Clicky

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเร

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
24/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
23/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที...
23/10/2022

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
22/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

สามเณรชญตร์ บุญยัง ชั้นป3/1 ได้รับรางวัลสามเณรมารยาทดีเด่น
21/10/2022

สามเณรชญตร์ บุญยัง ชั้นป3/1 ได้รับรางวัลสามเณรมารยาทดีเด่น

สามเณร ชยากร เจริญยิ่ง โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์สอบได้ที่ 1 ในรุ่น จากสามเณร 203 รูป ได้ชนะเลิศทางวิชาการ คะแนนเต็ม 300 ...
21/10/2022

สามเณร ชยากร เจริญยิ่ง โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
สอบได้ที่ 1 ในรุ่น จากสามเณร 203 รูป ได้ชนะเลิศทางวิชาการ คะแนนเต็ม 300 คะแนน
ได้รางวัลสามเณรวิชาการดีเด่น
ได้รองชนะเลิศอันดับ 5 นั่งสมาธิ มาราธอน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2 นาที

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
21/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
20/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
19/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
18/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
17/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

ยินดีกับครูขนิษฐา บุญยัง (ครูโบว์) เข้าร่วมกิจกรรมสมาธิมาราธอนสำหรับผู้ปกครองมีผู้เข้าร่วม100 คน โครงการบรรพชาสามเณรหมู่...
16/10/2022

ยินดีกับครูขนิษฐา บุญยัง (ครูโบว์) เข้าร่วมกิจกรรมสมาธิมาราธอนสำหรับผู้ปกครอง
มีผู้เข้าร่วม100 คน โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูหนาว รุ่นที่ 10
เพื่ออุทิศถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ได้รับรางวัลชมเชย

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
16/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

ตัวแทนนักเรียนแกนนำต่อต้านกัญชาและยาเสพติดรับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารางวัลชมเชย อันดับ1ระดับประเทศโครงการบอกโทษเกินร้...
15/10/2022

ตัวแทนนักเรียนแกนนำ
ต่อต้านกัญชาและยาเสพติด
รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
รางวัลชมเชย อันดับ1
ระดับประเทศ
โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”
จากชมรมสื่อดีดิจิทัล
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
15/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
14/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
13/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ด้วยสำนึก...
13/10/2022

เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
12/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

12/10/2022
วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
11/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
10/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
09/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
08/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
07/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

✍️การแข่งขัน​สื่อนวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ ระดับประเทศ​🥕นางสาวจินตนา​ เกตุ​พิบูลย์​ ต...
06/10/2022

✍️การแข่งขัน​สื่อนวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ ระดับประเทศ​
🥕นางสาวจินตนา​ เกตุ​พิบูลย์​ ตำแหน่ง​ครู​ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง​ รางวัล​ชมเชยอันดับ​2

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
06/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
05/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
04/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

✍️การแข่งขัน​โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ ระดับประเทศ​ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้รางวัล​...
04/10/2022

✍️การแข่งขัน​โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ ระดับประเทศ​ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้รางวัล​ชมเชยอันดับ​ ​1
🥕นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน ประกอบด้วย
เด็กหญิงจิณณ์ณัฏฐี​ อิน​บุญ​ส่ง​
เด็กหญิง​พลอยชมพู​ จตุพร​ชัย​กุล​
เด็กหญิงศรีสุมาลย์​ เศรษฐมงคลเลิศ
🥕ครูที่ปรึกษา
นางสาวจินตนา​ เกตุ​พิบูลย์​ ตำแหน่ง​ ครูวิทยฐานะ​ครู​ชำนาญ​การพิเศษ

ด.ช. ณัฏฐนุสรณ์ ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 80 ...
04/10/2022

ด.ช. ณัฏฐนุสรณ์ ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ได้ 78 คะแนน ได้ระดับ 3 ของประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับปร...
03/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ ขอขอบคุณครูจินตนาที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท สร้างสื่อประกอบ และฝึกซ้อมให้กับนักเรียนเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้…นักเรียนทุกคนเก่งมาก ๆ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
03/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
02/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

การแข่งขัน​ร้อย​มาลัย​คล้อง​มือระดับประเทศ​  ​ระดับประถม​ 4-6​  ได้รางวัล​  ชมเชยอันดับ​ ​2โดยดญ.ว​รปภ​า​  ศรีสุขดญ....
02/10/2022

การแข่งขัน​ร้อย​มาลัย​คล้อง​มือระดับประเทศ​ ​ระดับประถม​ 4-6​ ได้รางวัล​ ชมเชยอันดับ​ ​2
โดย
ดญ.ว​รปภ​า​ ศรีสุข
ดญ.​พนิดา​ กง​ฉายา
ดญ.​ ปัทมาพร​ ศรี​ลา
ผู้ฝึกซ้อม​
คุณครู​วนัช​ภรณ์​ โซ​ว​เกษม
คุณครู​รจนา​ พุทธ​วัตร์

ขอแสดงความยินดีครูจินตนา เกตุพิบูลย์ได้รับรางวัล​พระพฤหัสบดี​ ประจำปี​ พ.ศ.2565​ โดยได้รับรางวัล​รองชนะเลิศอันดับ​1​ระด...
02/10/2022

ขอแสดงความยินดี
ครูจินตนา เกตุพิบูลย์
ได้รับรางวัล​พระพฤหัสบดี​ ประจำปี​ พ.ศ.2565​ โดยได้รับรางวัล​รองชนะเลิศอันดับ​1​ระดับประเทศ​ รับโล่เกียรติคุณ​พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน​ 30,000​ บาท​ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
01/10/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
30/09/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

30ก.ย.65 งานเกษียณอายุราชการครูนองนิตย์ เถินบุรินทร์
30/09/2022

30ก.ย.65 งานเกษียณอายุราชการครูนองนิตย์ เถินบุรินทร์

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
29/09/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

ด.ญ.ชนัญชิดา อาษาวัง      (น้องข้าวหอม)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์รางวัลเกียรติ...
29/09/2022

ด.ญ.ชนัญชิดา อาษาวัง
(น้องข้าวหอม)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ
MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2
"คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล"
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
จัดโดย
สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India) มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก (WORLD NATURAL RESOURCES SAFETY PROTECTION FOUNDATION
ADMINISTRATION) และรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice - United Nations) (IPSPJ -UN)

28ก.ย.65 วันพระราชทานธงชาติไทย
28/09/2022

28ก.ย.65 วันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
28/09/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
27/09/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

อาหารเช้าวันนี้ ข้าวต้มทะเล
26/09/2022

อาหารเช้าวันนี้ ข้าวต้มทะเล

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ
26/09/2022

วันนี้ที่ศรีเอี่ยมฯ

ผู้ปกครองมารับทุนการศึกษา บริษัทบางจาก
26/09/2022

ผู้ปกครองมารับทุนการศึกษา บริษัทบางจาก

26ก.ย.65 ผอ.ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ให้กำลังใจการสอบภาคเรียนที่ 1 ของลูกนักเรียน
26/09/2022

26ก.ย.65 ผอ.ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ให้กำลังใจการสอบภาคเรียนที่ 1 ของลูกนักเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 06:00 - 09:00
14:00 - 15:30
พฤหัสบดี 06:00 - 15:30
19:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 15:30
เสาร์ 08:30 - 15:30
อาทิตย์ 00:00 - 01:00
08:00 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2397-3579

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คิดถึงครูอานนท์✨ คิดถึงครูทุกคนครับ🏆
สอบถามค่ะ ค่าอาหารกลางวันได้เมื่อไหร่ค่ะ เดือนนี้้ยังไม่ได้เลยค่ะ
การฝึกซ้อมจักรยาน หลังเลิกเรียนของ เด็กชายจิรายุ ภูนุช ป.5/5
จะเข้ากลุ่มป.1/8ทำอย่างไรคะ
โรงเรียนสิริรัตนาธร ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ คลิปแนะนำการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 – 12 พ.ค. นี้ ครับ นักเรียนที่สมัครแล้ว ก็ต้องเข้าไปแนบเอกสารการสมัครในระบบ ครับผม
วิดีโอ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ผ่านระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาก่อนปฏิบัตินะครับ
(หมายเหตุ : ไฟล์ที่แนบไม่ควรมีขนาดเกิน 500kb)
ขอโทษนะค่ะ ที่ลบกวน
พอดีมีผู้ปกครองทำโทรศัพท์หายในโรงเรียน หากมีผู้ปกครองเก็บได้หรือนักเรียนคนไหนเก็บได้ ขอความกรุณา นำมาให้ที่ครูประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ เนืองจากโทรศัพท์มีข้อมูลลูกค้าในการทำงานค่ะ ห้ามไม่มีโทรศัพท์เครื่องนี้ ก็คงไม่มีงานทำเเนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
จ๋าไปเข้าค่ายสวนสยามจร้า
ขอเบอร์โทรศัพท์คุณครูประจำชันป.6/2หน่อยค่ะ
ขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์​ทางประธาน​ กรรมการและผู้ปกครองมีความประสงค์​ที่จะเลี้ยงไอศครีม​นักเรียนจำนวน2000แท่งในวันกีฬาสีผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์​จะสมทบทุนสามารถติดต่อประธานหรือกรรมการของห้องเรียนได้นะค่ะ
🙏รับจัดสแน็กบ็อกซ์/ขนมทำทาน🙏
📲สนใจทักมาคุยกันก่อนได้นะคะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2027501230687132&id=543437295760207
ฝากประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนสำหรับเด็กด้วยนะคะ

Creative Voice and Acting (8-13 ปี)
คอร์สที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ด้วยศาสตร์การแสดง (Acting) Mindfulness และ NLP เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝน แล้วเกิดความมั่นใจ กล้าพูดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ


#การแสดง #คอร์สเรียนการแสดง #เรียนการแสดง #การแสดงสำหรับเด็ก #ครูเวร่า #ครูสอนการแสดง #โค้ชการแสดง

ถ้าสนใจเชิญอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบไว้ได้เลยนะคะ

https://www.facebook.com/events/575571292970936/permalink/575571319637600?sfns=mo
รบกวนคุณครูดูแลเด็กๆนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ ช่วงกลางวันอย่าปล่อยเด็กๆลงมาตากฝนเลยค่ะ วันนี้ลูกสาวเป็นเวรต้องเอาถาดอาหารลงมาเก็บข้างล่าง น้องเปียกฝน กลับมาไอและมีน้ำมูก เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของน้องนะคะ แต่ก็น่าจะรอให้ฝนหยุดก่อน เด็กป่วยแล้วมันไม่คุ้มเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Bang Na District บริการรถรับจ้างขนส่งเหมาคั โรงเรียนสอนทำอาหาร สอนทำซูซ โรงเรียนอนุบาลปรานีและปราน Sirirattanathorn School ZEON PLAMO ศาสตร์แห่งกันดั้ม Air Sea Business Co.,Ltd นำเข้า ส่งออก ขนส่ง PRK Funny สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทร AI診股 สนามฟุตบอล The Primary Bangna - ซอย ม ราม2 Earthquake TMD ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา