สำนักประสานงานชุดโครงการอุ

สำนักประสานงานชุดโครงการอุ หน่วยงานภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

📢📢 ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 256...
01/12/2020

📢📢 ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
กลุ่มเรื่อง: การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
📌 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขสำคัญ คือ
☑️ โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคเอกชน
☑️ ภาคเอกชนร่วมทุนไม่น้อยกว่า 20% โดยเป็น in cash อย่างน้อย 10%
☑️ TRL 3-5

- การส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม -
ส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th
โดยเข้าไปที่ ทุนวิจัยที่เปิดรับ เลือกปี 2564 และเลือกหัวข้อ แผนงาน 9.4.1 การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมด้วยเทคโนโลยีและการวิจัย

สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง1. เทค...
29/11/2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564
การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร
2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
8. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต
9. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์
10 เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
📌.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเกษตร
02-579-1370 ต่อ 404,405

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร
2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
8. เทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต
9. เทคโนโลยีด้านการบินและโลจิสติกส์
10 เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

📌 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
📌.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเกษตร
02-579-1370 ต่อ 404,405

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564ดูรายละเอียดได...
16/11/2020

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328

📢ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

▶️ดูรายละเอียดได้ที่ https://l.nrct.go.th/3nss6D8

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา 10 สำนักประสานงานฝ่ายอุตสาหกรรม (S-Curve) ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได...
21/09/2020

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
10 สำนักประสานงานฝ่ายอุตสาหกรรม (S-Curve) ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ” เป็นการประชาสัมพันธ์กรอบทุนวิจัยประจำปี 2564 ให้กับนักวิจัย ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักประสานงานฯ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่เข้าร่วมการบรรยายพิเศษครั้งนี้ค่ะ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
01/08/2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาที่น่าสนใจ
.
4 ส.ค. 2563 เวลา 13.30-16.30 "การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ"
วิทยากรดังนี้
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
2. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิลัย เลขาธิการรณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
.
ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และในรูปแบบ Online ผ่าน Live Stream โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง ได้ที่ researchexpo.nrct.go.th/tre2020

#Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.

หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งช...
10/07/2020

หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่ thailandresearchexpo2020.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 515 - 519 email: [email protected]

หน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่ thailandresearchexpo2020.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 515 - 519 email: [email protected]

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee
06/04/2020

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

Download เลยครับ..
ปรับตัวสู่ 6 เศรษฐกิจในอนาคต หลังวิกฤตโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต การทำงานของพวกเราเป็นอย่างมากครับ ทั้งการ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #WorkFromHome #SocialDistancing รวมทั้งกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆเป็นวงกว้างทั่วทั้งโลกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนมีคนบอกว่าผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กรไม่ใช่เหล่าผู้บริหาร แต่กลับเป็นเชื้อไวรัสที่เรามองไม่เห็นนี่เองครับ เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น หากเราจะเป็นผู้ชนะก็ต้องหาทางใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับตัว ปรับธุรกิจ ปรับองค์กร เพื่อที่เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป เราจะพลิกกลับขึ้นมาได้ดีกว่าเดิม อย่างที่นักธรรมชาติวิทยาผู้โด่งดัง ชาลส์ ดาร์วิน ได้กล่าวไว้ว่า “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change.” ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดที่อยู่รอด หากแต่คือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด
.
โรคระบาดในครั้งนี้ได้นำพาการเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง เศรษฐกิจไทยเองจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัว ในระหว่างที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำลังเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2562 นั้น เราได้คาดการณ์ถึงเศรษฐกิจที่จะเป็นแนวทางของประเทศไทยไว้ ซึ่งวิกฤตโรคโควิด-19 ในครั้งนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยต้องกล้าตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนตัวเองมาสู่ 6 เศรษฐกิจแห่งอนาคต ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดทำเป็น E-book เพื่อปูพื้นฐานความรู้ เหมาะสำหรับทุกคนครับ
.
1. หนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นระบบเศรษฐกิจที่นำความรู้และนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ มาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ และพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงนับเป็นจุดแข็งในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่:
https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS005Bioeconomy.pdf

2. หนังสือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใให้ได้มากที่สุด โดยการลดของเสียและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิดวงรอบของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้มากที่สุด
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่:https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS003CircularEconomy.pdf

3. หนังสือเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เศรษฐกิจสีเขียว เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างให้เกิด “การเติบโตสีเขียว” การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและรู้คุณค่า ลดการใช้พลังงาน ลดความเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย และตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่:https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS008GreenEconomy.pdf

4. หนังสือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy) เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์เป็นแนวคิดใหม่ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยกร ผ่านกระบวนการจัดสรรทรัพยกรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งบริการเช่ารถ เช่าที่พัก เช่าอุปกรณ์ เช่าพื้นที่ทำงาน เมกเกอร์สเปซ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปในทิศทางไหน แนวโน้มเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างสามารถค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่:
https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS007SharingEconomy.pdf

5. หนังสือเศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) การเตรียมการรับมือกับวัยชรา เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงานจะส่งผลทางบวกหรือทางลบต่อประเทศไทยอย่างไร ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือในเรื่องใดบ้าง หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดและการเตรียมตัวของประเทศเพื่อรองรองเศรษฐกิจผู้สูงวัย
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่:https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS006SilverEconomy.pdf

6. หนังสือเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) มุ่งให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ AI ที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบัน และที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ ในภาคธุรกิจ AI มีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดดิจิทัล ช่วยผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสม และทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่:https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS009IntelligentEconomy.pdf

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สำนักงานค...
07/02/2020

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมออกบูธแสดงผลงานวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา

30/01/2020
Research Cafe

หนึ่งผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
โครงการวิจัย "การพัฒนาต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพื่อผลิตสตรอเบอรีภายใต้แสงไฟเทียมในตู้คอนเทนเนอร์"
โดยนักวิจัยคือ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และ บริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ซีทีพี ดีซี จำกัด

กินสตรอว์เบอร์รีสดๆ ไม่ต้องล้าง เป็นไปได้หรือ? นี่คือเกษตรยุคใหม่ที่คุมทุกอย่างผ่านอินเตอร์เน็ต
.
การปลูกสตรอว์เบอร์รีระบบปิด (Plant factory) ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ส่งสินค้า ให้กลายเป็นสวนไฮเทคที่ควบคุมสภาพแวดล้อมละเอียดยิบทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตจะปราศจากสารเคมี 100% ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาเป็น “เกษตร 4.0”
-
การพัฒนาต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพื่อผลิตสตรอเบอรีภายใต้แสงไฟเทียมในตู้คอนเทนเนอร์
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
เอกชนผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย บริษัท ซีทีพี ดีซี จำกัด
.
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

📢 📢  ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย รอบที่ 2ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักประสานงานชุดโคร...
08/11/2019

📢 📢 ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย รอบที่ 2
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม
มีเงื่อนไขสำคัญ คือ
☑️ เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน
☑️ ภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20% (in cash + in kind)
☑️ ประเด็นวิจัยตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย
☑️ ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) มาที่อีเมล์ [email protected]

⚠️ ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด ⚠️
ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ที่ลิงค์
PDF :
https://www.dropbox.com/s/yy46j9scb23ic64/ConceptProposal_S-curve%20Ind.pdf?dl=0
MS Word :
https://www.dropbox.com/s/mcwmecw9btxbkl8/ConceptProposal_S-curve%20Ind.docx?dl=0

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย :
https://www.dropbox.com/s/guxjte9vzomdwnf/Framework_AgriBiot_2563.pdf?dl=0

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์
https://www.dropbox.com/sh/25uf6sil65g1zwy/AABbWUEsqrgkhN-wxRN30Cyna?dl=0
และสามารถดูข้อมูลทุนวิจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve Industry Funds) ได้ที่ลิ้งค์นี้! https://www.scurvefunds.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-191-2657 , 098-482-4963

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.arda.or.th/registeronline62
10/09/2019

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.arda.or.th/registeronline62

งานประชุมวิชาการ สวก. 2562 "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)
8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.arda.or.th/registeronline62

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย” (part time) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาทสัง...
03/09/2019

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย” (part time) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท
สังกัด สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์วัสดุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
• มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาโครงการวิจัยได้
• มีทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในระดับดี
• หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการโครงการวิจัย ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ผลักดันผลงานวิจัยและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
1. ค่าอบรม สัมมนา 100 %
2. ค่าโทรศัพท์
3. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (จ่ายตามจริง) ในกรณีไปทำงานต่างจังหวัด
4. โอกาสศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

หลักฐานการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว (resume) 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
4. transcript หรือหลักฐานการจบการศึกษาระดับปริญญาโท 1 ชุด
5. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล ผลงานต่าง ๆ ฯลฯ

***ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัคร
ตั้งชื่อเรื่อง: สมัครงาน-เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย
ส่งมายังอีเมล์ [email protected]
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 080-693-0036***

เกษตรอัจฉริยะ - Smart Farm
30/08/2019

เกษตรอัจฉริยะ - Smart Farm

🎉 มีสัมมนาน่าสนใจมาฝากจ้า เกษตรกรญี่ปุ่นยกทัพ มาเล่าเทคนิคปลูกพืชขั้นสูง ให้ฟังฟรีๆ 🎉🇯🇵

🎈สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center: ABC center) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดทัพนำผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผู้ให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคคันไซ ซิโกะกุ

💥ในโอกาสนี้ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งพบกับเคล็ดลับของบริษัทที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

🎯โดยงานสัมมนา “THAI-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” จัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2562 รับสมัครจำนวนจำกัด ( 80 ที่นั่ง) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 👉👉 https://forms.gle/BN7FDJsb87VcwR9k7 หรือ สแกน QR code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2562) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📮 [email protected] หรือโทรศัพท์ 📱 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)

#NIA #ABCcenter #AgTech #smartfarm #smartfarmthailand #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Dip Sme Academy
09/08/2019
Dip Sme Academy

Dip Sme Academy

🎯 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์

📍 ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงช่องทางความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิจัย และผู้ประกอบการ

💡 สิทธิประโยชน์
📒 นักวิจัย -- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และการตลาด โดยผลงานที่โดดเด่น จะได้รับการคัดเลือก เพื่อต่อยอดทำการตลาดออนไลน์ให้ ฟรี!!! รวมถึงมีโอกาสในการพบปะกับผู้ประกอบการ/นักลงทุน มากมาย

🏠 ผู้ประกอบการ -- พบกับนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จำนวน 50 ผลงาน

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน
⏰ รับสมัครโดยการสแกน QR code หรือ สนใจสมัครคลิก 👉 https://forms.gle/a1eHUrgziEvWNu4D6

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-202-4564 (อัจฉรา)

08/08/2019
สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ ในหัวข้อ “ทุนวิจัยปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

�วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 �เวลา 13.30 – 15.30 น. �ณ ห้องประชุม 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee
01/08/2019

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่านคงได้ติดตามชมการแถลงนโยบาลรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไปบ้างแล้วนะครับ

วันนี้ ผมมีกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอดรับการนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภามาให้พวกเราได้ทราบ

กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังนี้ครับ

มิติที่1: สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill คนทำงาน
-สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคนสูงวัย

มิติที่2: สร้างและพัฒนาองค์ความรู้

- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste และ AI for All

มิติที่3: สร้างและพัฒนานวัตกรรม

- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คำปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม
- สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand

มิติที่4: ปฏิรูปการอุดมศึกษา

- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนำเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบหน่วยกิตได้

ท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อนโยบายทั้ง 4 มิตินี้ เชิญได้เลยนะครับ 😃

#suvitmaesincee #กระทรวงอุดมศึกษา #กระทรวงอว #เดินหน้าประเทศไทย #ไทยทะยาน #ปฏิรูปการศึกษา #สร้างคน #สร้างชาติ #policyforthefuture

ที่อยู่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66981912657

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประสานงานชุดโครงการอุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักประสานงานชุดโครงการอุ:

Our Story

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หน่วยงานภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัย “ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เปิดรับข้อเสนอโครงการทั้งปี โดยจะมีการพิจารณาเป็นรอบ การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยมีเงื่อนไขดังนี้ - โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของอุตสาหกรรม - เอกชน (นิติบุคคล/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์) ร่วมทุน อย่างน้อยร้อยละ 20 (In cash + In kind) - ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับกรอบการสนับสนุนการวิจัย - ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ - จัดสรรทุนวิจัยไปที่นักวิจัย - โครงการผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่ช่วยให้คำแนะนำ - ระยะเวลา ไม่ควรเกิน 18 เดือนต่อเฟส

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากลิงค์ด้านล่าง กรอบการสนับสนุนงานวิจัย : https://www.dropbox.com/s/guxjte9vzomdwnf/Framework_2563.pdf?dl=0

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) PDF : https://www.dropbox.com/s/yy46j9scb23ic64/ConceptProposal_S-curve%20Ind.pdf?dl=0

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด