Clicky

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์
วิสัยทัศน์ (vision)
: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของไทย และเป็นองค์กรหลักด้านจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร
พันธกิจ (mission)
-research and development ศึกษาวิคราะห์ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน
ประสาทจิตเวชศาสตร์และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของพื้นที่เขตสุขภาพ
-standards development พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้าน
ประสาทจิตเวชศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทไทย
-mental health care ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน บำบัด รักษาฟื้นฟูผู้ป่วย
ประสาทจิตเวชศาสตร์และผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนรุนแรง
-training พัฒนาหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และ
จิตเวชศาสตร์แก่บุคลากรสาธารณ สุขรวมถึงบุคลากรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
network support พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

เปิดเหมือนปกติ

#ประชาสัมพันธ์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเปิดบริการ Walk in ฉีดวัคซีนPfizerเข็ม1,2,3,4 วันที่30 เมษายน 2565เวลา 0...
27/04/2022

#ประชาสัมพันธ์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เปิดบริการ Walk in ฉีดวัคซีนPfizerเข็ม1,2,3,4
วันที่30 เมษายน 2565
เวลา 09.00-14.00 น. ณ ตึกระบบประสาท

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ครอบครัว"    เช้าวันนี้ ( 27 เม.ย. 2565 ) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา...
27/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ครอบครัว"
เช้าวันนี้ ( 27 เม.ย. 2565 ) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล ดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวช กลับภูมิลำเนา ณ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ ร่วมนำส่งและวางแผนการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายจากสถาบันฯ

Long Covid กับการดูแลจิตใจ❤️#อาการที่พบบ่อย#Long Covidกับสุขภาพจิต#สาเหตุLong Covid#การดูแลจิตใจในภาวะLong Covid#คำแนะนำ...
27/04/2022

Long Covid กับการดูแลจิตใจ❤️
#อาการที่พบบ่อย
#Long Covidกับสุขภาพจิต
#สาเหตุLong Covid
#การดูแลจิตใจในภาวะLong Covid
#คำแนะนำการดูแลจิตใจตนเอง
ด้วยความห่วงใยจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post
27/04/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมูลนิธิรพ.สมเด็จเจ้าพระยาฯตรวจรับงวดงานก่อสร้าง"        บ่ายวันนี้ ( 25 เม.ย. 2565) นพ....
26/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมูลนิธิรพ.สมเด็จเจ้าพระยาฯตรวจรับงวดงานก่อสร้าง"
บ่ายวันนี้ ( 25 เม.ย. 2565) นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ นพ.สินเงิน สุขสมปอง รองประธานมูลนิธิฯพร้อมด้วยนายบุญมี วัฒนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวย และนายเผด็จ นามบุรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมตรวจรับงาน(นอกรอบ)และสำรวจความพร้อมของพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยฯ

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาสอบจบการฝึกภาคปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช"  เช้าวันนี้ ( 26 เม.ย. 2565 ) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์...
26/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาสอบจบการฝึกภาคปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช"

เช้าวันนี้ ( 26 เม.ย. 2565 ) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สอบจบการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช โดยมี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 คน รวม 5 คน ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกภาคปฎิบัติก่อนจบหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ"  เช้าวันนี้ (26...
26/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ"

เช้าวันนี้ (26 เม.ย. 2565) คณะกรรมการนิติจิตเวช ได้ดำเนินการพัฒนางานและติดตามงานการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ แบบออนไลน์ โดยครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ และกรมสุขภาพจิต หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา เรือนจำพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี และทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาเตรียมผลิตหลักสูตรผู้บริหารด้านสุขภาพจิต"     บ่ายวันนี้(25 เม.ย. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ...
25/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาเตรียมผลิตหลักสูตรผู้บริหารด้านสุขภาพจิต"
บ่ายวันนี้(25 เม.ย. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพร้อมด้วยที่ปรึกษาสถาบันฯเตรียมร่างหลักสูตรผู้บริหารด้านสุขภาพจิตเพื่ออบรมผู้บริหารยุคใหม่ตามนโยบายของพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

รับสมัครพนักงานราชการ#สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา#ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป#ตำแหน...
25/04/2022

รับสมัครพนักงานราชการ
#สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
#ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
#ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
#ตำแหน่งเภสัชกร 3 อัตรา
#เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 9 พ.ค 2565 ในวันและเวลาราชการ #สอบถามข้อมูลได้ที่โทร.02- 4422500 ต่อ 59119

รับสมัครพนักงานราชการ #สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา#ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป#ตำแ...
25/04/2022

รับสมัครพนักงานราชการ
#สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
#ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
#ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา
#ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
#ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา #เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 9 พ.ค 2565 ในวันและเวลาราชการ
#สอบถามข้อมูลได้ที่โทร.02 -4422500 ต่อ 59119

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การการฟื้นฟูผู้มีประสบการณ์การเจ็บป่วยทางจิตเวชกลับคืนสู่สุขภาวะ" เช้าวันนี้ (22 เม...
22/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การการฟื้นฟูผู้มีประสบการณ์การเจ็บป่วยทางจิตเวชกลับคืนสู่สุขภาวะ"

เช้าวันนี้ (22 เม.ย. 2565)นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงานฟื้นฟูฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จากสมาชิก บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา ด้านจิตเวชของสังคมไทย พัฒนาสุขภาวะผู้ป่วยจิตเวช ฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้มีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้นำ โปสเตอร์สินค้า แคตตาล็อกสินค้า จากประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและ กิจกรรม ในการฟื้นฟูฯ กับ งานสังคมสงเคราะห์ งานกิจกรรมบำบัด และโรงพยาบาลกลางวัน โดยมีสมาชิกผู้มีประสบการณ์จากสมาคมเสริมสร้างชีวิต กับสมาชิกชมรมสังสรรค์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์แนวคิด ฝึกทักษะการนำเสนอ และการให้กำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชอย่างยั่งยืน

“ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”พุทธศักราช 2565”เช้าวันนี้ (22 เม.ย....
22/04/2022

“ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”พุทธศักราช 2565”

เช้าวันนี้ (22 เม.ย. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

22/04/2022

#ดูแลจิตใจผู้สูงวัย ช่วยแก้ไขปัญหาการนอน

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประสานเครือข่ายทางสังคมประเมินครอบครัวผู้ป่วยก่อนและหลังจำหน่าย"   เช้าวันนี้ (21 เม.ย. 2565) นพ.ศ...
21/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประสานเครือข่ายทางสังคมประเมินครอบครัวผู้ป่วยก่อนและหลังจำหน่าย"

เช้าวันนี้ (21 เม.ย. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการประสานเครือข่ายทางสังคมลงพื้นที่ประเมินครอบครัว เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ และติดตามการช่วยเหลือหลังจำหน่าย จำนวน 2 ราย ได้แก่ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดระยอง และ จังหวัดสงขลาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ญาติมีปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจ มีภาวะยากลำบากในการดูแลผู้ป่วย ไม่พร้อมรับผู้ป่วยกลับไปดูแล เนื่องจากสภาพที่ อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ญาติดูแลผู้ป่วยตามลำพังไม่ได้ จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ประคับประคองผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถดำรงชีพได้ตามอัตถภาพในสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ๗ช่วยป้องกันปัญหาผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านรายใหม่

#ประกาศวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
21/04/2022

#ประกาศวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2565

21/04/2022

#การดูแลผู้สูงวัยที่มีอารมณ์ซึมเศร้า

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาเตรียมการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์"    เช้าวันนี้(21 เม.ย. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู...
21/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาเตรียมการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์"
เช้าวันนี้(21 เม.ย. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้นายบุญมี วัฒนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ พร้อมด้วยคุณสุธา ไลชาติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล คุณเพลินเสี่ยง โชคอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพยาบาลพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าฟังคำแนะนำขั้นตอนกการจดสิทธิบัตร โดยได้รับเกียรติจากคุณมนตรี สุบรรณพงษ์ นักฎหมายและทีมทนายมาให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลสิ่งประดิษฐ์เพื่อดำเนินการจดสิทธิบัตรต่อไป

"ขอขอบคุณ คุณนรีกาญจน์ ธนาวริสอนันต์ และครอบครัว ร่วมบริจาค ข้าวมันไก่ นมถั่วเหลือง และส้ม ให้ ส.สมเด็จเจ้าพระยา"    ...
21/04/2022

"ขอขอบคุณ คุณนรีกาญจน์ ธนาวริสอนันต์ และครอบครัว ร่วมบริจาค
ข้าวมันไก่ นมถั่วเหลือง และส้ม ให้ ส.สมเด็จเจ้าพระยา"
เช้าวันนี้( 21 เม.ย. 2565 ) นางสาวสุธา ไลชาติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล รับมอบข้าวมันไก่ 40 ชุด นมถั่วเหลืองUHTจำนวน 42 กล่อง และส้มจำนวน 40 ลูก จากคุณนรีกาญจน์ ธนาวริสอนันต์ และครอบครัว เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวช ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน 10 รายไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ"    เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 นพ.ศรุตพั...
21/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน 10 ราย
ไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ"
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล ดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่ปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 ราย และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี (ชาย )จำนวน 4 ราย รวมเป็น 10 ราย
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ชะลอการรับผู้ป่วยเข้ารับการคุ้มครองฯ ส่งผลให้สถาบันฯมีผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน รอการเข้ารับการคุ้มครองเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาผู้ป่วยค้างจำหน่าย สถาบันได้ประสานขอความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ นอกเขตพื้นที่บริการ เพื่อช่วยเหลือรับผู้ป่วยเข้ารับการคุ้มครองต่อไป

20/04/2022

#การดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาการนอน

📌ข่าวประชาสัมพันธ์
20/04/2022

📌ข่าวประชาสัมพันธ์

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา บรรยายความรู้เรื่อง ประสาทจิตเวชศาสตร์และการประเมินทางประสาทวิทยา"   เช้าวันนี้ (19 เม.ย. 2565)นพ....
19/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา บรรยายความรู้เรื่อง ประสาทจิตเวชศาสตร์และการประเมินทางประสาทวิทยา"

เช้าวันนี้ (19 เม.ย. 2565)นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้นพ.วรพงษ์ เธียรอุกฤษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ และทีมนักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องประสาทจิตเวชศาสตร์และการประเมินทางประสาทจิตวิทยา การสอนสาธิต การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในกระบวนการประชุมปรึกษาโรค ( Case conference) กรณีศึกษาผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม 2565 – 19 เมษายน 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และการประเมินทางประสาทจิตวิทยาของสถาบันฯ และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในพันธกิจของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในการถ่ายทอดความรู้ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์แก่บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและเอกชน

19/04/2022

#การดูแลผู้สูงวัยที่มีอารมณ์วิตกกังวล

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าวกลับคืนครอบครัว"  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อย...
19/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าวกลับคืนครอบครัว"

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภารกิจการพยาบาลดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าวชาวพม่ากลับคืนสู่ครอบครัว ณ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการทางจิต ตำรวจนำส่ง ให้ข้อมูลญาติไม่ได้ สถาบันฯ โดยประสานนายจ้าง ร่วมวางแผนการช่วยเหลือผู้ป่วยกลับคืนสู่ครอบครัว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ญาติไม่สามารถเดินทางมารับกลับได้ สถาบันฯได้มีนโยบายนำส่งผู้ป่วยโดยนักสังคมสงเคระห์ และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ดูงานMetaverse เพื่อพัฒนาระบบบริการ"     บ่ายวันนี้(18 เม.ย 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธ...
18/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ดูงานMetaverse เพื่อพัฒนาระบบบริการ"
บ่ายวันนี้(18 เม.ย 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ IM ศึกษาดูงานระบบ Metaverse(โลกเสมือนจริง)ผ่านระบบ VR จากบริษัท ever medical technologies โดยมี คุณ อนุชา กล้าผจญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการChief Operation Officer ให้การต้อนรับ และสาธิตการใช้งาน ระบบ Metaverse ผ่าน VR เช่น ระบบ VR vaccine VR E-learning platform VR hospital simulation ฯลฯ รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับระบบ Metaverse มาใช้งานจริง ในการพัฒนาระบบบริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดยคณะกรรมการ IM จะนำข้อมูลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาหารือเพื่อนำระบบ Metaverse มาพัฒนาระบบบริการจิตเวชต่อไป

"ส.สมเด็จฯเสริมสร้างถูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน"บ่ายวันนี้(18 เม.ย. 2565) กลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและคว...
18/04/2022

"ส.สมเด็จฯเสริมสร้างถูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน"

บ่ายวันนี้(18 เม.ย. 2565) กลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC) ดำเนินการฉีดวัคซีนตับอักเสบ บี เข็มที่ 3 (รอบที่ 3) ให้กับบุคลากร ตามโครงการรณรงค์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากรมารับวัคซีนรวม 70 คน

“ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน กรณีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565”เ...
18/04/2022

“ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน กรณีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565”

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

13/04/2022

๑๓ เมษายน วันสงกรานต์💦
นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วันหยุดราชการ
13/04/2022

วันหยุดราชการ

13 เมษายน ผู้สูงอายุแห่งชาติร่วม"ดูแลจิตใจ ผู้สูงวัยช่วยแก้ไข ปัญหาการนอน" 👀
12/04/2022

13 เมษายน ผู้สูงอายุแห่งชาติ
ร่วม"ดูแลจิตใจ ผู้สูงวัยช่วยแก้ไข
ปัญหาการนอน" 👀

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านไปสถานคุ้มครองฯ" เช้าวันนี้ (12 เม.ย. 2565 )นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ...
12/04/2022

"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านไปสถานคุ้มครองฯ"

เช้าวันนี้ (12 เม.ย. 2565 )นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต กลุ่มภารกิจการพยาบาล กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านไปสถานคุ้มครองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ราย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ชะลอการรับผู้ป่วยเข้ารับการคุ้มครองฯ ส่งผลให้สถาบันฯมีผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน รอการคุ้มครองเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาผู้ป่วยค้างจำหน่าย เตียงเต็ม สถาบันฯได้ประสานขอความช่วยเหลือส่งต่อสถานคุ้มครองฯนอกเขตกรุงเทพมหานคร

"ขอบคุณ คุณประสิทธิชัย ผู้วานิชย์ คุณอรธิดา เกิดพงษ์อนันต์ พร้อมบุตรธิดา ร่วมบริจาคโจ๊กหมูให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้...
12/04/2022

"ขอบคุณ คุณประสิทธิชัย ผู้วานิชย์
คุณอรธิดา เกิดพงษ์อนันต์ พร้อมบุตรธิดา
ร่วมบริจาคโจ๊กหมูให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา"

เช้าวันนี้(12 เม.ย.2565)
ตัวแทนสถาบันจิตเวชศาสตร์ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
รับมอบ โจ๊กหมู จำนวน 100 ถุง
จากคุณประสิทธิชัย ผู้วานิชย์
คุณอรธิดา เกิดพงษ์อนันต์ พร้อมบุตรธิดา เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวชของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

"สงกรานต์สงกรานต์นี้ฝากใจไว้ให้เราดูแลได้ที่ส.สมเด็จเจ้าพระยา"เช้าวันนี้(12 เม.ย 2565)นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ...
12/04/2022

"สงกรานต์สงกรานต์นี้ฝากใจไว้ให้เราดูแลได้ที่ส.สมเด็จเจ้าพระยา"

เช้าวันนี้(12 เม.ย 2565)นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดโครงฝากใจไว้ให้เราดูแล โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวชวันที่ 12 – 17 เมษายน 2565 เพื่อมอบเป็นของขวัญและส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล โดยมีกิจกรรมเหมือนอยู่ที่บ้านมีกิจกรรมให้ผ่อนคลาย สรงน้ำพระ ผู้ป่วยโทรศัพท์หาญาติและครอบครัวเพื่ออวยพรและรับพรในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย นอกจากนี้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระออนไลน์ ณ จุดบริการผู้ป่วยนอกจิตเวชเพื่อสืบสานประเพณีไทย วิถีใหม่

สวัสดีปีใหม่ไทย💦นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
12/04/2022

สวัสดีปีใหม่ไทย💦
นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

💦สงกรานต์นี้💦ความสุขความอบอุ่นในครอบครัวกำลังจะกลับมาสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย✈️#สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
11/04/2022

💦สงกรานต์นี้💦
ความสุขความอบอุ่นในครอบครัวกำลังจะกลับมา
สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย✈️
#สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่

112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเ
Bangkok
10600

เว็บไซต์

http://www.somdet.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิธีการรับมือกับภาวะซึมเศร้าในช่วงปีใหม่
รมว..สธ.เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชส.สมเด็จเจ้าพระยาโครงการ “ฝากใจไว้ให้เราดูแล” เช้าวันนี้(30 ธ.ค 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดยเข้าเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชในโครงการฝากใจไว้ให้เราดูแล ซึ่งเป็นโครงการที่กรมสุขภาพจิตดำเนินการเพื่อผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญให้ผู้ป่วยจิตเวช โดยมีนพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
"ขอขอบคุณ คุณประสิทธิชัย ผู้วานิชย์และคุณอรธิดา เกิดพงษ์อนันต์และครอบครัว ร่วมบริจาคโจ๊กหมูให้ผู้ป่วยจิตเวช" เช้าวันนี้ (29 ธ.ค. 2564) นายปัญญา ยืนยงตระกูล ตัวแทนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบโจ๊กหมูจำนวน 100 ชุด จากคุณประสิทธิชัย ผู้วานิชย์ คุณอรธิดา เกิดพงษ์อนันต์และครอบครัว เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวชสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สวัสดีปีใหม่2565💕
"ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งมอบขนมของขวัญปีใหม่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน" วันที่ (29 ธันวาคม 2564) สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการส่งมอบขนมของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ผู้ป่วยจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาที่ส่งต่อเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี จำนวน 15 คน และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 15 คน เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน และสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตในกิจกรรม โครงการฝากใจให้เราดูแลเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคม
"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" เช้าวันนี้(29 ธ.ค 2564) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ รวมทั้งผู้รับบริการด้วยกันโดยผู้รับบริการนำบัตรคิวที่พบแพทย์แล้วมาลุ้นรับรางวัล โดยพญ. ธนียา วงศ์จงรุ่งเรือง หัวหน้ากกลุ่มงานการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนางสาวสุธา ไลชาติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานร่วมในพิธีเปิด โดยมีผู้รับบริการให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
"ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ(IM)" บ่ายวานนี้(28ธ.ค.2564) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IM) และมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ณ ห้องประชุมจรัญ - คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
“ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน งานพระราชพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เมื่อวานนี้ (28 ธ.ค. 2564) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน ประจำจุดคัดกรองหัวถนนประชาธิปก กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
#สาส์นอวยพรปีใหม่ 2565 จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
"ขอขอบคุณ คุณประยูร นิยมาภาและครอบครัว ร่วมบริจาคผลไม้ให้ผู้ป่วยจิตเวช" เช้าวันนี้ (28 ธ.ค. 2564) นางศันสนีย ประชุมศรี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย รับมอบกล้วยน้ำว้าจำนวน 60 หวี จากคุณประยูร นิยมาภาและครอบครัว เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวชสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
"ขอขอบคุณ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมบริจาคอาหารให้ผู้ป่วยจิตเวช" เช้าวันนี้ (28 ธ.ค. 2564) นางสาวสุธา ไลชาติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล รับมอบอาหาร จำนวน 400 กล่อง จากฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ฟอร์ด ประเทศไทย เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวชสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
"ส.สมเด็จร่วมกิจกรรมCSR : Corporate Social Responsibility" เมื่อวันที่ (27 ธ.ค.2564) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มอบหมอน ผ้าปูที่นอนและผ้าม่าน ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือสังคม และให้ผู้รับการคุ้มครองในสถานฯ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป