กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กสด.

เปิดเหมือนปกติ

#ภาคใต้กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่ค...
17/12/2020

#ภาคใต้
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำแนกเป็น 62 กลุ่ม
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั้งประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 จากข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 ปี2557-2562
http://oss101.ldd.go.th/.../62.../main_62soilgroup.htm

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงก...
17/12/2020

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำแนกเป็น 62 กลุ่ม
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั้งประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 จากข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 ปี2557-2562
http://oss101.ldd.go.th/.../62.../main_62soilgroup.htm

#กลุ่มชุดดินภาคตะวันออกกลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึง...
17/12/2020

#กลุ่มชุดดินภาคตะวันออก
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำแนกเป็น 62 กลุ่ม
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั้งประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 จากข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 ปี2557-2562
http://oss101.ldd.go.th/.../62.../main_62soilgroup.htm

#กลุ่มชุดดินภาคเหนือกลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการ...
17/12/2020

#กลุ่มชุดดินภาคเหนือ
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำแนกเป็น 62 กลุ่ม
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั้งประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 จากข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 ปี2557-2562
http://oss101.ldd.go.th/.../62.../main_62soilgroup.htm

#กลุ่มชุดดินภาคกลางกลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจ...
16/12/2020

#กลุ่มชุดดินภาคกลาง

กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินโดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำแนกเป็น 62 กลุ่ม

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั้งประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 จากข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 ปี2557-2562
http://oss101.ldd.go.th/thaisoils_museum/62_soilgroup/main_62soilgroup.htm

7 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/12/2020

7 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ

Nok Ratchanok4 ธันวาคม เวลา 22:16 น.  · FAO ประกาศ “อินเดีย” คว้ารางวัลชนะเลิศภูมิพลวันดินโลก (World Soil Day Award) ในก...
07/12/2020

Nok Ratchanok
4 ธันวาคม เวลา 22:16 น. ·
FAO ประกาศ “อินเดีย” คว้ารางวัลชนะเลิศภูมิพลวันดินโลก (World Soil Day Award) ในการเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2563 ณ กรุงโรม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. (หรือเวลาประมาณ 19.00-20.30 น. ตามเวลาไทย) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่การจัดตั้งวันดินโลก
ในช่วงพิธีเปิด นาย Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ FAO นาง Elizabeth Maruma Mrema ผู้บริหารอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) H.E. Victor Vasiliev เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรสหพันธรัฐรัสเซีย นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม และในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) กล่าวเปิดงาน ซึ่งหัวข้อของการจัดงานปีนี้ใช้ชื่อว่า “Keep soil alive, protect soil biodiversity หรือ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
โดยวันนี้ มีการประกาศและมอบรางวัล Glinka World Soil Prize สนับสนุนโดยสหพันธรัฐรัสเซียให้แก่ Dr. Luca Montanarella จาก EU Commission
FAO ประกาศผู้ชนะเลิศรางวัลภูมิพลวันดินโลก (King Bhumibol World Soil Day Award) ประจำปี 2563 ให้แก่ Indian Council of Agricultural Research (ICAR) จากประเทศอินเดีย สำหรับรางวัลภูมิพลวันดินโลกประกอบด้วย เหรียญรางวัลทำจากเงินบริสุทธิ์ชุบทอง และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับประเทศไทย ซึ่งผู้ชนะเลิศจะเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประเทศไทยภายหลัง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน17 ชม.  · กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วันดินโลก 2020 Trail @CESRA ในวันอาทิตย์ที...
07/12/2020

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
17 ชม. ·
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วันดินโลก 2020 Trail @CESRA ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เวลา 6.19 น. โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งรองอธิบดี บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ปล.สำหรับภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมด อยู่ในระหว่างการอัพโหลดเนื่องจากมีภาพสวยหล่อของนักวิ่งจำนวนมาก หากอัพโหลดสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน...
07/12/2020

รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา น้อมนำพระราชดำริ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิน น้ำ พืช และอาชีพของเกษตรกร

ธรรมนัส พรหมเผ่า4 ธันวาคม เวลา 18:52 น.  · ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเป...
07/12/2020

ธรรมนัส พรหมเผ่า
4 ธันวาคม เวลา 18:52 น. ·
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย...
04/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

อีกเพียง 1 วัน จะเริ่มสู่งานวันดินโลก.เตรียมก้าวเข้าสู่มหกรรมงานดินโลก 2563 (World Soil Day) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บนพื้นที่...
03/12/2020

อีกเพียง 1 วัน จะเริ่มสู่งานวันดินโลก
.
เตรียมก้าวเข้าสู่มหกรรมงานดินโลก 2563 (World Soil Day) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บนพื้นที่ 570 ไร่ วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
แล้วไปเจอกันที่งานนะค่ะ

"ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) และการประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศรางวัลภูมิพลวันดินโลก ในวันท...
03/12/2020
World Soil Day | Food and Agriculture Organization of the United Nations

"ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) และการประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศรางวัลภูมิพลวันดินโลก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563"

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. (หรือเวลาประมาณ 20.00-21.30 น. ตามเวลาไทย) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่การจัดตั้งวันดินโลก

🌏 รายละเอียดการจัดกิจกรรม มีดังนี้

1. ช่วงพิธีเปิด
โดยผู้อำนวยการใหญ่ FAO ผู้บริหารอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) นาย Victor Vasiliev เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรสหพันธรัฐรัสเซีย นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP และ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) กล่าวเปิดงาน

2. ช่วงการประกาศและมอบรางวัล ประกอบด้วย
- การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัล Glinka World Soil Prize ประจำปี 2563 สนับสนุนโดยสหพันธรัฐรัสเซีย การกล่าวปาฐกถาพิเศษจากผู้ชนะเลิศรางวัล Glinka World Soil Prize และ

- FAO ประกาศชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลภูมิพลวันดินโลก (King Bhumibol World Soil Day Award) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ การมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยต่อไป

3. ช่วงการบรรยายพิเศษ
- การแสดงวิดีทัศน์ เรื่อง Keep soil alive, protect soil biodiversity
- การเสนอรายงานสถานภาพและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน (State of knowledge of soil biodiversity: status, challenges and potentialities)
- การกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง Soils in the hands of future generations โดยประธานสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science: IUSS)

4. ช่วงพิธีปิด โดยนาย Eduardo Mansur ผู้อำนวยการ Office of Climate Change, Biodiversity and Environment

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง http://www.fao.org/world-soil-day/en/

*****
ข้อมูล สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม ดูน้อยลง

World Soil Day 5 December 2020

วันที่ 2 ธันวาคม 2563สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานเปิดงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสังก...
03/12/2020

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงเป็นประธานเปิดงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานเยี่ยมชมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563
โดยมี กสด.เข้าร่วมงาน ณ.บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม จัดงานตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2563

“วันดินโลก” ปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เนรมิตสถานที่ภายใต้คอนเซ็ป “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี ค...
02/12/2020

“วันดินโลก” ปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เนรมิตสถานที่ภายใต้คอนเซ็ป “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” จัดแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดของระบบนิเวศ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แปลงสาธิตการเกษตร หอคอยดูภาพต้นไม้ อุโมงค์ไม้เลื้อย แปลงศึกษาพืชปรับปรุงดินและพืชหมุนเวียน การเกษตรแบบผสมผสาน ความรู้ต่างๆ จากหมอดิน และอื่นๆ อีกมายมาย ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ตลอด 5 วันเต็ม ‼‼
นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ สร้างรายได้ให้ชุมชม ยังมีจุด Check-in และมุมถ่ายรูปอีกเพียบเลย

เชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : ...
01/12/2020

เชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : ...
30/11/2020

เชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“วันดินโลก” ปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เนรมิตสถานที่ภายใต้คอนเซ็ป “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี ค...
30/11/2020

“วันดินโลก” ปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เนรมิตสถานที่ภายใต้คอนเซ็ป “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” จัดแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดของระบบนิเวศ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แปลงสาธิตการเกษตร หอคอยดูภาพต้นไม้ อุโมงค์ไม้เลื้อย แปลงศึกษาพืชปรับปรุงดินและพืชหมุนเวียน การเกษตรแบบผสมผสาน ความรู้ต่างๆ จากหมอดิน และอื่นๆ อีกมายมาย ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ตลอด 5 วันเต็ม ‼‼
นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ สร้างรายได้ให้ชุมชม ยังมีจุด Check-in และมุมถ่ายรูปอีกเพียบเลย

โคราชอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเชิญสัมผัสลมหนาวและเชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563ภายใต้แนวคิด ...
27/11/2020

โคราชอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ
เชิญสัมผัสลมหนาวและเชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
https://www.facebook.com/r03ldd/posts/3010500182385095

โคราชเริ่มเย็นแล้วนะคะ!! ☃️

วันที่ 4 - 8 ธันวาคมนี้ ขอเชิญมาสัมผัสลมหนาว พร้อมเยี่ยมชม สิ่งมหัศจรรย์ ที่กำลังจะเกิดขึ้น !!"วันดินโลก" 2563

📌ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3274112122716903&type=3
27/11/2020

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3274112122716903&type=3

เตรียมพบกับ “ความหลากหลายชีวภาพทางดิน” กับงานวันดินโลกปี 2563 @ปากช่อง โคราช

🌏จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลกตามข้อเสนอ ของประเทศไทย ส่งผลให้วันดินโลก ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสาคัญนี้ ด้าน FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสาคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จากัดอยู่เพียงแต่ กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่า ทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้า รวมถึงวัตถุดิบสาหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น และดินเมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรมไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงมีความจาเป็นในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

🌏ในการจัดกิจกรรมวันดินโลกนั้น กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสาคัญ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือส่งผลต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก โดยประเทศต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรดิน สาหรับวันดินโลกในปี 2563 นี้ GSP ได้กำหนดหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เน้นความสาคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือและสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดิน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมกับเครือข่ายดังที่กล่าวมาแล้ว ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากรดิน ตามศาสตร์พระราชาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

🌏นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “ภายในงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ภาคนิทรรศการ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชปณิธานการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) นิทรรศการโมเดล ดิน หิน แห่งประเทศไทย นิทรรศการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร สปก. ทองคา นิทรรศการฝนหลวง ตาราพระราชทาน ร.9 นิทรรศการทหารผลิตพันธุ์พืชดี นิทรรศการ Smart Tumbon ตอบโจทย์แก้จน และนิทรรศการไฮไลต์ของงาน นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพีคืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความหลากหลายทางชีวภาพในดินที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในดิน ทั้งที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ และที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทาหน้าที่ ต่างกันในกระบวนการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการดารงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ประชาชนได้เข้าชม อาทิเช่น การจัดการดินไม้ผลพืชไร่พืชหมุนเวียน ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างผสมผสานอย่างยั่งยืน หญ้าแฝกกาแพงที่มีชีวิต สวนเกษตรพอเพียงพ้นภัยโควิด ระบบนิเวศดินน้าป่าสัตว์อาศัย อนุรักษ์ดินและน้าสู่ความยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ สัมผัสใกล้ชิดจุลินทรีย์มีชีวิตในดิน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และยังมีจุดเช็คอิน ดินโลกปี 63 ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ได้แก่ Landmark วันดินโลกสัญลักษณ์ลูกโลก World Soil Day ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุ่งทานตะวัน เหลืองสะพรั่งหันตามตะวัน ประติมากรรมถ้าดิน หินงอก ทุ่งปอเทือง ชูดอกเหลือง หยั่งรากตรึงปุ๋ย ซุ้มไม้เลื้อย ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แนวขั้นบันได
กิจกรรมที่สาคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในวันดินโลกปี 2563 คือ การจัดเสวนาวิชาการ ซึ่งเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) และยังมีศูนย์ฝึกเกษตร สร้างอาชีพมั่นคงและมั่งคั่ง ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน ทั้งด้านปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน สูตรพิเศษสร้างอาชีพ ด้านการแยกขยายเชื้อจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ สร้างดินให้มีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ด้านระบบน้า ระบบปุ๋ย ต้นทุนต่า ผลตอบแทนยาว ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เข้าสู่ Smart Agriculture นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมเล่านิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน การเดิน Trail ดินโลก 63 การประกอบอาหาร ขนม พื้นบ้าน และการจาหน่ายสินค้า Otop ของดีประจาเมือง และอาหารอร่อย และภายในงานจะมีบริการรถพ่วงรับส่ง พร้อมมัคคุเทศก์ และวิทยากรเพื่อนาประชาชน ทุกท่านเที่ยวชมอย่างจุใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631125_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

เชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : ...
26/11/2020

เชิญร่วมงาน#วันดินโลก (World Soil Day)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

26/11/2020

CESRA น่าเที่ยว ⤵️
เพราะ 1 ปี มีครั้งเดียว อย่าเดี๋ยว.. เที่ยว #CESRA ‼
กลับมาอีกครั้งให้ระลึกถึง.. กับงาน "5 ธันวา วันดินโลก" (World Soil Day) 🌱 นิทรรศการศาสตร์พระราชา ห้องเรียนธรรมชาติ กิจกรรมทางการเกษตร บนพื้นที่ 570 ไร่ 🏡 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
“ศูนย์ CESRA” นี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็น “ศูนย์วิจัยด้านดินของเอเชีย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร 🥕 นับว่าเป็นศูนย์วิจัยที่เสริมสร้างศักยภาพในการเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง ปลอดภัย ควบคู่กับการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับดินแห่งแรกของโลก 👍
❤ “วันดินโลก” ปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เนรมิตสถานที่ภายใต้คอนเซ็ป “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” จัดแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดของระบบนิเวศ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แปลงสาธิตการเกษตร หอคอยดูภาพต้นไม้ อุโมงค์ไม้เลื้อย แปลงศึกษาพืชปรับปรุงดินและพืชหมุนเวียน การเกษตรแบบผสมผสาน ความรู้ต่างๆ จากหมอดิน และอื่นๆ อีกมายมาย ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ตลอด 5 วันเต็ม ‼‼
นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ สร้างรายได้ให้ชุมชม ยังมีจุด Check-in ✅ และมุมถ่ายรูปอีกเพียบเลย 📸
🚘 การเดินทาง ขับรถเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพมหานครไปยังปากช่อง อำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพสู่ประตูอีสาน
📌 พิกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://g.co/kgs/u9NjTx
.
💓 แชร์กิจกรรมดีๆ นี้ให้เพื่อนๆ ได้นะคะ 💓
.
#นิทรรศการศาสตร์พระราชา #วันดินโลก
#WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #WorldSoilDay2020
#CESRA #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
#5ธันวาคม #วันดินโลก2563 #กรมพัฒนาที่ดิน
#ปากช่อง #โคราช #นครราชสีมา

ที่อยู่

ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 579 1192

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด