สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษ

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษ ปรัชญาสาขาวิชาภาษาไทย "ภาษาไทยเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดิมเป็นหมวดภาษาไทย รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย วิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับของทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรประโยคครูประถม(ป. ป.) ประโยคครูมัธยม (ป. ม.) ประกาศนียบัตรวิชาการ (ป. กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการการศึกษาชั้นสูง (ป. กศ. สูง) และนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท

วิสัยทัศน์
ภาษาไทยคุณภาพเพื่อการสื่อสารสู่สากล

เอกลักษณ์
ภาษาไทยดี กิจกรรมเด่น

อัตลักษณ์
เชี่ยวชาญภาษาไทย ใฝ่คุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

01/12/2021
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุภาวรรณ เพชรพิรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ผลงานการเขียนประเภทร้อยแก้ว เรื่อง “สัมผัสรักผ่านผมเปี...
29/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุภาวรรณ เพชรพิรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ผลงานการเขียนประเภทร้อยแก้ว เรื่อง “สัมผัสรักผ่านผมเปีย” ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย เป็น 1 ใน 16 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ในโครงการ “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” โดยกองทุนศรีบูรพา และกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
.
สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อแสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของตนเอง
.
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565 สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00-15.00 น.  ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมดำเน...
21/11/2021

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมดำเนินรายการเสวนา พบนักเขียนนวนิยายซีไรต์รอบคัดเลือก ปี 2564 จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ร่วมพูดคุยกับนักเขียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คน ผ่านทางระบบออนไลน์
ปี 2564 มีนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 เรื่อง ดังนี้
1. 24-7/1 ผลงานของ ภู กระดาษ
2. เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง ของ นทธี ศศิวิมล
3. ดำดิ่งสู่เบื้องบน ของ วัฒน์ ยวงแก้ว
4. เดฟั่น ของ ศิริวร แก้วกาญจน์
5. ภูเขาน้ำตา ของ อนุสรณ์ มาราสา
6. รอยสนธยา ของ ทรงศีล ทิวสมบุญ
7. วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ ของ ร เรือในมหาสมุท
8. วายัง อมฤต ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์
9. สุสานสยาม ของ ปราบต์
10. อาณาเขต ของ นิธิ นิธิวรกุล
สาขาวิชาภาษาไทย ส่งเสริมให้อาจารย์บริการทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 1 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "ภาพยนตร์ตลก:...
20/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "ภาพยนตร์ตลก: ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ขันและมุกตลกกับบทบาทของพระสงฆ์" ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทย โดยมี อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งผลักดันและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาสู่สาธารณะ
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565 สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "ภาพยนตร์ตลก: ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ขันและมุกตลกกับบทบาทของพระสงฆ์" ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทย โดยมี อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งผลักดันและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาสู่สาธารณะ
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565 สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

17/11/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์
แจ้งการโอนเงินส่วนลดค่าเทอม 1/2564
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบ 20 % (ตกค้าง) และรอบ 30 %
มหาวิทยาลัยกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน
📌วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการเงิน
☎ 0 2160 1284
Facebook : https://www.facebook.com/FHS.SSRU
www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : HS.SSRU
Twitter : HS SSRU
Facebook :
www.facebook.com/FHS.SSRU/
รับสมัครนักศึกษา : https://admission.ssru.ac.th/isqy01

16/11/2021

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมส่งประกวดการจัดนิทรรศการ "วันลอยกระทง" ในรูปแบบออนไลน์ ไม่จำกัดไอเดีย ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๑,๕๐๐ บาท ตามรายละอียดประชาสัมพันธ์นี้ นะครับ
ส่งผลงานได้ที่ Email : [email protected]

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รับไปเลย ๓ หน่วยกิจกรรม
: ให้ระบุ ชื่อผู้จัดทำ สาขาวิชา และรหัสนักศึกษา ไว้หน้าสุดท้ายของการนำเสนอ
#กองพัฒนานักศึกษา
#ssru

มีหน่วยกิจกรรมให้เก็บด้วยน้า....
16/11/2021

มีหน่วยกิจกรรมให้เก็บด้วยน้า....

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญน้องๆ นักศึกษา
ร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจแบบ EXCLLUSIVE
กับคุณ ก๊อต จิรายุ ในหัวข้อ
"ความฝัน ความจริง วันแห่งความสำเร็จ บนเส้นทางมายา"
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ด่วนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแบบ EXCLLUSIVE ผ่านระบบ ZOOM
จำกัดจำนวนเพียง 250 ท่านเท่านั้น สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน
สามารถเข้ารับชมผ่านระบบ LIVE ได้ในเพจของกองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนี้แอดมินมีหน่วยกิจกรรมให้ 3 กิจกรรมเพียงร่วมเข้าชม LIVE
ผ่านระบบ ZOOM หรือหน้าเพจกองพัฒนานักศึกษาก็ได้
---------
ลงทะเบียนทางนี้จ้า
https://forms.gle/sfoaqvpRwiq3R46s8
https://forms.gle/sfoaqvpRwiq3R46s8
---------
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา

15/11/2021

เพจดวงวิจารณ์ โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2565

📣 เปิดรับผลงานวิจารณ์
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 65

ช่องทางการส่งผลงาน
e-mail : [email protected]

📍อย่าลืม Scan QR code
เพื่ออ่านข้อกำหนดบทวิจารณ์วรรณกรรม
ก่อนส่งผลงาน
(โดยนำส่งไฟล์ทั้ง word และ PDF)
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก shorturl.asia/wVHOp

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐฌรีภรณ์ สกุลสัมฤทธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "ผ...
14/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐฌรีภรณ์ สกุลสัมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "ผู้หญิงกับสิทธิเสรีภาพทางร่างกายภายใต้ระบบปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ 'คิมจียอง เกิดปี 82'" ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2) บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
😍😍 สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565 สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01 👏👏👍👍🤟🤟

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐฌรีภรณ์ สกุลสัมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "ผู้หญิงกับสิทธิเสรีภาพทางร่างกายภายใต้ระบบปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ 'คิมจียอง เกิดปี 82'" ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2) บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
😍😍 สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565 สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01 👏👏👍👍🤟🤟

ประวัติศาสตร์ในสวนสุนันทา
13/11/2021
อาคารสายสุทธานภดล พิพิธภัณฑ์ในเขตหวงห้ามที่จัดแสดงเอกลักษณ์วังสวนสุนันทาแต่อดีต

ประวัติศาสตร์ในสวนสุนันทา

ย้อนรอยตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ศูนย์กลางราชสำนักฝ่ายในแห่งสุดท้ายของสยาม ศูนย์รวมของสวยงาม อาหารอร่อย และส.....

12/11/2021

ผลงานสารคดีท่องเที่ยวของนักศึกษาในรายวิชา "การเขียนสารคดี" เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับบรรยากาศ สถานที่ และบุคคลจริงๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนสารคดีหลากหลายเรื่องอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานด้านการเขียนในอนาคต
#สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 มกราคม 2565 สนใจคลิก http://admission.ssru.ac.th
.
ชื่อผลงาน : แก๊งคนชิค ๆ พาเช็คอินถิ่นกรุงเทพ
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน :
นางสาวนาขวัญ เหง้าพรหมมินทร์
นายจิรายุส บุญรักษ์
นางสาวกนกพร นิรมาน

ขอเชิญฟังเสวนา พบนักเขียนซีไรต์ รอบคัดเลือก 2564 งานนี้ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็...
12/11/2021

ขอเชิญฟังเสวนา พบนักเขียนซีไรต์ รอบคัดเลือก 2564
งานนี้ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรอบคัดเลือกร่วมดำเนินรายการด้วย
http://seawrite.com/press_release_detail/40

ขอเชิญฟังเสวนา พบนักเขียนซีไรต์ รอบคัดเลือก 2564
งานนี้ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรอบคัดเลือกร่วมดำเนินรายการด้วย
http://seawrite.com/press_release_detail/40

11/11/2021

นิทานเรื่อง "อาหาร 5 หมู่ของหนูริโกะ" ผลงานนักศึกษาในรายวิชา "การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก" เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษา ผสานความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจจิตวิทยาตามช่วงวัยของเด็ก สามารถต่อยอดความรู้ความคิดได้อีกหลากหลาย เรียนเอกไทยมีอะไรน่าเรียนรู้มากมายค่ะ
#สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 มกราคม 2565 สนใจคลิก http://admission.ssru.ac.th

ตัวอย่างผลงานนักศึกษา รายวิชา "การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก" เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษา ผสานความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจ...
11/11/2021
นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง คำอธิษฐานของกีกี้

ตัวอย่างผลงานนักศึกษา รายวิชา "การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก" เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษา ผสานความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจจิตวิทยาตามช่วงวัยของเด็ก สามารถต่อยอดความรู้ความคิดได้อีกหลากหลาย เรียนเอกไทยมีอะไรน่าเรียนรู้มากมายค่ะ
#สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 มกราคม 2565 สนใจคลิก http://admission.ssru.ac.th

เป็นนิทานที่สอดเเทรกความรู้เรื่อระบบสุริยะ เหมาะกับเด็กอายุ 8-12 ปี จัดทำเพื่อการศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมสำ....

Photos from รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร (Assoc.Prof.Dr.Trisilpa Boonkhachorn)'s post
10/11/2021

Photos from รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร (Assoc.Prof.Dr.Trisilpa Boonkhachorn)'s post

09/11/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายงานบริการการศึกษา
ชั้น 1 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0 2161 1286
หรือทาง Facebook fan page : งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://www.facebook.com/www.hs.ssru.ac.th

วันนี้ (8 พ.ย. 64) ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณารางวัลซีไร...
08/11/2021

วันนี้ (8 พ.ย. 64) ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณารางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก ประจำปี 2564 โดยผศ.ดร.จิราภรณ์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก ร่วมกับอาจารย์ นักวิชาการ และนักเขียนจากสถาบันต่าง ๆ โดยในปีนี้มีนวนิยายเข้ารอบสุดท้าย 10 เรื่อง จากทั้งหมด 60 เรื่อง
❤ สาขาวิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมายสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการสู่สังคม และนำความรู้ประสบการณ์กลับมาใช้กับการเรียนการสอน
#สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 มกราคม 2565 สนใจคลิก http://admission.ssru.ac.th

04/11/2021

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ ผ่าน Zoom ไปกับ คุณเฟิด Slot Machine
ในหัวข้อ "หาตัวตน ค้นความคิด เพื่อพิชิตฝัน"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนได้ทางเพจกองพัฒนานักศึกษา ได้เร็วๆนี้

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้สามารถใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 หน่วยกิจกรรม

พี่กระติกน้ำ ปภัสสร ศิษย์เก่ารหัส 57 ร้องเพลงเพราะไม่เปลี่ยน และไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะ แต่อ่านทำนองเสนาะยังดีเยี่ยม ต...
04/11/2021
ไม่อาจเปลี่ยนใจ - เจมส์ เรืองศักดิ์ [ COVER BY กระติกน้ำ ปภัสสร]

พี่กระติกน้ำ ปภัสสร ศิษย์เก่ารหัส 57 ร้องเพลงเพราะไม่เปลี่ยน และไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะ แต่อ่านทำนองเสนาะยังดีเยี่ยม ตอนเรียน ไปประกวดที่ไหนมักจะได้รางวัลมาเสมอ การประกวดในเวทีต่าง ๆ ด้านการอ่านการพูดนี้ ช่วยส่งเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทยและการร้องเพลงที่พี่กระติกรักได้เป็นอย่างดี
❤❤ ขอเป็นกำลังใจให้พี่กระติกผลิตงานดี ๆ ออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะคะ
#สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 มกราคม 2565 สนใจคลิก http://admission.ssru.ac.th

ไม่อาจเปลี่ยนใจ - เจมส์ เรืองศักดิ์Original : https://youtu.be/SKlRUkLDtHwMusic Director : O ManopProducer : O ManopMix & Mastering : O ManopLead Vocal : กระ...

03/11/2021

พี่ต้น ศิษย์เก่าสาขาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564นายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์ อ่าน เขียน...
01/11/2021

เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564
นายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 ชิงทุนรางวัล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นและธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ขณะนี้สาขาวิชากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ http://admission.ssru.ac.th

31/10/2021

พี่เน เนติเชาวน์ คงแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย รหัส 56 พี่เนรักในการพูดการสื่อสาร ปรับใช้ความรู้ทางภาษาไทยไปใช้ทำงานในสายสื่อสารมวลชนได้อย่างดี
🥰🥰🥰 ใครมีความฝันหรืออยากเดินตามรอยพี่เน สมัครเลย ขณะนี้สาขาวิชากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ http://admission.ssru.ac.th

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไ...
27/10/2021

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย รหัส 61 ผ่านโปรแกรม Line Meeting ในการนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ...
27/10/2021

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย รหัส 61 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การทำงานในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านโปรแกรม Google Meet ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. การรับฟังการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทัศนคติในการพัฒนาทำงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บทบาทหน้าที่ของตนเองและการสร้างจิตสำนึกในการทำงานในอนาคต เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

24/10/2021

พบกับพี่เน ที่นี่เร็วๆ นี้
www.ssru.ac.rh

24/10/2021

พบกับพี่ต้น ที่นี่เร็วๆ นี้
www.ssru.ac.th

Photos from ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
18/10/2021

Photos from ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ รอบ 1 มาเป็นครอบครัวภาษาไทยกันนะคะฝากพี่ ๆ ประชาสัมพันธ์ค่ะ
08/10/2021

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ รอบ 1 มาเป็นครอบครัวภาษาไทยกันนะคะ
ฝากพี่ ๆ ประชาสัมพันธ์ค่ะ

Photos from สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา's post
28/09/2021

Photos from สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา's post

27/09/2021

"อิ่มท้องที่สมุทรสาคร"
ขอเชิญชมคลิปฝึกทักษะการพูดประชาสัมพันธ์ ของนางสาวสุจิตรา ฉิมมณี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีอะไรอร่อยที่สมุทรสาคร เชิญชมเชิญชิมค่ะ

สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างรอบด้าน ตามความถนัดและความต้องการของนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพในฝัน
เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2564-7 มกราคม 2565 สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่
https://admission.ssru.ac.th/isqy01

สาขาวิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านเข้ารอบ ๔๐ คน โครงการ "อ่าน เขียน เรียนร...
23/09/2021

สาขาวิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านเข้ารอบ ๔๐ คน โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ ๗ ได้รับทุนรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จัดโดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ นายจักรพรรดิ ท่างาม จะได้เข้าค่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ในรูปแบบออนไลน์ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.praphansarn.com/scholarships/home/detail/3?fbclid=IwAR3SjHn-svmTzlQeh-DTDqUlfspvnbFOyHzT27SboeCxX1cNDaJrKassl-0

#มาเรียนสาขาวิชาภาษาไทยกันเถอะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
#ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ตั้่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สาขาวิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านเข้ารอบ ๔๐ คน โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ ๗ ได้รับทุนรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จัดโดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ นายจักรพรรดิ ท่างาม จะได้เข้าค่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ในรูปแบบออนไลน์ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.praphansarn.com/scholarships/home/detail/3?fbclid=IwAR3SjHn-svmTzlQeh-DTDqUlfspvnbFOyHzT27SboeCxX1cNDaJrKassl-0

#มาเรียนสาขาวิชาภาษาไทยกันเถอะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
#ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ตั้่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

21/09/2021
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ : นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสน...
16/09/2021

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ :
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ และนางสาวกุลสตรี เทียงเล โดยมีอาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๒ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่" "Research and Innovation for Economic Development in the New Normal" จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (นำเสนอรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

มาเรียนภาษาไทยกันเถอะ
04/09/2021

มาเรียนภาษาไทยกันเถอะ

มาเรียนภาษาไทยกันเถอะ

ภาษาไทยเราก็มา...
03/09/2021

ภาษาไทยเราก็มา...

ที่อยู่

มรภ.สวนสุนันทา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🥰🥰🥰 ใครมีความฝันหรืออยากเดินตามรอยพี่เน สมัครเลย ขณะนี้สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ http://admission.ssru.ac.th
การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ "เสริมสร้างพลังกาย สานต่อพลังใจ สู้ภัยโควิด-๑๙"โดยนายวีรวิชญ์ กุศลธรรมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอให้ทุกท่านผ่านพายุโควิด19ไปด้วยกันครับ
ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสำรวจ Online ภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานของอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางURL ( poll.ssru.ac.th/poll_leadership ) โดยใช้ Username/Password ที่เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย ของเเต่ละท่านเข้าตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1