กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว กองคลัง-งานการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดเหมือนปกติ

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมรอบจัดส่งประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564**นักศึกษาตามรายชื่อดัง...
10/11/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และถวายพานพุ...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฎิบัติงานกองค...
10/11/2021

ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฎิบัติงานกองคลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการทบทวนแผนการปฏิบัติงานกองคลัง ลำดับต่อมาผู้อำนวยการกองคลัง นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานภาระงาน (JD) ของแต่ละฝ่ายให้แก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรม และในวันที่สองได้รับการบรรยายพิเศษจาก ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายชำนิ นิลอรุณ ในหัวข้อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ณ รัตนบุรีโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี

✨ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นเอกสารกู้ กรอ. , กยศ. ✨
04/11/2021

✨ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นเอกสารกู้ กรอ. , กยศ. ✨

✨ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นเอกสารกู้ กรอ. , กยศ. ✨

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมรอบจัดส่งประจำวันที่ 2 และ 4 พฤศจิกายน 2564**นักศึกษาตามรายช...
04/11/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 2 และ 4 พฤศจิกายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

🌟🌟ขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ของฝ่ายการเงิน มรภ.สวนสุนันทา🌟🌟 ⚡สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่อขอทำรายการต่อไปนี้⚡1. นักศึกษา...
02/11/2021

🌟🌟ขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ของฝ่ายการเงิน มรภ.สวนสุนันทา🌟🌟

⚡สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่อขอทำรายการต่อไปนี้⚡
1. นักศึกษาที่ต้องการชำระค่าเทอมล่าช้า (เทอม 1/64 ไม่ต้องมีบันทึก)
2. นักศึกษาที่ต้องการชำระค่ารักษาสภาพ
3. นักศึกษาที่ต้องการชำระค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบเสร็จใหม่

🔥ลิ้งค์แบบฟอร์มต่างๆในการดำเนินการ🔥
1. แบบฟอร์มสำหรับแจ้งการชำระเงิน
https://docs.google.com/forms/d/1uiYHLOolaZBuDxpEujaqmtZq9Kbn59fLD6VPJlJnnkM/viewform?edit_requested=true

2. แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสภาพ
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/ziergfyu.pdf

3. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (สำหรับขอสำเนาใบเสร็จใหม่)
http://203.209.82.136/finance/useruploads/files/20210709/9d562f96aa6dea1bf551373124b5159b2cdb56b8.pdf

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมรอบจัดส่งประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล...
20/10/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม รอบจัดส่งประจำวันที่ 29 กันยายน- 18 ตุลาคม 2564**นักศึกษาตา...
19/10/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 29 กันยายน- 18 ตุลาคม 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

งานการเงิน-รับเช็ค one stop service ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08...
18/10/2021

งานการเงิน-รับเช็ค one stop service ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 เป็นต้นไป เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน 🔻กรณี : นักศึกษารหัส 62 ชำระเกิน 500 บาท **โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดั...
11/10/2021

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน
🔻กรณี : นักศึกษารหัส 62 ชำระเกิน 500 บาท
**โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืนตามลิงค์ที่แนบ (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564)
👉🏻https://forms.gle/ZactYQX29ZfVWnbFA
💥หลังจากนั้นจะทำเรื่องคืนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่นักศึกษาผูกไว้กับบัตรประชาชนเท่านั้น💥

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรของกองคลัง เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นางจ...
06/10/2021

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรของกองคลัง เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ซึ่งได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรของกองคลัง เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ซึ่งได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานของกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีม...
05/10/2021

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานของกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบแจกันดอกไม้แด่ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานของกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบแจกันดอกไม้แด่ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานของกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีม...
05/10/2021

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานของกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบของขวัญแด่ นายชำนิ นิลอรุณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานของกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบของขวัญแด่ นายชำนิ นิลอรุณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
30/09/2021

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรของกองคลังร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ นางจุณีรั...
30/09/2021

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรของกองคลังร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคุณกนกริณดา ผาฤพล บุคลากรของกองคลังที่เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 23-26 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 28 กันยายน 2564**...
28/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 23-26 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 28 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 23-26 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 28 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 18 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 23 กันยายน 2564**นัก...
23/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 18 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 23 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 18 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 23 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 17 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 22 กันยายน 2564**นัก...
21/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 17 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 16 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 กันยายน 2564**นัก...
21/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 16 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 15 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 กันยายน 2564**นัก...
18/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 15 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 14 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 กันยายน 2564**นัก...
17/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 14 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 13 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 15-16 กันยายน 2564**...
17/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 13 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 15-16 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพ...
16/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ ๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ ๔

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 9 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 13 กันยายน 2564**นักศ...
11/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 9 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 13 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 9 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 13 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 8 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 10 กันยายน 2564**นักศ...
10/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 8 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 10 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 8 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 10 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 7 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 9 กันยายน 2564**นักศึ...
09/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 7 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 9 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 2-6 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 8 กันยายน 2564**นัก...
08/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 2-6 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 8 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 30-31 ส.ค. ,1-2 ก.ย.64รอบจัดส่งประจำวันที่ 7 กันยา...
07/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในวันที่ 30-31 ส.ค. ,1-2 ก.ย.64
รอบจัดส่งประจำวันที่ 7 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลความถูก...
06/09/2021

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 กันยายน 2564
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม รอบจัดส่งประจำวันที่ 6 กันยายน 2564**นักศึกษาตามรายชื่อดังก...
06/09/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

วันที่ 3 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น. ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณราย...
04/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย รอบวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิ...
02/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย รอบวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย รอบวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินว...
27/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย รอบวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2564
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม รอบจัดส่งประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564**นักศึกษาตามรายชื่อดัง...
27/08/2021

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

รายชื่อนักศึกษาที่ขอใบเสร็จรับเงินและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
รอบจัดส่งประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564
**นักศึกษาตามรายชื่อดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไป ที่ลิงค์ https://track.thailandpost.co.th

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์...
26/08/2021

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา"

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา"

ที่อยู่

อู่ทองนอก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621601163

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การคืนเงินค่าเทอม 50% ที่ยังคืนไม่ครบให้กับคนที่จ่ายไปก่อนแล้วเมื่อไหร่คืนหรอคะ เรียนจะจบเทอมแล้วค่ะ จนจะต้องจ่ายเงินค่าเทอมรอบใหม่แล้ว 😓😢
รับสายบ้างเถอะค่ะ !!!!! หน่วยกิตมีปัญหา คนอื่นลงได้หมด อินบ็อคเพจทักไปนานมากก็ไม่ตอบต้องให้เต็มก่อนใช่มั้ยคะ ถึงจะมาแก้ปัญหาตามทีหลัง แย่มากแย่สุดๆ
พูดไม่ทันจบตัดสายทิ้งนี่คือการบริหารของมอหรอคะ