สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มืออาชีพ เป็นกลาง วางใจได้
สอบถามการขอรับบริการ โทร. 02 142 2646
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 142 3492 https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH
(5)

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม และนางศรีทัศน์ จักร์แสน นักนิติวิทยาศา...
27/10/2022

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม และนางศรีทัศน์ จักร์แสน นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้นำบุคลากรกองสารพันธุกรรม เข้าดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับดำเนินการโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศซึ่งมีผู้ต้องขังที่ต้องจัดเก็บสารพันธุกรรม 2 วันทำการ จำนวนทั้งหมด 562 ราย จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 18,000 ราย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายปรีชา ศิริเงินยวง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติจิตเวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...
27/10/2022

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายปรีชา ศิริเงินยวง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติจิตเวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติจิตเวช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการปรับตัวเข้ากับสังคม การสร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ และภาวะความเครียด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 ราย ภายใต้กิจกรรมเสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด รุ่นที่ 1/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

มื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาส...
25/10/2022

มื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในนามกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง...
21/10/2022

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกปฏิบัติงาน จำนว...
20/10/2022

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกปฏิบัติงาน จำนวน 2 คดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของพนักงานสอบสวน และอำนวยความยุติธรรม ดังนี้
1. เวลาประมาณ 10.20 น. ในพื้นที่ สภ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากกรณีตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนเเละทิศทางการเฉี่ยวชน ระหว่าง รถกระบะ จำนวน 2 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเศษสีของรถทั้ง 3 คันดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ร่องรอยและทิศทางการเฉี่ยวชน
2. เวลาประมาณ 00.10 น. ในพื้นที่ สภ.สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 2 คัน เฉี่ยวชนกัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย บริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี ฝั่งมุ่งหน้าไปเเยกบ้านกลาง

 #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนามประเทศไทย ซึ่งรว...
20/10/2022

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนามประเทศไทย ซึ่งรวมข้อมูลประกาศติดตามคนหาย การตรวจสอบกับคนนิรนาม และศพนิรนาม ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลแล้วกว่า 1 หมื่นราย คาดหวังให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามคนหายทำงานได้ครบวงจร

ข่าว 3 มิติ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกปฏิบัติงาน จำนวน 4 ค...
19/10/2022

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกปฏิบัติงาน จำนวน 4 คดี เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานสอบสวน และอำนวยความยุติธรรม ดังนี้
1. เวลาประมาณ 11.10 น. ในพื้นที่ สภ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากกรณีพบศพชายวัยกลางคนเสียชีวิตในห้องพัก สภาพเน่า ภายในอาคารบ้านเอื้ออาทรบ้านฉาง
2. เวลาประมาณ 19.23 น. ในพื้นที่ สภ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากกรณีอุบัติเหตุจราจร รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่บนถนน เป็นเหตุให้คนขับ รถจักรยานยนต์ เสียชีวิต บริเวณถนนนครอินทร์ฝั่งมุ่งหน้าไปแยกติวานนท์
3. เวลาประมาณ 19.28 น. ในพื้นที่ สภ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากกรณีพบศพหญิงวัยกลางคนเสียชีวิตในห้องพัก จากการผูกคอ ภายใน รพ.บำราศนราดูร
4. เวลาประมาณ 21.15 น. ในพื้นที่ สภ.สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี จากกรณีอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ชนกัน 4 คัน บริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี ฝั่งมุ่งหน้าไปรังสิต ป็นเหตุให้คนขับรถกระบะดังกล่าวเสียชีวิต

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดห้วยไส้ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิท...
19/10/2022

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดห้วยไส้ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ กองสารพันธุกรรม กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมบุคคล ตามโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการตรวจประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ ๑๔ อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันนี้ เป็นวันที่ ๒ มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๑๑ อำเภอ ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอหางดง อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง และอำเภอสะเมิง รวมผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม ๑๑๗ ราย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ได้ออกปฏิบัติงานเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ในพื้นท...
18/10/2022

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ได้ออกปฏิบัติงานเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากกรณีตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชน จำนวน 2 กรณี รถได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การแพ...
18/10/2022

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมบุคคล ตามโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการตรวจประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ ๑๔ อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมซึ่งประสบปัญหาค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกและเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยตรวจสารพันธุกรรมให้กับบุคคลผู้ผ่านการพิจารณาจากสำนักทะเบียนพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม ๑๓๓ ราย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 16.07 น. กลุ่มปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีผู้เสียชีวิตจาก...
17/10/2022

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 16.07 น. กลุ่มปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีผู้เสียชีวิตจากการถูกอาวุธปืนยิง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คน พื้นที่ : สภ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บริเวณหน้าร้านมัสแตงเครื่องหนัง ใกล้จุดกลับรถใต้สะพานปทุมธานี 2 ม.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ฝั่งมุ่งหน้าไปสะพานปทุมธานี 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

เวลา 18.32 น. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ กรณีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถกระบะบรรทุก เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุ จำนวน 1 ราย พื้นที่ : สภ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3015 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในว...
13/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม

13/10/2022

🟡 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 🟡
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

11/10/2022

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
📌ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
📌ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
📌ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
📌ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
📌ตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาศพ

📝สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2565
ผ่านทาง https://cifs.thaijobjob.com/

📑สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
https://www.cifs.go.th/index.php หน้าหลัก -->> รับสมัครงาน/สรรหาเจ้าหน้าที่

 #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้...
10/10/2022

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก พ.ศ. ....
🗓ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2565
🌐ที่เว็บไซต์ https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTEzMERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
🎥โดยท่านสามารถรับชมข้อมูล (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้ที่ https://youtu.be/sMx-aUfOgH8

📌เพื่อให้มีกฎหมายซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก และคุ้มครองข้อมูลสารพันธุกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ระบบกลางทางกฎหมาย

 #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์ (ร่าง) พระราชบัญญัติฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุ...
10/10/2022

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์ (ร่าง) พระราชบัญญัติฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก พ.ศ. ....

#ร่างกฎหมาย

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 7 ตุลา...
10/10/2022

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้รับฟังการรายงานภารกิจ และผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการให้บริการและมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมการรับมอบงานในหน้าที่ราชการ และมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 ตุลาค...
10/10/2022

นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมการรับมอบงานในหน้าที่ราชการ และมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการรับมอบงานในหน้าที่ราชการ และมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงาน ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ และผ่านระบบ VDO Conference

ผอ. #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผย ผลตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมแม่นยำ วิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังได้
08/10/2022

ผอ. #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผย ผลตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมแม่นยำ วิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังได้

วันนี้ (7 ต.ค.65) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยว่า ปัจจุบันวิธีการตรวจหาสารเสพติดใน....

 #สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์  #กราดยิงศูนย์พัฒนาเด...
07/10/2022

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ #กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอความร่วมมือทุกท่านงดการเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิต และหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคม

นิติวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กรมพินิจและคุ้มครอ...
06/10/2022

นิติวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น. พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมบริจาคในนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำเงินเข้าโครงการหนึ่งการให้ได้สองเท่าของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและบริจาคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 20 ปี

นิติวิทย์ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครบรอบปีที่ 20วันที่ 3 ตุลาคม 2565 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ที่...
03/10/2022

นิติวิทย์ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครบรอบปีที่ 20 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถง ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นิติวิทย์ฯ จัดประชุมส่งมอบงานในหน้าที่ราชการวันที่ 30 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบัน...
30/09/2022

นิติวิทย์ฯ จัดประชุมส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามเอกสารส่งมอบงานในหน้าที่ราชการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามรับมอบ ทั้งนี้ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการส่งมอบงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นิติวิทย์ฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกด้วยการติดแถบสะท้อนแสงวันที่ 29 กันยายน 2565...
29/09/2022

นิติวิทย์ฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกด้วยการติดแถบสะท้อนแสง

วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และนายกณิก เฉลิมพักตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกด้วยการติดแถบสะท้อนแสง ภายใต้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับผู้แทนจาก ศวปถ. ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท 3M อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหามาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายยานพาหนะขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในจังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวนี้ ในจังหวัดนนทบุรีสำหรับปีงบประมาณหน้าต่อไป

นิติวิทย์ฯ เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติพันธุศาสตร์วันที่ 28 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยกา...
28/09/2022

นิติวิทย์ฯ เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติพันธุศาสตร์

วันที่ 28 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติพันธุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องตรวจวิเคราะห์และตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (ห้องลูกข่าย) ณ กองสารพันธุกรรม ชั้น 18 อาคารสุขประพฤติ (RNC) ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ นี้ว่า เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการสร้างภาคีเครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและผู้ขอรับบริการ

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”วันที่ 27 กันยายน 2565 กรมราชทัณฑ์ จัดกิจ...
28/09/2022

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 กันยายน 2565 กรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกรมราชทัณฑ์ โดยมี เจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.ศราวุธ ตุ่นคำแดง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดบางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565วันที่ 28 กันยายน 256...
28/09/2022

นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วม

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

27/09/2022

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนองานวิจัย "โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย"

นิติวิทย์ ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม...
27/09/2022

นิติวิทย์ ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนามและเบาะแสในการติดตามด้วยแอปพลิเคชัน “อยู่ไหน”

วันที่ 26 กันยายน 2565 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม นำโดย นางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ลงพื้นที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แกนนำยุติธรรมชุมชนในการแจ้งคนหาย และเบาะแสในการติดตามคนหาย ด้วยแอปพลิเคชัน “U-NAI, อยู่ไหน” ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมทั้งประสานเครือข่ายฯ ในพื้นที่ เป็นแกนนำยุติธรรมชุมชน รวมทั้งสิ้น 31 ราย

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ ในการแจ้งคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และเบาะแสในการติดตามด้วยแอปพลิเคชัน “อยู่ไหน” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งคนหายได้ด้วยตนเองผ่านมือถือ รวมถึงการนำไปถ่ายทอดต่อคนในชุมชน เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแส เป็นการขยายโอกาสในการติดตามคนหายให้มากขึ้น โครงการนี้เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงรุกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการให้บริการงานยุติธรรมสู่ภาคประชาชน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564 อีกด้วย

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการตรวจและปิดเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน (Protocols) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในการดำเนินคดีค้ามนุษย...
26/09/2022

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการตรวจและปิดเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน (Protocols) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์

เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2565 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสาวอมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการตรวจและปิดเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน (Protocols) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ จัดโดยสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ หน่วยงาน Operation Underground Railroad (OUR) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐ อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดทำร่างดังกล่าวมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ปี ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ โดยมอบหมายให้ นางสาวภัทรรัตน์ หอมกระจ่าง นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เข้าร่วมจัดทำร่าง และมอบหมายให้ นางสาวดวงสมร ชูดีจันทร์ รับผิดชอบข้อเสนอแนะ และนางสาวอมรรัตน์ เล็กวิชัย เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในเชิงวิชาการในส่วนที่ถูกมอบหมายทั้งหมดเพื่อปิดเล่มคู่มือดังกล่าว หลังจากนี้คู่มือนี้จะถูกประกาศใช้ผ่านสำนักงานอัยการสูงสุด และจักเผยแพร่ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป

นิติวิทย์ฯ ร่วมจัดทำสาระความรู้ "คนไทยปลอดภัยจากภัยจักรยานยนต์"วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกอง...
23/09/2022

นิติวิทย์ฯ ร่วมจัดทำสาระความรู้ "คนไทยปลอดภัยจากภัยจักรยานยนต์"

วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และนายกณิก เฉลิมพักตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำสาระความรู้ "คนไทยปลอดภัย ฃจากภัยจักรยานยนต์" ในโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย ภายใต้มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอข้อมูลและอภิปรายร่วมกับผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจาก 30 หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการให้ความรู้สำหรับ 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. คนเดินถนน 2. คนขับขี่จักรยานยนต์ 3. คนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ 4. คนซื้อรถจักรยานยนต์ 5. คนขับขี่/ใช้ยานพาหนะ

นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการภารกิจการติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 2/2565วันพฤหัสบดีที่ 22...
23/09/2022

นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการภารกิจการติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการภารกิจการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในภารกิจการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม เข้าร่วมการประชุมและมีนางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการติดตามคนหายและเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม รวมถึงการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับภาคประชาสังคมกรณีติดตามคนหายเพื่อการตรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลศพนิรนามและแนวทางการติดตามญาติของศพนิรนามที่สามารถตรวจพิสูจน์ระบุบุคคลได้ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ดำเนินการศึกษาแนวทางดังกล่าวเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบของการปฏิบัติต่อไป มติที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ในวาระต่อไป เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนหลังเหตุระเบิดและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Post Blast and Scientific E...
22/09/2022

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนหลังเหตุระเบิดและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Post Blast and Scientific Exchange Conference)

เมื่อวันที่ 12-20 กันยายน 2565 นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิชชุดา วิชยานฤพล นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี และ นางทัสสมนต์ คงอยู่ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Post Blast and Scientific Exchange Conference ซึ่งจัดโดยสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) ร่วมกับศูนย์วิเคราะห์อุปกรณ์ระเบิดภาคพื้นดินสหรัฐอเมริกา (TEDAC) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ และการบังคับใช้กฎหมาย (INL)

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 33 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด จากกองกำกับการเก็บกู้ และตรวจสอบวัตถุระเบิด กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 และนักนิติวิทยาศาสตร์ จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากรของหน่วยงานศูนย์วิเคราะห์อุปกรณ์ระเบิดภาคพื้นดินสหรัฐอเมริกา (Terrorist Explosive Device Analytical Center, TEDAC) สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) ให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุภายหลังการระเบิด การจัดเก็บพยานหลักฐาน การวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและสังคม โดยระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

นิติวิทย์ฯ ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมวันที่ 21 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงย...
22/09/2022

นิติวิทย์ฯ ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับพันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม

โดยผลงานกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีหลากหลายด้าน อาทิ การแก้ปัญหาประชาชนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร การตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อการเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด หรือการกลับไปเสพซ้ำ และช่วยในการวางแผน บำบัด ฟื้นฟูผู้ที่เคยติดยาไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงการติดตามคนหาย คนนิรนาม และการพิสูจน์ศพนิรนาม ฯลฯ

นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 21...
22/09/2022

นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายกณิก เฉลิมพักตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ video conference ร่วมกับคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดนนทบุรี สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โดยสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในเดือน สิงหาคม 2565 มีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต 17 ราย เป็นกรณีที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และให้บริการชันสูตรศพในสถานที่เกิดเหตุ จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ผู้แทนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเท็จจริงประกอบอุบัติเหตุในแต่ละราย พร้อมเสนอให้มีการติดตามควบคุมการจราจรในบริเวณจุดเสี่ยงเดิมของจังหวัดนนทบุรี คือ บริเวณทางโค้งขาขึ้นสะพานพระราม 4 บริเวณด้านหน้าห้างเมเจอร์ ปากเกร็ด ดังปรากฏพบอุบัติเหตุเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพการจราจรในบริเวณดังกล่าวกลับมาหนาแน่นเท่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิด ร่วมกับการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าในบริเวณช่วงทางขึ้นสะพานเริ่มใกล้เสร็จจึงมีการเปิดช่องทางจราจร ส่งผลให้มีการใช้ความเร็วในช่วงทางขึ้นสะพานมากขึ้น และได้เสนอให้มีการเพิ่มจุดเสี่ยงใหม่ของจังหวัดนนทบุรี คือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลไทรน้อย จากการพบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน 2565 เดือนสิงหาคม 2565 และ เดือนเมษายน 2563 ซึ่งเข้าเกณฑ์พิจารณาจุดเสี่ยงคือ เป็นบริเวณเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 3 ครั้งภายในช่วงเวลา 3 ปี

นิติวิทย์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค...
22/09/2022

นิติวิทย์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ เป็นประธานอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์” บรรยายโดยวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการในการให้บริการเชิงรุกเชื่อมโยงข้อมูล สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่ศูนย์บริการร่วมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการหลักสี่ และงานนิติพยาธิ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด หรือภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฏหลักฐานว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือวันที่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุด

นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)วันที่ 21 กันยายน 2...
21/09/2022

นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 21 กันยายน 2565 พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร และผ่านระบบออนไลน์

นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วันที...
21/09/2022

นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนละวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีและการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 40 ราย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565วันที่ 19 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ...
21/09/2022

นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม 1) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

21/09/2022

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423492

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จงพยายามค้นหาชาติหน้า
เพื่อพบนั้นจงได้
ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก
ห้อตะบึงไป
ที่นั้นไมม่ีความเกิด
สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี
แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน
เพื่อก้าวไปทั้งหมด
ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ
ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต
โลกอนาคตนั้นไม่มี
เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต
ที่ไม่มี
ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต
ไม่มี
อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท
ความมีเข้าไปไม่ได้
ความมีจึงหลุดพ้นทันท
ีณสถานภาพไม่มี
สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง
เราอันไม่ได้เกิด
กำลังเดินทางไกลคืออริยะ
ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ
มันมาก
มีอายุชัยกาลชองวัตถ
ุมีอายุขัยกรรม
ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป
สู่ความสิ้นสุด
ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
เรียนท่านผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสักครู่ติดต่อมาเพื่อรับบริการและขอความรู้ในการขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่พูดจากบริการเสียงแข็งแบบแข็งไม่เต็มใจตอบคำถาม แม้ผมจะให้ชื่อและเบอร์โทรของผมในฐานะผู้ติดต่อแล้วยังขอเลขบัตรประชาชนด้วย ซึ่งผมแย้งไปว่าหน่วยงานราชการจะเช็คเลขบัตรประชาชนก็เช็คเองได้ จะเอาเลขบัตรประชาชนไปเพื่ออะไรกัน
จึงขอสอบถามท่านผู้อำนวยการว่า หน่วยงานท่านมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สอบถามเลขบัตรประชาชน ผู้ที่ติดต่อม่าขอใช้บริการหรือไม่ด้วยเหตุผลประการใดครับ
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่
ความชื้น..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย..
สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม
วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของพวกเราชาว สนว. ที่ย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 18 ขอให้พวกเราทุกคนได้ภูมิใจในทุกก้าวย่าง ทุกขวบปีที่ผ่านไป เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมาได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ และผมเชื่อว่า พวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งก้อจะส่งผลมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน....ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้พวกเราทุกคนและขอเป็นส่วนนึงที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าอย่างดียิ่งตลอดไปครับ...ขอบคุณครับ ... ผอ.สนว. 3 ตุลาคม 2562...วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงค่าความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
-ชมวีดิโอยินดีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า
หลักสูตร ส.นบส.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
ดีใจกับการเพิ่มเติมความรู้จากทีมงานนิติวิทยาศาสตร์
พี่สาวพิการซ้ำซ้อนหายไปประมาณ 35 ปี ถ้าหากเสียชีวิตแล้วจะสามารถสืบหาได้อย่างไรคะ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110
หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/
น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์(ตรวจDNA)ราษฎรผู้ยากไร้อีกก้าวหนึ่งของการได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์
อยากจะมาขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการทำ Kastle meyer ครับ พอดีผมกำลังสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เองครับ โดย มีลำดับขั้นตอนทำดังนี้ครับ
1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม
2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v
3. ต้ม
4. ใส่ Zn 0.1 g รอรีดิวซ์
ผลปรากฏว่า ต้มยังไงก็ไม่รีดิวซ์ครับ ไม่ใสซักที ต้มไป 2.5 ชั่วโมงครับ
เลยลองอีกวิธี
1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม
2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v
3. ต้ม
4. ใส่ Zn 0.2 g รอรีดิวซ์
ปรากฏว่ารีดิวซ์แต่ไปทำการทดลองโดยนำสำลีเปื้อนเลือดสัตว์ (ใช้เลือดจากหมูที่ไว้ทำน้ำตกขอมาจากที่ร้านอาหาร) และ หยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ตามด้วยสารเคมีที่เตรียมเอาไว้ปรากฏว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี เลย ไม่เข้าใจครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร เลยมาโพสคำถามไว้ขอความรู้หน่อยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับแอดมินและท่านผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามครับ
#}