั้นสูง ซึ่งในการพระเมรุเป็นส่งส่งเสด็จพระมหากษัตริยาธิ ราช สู่สวรร คารัยจึงได้สืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ประเพณีอันงดงามและประเมินค่ามิได้สืบต่อไป"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

28/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ วิกฤตนี้รอดได้ เพราะคำสอนพ่อ ”
ในช่วงวิกฤต การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีคนตกงานมากมาย ต้องใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยความยากลำบาก ต้องอยู่กับความทุกข์ที่ไม่รู้จะจบเมื่อไร วันนี้เราเลยอยากจะมาแนะนำวิธีที่ทำให้พวกเราก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน โดยหลักของ คำว่า มีอยู่ มีกิน ไม่หรูหรา อยู่อย่างพอเพียง คำเหล่านั้นเราชาวไทยทุกคนต่างได้ยิ่งติดหูมาโดยตลอด ใช่แล้วนั้นคือ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้คิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช และโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย เป็นหลักที่พระองค์ได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประชาชนชาวไทย สามารถนำไปใช้สร้างรายได้เพิ่ม และพึ่งพาตนเองได้

หากคนไทยทุกคนนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินในชีวิตประจำวัน เพียงเริ่มต้นง่ายๆ จากการเก็บออม ชีวิตเราก็จะ มีอยู่มีกิน เหลือใช้ ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ว่าภาวะวิกฤตจะเป็นเช่นไร ประเทศไทยของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
28/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ปลูกป่าชุมชน ทุกคนรักษา พวกเราพัฒนา 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

28/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รมว.ยธ. มอบนโยบาย DSI และทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานปี 2564 #DSI_PRวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐม...
28/09/2020

รมว.ยธ. มอบนโยบาย DSI และทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานปี 2564 #DSI_PR

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลการดำเนินงานสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับมอบนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรับมอบนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาชญากรรมพิเศษ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม ให้มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสนอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) อันประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และเคารพสิทธิ การอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ การส่งเสริมคนดีสู่สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 230 คน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบดิจิทัล เพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ ปรับโครงสร้าง เพื่อให้ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และมีผลต่อความมั่นคง ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการจัดการเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด องค์กรอาชญากรรม จนได้ผลเป็นที่ประจักษ์ และผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ร้อยละ 75.05 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล ผมจึงขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม ตลอดจนร่วมผลักดันนโยบายและการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้ออกมาเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน และขอให้ร่วมกันเดินหน้าเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยให้เกิดความเป็นธรรมทั่วถึง เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นที่พึ่งของพี่น้องคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

ในการนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและดำเนินการเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การใช้ระบบเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้อสั่งการให้ขยายผล เพื่อจับกุมนายทุน และผู้อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด รวมถึงจัดตั้งกลไกการบูรณาการการปราบปรามยาเสพติด เพื่อสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการสอบสวนเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด เพื่อตัดวงจรด้วยการยึดทรัพย์ และจากปฏิบัติการที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย โดยปฏิบัติการสืบสวน สอบสวนเครือข่ายยาเสพติด เพื่อติดตามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทางกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้กว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน

2. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับคดีบังคับบุคคลสูญหาย กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และในระหว่างเสนอกฎหมายใหม่นี้ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนคดีบุคคลสูญหายควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สูญหายและครอบครัว รวมทั้งสร้างความชัดเจนแก่สาธารณชน

3. ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย แนวโน้มของปัญหาหนี้นอกระบบอาจรุนแรงมากขึ้น ทั้งรูปแบบการปล่อยเงินกู้ที่หวังผลประโยชน์จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่น ๆ ในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด และการติดตามทวงถามหนี้ โดยมีพฤติการณ์ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย บางรายถูกกดดันจนฆ่าตัวตาย ดังนั้น จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการทั้งด้านการปราบปรามกลุ่มนายทุนที่แสวงหาประโยชน์จากประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้ และให้ความรู้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยตกเป็นเหยื่อขบวนการหนี้นอกระบบ

4. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อรองรับคดีสำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบในปัจจุบัน

ด้าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการดำเนินคดีที่สำคัญ อาทิ คดีการฆาตกรรมนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำชุมชนกะเหรี่ยง บ้านโป่งลึก - บางกลอย แก่งกระจาน, การหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex-3D), การจับกุมตัวผู้ต้องหา กรณี บริษัท อีเกิ้ลเกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท, การยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดกว่า 500 ล้าน และการบุกค้นแหล่งเก็บสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง ย่านภาษีเจริญ มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท เป็นต้น และจากนโยบายที่ได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนต่อไป”

https://www.dsi.go.th/th/Detail/ead6f16324f3cd765ea5132d053998f3

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
#LIKE #DSI #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #@DSI 2002 #DSINews #Intagram #DSI_PR #Twitter #DSI_PR #Youtube #DSI_PR :#ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่าน ช่องทาง ได้แก่
1.www.dsi.go.th
2.Facebook :DSI News :https://www.facebook.com/DSI-News-711915548824553/?ref=bookmarks
3.Facebook :กรมสอบสวนคดีพิเศษ :https://www.facebook.com/DSI2002/?ref=bookmarks
4.Intagram :Dsi_thailand :https://instagram.com/dsi_thailand?igshid=7a353mca4mvb
5.Twitter :DSI_PR :https://twitter.com/DSI_PR
6.Youtube :DSI_PR :ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม:https://www.youtube.com/channel/UCM5mQqo4wv7wWhcy-6dA8Cg

ที่อยู่

128 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210, ประเทศไทย
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

02-8319888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DSI Newsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งไปยัง สำนักอนุรักที่9 ถูเก็ต ก้อเงียบ พื้ที่ ม.3 ต คลองเขม้า อ เหนือคลอง จ กระบี่
ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ ป่าชายเลนที่ ม 3 ต คลองเขม้า อ เหนือคลอง จ กระบี่ ถูกโค่นอย่างต่อเนื่อง 2-3วันแล้ว แจ้งไปหน่วยป่าชายเลนแล้วก้อไม่มาดู
ช่วยด้วย
ขอสอบถามค่ะถ้าถูกเรียกชื่อบนเครื่องบินจะติดต่อได้ที่ไหนค่ะ
รางวัลนำจับ 50,000 บาท (เพิ่มเบอร์ติดต่อ)ประกาศตามจับตัว นางสาวภาริตา ศรีสมัย และมีผู้ร่วมกระทำความผิด ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแพ่งและอาญา โดยศาลแพ่งและอาญาได้ออกหมายจับ ฐานหลอกลวงฉ้อโกงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และได้ใช้ยานภาหนะ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2559 ใช้ Toyota yaris 1.2 สีดำ ทะเบียนรถ 4กฒ 8824 มีผลออกหมายเรียกตัวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อนำตัวมาพิจารณาคดีต่อไป เพราะไม่มาตามนัดหมายศาล และเพื่อไม่ให้กระทำความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นต่อไป **ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสมาที่ คุณคม 0863584139-0972819324
รางวัลนำจับ 50,000 บาท (เพิ่มเบอร์ติดต่อ)ประกาศตามจับตัว นางสาวภาริตา ศรีสมัย และมีผู้ร่วมกระทำความผิด ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแพ่งและอาญา โดยศาลแพ่งและอาญาได้ออกหมายจับ ฐานหลอกลวงฉ้อโกงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และได้ใช้ยานภาหนะ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2559 ใช้ Toyota yaris 1.2 สีดำ ทะเบียนรถ 4กฒ 8824 มีผลออกหมายเรียกตัวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อนำตัวมาพิจารณาคดีต่อไป เพราะไม่มาตามนัดหมายศาล และเพื่อไม่ให้กระทำความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นต่อไป **ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสมาที่ คุณคม 0863584139-0972819324
รางวัลนำจับ 50,000 บาท (เพิ่มเบอร์ติดต่อ)ประกาศตามจับตัว นางสาวภาริตา ศรีสมัย และมีผู้ร่วมกระทำความผิด ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแพ่งและอาญา โดยศาลแพ่งและอาญาได้ออกหมายจับ ฐานหลอกลวงฉ้อโกงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และได้ใช้ยานภาหนะ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2559 ใช้ Toyota yaris 1.2 สีดำ ทะเบียนรถ 4กฒ 8824 มีผลออกหมายเรียกตัวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อนำตัวมาพิจารณาคดีต่อไป เพราะไม่มาตามนัดหมายศาล และเพื่อไม่ให้กระทำความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นต่อไป **ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสมาที่ คุณคม 0863584139-0972819324
รางวัลนำจับ 50,000 บาท (เพิ่มเบอร์ติดต่อ)ประกาศตามจับตัว นางสาวภาริตา ศรีสมัย และมีผู้ร่วมกระทำความผิด ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแพ่งและอาญา โดยศาลแพ่งและอาญาได้ออกหมายจับ ฐานหลอกลวงฉ้อโกงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และได้ใช้ยานภาหนะ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2559 ใช้ Toyota yaris 1.2 สีดำ ทะเบียนรถ 4กฒ 8824 มีผลออกหมายเรียกตัวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อนำตัวมาพิจารณาคดีต่อไป เพราะไม่มาตามนัดหมายศาล และเพื่อไม่ให้กระทำความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นต่อไป **ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสมาที่ คุณคม 0863584139-0972819324
BIZTORICH เหรียญลวงโลกกำลังระบาดหนัก ลงทุน 100 ยูเอส ได้กำไร สิบล้าน ขายฝันให้คนละโมภ สามารถนำเหรียญไปแลกรถ แลกบ้าน แลกคอนโด ได้ เปิดชอร์ป คล้ายเซเว่น บอกสมาชิกจะเปิดภายในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่เห็นแม้เงาร้านค้า สำนักงานใหญ่ก็ไม่มี แม้แต่เจ้าของบริษัท กลัวความผิดยังไม่แสดงตนตอนนี้ อยากให้ดีเอสไอ สืบหาหลวงพ่อทันใจ ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลกิจการในไทย คาดว่าตอนนี้ คนเสียหายไม่น้อยกว่า 2000 คนทั่วประเทศ มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้าน
ช่วยกรุณาปิดเพจนี้ให้หน่อยค่ะ