โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียน 2,141 คน เว็บไซต์ www.srieam.com

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
23/11/2021

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอน...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยมี ผอ. ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอน...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยมี ผอ. ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอน...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยมี ผอ. ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอน...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยมี ผอ. ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 64คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุส...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 64
คณะกรรมการ สสส. เข้ามาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยมี ผอ. ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

นักเรียน​ชั้นป​1​เรียน​วิชา​สุข​พลศึกษา​ออนไลน์​กับ​คุณ​ครู​วนิดา​โดย​มี​ผู้​ปกครอง​ดูแล​อย่าง​ใกล้ชิด
23/11/2021

นักเรียน​ชั้นป​1​เรียน​วิชา​สุข​พลศึกษา​ออนไลน์​กับ​คุณ​ครู​วนิดา​โดย​มี​ผู้​ปกครอง​ดูแล​อย่าง​ใกล้ชิด

นักเรียนชั้นป.4 เรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยเรื่องกลอนสี่ ผ่านโปรแกรม zoom กับครูศริยา,ครูจิดาภา โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ช...
23/11/2021

นักเรียนชั้นป.4 เรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยเรื่องกลอนสี่ ผ่านโปรแกรม zoom กับครูศริยา,ครูจิดาภา โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

นัก​เรียนชั้น​ป​1​เรียน​วิชา​วิทยา​ศาสตร์​ออนไลน์​กับ​คุณ​ครู​วรรณ​ลดา​โดย​มี​ผู้​ปกครอง​ดูแล​อย่าง​ใกล้ชิด
23/11/2021

นัก​เรียนชั้น​ป​1​เรียน​วิชา​วิทยา​ศาสตร์​ออนไลน์​กับ​คุณ​ครู​วรรณ​ลดา​โดย​มี​ผู้​ปกครอง​ดูแล​อย่าง​ใกล้ชิด

นักเรียนชั้นป.2เรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการอุ้มน้ำของดิน ผ่านโปรแกรมซูม กับครูกฤติยาภรณ์ โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่าง...
23/11/2021

นักเรียนชั้นป.2เรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการอุ้มน้ำของดิน ผ่านโปรแกรมซูม กับครูกฤติยาภรณ์ โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/3และ1/5เรียนภาษาอังออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
23/11/2021

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/3และ1/5เรียนภาษาอังออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

นักเรียน​ชั้นป​1​/3.และ 1/6เรียน​วิชา​ภาษาอังกฤษ​ออนไลน์​กับ​Teacher.Bella​และ Teacher​  Alicia
23/11/2021

นักเรียน​ชั้นป​1​/3.และ 1/6เรียน​วิชา​ภาษาอังกฤษ​ออนไลน์​กับ​Teacher.Bella​และ Teacher​ Alicia

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1,1/2,1/4 เรียนภาษาอักฤษออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
23/11/2021

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1,1/2,1/4 เรียนภาษาอักฤษออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

Healthy Street
23/11/2021

Healthy Street

Healthy Street

Healthy Street
22/11/2021

Healthy Street

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
22/11/2021

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

Healthy Street
22/11/2021

Healthy Street

Healthy Street

เตรียมงานการประเมิน จากสสส. วันพรุ่งนี้ครับ
22/11/2021

เตรียมงานการประเมิน จากสสส. วันพรุ่งนี้ครับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา
22/11/2021

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา

นักเรียน​ชั้นป​1​ เรียน​วิชา​การ​งาน​อาชีพ​ออนไลน์​กับ​คุณ​ครู​กัญ​จ​นา​โดย​มี​ผู้​ปกครอง​ดูแล​อย่าง​ใกล้ชิด
22/11/2021

นักเรียน​ชั้นป​1​ เรียน​วิชา​การ​งาน​อาชีพ​ออนไลน์​กับ​คุณ​ครู​กัญ​จ​นา​โดย​มี​ผู้​ปกครอง​ดูแล​อย่าง​ใกล้ชิด

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1,1/2,1/4 เรียนภาษาอักฤษออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
22/11/2021

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1,1/2,1/4 เรียนภาษาอักฤษออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 เรียนภาษาอักฤษออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
22/11/2021

นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 เรียนภาษาอักฤษออนไลน์กับ T.Bellaโดยมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนออนไลนะกับTeacher Alicia โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
22/11/2021

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนออนไลนะกับTeacher Alicia โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
21/11/2021

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
20/11/2021

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
19/11/2021

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
19/11/2021

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
19/11/2021

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

19/11/2021
Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
19/11/2021

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
19/11/2021

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

19/11/2021
Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
19/11/2021

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

ที่อยู่

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 06:00 - 09:00
14:00 - 15:30
พฤหัสบดี 06:00 - 15:30
19:00 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 15:30
เสาร์ 08:30 - 15:30
อาทิตย์ 00:00 - 01:00
08:00 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2397-3579

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คิดถึงครูอานนท์✨ คิดถึงครูทุกคนครับ🏆
สอบถามค่ะ ค่าอาหารกลางวันได้เมื่อไหร่ค่ะ เดือนนี้้ยังไม่ได้เลยค่ะ
การฝึกซ้อมจักรยาน หลังเลิกเรียนของ เด็กชายจิรายุ ภูนุช ป.5/5
จะเข้ากลุ่มป.1/8ทำอย่างไรคะ
โรงเรียนสิริรัตนาธร ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ คลิปแนะนำการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 – 12 พ.ค. นี้ ครับ นักเรียนที่สมัครแล้ว ก็ต้องเข้าไปแนบเอกสารการสมัครในระบบ ครับผม วิดีโอ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ผ่านระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาก่อนปฏิบัตินะครับ (หมายเหตุ : ไฟล์ที่แนบไม่ควรมีขนาดเกิน 500kb)
ขอโทษนะค่ะ ที่ลบกวน พอดีมีผู้ปกครองทำโทรศัพท์หายในโรงเรียน หากมีผู้ปกครองเก็บได้หรือนักเรียนคนไหนเก็บได้ ขอความกรุณา นำมาให้ที่ครูประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ เนืองจากโทรศัพท์มีข้อมูลลูกค้าในการทำงานค่ะ ห้ามไม่มีโทรศัพท์เครื่องนี้ ก็คงไม่มีงานทำเเนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
จ๋าไปเข้าค่ายสวนสยามจร้า
ขอเบอร์โทรศัพท์คุณครูประจำชันป.6/2หน่อยค่ะ
ขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์​ทางประธาน​ กรรมการและผู้ปกครองมีความประสงค์​ที่จะเลี้ยงไอศครีม​นักเรียนจำนวน2000แท่งในวันกีฬาสีผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์​จะสมทบทุนสามารถติดต่อประธานหรือกรรมการของห้องเรียนได้นะค่ะ
🙏รับจัดสแน็กบ็อกซ์/ขนมทำทาน🙏 📲สนใจทักมาคุยกันก่อนได้นะคะ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2027501230687132&id=543437295760207
ฝากประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนสำหรับเด็กด้วยนะคะ Creative Voice and Acting (8-13 ปี) คอร์สที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ด้วยศาสตร์การแสดง (Acting) Mindfulness และ NLP เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝน แล้วเกิดความมั่นใจ กล้าพูดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ #acting #creativevoiceandacting #creative #actingcourse #actingclass #actingforkid #การแสดง #คอร์สเรียนการแสดง #เรียนการแสดง #การแสดงสำหรับเด็ก #ครูเวร่า #ครูสอนการแสดง #โค้ชการแสดง ถ้าสนใจเชิญอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบไว้ได้เลยนะคะ https://www.facebook.com/events/575571292970936/permalink/575571319637600?sfns=mo
รบกวนคุณครูดูแลเด็กๆนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ ช่วงกลางวันอย่าปล่อยเด็กๆลงมาตากฝนเลยค่ะ วันนี้ลูกสาวเป็นเวรต้องเอาถาดอาหารลงมาเก็บข้างล่าง น้องเปียกฝน กลับมาไอและมีน้ำมูก เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของน้องนะคะ แต่ก็น่าจะรอให้ฝนหยุดก่อน เด็กป่วยแล้วมันไม่คุ้มเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ