Clicky

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร

เปิดเหมือนปกติ

📌นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงานวันที่ 4 เมษายน 2565  คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะอาชญาวิทยาและการบริ...
05/04/2022

📌นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงาน

วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 20 คน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำบทบาทหน้าที่ ภารกิจงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกล่าวถึงเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ ข้อบังคับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 และข้อบังคับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าด้วยจรรยาของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม และ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

⏳เพราะการรอคอยมีความหมาย เราจะช่วยตามหาคนที่คุณรักสู่อ้อมอกของคุณ 👨‍👩‍👧‍👦📱Application U-NAI ทางเลือกที่จะช่วยคุณค้นหาคนห...
04/04/2022
Application U NAI 3 20 นาที

⏳เพราะการรอคอยมีความหมาย เราจะช่วยตามหาคนที่คุณรักสู่อ้อมอกของคุณ 👨‍👩‍👧‍👦

📱Application U-NAI ทางเลือกที่จะช่วยคุณค้นหาคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม อย่างมีมาตรฐาน 🕵🤕💀

แอปพลิเคชัน อยู่ไหน Application U-NAI #ติดตามคนหาย #พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม #เราจะพาเค้ากลับบ้าน #อยู่ไหนกลับบ้านด้...

📝 นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ...
02/04/2022

📝 นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง “กรอบแนวคิดและระบบของยุทธศาสตร์ชาติ หลักและวิธีการเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา การบรรยายเรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงเป้าหมาย SDG และความสอดคล้องกับบริบทโลก และเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” โดย ดร.พรมณี ขำเลิศ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ (พิจารณา (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2566 – 2570))

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ครั้งที่ 4/2565วันที่ 1 เมษายน 2565 น...
01/04/2022

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจและให้ความรู้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

นิติวิทย์ฯ แถลงข่าวผลการผ่าพิสูจน์ร่างนักแสดงสาว "แตงโม นิดา" รอบ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต...
31/03/2022

นิติวิทย์ฯ แถลงข่าวผลการผ่าพิสูจน์ร่างนักแสดงสาว "แตงโม นิดา" รอบ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการผ่าพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวผลการผ่าพิสูจน์ร่างนักแสดงสาว "แตงโม นิดา" รอบ 2 ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน เพื่อการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคลใน...
31/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน เพื่อการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ 31 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงปรียาพรรณ เพชรปราณี หัวหน้ากลุ่มนิติเวชคลินิก และนางสาววิไลพร ไหลงาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน เพื่อการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดตราด ณ โรงพยาบาลตราด โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานเครือข่ายการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะ ดําเนินการโดยหน่วยงานภายใต้บันทึกความร่วมมือการดําเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการแล้วในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา เป็นต้น

31/03/2022

#นิติวิทย์ ร่วมการแถลงข่าวผลการผ่าพิสูจน์ร่างนักแสดงสาว "แตงโม นิดา" รอบ 2

📣ขอเสียงชาวนครศรีธรรมราชหน่อยค่าาาา👏📌 #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุต...
31/03/2022

📣ขอเสียงชาวนครศรีธรรมราชหน่อยค่าาาา👏

📌 #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสามารถรับชม LIVE ได้ทาง https://www.facebook.com/mojthofficial/live

🕵️‍♀️โดยสถาบันฯของเรา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้กับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชได้เข้ามาสอบถามในด้านการให้บริการต่าง ๆ ของสถาบันฯ
อย่าลืมแวะเข้ามาชมบูธกันเยอะๆนะคะ 🥰😘😍

📣📣ขอเชิญรับชม 🔴LIVE

📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 💰 และ ยุติธรรมพบประชาชน 🏡

💸"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"

📅ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
📌ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

💻ช่องทางการรับชม : https://www.facebook.com/mojthofficial/live

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน
#ขอเชิญรับชม #LIVE #ถ่ายทอดสด
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #ครั้งที่4 #นครศรีธรรมราช
#มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนนเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ป...
31/03/2022

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนนเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ นายกณิก เฉลิมพักตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 25 จุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนก่อนถึงเทศกาล และช่วงควบคุมการดำเนินการ ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ และได้กำหนดเป้าหมายในการลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ โดยใช้หลักมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อม ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และด้านมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวองค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (O.U.R.) ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เว...
30/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวองค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (O.U.R.) ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวองค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (O.U.R.) ประเทศไทย ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร

องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (O.U.R.) เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใน 27 ประเทศ ในการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ โดยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมปฏิบัติการกับ O.U.R. จัดเก็บพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานที่เกิดเหตุหลายคดี และยังได้รับการสนับสนุนซอฟต์แวร์ตรวจพิสูจน์เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบจากเด็ก ในปี 2564 อีกด้วย

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามวันที...
30/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

วันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามของประเทศไทย โดยมี พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ และมี นางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามให้กับพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 34 สถานี รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 70 ราย โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ.2564 รวมถึง การเป็นผู้บันทึกข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์บุคคล การใช้งานแบบฟอร์มกลางด้านคนหายและศพนิรนาม และฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นำไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด

นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 กระทรวงย...
29/03/2022

นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา ผู้ร่วมลงนามประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม โดยมีพันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารจากหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 120 ปี ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินงานของทั้ง 5 หน่วยงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเกิดการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อให้การค้นหาความจริงในคดีอาญา การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

📌นิติวิทย์ฯ จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วันที่ 29 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สก...
29/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 29 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม 1) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และทางระบบออนไลน์ โดยมีผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมนำเสนอผลการดําเนินงาน ผลงานเด่น วิจัย นวัตกรรม การปรับปรุงงาน การนําดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนางาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งแผนการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ฯ ได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบงานและการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการร่วมกันนำเสนอข้างต้น เพื่อใช้ในการวางแผน จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร ทั้งระบบคน ระบบงาน ระบบโครงสร้าง และออกแบบการกำกับติดตามประเมินผล รวมทั้งการจัดทำคำรับรองได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

📌นิติวิทย์ฯ จัดการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Re-assessment) และ ขยายขอบข่ายการรับรอง (Extended scope) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ...
28/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ จัดการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Re-assessment) และ ขยายขอบข่ายการรับรอง (Extended scope) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Re-assessment) และ ขยายขอบข่ายการรับรอง (Extended scope) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยมี พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้จัดการด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสุขประพฤติ

การตรวจประเมินดังกล่าว กำหนดขึ้นระหว่าง วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 โดยการตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (onsite-assessment) และการตรวจประเมินทางไกล (Remote Assessment) โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริพรรณ วงศ์วานิช หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และนางอรพิณ ทนันขัติ ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินทางมาตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

📌นิติวิทย์ฯ และ AIT ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจวันที่ 28 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบัน...
28/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ และ AIT ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ดร.อีเดน ยี่-เต็ง วูน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ว่าด้วยการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม1) ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ซึ่งบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานทั้ง 2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ คดีอุบัติเหตุจราจรทางถนน องค์ประกอบการบาดเจ็บของผู้ประสบเหตุ ข้อมูลการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต จากการประสบอุบัติเหตุทางถนน หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงป้องกันต่อภาคสังคม และเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคสังคมในเชิงสถิติและเชิงลึก หรือแสวงหานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการหาแนวทางเชิงการป้องกันของการเกิดอุบัติเหตุ และนำไปสู่แนวทางการลดความรุนแรงและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

📌คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วันที่ 25 มีนาคม 2565 นักศึกษาคณะ...
25/03/2022

📌คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายศราวุฒิ สุจริตธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แนะนำบทบาทหน้าที่ ภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ ข้อบังคับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 และข้อบังคับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าด้วยจรรยาของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสารและกองพัฒนาระบบติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 131 ปีวันที่ 25 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผ...
25/03/2022

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 131 ปี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 131 ปี ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. พิธีสงฆ์ นำโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป 2. ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรมและร่วมบริจาคทรัพย์เข้ากิจกรรม “หนึ่งการให้ได้สองเท่า” 3. พิธีมอบรางวัล โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ เข้ารับรางวัลดังนี้ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 นางสาวปรียะมาศ ปาปะเก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2564 นางสาววิไลพร ไหลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และรางวัลงานวิจัยดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับถ้วยรางวัล Silver Award จากงาน Thailand Research Expo 2021 ในหัวข้อโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม” และ นายอมรเทพ พลศึก นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทระดับดี ในหัวข้อโครงการ เรื่อง “การศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านคนหาย และศพนิรนาม ภาคประชาสังคมของประเทศไทย”

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “การช่วยเหลือประชาชน ในกระบวนการยุติธรรม ยุคดิจิทัล” โดยมีนางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม นำเสนอผลงานการช่วยเหลือประชาชน ช่วยแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ผ่านแอปพลิเคชัน “อยู่ไหน” (U-NAI) และการติดตามสถานะ การดำเนินงานของสถาบันฯ ผ่าน CIFS E-Service Mobile Application

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423492

เว็บไซต์

http://www.cifs.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จงพยายามค้นหาชาติหน้า เพื่อพบนั้นจงได้ ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก ห้อตะบึงไป ที่นั้นไมม่ีความเกิด สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน เพื่อก้าวไปทั้งหมด ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต โลกอนาคตนั้นไม่มี เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต ที่ไม่มี ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต ไม่มี อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท ความมีเข้าไปไม่ได้ ความมีจึงหลุดพ้นทันท ีณสถานภาพไม่มี สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง เราอันไม่ได้เกิด กำลังเดินทางไกลคืออริยะ ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ มันมาก มีอายุชัยกาลชองวัตถ ุมีอายุขัยกรรม ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป สู่ความสิ้นสุด ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
เรียนท่านผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสักครู่ติดต่อมาเพื่อรับบริการและขอความรู้ในการขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่พูดจากบริการเสียงแข็งแบบแข็งไม่เต็มใจตอบคำถาม แม้ผมจะให้ชื่อและเบอร์โทรของผมในฐานะผู้ติดต่อแล้วยังขอเลขบัตรประชาชนด้วย ซึ่งผมแย้งไปว่าหน่วยงานราชการจะเช็คเลขบัตรประชาชนก็เช็คเองได้ จะเอาเลขบัตรประชาชนไปเพื่ออะไรกัน จึงขอสอบถามท่านผู้อำนวยการว่า หน่วยงานท่านมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สอบถามเลขบัตรประชาชน ผู้ที่ติดต่อม่าขอใช้บริการหรือไม่ด้วยเหตุผลประการใดครับ
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม
วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของพวกเราชาว สนว. ที่ย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 18 ขอให้พวกเราทุกคนได้ภูมิใจในทุกก้าวย่าง ทุกขวบปีที่ผ่านไป เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมาได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ และผมเชื่อว่า พวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งก้อจะส่งผลมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน....ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้พวกเราทุกคนและขอเป็นส่วนนึงที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าอย่างดียิ่งตลอดไปครับ...ขอบคุณครับ ... ผอ.สนว. 3 ตุลาคม 2562...วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงค่าความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
-ชมวีดิโอยินดีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า หลักสูตร ส.นบส.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
ดีใจกับการเพิ่มเติมความรู้จากทีมงานนิติวิทยาศาสตร์
พี่สาวพิการซ้ำซ้อนหายไปประมาณ 35 ปี ถ้าหากเสียชีวิตแล้วจะสามารถสืบหาได้อย่างไรคะ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110 หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/ น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์(ตรวจDNA)ราษฎรผู้ยากไร้อีกก้าวหนึ่งของการได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์
อยากจะมาขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการทำ Kastle meyer ครับ พอดีผมกำลังสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เองครับ โดย มีลำดับขั้นตอนทำดังนี้ครับ 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.1 g รอรีดิวซ์ ผลปรากฏว่า ต้มยังไงก็ไม่รีดิวซ์ครับ ไม่ใสซักที ต้มไป 2.5 ชั่วโมงครับ เลยลองอีกวิธี 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.2 g รอรีดิวซ์ ปรากฏว่ารีดิวซ์แต่ไปทำการทดลองโดยนำสำลีเปื้อนเลือดสัตว์ (ใช้เลือดจากหมูที่ไว้ทำน้ำตกขอมาจากที่ร้านอาหาร) และ หยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ตามด้วยสารเคมีที่เตรียมเอาไว้ปรากฏว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี เลย ไม่เข้าใจครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร เลยมาโพสคำถามไว้ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับแอดมินและท่านผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามครับ