Clicky

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว กองคลัง-งานการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภ?

เปิดเหมือนปกติ

👉ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิตแบบ Online (รอบ 2/2565)ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน 1/2565 สำหรับนักศึกษาระดับบั...
25/10/2022

👉ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิตแบบ Online (รอบ 2/2565)
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน 1/2565
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี

🌐 www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา​
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🌐 www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว🌐 www.ssru.ac.th #สวนสุนันทา​  #มหาวิทยา...
23/10/2022

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌐 www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา​
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🌐 www.finance.ssru.ac.th
facebook กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ขอให้นักศ...
17/10/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 21 ตุลาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
*** 📮จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ
****🚦หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังจากชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไปเดือนละครั้งค่ะ

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่...
10/10/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ
****🚦หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังจากชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไปเดือนละครั้งค่ะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.มาธุส...
07/10/2022

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.มาธุสร แข็งขัน เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

#กองคลัง
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th
www.finance.ssru.ac.th

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังเข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชลภ...
05/10/2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังเข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#กองคลัง
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th
www.finance.ssru.ac.th

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 รอบตั้งแ...
04/10/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 รอบตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
*** 📮จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ
****🚦หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังจากชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไปเดือนละครั้งค่ะ

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ขอให้นัก...
27/09/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 16 กันยายน 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 7 ตุลาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
*** 📮จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ
****🚦หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังจากชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไปเดือนละครั้งค่ะ

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 30  กันยายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิน...
27/09/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 30 กันยายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

26/09/2022
26/09/2022
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บั...
23/09/2022

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2565

#กองคลัง
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th
www.finance.ssru.ac.th

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 16  กันยายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิน...
13/09/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 16 กันยายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2565
🔔 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในรอบที่ 7/2564 (ตกค้าง) ที่ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

📌 การนัดหมายบัณทิต 👨‍🎓👩‍🎓รอบแรก (เช้า)📌1. นัดตรวจ ATK เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 - 07.00 น. ณ หอประชุมปิ่นเกลียว ( หมายเลข 4...
07/09/2022

📌 การนัดหมายบัณทิต 👨‍🎓👩‍🎓

รอบแรก (เช้า)📌
1. นัดตรวจ ATK เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 - 07.00 น. ณ หอประชุมปิ่นเกลียว ( หมายเลข 4🛑 ) อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

2. รายงานตัวและตรวจเครื่องแต่งกาย 07.00 น. ที่โดมจุดรายงานตัว (หมายเลข 3🛑)

3. เดินแถวเข้าหอประชุมสิริวรปัญญา (หมายเลข 1🛑) เวลา 08.00 น.

รอบสอง(บ่าย)📌
1. นัดตรวจ ATK เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.30 น. ณ หอประชุมปิ่นเกลียว
( หมายเลข 4🛑) อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

2. รายงานตัวและตรวจเครื่องแต่งกาย 12.00 น. ที่โดมจุดรายงานตัว (หมายเลข 3🛑)

3. เดินแถวเข้าหอประชุมสิริวรปัญญา (หมายเลข 1🛑) เวลา 12.30 น.

🌐 http://sdd.ssru.ac.th
🌐 https://twitter.com/sddssru
🌐 http://ssru.ac.th


#สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางข้อมูล ทางกองคลังขอเปลี่ยนวันที่นักศึกษาจะได้รับค่าประกันของเสียหายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เป็...
02/09/2022

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางข้อมูล ทางกองคลัง
ขอเปลี่ยนวันที่นักศึกษาจะได้รับค่าประกันของเสียหายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นวันที่ 6 กันยายน 2565
ขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 2  กันยายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ...
29/08/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 2 กันยายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2565
🔔 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในรอบที่ 6/2564 (ตกค้าง) ที่ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่  31 สิงหาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อม...
24/08/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อมเพย์ไม่เสร็จตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง 8 สิงหาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ขอให้นัก...
24/08/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 2 กันยายน 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
*** 📮จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ

เรียน ข้าราชการ(บำนาญ)และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั...
18/08/2022

เรียน ข้าราชการ(บำนาญ)และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ...
16/08/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ขอให้นักศ...
16/08/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 สิงหาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
*** จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางข้อมูล ทางกองคลังขอเปลี่ยนวันที่นักศึกษาจะได้รับค่าประกันของเสียหายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็...
05/08/2022

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางข้อมูล ทางกองคลัง
ขอเปลี่ยนวันที่นักศึกษาจะได้รับค่าประกันของเสียหายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2565
ขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
04/08/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา


#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ฝ่ายพัสดุ กองคลัง จัดโครงการอบรม เรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ป...
04/08/2022

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ฝ่ายพัสดุ กองคลัง จัดโครงการอบรม เรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรของกรมบัญชีกลางเป็นผู้บรรยาย

ถ่ายภาพ : นายศรัญญู คงปาน/นายสุรชาติ ตรีโอษฐ์
ข่าว : นายวรพันธ์ุ นิลสำราญจิต

03/08/2022

ประกาศเรื่องกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2565 รวมถึงระเบียบการ
สำหรับการแต่งกายในวันซ้อมด้วยครับมี PDF ให้โหลดครับ
https://sdd.ssru.ac.th/announcement/view/regc032022
https://sdd.ssru.ac.th/announcement/view/regc032022
-------------------
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th


#สวนสุนันทา #กองพัฒน์สวนสุนันทา

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง's post
02/08/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง's post

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
02/08/2022

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่...
30/07/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

Photos from รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์'s post
27/07/2022

Photos from รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์'s post

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ได้รับผลกระทบการ...
26/07/2022

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10
🔮ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน 2564 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565
🔮 ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565
✅หลังจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ One stop service สำนักงานอธิการบดีชั้น 1 และวิทยาเขต ศูนย์การศึกษาที่สังกัด

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เ...
23/07/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
*** จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อมเ...
19/07/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อมเพย์ไม่เสร็จตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง 8 กรกฎาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ...
18/07/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กรกฎาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565ขอให้นักศึ...
08/07/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่...
01/07/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565ขอให้นัก...
29/06/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

28/06/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.021601355
www.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ได้รับผลกระทบการแ...
27/06/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 9
🔮 ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคฤดูร้อน 2564 ไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิน...
21/06/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 6-19 มิถุนายน 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565ขอให้นัก...
20/06/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 10 และ 13 มิถุนายน 2565ข...
14/06/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 10 และ 13 มิถุนายน 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อม...
14/06/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อมเพย์ไม่เสร็จของรอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิน...
06/06/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อม...
04/06/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ผูกพร้อมเพย์ไม่เสร็จของรอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565ขอให้นักศ...
31/05/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ...
24/05/2022

📍 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
📌 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 9 -22 พฤษภาคม 2565

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565ขอให้นักศ...
18/05/2022

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ได้รับผลกระทบการแ...
10/05/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 8
🔮 ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคฤดูร้อน 2564 ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

อู่ทองนอก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621601163

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การคืนเงินค่าเทอม 50% ที่ยังคืนไม่ครบให้กับคนที่จ่ายไปก่อนแล้วเมื่อไหร่คืนหรอคะ เรียนจะจบเทอมแล้วค่ะ จนจะต้องจ่ายเงินค่าเทอมรอบใหม่แล้ว 😓😢
รับสายบ้างเถอะค่ะ !!!!! หน่วยกิตมีปัญหา คนอื่นลงได้หมด อินบ็อคเพจทักไปนานมากก็ไม่ตอบต้องให้เต็มก่อนใช่มั้ยคะ ถึงจะมาแก้ปัญหาตามทีหลัง แย่มากแย่สุดๆ
พูดไม่ทันจบตัดสายทิ้งนี่คือการบริหารของมอหรอคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นที่พัก หัวหิน 599 บาท

Welcome Summer!!!!! Hot Deal Promotion

ต้อนรับปิดเทอมด้วยโปรโมชั่นแรง ๆ ให้คุณได้ยกแก๊งมาเที่ยวหัวหินแบบชิล ๆ สบายกระเป๋าพร้อมเพื่อนของคุณ @ Mod guesthouse Hua Hin

Promotion Code: MGHOT

Air Condition Superior Double Bed 599 Baht.

เงื่อนไขการเข้าพัก
-สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 032-512-296 เท่านั้น
-ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับห้องพักประเภท Air condition superior double bed 1 ห้อง / 2 ท่าน (เฉพาะห้องพัก)
-ค่าบริการเพิ่มเติมเฉพาะวันเสาร์ 200 บาท
-สงวนสิทธิการใช้โปรโมชั่นในวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงวันหยุดยาวที่ทางเกร็ทเฮ้าส์กำหนด
-การจองที่ได้รับการยืนยันและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
-จำกัดสิทธิการใช้โปรโมชั่น 10 สิทธิ/วัน
-เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 - 31 กันยายน 2559

Fan Superior Double Bed 499 Baht.

เงื่อนไขการเข้าพัก
-สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 032-512-296 เท่านั้น
-ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับห้องพักประเภท Fan superior double bed 1 ห้อง / 2 ท่าน (เฉพาะห้องพัก)
-ค่าบริการเพิ่มเติมเฉพาะวันเสาร์ 100 บาท
-สงวนสิทธิการใช้โปรโมชั่นในวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงวันหยุดยาวที่ทางเกร็ทเฮ้าส์กำหนด
-การจองที่ได้รับการยืนยันและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
-จำกัดสิทธิการใช้โปรโมชั่น 10 สิทธิ/วัน
-เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 - 31 กันยายน 2559

สนใจดูรายละเอียดห้องพักเพิ่มเติมที่ www.modguesthouse.com

หมดเขตการจอง 30 สิงหาคม 2559
มีจัดอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุมั้ยคะ
อย่าลืมประเมินกันนะค่ะ
ยินดีครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกา Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเขา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชู