สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร HOTLINE สายด่วน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 02 142 3620 https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH

เปิดเหมือนปกติ

📌How to Outstanding [H2O] EP.4  กับพันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สามารถติดตามรับชมวีดิทั...
17/09/2021
How to Outstanding H2O EP.4

📌How to Outstanding [H2O] EP.4 กับพันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สามารถติดตามรับชมวีดิทัศน์อื่น ๆ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ทาง YouTube : PR CIFS

https://youtu.be/XWocJLNyd_k

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการฐานข้อมูลวัตถุระเบิดอาเซียนครั้งที่ 6 (The 6th Explosives Database Meeting)วันที่ 15 กั...
16/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการฐานข้อมูลวัตถุระเบิดอาเซียนครั้งที่ 6 (The 6th Explosives Database Meeting)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 12.00 - 16.30 น. กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการฐานข้อมูลระเบิดอาเซียนครั้งที่ 6 (The 6th Explosive Database Meeting) จัดโดยเครือข่ายกลุ่ม Trace Evidence Workgroup (TEWG) ภายใต้เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Forensic Science Network: AFSN) โดยมี Institute of Forensic Science (IFS) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค และเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์หาสารประกอบวัตถุระเบิดทางนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศสมาชิกเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย บรูไน และไทย ทั้งนี้นายอุเทน ทองแตง นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Determination of explosives contamination in the environment in southern Thailand และ ดร.แพรว ศุภจริยาวัตร นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี เข้าร่วมนำเสนอความคืบหน้าการจัดทำระบบฐานข้อมูลวัตถุระเบิดอาเซียน และนำเสนอประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของวัตถุระเบิดชนิด Ammonium nitrate ในสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากตู้เซฟนิรภัยของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 256...
15/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากตู้เซฟนิรภัยของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ จากตู้เซฟนิรภัย จำนวน 2 ตู้ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จากกรณี ช่วงระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังร่วมกับ ปปส. - ปปง. - ศรภ. เข้าตรวจค้น 6 จุด เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายใหญ่ภาคเหนือมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ภายในตู้เซฟพบทรัพย์สินประกอบด้วย พระเครื่อง นาฬิกาข้อมือ ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณหลายรายการ พร้อมด้วยซองบรรจุเงินสด 100,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดเก็บวัตถุพยานส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อส่งตรวจพิสูจน์รูปแบบสารพันธุกรรมและตรวจหายาเสพติดต่อไป

📌นิติวิทย์ฯ จัดประชุมจัดทำกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และการพัฒนางานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ....
15/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดประชุมจัดทำกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และการพัฒนางานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานวิจัย กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมจัดทำกรอบแผนด้าน (ววน.) และการพัฒนางานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำกรอบแผนด้าน (ววน.) และการพัฒนางานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ มีความครบถ้วน ตรงประเด็นการวิจัยที่สำคัญของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานผู้ให้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ได้กรอบแผนด้าน (ววน.) โดยจะเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และประกาศใช้ต่อไป

📌นิติวิทย์ฯ ศึกษา ดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ร้อยตำรวจโท ปิยะเชษฐ์ สตันยสุวรรณ ห...
15/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ ศึกษา ดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ร้อยตำรวจโท ปิยะเชษฐ์ สตันยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ทางเคมีและฟิสิกส์ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา โดยมี พันตำรวจตรีหญิง ชนิดาภา ใจอ้าย ให้การต้อนรับและสาธิตการใช้งานเครื่อง Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) สำหรับตรวจสารเสพติดหรือสารประกอบระเบิดจากวัตถุพยานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของทางกลุ่มงานฯ ต่อไป

📝 ลายเซ็น ปัง..ปัง 🔥💁‍♀️วันนี้เรามีคำแนะนำกรณีการเขียน #ลายมือชื่อ หรือ #ลายเซ็น✅ลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ควรเปล...
15/09/2021

📝 ลายเซ็น ปัง..ปัง 🔥
💁‍♀️วันนี้เรามีคำแนะนำกรณีการเขียน #ลายมือชื่อ หรือ #ลายเซ็น

✅ลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ควรเปลี่ยนลายเซ็น
✅ลายเซ็นที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ ควรเขียนเป็นตัวอักษร
✅ลายเซ็นทับซ้อนกัน ควรเขียนใหม่
✅ต้องเซ็นเอกสารครบทุกหน้า

📝 ลายเซ็น ปัง..ปัง 🔥
💁‍♀️วันนี้เรามีคำแนะนำกรณีการเขียน #ลายมือชื่อ หรือ #ลายเซ็น

✅ลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ควรเปลี่ยนลายเซ็น
✅ลายเซ็นที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ ควรเขียนเป็นตัวอักษร
✅ลายเซ็นทับซ้อนกัน ควรเขียนใหม่
✅ต้องเซ็นเอกสารครบทุกหน้า

📌นิติวิทย์ รับมอบหน้ากากอนามัย ที่ป้องกันดวงตาและชุดคลุมปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนภารกิจผ่าชันสูตรศพในสถานการณ์ COVID-19วั...
14/09/2021

📌นิติวิทย์ รับมอบหน้ากากอนามัย ที่ป้องกันดวงตาและชุดคลุมปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนภารกิจผ่าชันสูตรศพในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายแพทย์ศราวุฒิ สุจริตธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาตร์ เป็นผู้รับมอบของบริจาคจาก คุณพรรษวุฒิ วิริยะประภานนท์ ผู้แทนบริษัท TakeIT Solution ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย KF94 ที่ป้องกันดวงตาและชุดคลุมปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการปฎิบัติงานผ่าชันสูตรศพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่มงานนิติพยาธิวิทยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฎิบัติงานเพื่อบริการประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างปลอดภัย

📌นิติวิทย์ รับมอบชุดป้องกันชนิดสวมคลุมทั้งศีรษะ PAPR เพื่อสนับสนุนภารกิจผ่าชันสูตรศพในสถานการณ์ COVID-19วันที่ 13 กันยาย...
14/09/2021

📌นิติวิทย์ รับมอบชุดป้องกันชนิดสวมคลุมทั้งศีรษะ PAPR
เพื่อสนับสนุนภารกิจผ่าชันสูตรศพในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายแพทย์ศราวุฒิ สุจริตธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาตร์ เป็นผู้รับมอบของบริจาคจาก คุณสมภพ เศวตสมภพ กรรมการ บจก. ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) ซึ่งประกอบด้วยชุดป้องกันชนิดสวมคลุมทั้งศีรษะ (PAPR) จำนวน 7 ชุด และจาก บริษัท อาเธน่า กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงาน. ผ่าชันสูตรศพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่มงานนิติพยาธิวิทยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฎิบัติงานเพื่อบริการประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างปลอดภัย

💀 "กระดูกผูกเรื่องราว"  💀💁 แอดมินขอเชิญชวนลูกเพจทุกท่าน เข้าสู่มุม E-Book น่ารู้ กับ "การตรวจวิเคราะห์กระดูกส่วนกะโหลกศร...
13/09/2021

💀 "กระดูกผูกเรื่องราว" 💀

💁 แอดมินขอเชิญชวนลูกเพจทุกท่าน เข้าสู่มุม E-Book น่ารู้ กับ "การตรวจวิเคราะห์กระดูกส่วนกะโหลกศรีษะ" ว่ามีความสำคัญอย่างไรในด้าน #นิติวิทยาศาสตร์
📌การผ่าตัดเปิดกะโหลก
📌บาดแผลที่เกิดจากถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
📌การจัดฟัน การใส่ฟันปลอม เป็นต้น

✨ นอกจากความรู้ที่ท่านจะได้รับแล้ว
🕵เราอยากให้ท่านให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการผ่าตัดศัลยกรรม ประวัติการทำฟัน หรือฟิล์มเอ็กซเรย์ ต่างๆ
❓ทำไมข้อมูลเหล่านี้ถึงได้มีความสำคัญมาก❗️❓
➡️เพราะข้อมูลข้างต้นสามารถเชื่อมโยงระหว่าง #ศพนิรนามที่เป็นกระดูก กับ #บุคคลสูญหาย ได้นั้นเองค่ะ

💀📢กระดูกสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมตามลิงค์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1z9aQzwqQa0Yb0UyXEb3zQgFplfNNDqQH/view?usp=sharing

💀 "กระดูกผูกเรื่องราว" 💀

💁 แอดมินขอเชิญชวนลูกเพจทุกท่าน เข้าสู่มุม E-Book น่ารู้ กับ "การตรวจวิเคราะห์กระดูกส่วนกะโหลกศรีษะ" ว่ามีความสำคัญอย่างไรในด้าน #นิติวิทยาศาสตร์
📌การผ่าตัดเปิดกะโหลก
📌บาดแผลที่เกิดจากถูกทำร้ายด้วยอาวุธ
📌การจัดฟัน การใส่ฟันปลอม เป็นต้น

✨ นอกจากความรู้ที่ท่านจะได้รับแล้ว
🕵เราอยากให้ท่านให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการผ่าตัดศัลยกรรม ประวัติการทำฟัน หรือฟิล์มเอ็กซเรย์ ต่างๆ
❓ทำไมข้อมูลเหล่านี้ถึงได้มีความสำคัญมาก❗️❓
➡️เพราะข้อมูลข้างต้นสามารถเชื่อมโยงระหว่าง #ศพนิรนามที่เป็นกระดูก กับ #บุคคลสูญหาย ได้นั้นเองค่ะ

💀📢กระดูกสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมตามลิงค์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1z9aQzwqQa0Yb0UyXEb3zQgFplfNNDqQH/view?usp=sharing

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุม AFSN Board Meeting 3/2021วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยกา...
08/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุม AFSN Board Meeting 3/2021

วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายแพทย์ศราวุฒิ สุจริตธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริหารเครือข่าย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร Work group ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ กองสารพันธุกรรม กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม AFSN Board Meeting 3/2021 เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดประชุม 13th AFSN Annual Meeting & Symposium 2021 โดยมี Dr. Angeline Yap, Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานและเจ้าภาพในการจัดประชุม

การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและคณะกรรมการ Work group จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ Health Sciences Authority (Singapore), Central Institute of Forensic Science (Thailand), Institute of Forensic Science (People's Republic of China), National Forensic Services (Korea), Department of Chemistry (Malaysia),Forensic Lab, Center of Indonesian National Police (Indonesia), และ Department of Scientific Services (Brunei Darussalam) โดยร่วมกันพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ แห่งเอเชียให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

📌นิติวิทย์ฯ จัดการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคร...
08/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

วันที่ 7 กันยายน 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีพันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมให้แก่คณะผู้ดูงาน

โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดให้มีการศึกษาดูงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ กองสารพันธุกรรม และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

📌How to Outstanding [H2O] EP.3/2 กับนายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์สามารถติดตามรับชมวีดิ...
08/09/2021
How to Outstanding H2O EP.3/2

📌How to Outstanding [H2O] EP.3/2 กับนายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

สามารถติดตามรับชมวีดิทัศน์อื่น ๆ ของสถาบันนิติวทยาศาสตร์ ได้ทาง YouTube : PR CIFS

https://youtu.be/B0Qy_lnyNu4

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมมือภาคีเครือข่ายตรวจสารพันธุกรรมบุคคลแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ...
07/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมมือภาคีเครือข่ายตรวจสารพันธุกรรมบุคคลแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอวังหิน ที่ว่าการอำเภอศรีสะเกษ ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมจากบุคคลเพื่อนำผลเป็นหลักประกอบการดำเนินการทางทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี และที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ตามกิจกรรมทางการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริการจากภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำและอำนวยความุติธรรมแก่ประชาชน ในครั้งนี้มีประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ารับการจัดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน ๑๘๑ ราย

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนา “การจัดการความรู้” (KM DAY)วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์...
07/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนา “การจัดการความรู้” (KM DAY)

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา “การจัดการความรู้” (KM DAY) พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) วัตถุประสงค์ในการจัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะได้รับความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานและปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์สังกัดกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงกองต่าง ๆ ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน รวม ๘๐ คน

การจัดบรรยายครั้งนี้ มีวิทยากรจากกลุ่มงานภายใต้สังกัดกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ
๑. สัญญาน่าฉงน
๒. A Comparison of Usable Latent Fingerprints in Dust : Electrostatic Dust Print Lifter Versus Magna Powder ๓. แสงซินโครตรอนกับงานวิทยาศาสตร์
๔. E-sign ep.๒
๕. “ผม” ติดยา
๖. สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “เส้นใย”

📌นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศ...
07/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว
การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดนโยบายข้อคำสั่งการของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และติดตามการดำเนินการตามมติข้อคำสั่งการภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๘ อาคารัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมตรวจค้นสารเสพติด (ยาไอซ์) รวม 30 กระสอบ ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 1 ...
06/09/2021

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมตรวจค้นสารเสพติด (ยาไอซ์) รวม 30 กระสอบ ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ปปส.ภาค 9 ร่วมดำเนินการตรวจค้นในพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จากการตรวจสอบพบว่า รถยนต์กระบะซึ่งจอดบริเวณโรงจอดรถ ได้ซุกซ่อนวัตถุต้องสงสัยเป็นเกร็ดสีขาว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็น สารเสพติด (ยาไอซ์) จำนวน 16 กระสอบ ในเวลาต่อมาได้รับการประสานว่าพบกระสอบบรรจุวัตถุต้องสงสัยอีกจำนวน 14 กระสอบ อยู่บริเวณสวนหลังบ้านที่เข้าตรวจค้น รวมพบยาไอซ์ จำนวน 30 กระสอบ จึงทำการตรวจพิสูจน์ทราบ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ สืบเนื่องจากแผนยุทธการสยบไพรี 64/15 (สยบนักค้าแดนใต้) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 2 กันยายน 2564

📌นิติวิทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔วันที...
06/09/2021

📌นิติวิทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ ตุ่นคำแดง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม
การประชุมดังกล่าว จัดเพื่อแจ้งคำสั่งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ และรายการตัวชี้วัด KPI basket (ของสำนักงาน ก.พ.ร.) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือการพิจารณาความเหมาะสมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม และของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกด้วย

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย APMLAเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดร.แพทย์หญิงปานใจ  โวหารดี ผู้อำนวย...
31/08/2021

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย APMLA

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดร.แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และรองประธานเครือข่าย Asia-Pacific Medico-Legal Agencies (APMLA) Network พร้อมด้วย นายแพทย์ศราวุฒิ สุจริตธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย APMLA ร่วมกับกรรมการบริหารจากประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย และผู้จัดการฝ่ายนิติเวชศาสตร์ประจำภูมิภาคของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อวางแผนการจัดงานประชุมประจำปีเครือข่าย ในปี พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะจัดประชุมประจำปี

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย APMLA

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดร.แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และรองประธานเครือข่าย Asia-Pacific Medico-Legal Agencies (APMLA) Network พร้อมด้วย นายแพทย์ศราวุฒิ สุจริตธรรม ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย APMLA ร่วมกับกรรมการบริหารจากประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย และผู้จัดการฝ่ายนิติเวชศาสตร์ประจำภูมิภาคของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อวางแผนการจัดงานประชุมประจำปีเครือข่าย ในปี พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะจัดประชุมประจำปี

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

รถโดยสารประจำทางสาย 51,52,66,166,356

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คลิกเลย https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423492

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จงพยายามค้นหาชาติหน้า เพื่อพบนั้นจงได้ ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก ห้อตะบึงไป ที่นั้นไมม่ีความเกิด สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน เพื่อก้าวไปทั้งหมด ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต โลกอนาคตนั้นไม่มี เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต ที่ไม่มี ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต ไม่มี อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท ความมีเข้าไปไม่ได้ ความมีจึงหลุดพ้นทันท ีณสถานภาพไม่มี สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง เราอันไม่ได้เกิด กำลังเดินทางไกลคืออริยะ ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ มันมาก มีอายุชัยกาลชองวัตถ ุมีอายุขัยกรรม ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป สู่ความสิ้นสุด ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
เรียนท่านผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสักครู่ติดต่อมาเพื่อรับบริการและขอความรู้ในการขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่พูดจากบริการเสียงแข็งแบบแข็งไม่เต็มใจตอบคำถาม แม้ผมจะให้ชื่อและเบอร์โทรของผมในฐานะผู้ติดต่อแล้วยังขอเลขบัตรประชาชนด้วย ซึ่งผมแย้งไปว่าหน่วยงานราชการจะเช็คเลขบัตรประชาชนก็เช็คเองได้ จะเอาเลขบัตรประชาชนไปเพื่ออะไรกัน จึงขอสอบถามท่านผู้อำนวยการว่า หน่วยงานท่านมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สอบถามเลขบัตรประชาชน ผู้ที่ติดต่อม่าขอใช้บริการหรือไม่ด้วยเหตุผลประการใดครับ
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม
วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของพวกเราชาว สนว. ที่ย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 18 ขอให้พวกเราทุกคนได้ภูมิใจในทุกก้าวย่าง ทุกขวบปีที่ผ่านไป เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมาได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ และผมเชื่อว่า พวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งก้อจะส่งผลมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน....ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้พวกเราทุกคนและขอเป็นส่วนนึงที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าอย่างดียิ่งตลอดไปครับ...ขอบคุณครับ ... ผอ.สนว. 3 ตุลาคม 2562...วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงค่าความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
-ชมวีดิโอยินดีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า หลักสูตร ส.นบส.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
ดีใจกับการเพิ่มเติมความรู้จากทีมงานนิติวิทยาศาสตร์
พี่สาวพิการซ้ำซ้อนหายไปประมาณ 35 ปี ถ้าหากเสียชีวิตแล้วจะสามารถสืบหาได้อย่างไรคะ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110 หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/ น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์(ตรวจDNA)ราษฎรผู้ยากไร้อีกก้าวหนึ่งของการได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์
อยากจะมาขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการทำ Kastle meyer ครับ พอดีผมกำลังสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เองครับ โดย มีลำดับขั้นตอนทำดังนี้ครับ 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.1 g รอรีดิวซ์ ผลปรากฏว่า ต้มยังไงก็ไม่รีดิวซ์ครับ ไม่ใสซักที ต้มไป 2.5 ชั่วโมงครับ เลยลองอีกวิธี 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.2 g รอรีดิวซ์ ปรากฏว่ารีดิวซ์แต่ไปทำการทดลองโดยนำสำลีเปื้อนเลือดสัตว์ (ใช้เลือดจากหมูที่ไว้ทำน้ำตกขอมาจากที่ร้านอาหาร) และ หยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ตามด้วยสารเคมีที่เตรียมเอาไว้ปรากฏว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี เลย ไม่เข้าใจครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร เลยมาโพสคำถามไว้ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับแอดมินและท่านผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามครับ