สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษ

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษ ปรัชญาสาขาวิชาภาษาไทย "ภาษาไทยเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดิมเป็นหมวดภาษาไทย รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย วิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับของทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรประโยคครูประถม(ป. ป.) ประโยคครูมัธยม (ป. ม.) ประกาศนียบัตรวิชาการ (ป. กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการการศึกษาชั้นสูง (ป. กศ. สูง) และนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท

วิสัยทัศน์
ภาษาไทยคุณภาพเพื่อการสื่อสารสู่สากล

เอกลักษณ์
ภาษาไทยดี กิจกรรมเด่น

อัตลักษณ์
เชี่ยวชาญภาษาไทย ใฝ่คุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

23/06/2021
Photos from สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา's post
17/06/2021

Photos from สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา's post

ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 64 รอบ 4 รูปแบบออนไลน์
17/06/2021

ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 64 รอบ 4 รูปแบบออนไลน์

ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 64 รอบ 4 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์เหนือธรรมชาติในไตรภูมิกถากับเทพปกรณัมวัฒนธรรมต่างๆ” ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (Online Conference)
**รอติดตามอ่านบทความฉบับสมบูรณ์กันนะคะ**

14/06/2021
น้องถามพี่ตอบ : พี่พั้นซ์

“น้องถามพี่ตอบ”
พี่พั้นซ์มาตอบแล้ว กับกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย น้องคนไหนอยากเป็นนักเขียนอิสระแบบพี่พั้นซ์ ปารมี โปร่งเฉลยลาภ กดฟังคำตอบได้เลย!🥰

ใครเป็นสาวกวาย  พลาดไม่ได้  ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์  ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย  ในประเด็นวรร...
14/06/2021

ใครเป็นสาวกวาย พลาดไม่ได้
ขอเชิญอ่านบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ในประเด็นวรรณกรรมวาย ใครสนใจเชิญอ่านค่ะ
สาขาวิชาภาษาไทยมีรายวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย สอดรับกับความสนใจของผู้เรียน
#เอกไทยเรียนสนุกได้ครบรส

“ถ้าเราสังเกตดูดี ๆ ตัวละครวายแม้จะเป็นเพศสภาพชายรักชายหรือเพศสภาพหญิงรักหญิง แต่ฝ่ายหนึ่งจะมีลักษณะแมน ๆ แบบโอเวอร์ชาย เหมือนเกินความเป็นชาย เป็นชายในอุดมคติ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงสักเท่าไร ส่วนอีกฝ่ายก็จะอ่อนโยนคล้ายผู้หญิง ซึ่งก็ไม่ได้หญิงเต็มตัว เป็นหญิงแบบแปลก ๆ ดูแล้วรู้สึกว่ามันเกินหรือขาด ไม่พอดี
.
“วรรณกรรมวายทำให้เกิดการต่อสู้กับวาทกรรมกระแสหลักในความสัมพันธ์แบบชายหญิงตามขนบ (Heteronormativity) เพื่อสร้างพื้นที่และสิ่งใหม่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่หลากหลาย การที่ผู้เสพวรรณกรรมวายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอาจมีส่วนจากการหลีกหนีการถูกกดทับของกรอบสังคมปิตาธิปไตย (Patriarchy) รวมถึงภาพขนบอุดมคติผู้หญิงอ่อนหวาน เรียบร้อย หรือไม่ก็เป็นนางร้าย ตบตีแย่งผู้ชาย
.
“ผู้เสพอาจสนใจหาตัวตนในพื้นที่ภาวะก้ำกึ่งของวาย เป็นพื้นที่พิเศษที่พฤติกรรมของชายก็ไม่เชิงหญิงก็ไม่ใช่ วรรณกรรมวายเป็นพื้นที่ในการทำความเข้าใจตัวเราเอง อาจทำให้เราได้ค้นพบอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองก็เป็นได้"
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการบริหารสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2564-2565)
.
“วรรณกรรมวายเป็นพื้นที่ในการทำความเข้าใจตัวเราเอง อาจทำให้เราได้ค้นพบอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองก็เป็นได้”
สัมภาษณ์และภาพ : เลิศศักดิ์ ไชยแสง
.
🏳️‍🌈🏳️‍🌈นิตยสารสารคดี🏳️‍🌈🏳️‍🌈
ฉบับ 435 มิถุนายน 2564
.
ราคา 180 บาท
ค่าส่ง 30 บาท
.
สั่งซื้อได้ที่ คลิกเลย!!
https://shop.line.me/@sarakadeemag/product/320536368
🏳️‍🌈
#บนแผงแล้ววันนี้ #สารคดีLGBTQ #SarakadeeLGBTQ #LGBTQ #lbgt #Pride2021 #SarakadeeMagazine #นิตยสารสารคดี

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission1 & Admission2 รูปแบบ online ผ่านทางเว็บไซต์ ...
09/06/2021
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission1

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission1 & Admission2 รูปแบบ online ผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

สาขาวิชาภาษาไทยของเรามีรายวิชาการเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนสารคดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รักการเขียนได้มี...
08/06/2021

สาขาวิชาภาษาไทยของเรามีรายวิชาการเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนสารคดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รักการเขียนได้มีความรู้และมีความพร้อมในการเดินทางสู่เส้นทางอาชีพนักเขียนในอนาคต
.
วันนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านอ่านผลงานเรื่องสั้นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เรื่อง "Remember me เลือนรางแต่ไม่จางหาย" เป็นเรื่องราวของลูกชายที่ชื่นชอบศิลปะ แต่ถูกคัดค้านจากผู้เป็นพ่อ นำไปสู่ความคิดที่ไม่ลงรอยกัน แต่แล้วก็เกิดจุดพลิกผันของชีวิตลูกที่ต้องเลือกระหว่างการเผยแพร่ผลงานศิลปะในต่างประเทศ หรือจะกลับมาดูแลพ่อที่กำลังป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ สายใยแห่งความรักความผูกพันของพ่อและลูกนี้จะเป็นอย่างไร
โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1bIpre6zbdZH-3sQ8KXpcDsq1y5ukrC5B/view?usp=sharing
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: นางสาวจิรัชญา วงศ์ประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 2
.
#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.ssru.ac.th

สาขาวิชาภาษาไทยของเรามีรายวิชาการเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนสารคดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รักการเขียนได้มีความรู้และมีความพร้อมในการเดินทางสู่เส้นทางอาชีพนักเขียนในอนาคต
.
วันนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านอ่านผลงานเรื่องสั้นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เรื่อง "Remember me เลือนรางแต่ไม่จางหาย" เป็นเรื่องราวของลูกชายที่ชื่นชอบศิลปะ แต่ถูกคัดค้านจากผู้เป็นพ่อ นำไปสู่ความคิดที่ไม่ลงรอยกัน แต่แล้วก็เกิดจุดพลิกผันของชีวิตลูกที่ต้องเลือกระหว่างการเผยแพร่ผลงานศิลปะในต่างประเทศ หรือจะกลับมาดูแลพ่อที่กำลังป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ สายใยแห่งความรักความผูกพันของพ่อและลูกนี้จะเป็นอย่างไร
โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1bIpre6zbdZH-3sQ8KXpcDsq1y5ukrC5B/view?usp=sharing
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: นางสาวจิรัชญา วงศ์ประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 2
.
#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.ssru.ac.th

น้อง ๆ 64 แอดมาคุยกัน! 📱😊พี่ ๆ เอกไทย ชวนน้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยและติดตามข่าวสาร แอดเลย! จะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ #de...
02/06/2021

น้อง ๆ 64 แอดมาคุยกัน! 📱😊
พี่ ๆ เอกไทย ชวนน้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยและติดตามข่าวสาร แอดเลย! จะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ

#dek64 #มนุษย์ไทยสวนนันท์

น้อง ๆ 64 แอดมาคุยกัน! 📱😊
พี่ ๆ เอกไทย ชวนน้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยและติดตามข่าวสาร แอดเลย! จะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ

#dek64 #มนุษย์ไทยสวนนันท์

วันนี้ขอแนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้ว่าที่นักศึกษาใหม่ได้มั่นใจในคุณภาพของอาจารย์และตัดสินใจสมัครเรียนสาขาภ...
02/06/2021

วันนี้ขอแนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้ว่าที่นักศึกษาใหม่ได้มั่นใจในคุณภาพของอาจารย์และตัดสินใจสมัครเรียนสาขาภาษาไทย อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การสอน และมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
.
#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.ssru.ac.th
.
โปสเตอร์: นางสาวพรธิดา ขุนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันนี้ขอแนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้ว่าที่นักศึกษาใหม่ได้มั่นใจในคุณภาพของอาจารย์และตัดสินใจสมัครเรียนสาขาภาษาไทย อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การสอน และมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
.
#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.ssru.ac.th
.
โปสเตอร์: นางสาวพรธิดา ขุนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Photos from รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
01/06/2021

Photos from รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่พั้นซ์ ปารมี โปร่งเฉลยลาภศิ...
31/05/2021

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่พั้นซ์ ปารมี โปร่งเฉลยลาภ
ศิษย์เก่ารหัส 56 อาชีพนักเขียนอิสระ

น้อง ๆ คนไหนอยากเป็นนักเขียนแบบพี่พั้นซ์ สามารถส่งคำถามได้ถึงวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ🥰

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่พั้นซ์ ปารมี โปร่งเฉลยลาภ
ศิษย์เก่ารหัส 56 อาชีพนักเขียนอิสระ

น้อง ๆ คนไหนอยากเป็นนักเขียนแบบพี่พั้นซ์ สามารถส่งคำถามได้ถึงวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ🥰

31/05/2021
น้องถามพี่ตอบ : พี่เน

“น้องถามพี่ตอบ”
พี่เนมาตอบน้องแล้ว! กับกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย น้องคนไหนอยากเป็นนักข่าวแบบพี่เน เนติเชาวน์ คงแก้ว ผู้สื่อข่าว The Reporters กดฟังคำตอบจากวิดีโอตอบได้เลย🥰

สาขาวิชาภาษาไทย โดยรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์   ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์  ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมภาษาและหนั...
28/05/2021

สาขาวิชาภาษาไทย โดยรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ฯ มีรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเป็นภาคีด้วย ขอร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมภาษาและหนังสือ ฯ ที่ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมจากทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะความคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตต่อไป

#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2...
27/05/2021

#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564

สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.ssru.ac.th
#dek64 #มนุษย์ไทยสวนนัน #สวนสุนันทา

#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564

สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.ssru.ac.th
#dek64 #มนุษย์ไทยสวนนัน #สวนสุนันทา

25/05/2021
แนะนำสาขาวิชาภาษาไทย

วันนี้พี่เดียร์มาแนะนำการเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วรรณกรรม พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง..พี่เดียร์ยังแนะนำการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจได้ว่า การเรียนภาษาไทยสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้หลากหลายอาชีพเลยค่ะ
.
“ความสนุกและความรู้มากมายกำลังรออยู่ พี่ ๆ ในเอกภาษาไทยใจดี อาจารย์น่ารัก...น้อง ๆ คนไหนที่รู้ตัวว่าชอบการพูด รักการเขียน เซียนวรรณคดี ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาสมัครกับเยอะ ๆ นะคะ คนที่รักภาษาไทย”
.
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th
.
คลิปและการเขียนบทพูด : นางสาวจันทิมา แก้วผ่อง

ใครฝันจะเป็นผู้สื่อข่าว ฟังทางนี้สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน หรือว่าที่ศิษย์ใหม่  ร่วมก...
23/05/2021

ใครฝันจะเป็นผู้สื่อข่าว ฟังทางนี้
สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน หรือว่าที่ศิษย์ใหม่ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพ ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย อยากรู้วิธีการสมัคร ลักษณะงาน ฯลฯ ทิ้งคำถามใต้โพสต์นี้ได้เลย
รอบนี้ พี่เน เนติเชาวน์ คงแก้ว ศิษย์เก่ารหัส 56
ผู้สื่อข่าว The Reporters จะมาให้คำตอบ


ส่งคำถามได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 แล้วพี่เนจะมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยที่น้อง ๆ อยากรู้เกี่ยวกับสายอาชีพนี้ อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ🥰

ใครฝันจะเป็นผู้สื่อข่าว ฟังทางนี้
สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน หรือว่าที่ศิษย์ใหม่ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพ ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย อยากรู้วิธีการสมัคร ลักษณะงาน ฯลฯ ทิ้งคำถามใต้โพสต์นี้ได้เลย
รอบนี้ พี่เน เนติเชาวน์ คงแก้ว ศิษย์เก่ารหัส 56
ผู้สื่อข่าว The Reporters จะมาให้คำตอบ


ส่งคำถามได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 แล้วพี่เนจะมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยที่น้อง ๆ อยากรู้เกี่ยวกับสายอาชีพนี้ อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ🥰

21/05/2021

"น้องถามพี่ตอบ"
พี่กิ่งมาตอบแล้ว! กับกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย น้อง ๆ คนไหนที่กำลังรออยู่ กดรับชมคำตอบข้อสงสัย จากพี่กิ่ง เจ้าหน้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ส่วน Digital Platform ฝ่าย Digital Content&Platform สำนัก Innovation บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เลย🥰🥳

ใครชอบอ่านงานกฤษณา อโศกสินใครชอบละครตะวันตกดิน  กระเช้าสีดา   ใครอยากแลกเปลี่ยนทรรศนะกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์หรือ...
21/05/2021

ใครชอบอ่านงานกฤษณา อโศกสิน
ใครชอบละครตะวันตกดิน กระเช้าสีดา
ใครอยากแลกเปลี่ยนทรรศนะกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
หรือใครอยากฟังแนวคิดการดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์
พลาดงานนี้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง !

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "ตะวันตกดิน กระเช้าสีดา กับกฤษณา อโศกสิน" จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์ โดยสาขาวิชาภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์ด้วย งานนี้ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้นำเสวนาร่วมกับนายกสมาคม ฯ

ใครอยากเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟัง ไม่แน่นอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว อาจเกิดนักเขียนนวนิยาย นักวิจารณ์หรือนักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่จากงานนี้ด้วย
"มาหาตัวตนและปูเส้นทางสายอาชีพกันค่ะนักศึกษาเอกไทยทุกคน"
อย่าพลาด พรุ่งนี้แล้วนะ !

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
🔴บริษัท เวศร์ภาดา กรุ๊ป จำกัด
🔴พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี
🔴สถาบันไทยปัญญ์สุข
🔴สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
🔴ภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์
❤️สำนักพิมพ์แสงดาว
🔴มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสนทนา
“ตะวันตกดิน กระเช้าสีดา กับกฤษณา อโศกสิน”
📌ผ่านระบบซูมออนแอร์ทางเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ และเพจ Vespada Academy
📌ดูย้อนหลังได้ในเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ และเพจ Vespada Academy
📌วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
📌คุยกันยาวๆ ๓ ชั่วโมง เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

🌶 หัวข้อสนทนา
🍅 อำนาจ เพศ การแย่งชิง และนักการเมืองไทย
🍅 “ความเป็นนิยาย” ของงานกฤษณา อโศกสิน
🍅 การแปรรูปนวนิยายของกฤษณา อโศกสินสู่ละครโทรทัศน์

😉วิทยากร
ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
อภิรักษ์ ชัยปัญหา ผู้เขียนบทละคร “ตะวันตกดิน”
ฐนธัช กองทอง นักเขียนบทละครโทรทัศน์
พรธาดา สุวัธนวนิช แฟนพันธุ์แท้นวนิยายไทย
ณัฐกาญจน์ นาคนวล นักวิชาการ

😁ผู้นำสนทนา
ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือฯ
จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการสมาคม

#สมาคมภาษาและหนังสือ
#VespadaAcademy
#สถาบันไทยปัญญ์สุข
#พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี
#สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
#สนพแสงดาว
#มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
#ธเนศเวศร์ภาดา

❤️แจกหนังสือแกะลายไม้หอม กฤษณา อโศกสิน ไพลิน รุ้งรัตน์ ผู้เขียน จำนวน ๔ เล่มแด่ผู้ร่วมฟังสนทนาตลอดรายการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเ...
20/05/2021

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้หลากหลายวิชาทั้งภาษาและวรรณกรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพเลยนะคะ
.
.
โปสเตอร์: ธิดารัตน์ จันทร์วิเชียร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้หลากหลายวิชาทั้งภาษาและวรรณกรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพเลยนะคะ
.
.
โปสเตอร์: ธิดารัตน์ จันทร์วิเชียร

17/05/2021

๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๔ ปีสวนสุนันทา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๐ กระทรวงธรรมการ ได้ประดิษฐานโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ไว้ที่ส่วนหนึ่งของ "สวนสุนันทา" เขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม (หญิง) หนึ่งเดียวของประเทศสยามในเวลานั้น จึงมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมา จำเนียรกาลผ่านถึงปัจจุบันนี้ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจริญยั่งยืนมาครบ ๘๔ ปี ด้วยความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระคุณของบุพการีชนทุกท่านด้วยความเคารพและภาคภูมิใจเสมอมา

/// ภาพหมู่ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ และส่วนหนึ่งของคณะอาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๔๘๐

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : เรียบเรียง
สาลินี บุญสมเคราะห์ : ภาพประกอบ

สาขาวิชาภาษาไทยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทย ฝึกการคิดวิเคราะห์ และซึมซับความเป็นไทยจากการเรียนรู้หลากหลายวิชา...
12/05/2021

สาขาวิชาภาษาไทยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทย ฝึกการคิดวิเคราะห์ และซึมซับความเป็นไทยจากการเรียนรู้หลากหลายวิชา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์อย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ดังนั้น ผู้เรียนภาษาไทยจบไปไม่ต้องกลัวตกงาน
.
.
โปสเตอร์: นางสาวสิลินทิพย์ ภาษิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาภาษาไทยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทย ฝึกการคิดวิเคราะห์ และซึมซับความเป็นไทยจากการเรียนรู้หลากหลายวิชา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์อย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ดังนั้น ผู้เรียนภาษาไทยจบไปไม่ต้องกลัวตกงาน
.
.
โปสเตอร์: นางสาวสิลินทิพย์ ภาษิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3

11/05/2021

อบรมรอบเดือน พฤษภาคม เปิดให้จองแล้วค่ะ

📌นักศึกษาสามารถดูวิธีการสมัครอบรม และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
https://ictonline.ssru.ac.th

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพ ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่กิ่ง นัฐภรณ์ ผลพฤกษาศิษย์เ...
08/05/2021

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพ ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่กิ่ง นัฐภรณ์ ผลพฤกษา
ศิษย์เก่ารหัส 59 เจ้าหน้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์
ส่วน Digital Platform ฝ่าย Digital Content&Platform สำนัก Innovation บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

อยากรู้อะไร ถามเลย ส่งคำถามได้ถึงวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วพี่กิ่งจะมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยที่น้อง ๆ อยากรู้เกี่ยวกับสายอาชีพนี้ อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ🥰

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพ ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่กิ่ง นัฐภรณ์ ผลพฤกษา
ศิษย์เก่ารหัส 59 เจ้าหน้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์
ส่วน Digital Platform ฝ่าย Digital Content&Platform สำนัก Innovation บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

อยากรู้อะไร ถามเลย ส่งคำถามได้ถึงวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วพี่กิ่งจะมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยที่น้อง ๆ อยากรู้เกี่ยวกับสายอาชีพนี้ อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ🥰

ขอเชิญอ่านผลงานเขียนของ นายณัฐภูมิ ฤทธิ์นอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย นักเขียนจากค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้...
06/05/2021

ขอเชิญอ่านผลงานเขียนของ นายณัฐภูมิ ฤทธิ์นอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย นักเขียนจากค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Community" เรื่อง รื้อ / ฟื้น / คืนชีวิต : บางมูลนากบนการเริ่มต้นครั้งใหม่.

05/05/2021
น้องถามพี่ตอบ : พี่ต้น

"น้องถามพี่ตอบ"
พี่ต้นมาตอบแล้ว! กับกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย น้อง ๆ คนไหนที่กำลังรออยู่ กดรับชมได้เลย🥰

แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระหว่าง 22 กรกฎาคม 2562 - 22 กรกฎาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอ...
29/04/2021
บัณฑิตเข้า-ออกระบบ - ระบบลงทะเบียนประวัติบัณฑิต ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษ

แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระหว่าง 22 กรกฎาคม 2562 - 22 กรกฎาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำตามลิงก์ที่ให้มานี้ และฝากประชาสัมพันธ์เพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกันด้วยค่ะ หากมีข้อสงสัยอะไรติดต่อ อ.จิราภรณ์ได้ค่ะ ❤❤❤
http://reg.ssru.ac.th/graduate/index.php/loginsystem

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สงวนลิขสิทธิ์ไว้ทั....

เรียนจบสาขาวิชาภาษาไทย ทำงานอะไรได้บ้าง? คำถามยอดฮิตจากน้อง ๆ ที่สนใจสาขาของเรา วันนี้เรารวบรวมตัวอย่างศิษย์เก่าที่ได้ใช...
22/04/2021

เรียนจบสาขาวิชาภาษาไทย ทำงานอะไรได้บ้าง? คำถามยอดฮิตจากน้อง ๆ ที่สนใจสาขาของเรา วันนี้เรารวบรวมตัวอย่างศิษย์เก่าที่ได้ใช้ความรู้และทักษะทางภาษาไทยไปต่อยอดในการทำงาน จะมีอาชีพอะไรบ้างนั้น เราไปทำความรู้จักกับพี่ ๆ กันเลยค่ะ 🥰 อ้อ พี่ ๆ บางคนไปเรียนต่อด้วยนะคะ ใครอยากทำงานก็ได้ เรียนต่อก็ดี มีแนวทางที่ชัดเจนทั้ง 2 ทางค่ะ
❤❤❤ สาขาวิชา ฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนด้วยค่ะ
#เชิญเรียนเชิญแชร์อย่างกว้างขวาง

ที่อยู่

มรภ.สวนสุนันทา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสำรวจ Online ภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานของอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางURL ( poll.ssru.ac.th/poll_leadership ) โดยใช้ Username/Password ที่เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย ของเเต่ละท่านเข้าตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1