ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะ

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะ หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล's cover photo
21/12/2020

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล's cover photo

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
01/10/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบล ศรีแก้ว อำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 98 ราย แบ่งเป็น
นักเรียน รร.ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ จำนวน 65 ราย
ประชาชน 33 ราย
รายการรักษาทั้งสิ้น 354 รายการ

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
17/09/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 หมู่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 137 ราย
แบ่งเป็น
นักเรียนจำนวน 64 ราย
ประชาชนจำนวน 73 ราย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
20/08/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศวิทยา ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 116 ราย
รายการรักษาทั้งสิ้น 381 รายการ
นอกจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเเล้ว ในการออกหน่วยครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู็เกี่ยวกับทันตะสุขศึกษา เเละการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเเละฟันเป็นหลัก

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
18/03/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ที่ 1 บ้านถ่ำเวียงแกตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 190 ราย

รายการรักษาทั้งสิ้น 403 รายการ

นอกจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเเล้ว ในการออกหน่วยครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู็เกี่ยวกับทันตะสุขศึกษา เเละการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเเละฟันเป็นหลัก

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ที่ 1 บ้านถ่ำเวียงแกตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 190 ราย

รายการรักษาทั้งสิ้น 403 รายการ

นอกจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเเล้ว ในการออกหน่วยครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู็เกี่ยวกับทันตะสุขศึกษา เเละการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเเละฟันเป็นหลัก

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
10/03/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 243 ราย

แบ่งเป็น
นักเรียน รร.ตชด.บ้านสวนเพชร จำนวน 79 ราย
นักเรียน รร.บ้านคลองสงค์ จำนวน 49 ราย
ประชาชนจำนวน 115 ราย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 243 ราย

แบ่งเป็น
นักเรียน รร.ตชด.บ้านสวนเพชร จำนวน 79 ราย
นักเรียน รร.บ้านคลองสงค์ จำนวน 49 ราย
ประชาชนจำนวน 115 ราย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
09/03/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 267 ราย

แบ่งเป็น
นักเรียนจำนวน 141 ราย
ประชาชนจำนวน 126 ราย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 267 ราย

แบ่งเป็น
นักเรียนจำนวน 141 ราย
ประชาชนจำนวน 126 ราย

ขอประชาสัมพันธ์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ-ขอเชิญทันตเเพทย์และผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯณ รร.สมา...
21/02/2020

ขอประชาสัมพันธ์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

-ขอเชิญทันตเเพทย์และผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

ณ รร.สมาคมพยาบาลไทย บ้านถ้ำแวงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2563

ให้บริการทางทันตกรรม อุดฟัน,ขูดหินน้ำลาย,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด แก่นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
และประชาชนโดยรอบโรงเรียน

**รับทันตเเพทย์อาสาจำนวน 10 ท่าน
**รับผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาจำนวน 10 ท่าน
(ด่วนรับจำนวนจำกัด)

ทันตเเพทย์ท่านใดสนใจ สามารถ inbox สอบถาม
หรือติดต่อที่เบอร์
081-172-2844
099-451-0033

ร่วมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารกับเรานะครับ

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
18/01/2020

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2563

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านคลองน้อย ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2563

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านคลองน้อย ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
20/12/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ รร.บ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ รร.บ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
19/12/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.ศ.สำเภา-ไพรวรรณ วรางกูร
บ้านห้วยระพริ้ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.ศ.สำเภา-ไพรวรรณ วรางกูร
บ้านห้วยระพริ้ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ-ขอเชิญทันตเเพทย์และผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯณ รร.ตชด...
06/12/2019

ขอประชาสัมพันธ์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

-ขอเชิญทันตเเพทย์และผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

ณ รร.ตชด.ศ.สำเภา-ไพรวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

ให้บริการทางทันตกรรม อุดฟัน,ขูดหินน้ำลาย,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด แก่นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
และประชาชนโดยรอบโรงเรียน

**รับทันตเเพทย์อาสาจำนวน 3 ท่าน
**รับผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาจำนวน 5 ท่าน
(ด่วนรับจำนวนจำกัด)

ทันตเเพทย์ท่านใดสนใจ สามารถ inbox สอบถาม
หรือติดต่อที่เบอร์
081-172-2844
099-451-0033

ร่วมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารกับเรานะครับ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
08/11/2019

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ให้การสนับสนุนชุดเเปรงสีฟันยาสีฟัน และสื่อทันตสุขศึกษา แก่โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฏร์วิทยา) ตำบล บ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดเเก่นักเรียนและชุมชน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
19/09/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้แก่
1.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสองแคว จำนวน 322 คน
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมอญ จำนวน 60 คน
รวมผู้มารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 382 คน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562

ทั้งนี้มีผู้มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้แก่
1.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสองแคว จำนวน 322 คน
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมอญ จำนวน 60 คน
รวมผู้มารับบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 382 คน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาล...
18/08/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ซึ่งคณบดี คณะทันเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เฝ้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้า...
13/08/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

ในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

ในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอประชาสัมพันธ์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ-ขอเชิญทันตเเพทย์และผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯณ ศกร.ตช...
19/07/2019

ขอประชาสัมพันธ์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

-ขอเชิญทันตเเพทย์และผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

ณ ศกร.ตชด.บ้านบ่าฮี อำเภอเขมราฐ และ ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562

ให้บริการทางทันตกรรม อุดฟัน,ขูดหินน้ำลาย,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด แก่นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
และประชาชนโดยรอบโรงเรียน

**รับทันตเเพทย์อาสาจำนวน 5 ท่าน
**รับผู้ช่วยทันตเเพทย์อาสาจำนวน 5 ท่าน
(ด่วนรับจำนวนจำกัด)

ทันตเเพทย์ท่านใดสนใจ สามารถ inbox สอบถาม
หรือติดต่อที่เบอร์
081-172-2844

ร่วมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารกับเรานะครับ

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกพื้นที่ให้บริก...
26/06/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่พระภิกษุและสามเณร ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่พระภิกษุและสามเณร ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกให้บริการทางท...
23/05/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกให้บริการทางทันตกรรม เเก่นักเรียน ตชด. เเละประชาชนในพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกให้บริการทางทันตกรรม เเก่นักเรียน ตชด. เเละประชาชนในพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับมหาวิทยา...
27/04/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

"ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562"

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งเเต่วัน 26-27 เมษายน 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

"ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562"

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งเเต่วัน 26-27 เมษายน 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับบีทีเอสกรุ๊ปฯ ในโครงการ "ค่ายสถานีส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้...
04/04/2019

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับบีทีเอสกรุ๊ปฯ ในโครงการ "ค่ายสถานีส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 4" ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน วันที่ 4 เมษายน 2562

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับบีทีเอสกรุ๊ปฯ ในโครงการ "ค่ายสถานีส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 4" ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน วันที่ 4 เมษายน 2562

ที่อยู่

Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022007655

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ